English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

9001. Den handling, der blev anmodet om, kunne ikke gennemføres. Computeren skal være betroet til delegering, og den aktuelle brugerkonto skal være konfigureret til at tillade delegering.
9002. X skal være en relativ URI for oprindelseswebsted.
9003. Plug and Play-handlingen mislykkedes.
9004. Angiver, at brugeren angav en ugyldig beskrivelse, da det blev forsøgt at indstille Ldt-beskrivelserne.
9005. Øjebliksbillede blev vist ved hjælp af '%1'.
9006. Stopper repræsentationen af start af dette forfremmelseskald
9007. Forbindelsen til %1, der blev foretaget ved hjælp af enheden %2, blev afbrudt. %3
9008. Der kan ikke allokeres kanalkontrol for lokal trådlagring
9009. Denne diskenhed er markeret som en aktiv (system)diskenhed.
9010. Der er ikke oprettet forbindelse til Windows Media-serveren. Handlingen mislykkedes.
9011. Kildefilteret for denne fil kunne ikke indlæses.
9012. Der opstod en fejl under læsningen af filen, der er placeret på X. Kontroller, at der findes en gyldig wave-fil på den angivne placering.
9013. %1: %2 ignoreret
9014. Slet nøgle.
9015. %1!d! secs
9016. Rettighed til gendannelse fra en sikkerhedskopi
9017. Netværksadresseoversætteren (NAT) kunne ikke allokere %1 byte. Dette kan angive, at systemet ikke har tilstrækkelig virtuel hukommelse, eller at hukommelsesstyring har fundet en intern fejl.
9018. Der opstod en fejl i Tjenestekontrolstyring under fortrydelse af en konfigurationsændring i tjenesten %1. Tjenestens %2 er i øjeblikket i en ukendt tilstand. Hvis konfigurationen ikke rettes, kan tjenesten %1 muligvis ikke genstartes, eller der kan opstå andre fejl. Brug snap-in-programmet Tjenester i Microsoft Management Console (MMC) for at sikre, at tjenesten er konfigureret korrekt.
9019. (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito
9020. Den angivne hurtigtilstandspolitik bruges.
9021. Du kan ikke starte en ny sikkerhedskopiering, før den aktuelle er fuldført.
9022. Attributten '%1' findes allerede.
9023. Startsektor blev gendannet fra sikkerhedskopifiler.
9024. WinRM-klienten har modtaget en HTTP-serverfejlstatus (500), med fjerntjenesten har ikke medtaget andre oplysninger om årsagen til fejlen.
9025. Argumentet skal være mellem X og Y.
9026. Spærringspolitik
9027. Konfigurationen af den valgte enhed understøtter ikke kontrol over afspilning af bånd.
9028. RDP ClientActiveX har automatisk oprettet forbindelse til serveren
9029. Ikke dukket op
9030. Lokale filer
9031. Sletter det tabte filpostsegment %1.
9032. Der opstod et problem i Windows Media Player under kopiering af nummeret fra cd'en. Klik på Onlinehjælp for at få yderligere hjælp.
9033. Den administrative grænse for denne anmodning blev overskredet.
9034. Komponenten har foretaget et opkald til EnterTransactionScope, men den foretog ikke et tilsvarende opkald til ExitTransactionScope, inden den vendte tilbage.
9035. Kæden af virtuelle harddiske er blevet ødelagt. Tidsstemplet for den overordnede virtuelle harddisk stemmer ikke overens med den afvigende harddisks tidsstempel.
9036. FAT-diskenheden kan ikke opgraderes.
9037. Abonnementspakken havde et Locale-element med en manglende sprogattribut. Sprogattributten er påkrævet for Locale-elementet.
9038. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i CertOpenSystemStore
9039. INTERN fejl - Underdisken overlapper en anden underdisk
9040. Forbindelsen til Fjernsupport-sessionen blev afbrudt fra eksternt hold.
9041. Fejl ved kompilering af skema: Attributten (%1) blev ikke fundet. Denne attribut er en forudsætning for, at der kan kompileres korrekt. Ugyldig XML (%2).%3%4%5
9042. En afkodet streng er ikke et gyldigt IDN-navn.
9043. Der blev ikke fundet et typekonverteringsprogram, der kunne konvertere objektet hvis type 'Typenavn' til strengen.
9044. Objektet angiver ikke en type.
9045. %2 kunne ikke oprette en kæde til en fjerncomputer. Computeren har overskredet det antal forbindelser, der kan oprettes til den pågældende fjerncomputer.
9046. Skriver værdier i INI-filer Fil: [1], Sektion: [2], Nøgle: [3], Værdi: [4]
9047. PAUSE Tilsidesætter behandlingen af en batchfil og viser en meddelelse.
9048. Programmets identitet kan ikke bestemmes.
9049. Det entydige navn i emnefeltet i logoncertifikatet til dit chipkort indeholder ikke oplysninger nok til at finde det korrekte domæne på en computer uden tilslutning. Kontakt systemadministratoren.
9050. En generisk eksekverbar kommando returnerede et resultat, der angiver en fejl.
9051. Den gendannelse af fil(er), der startede kl. '%10', blev annulleret.
9052. Kildevideoen understøtter ikke tidskoder.
9053. Tilladelsessættet "X" findes ikke på dette niveau.
9054. Attributterne SecurityTransparent og SecurityCritical kan ikke anvendes på assemblyens virkefelt på samme tid.
9055. Opdateringen kan ikke startes, fordi der ikke er adgang til indholdskilderne. Ret fejlene, og prøv at køre opdateringen igen.%1
9056. Systemfirmwaren kunne ikke aktivere overskrivning af systemhukommelse ved genstart. BitLocker TPM-baserede nøgler kan ikke bruges før firmwaren er blevet opgraderet.
9057. Meddelelser om kvalitet kunne ikke sendes, da der ikke er defineret nogen kvalitetssænkning.
9058. Fejlmeddelelsen er deaktiveret i brugergrænsefladen: %1.
9059. Mislykkedes i OpenProcess/ThreadToken() (privilge.cpp), LastErr- %1!lu!t, %2!lx!h
9060. Den angivne justering kan ikke opløftes til 2. potens.
9061. Windows har registreret, at EFI- systempartitionen er formateret som %1. Formater EFI-systempartitionen som FAT32, og genstart installationen.
9062. , class = %2
9063. Den angivne protokoldriver blev ikke fundet på systemstien.
9064. Skærmdriveren %1 stoppede med at svare. Gem dit arbejde, og genstart systemet for at gendanne fuld skærmfunktion. Næste gang du starter maskinen, vises der en dialogboks, hvor du kan overføre oplysninger om fejlen til Microsoft.
9065. Fjerner bruger fra krypteret mappe %1
9066. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Det maksimale antal tegn skal være mindst:: %1!d!
9067. Fragmentstien kan ikke vælge en egenskab, der er mere end %1!d! niveauer dyb.
9068. Skelner mellem store og små bogstaver i filnavne
9069. Nøglen X blev ikke fundet i samlingen.
9070. Egenskaben X for klassen Y kan ikke være null.
9071. Filteret findes ikke.
9072. Escape-tegnet \p{X} er ufuldstændigt.
9073. Out of disk space
9074. DHCP-tjenesten kunne ikke kontakte Active Directory.
9075. %1: ACL-længden er forkert.
9076. Tjenesteudbyderen blev fjernet.
9077. Slutkoden "%2" svarer ikke til startkoden "%1".
9078. Tilladelsessættet 'X' var i brug og kunne ikke slettes.
9079. Systemets landestandard er ændret. De eksisterende data slettes, og indekset skal genoprettes.%1
9080. Ingen DNS-pakke.
9081. (intet navn)
9082. Disken er fyldt.
9083. Parametrene /I og /I:trin kan ikke angives samtidig.
9084. Dette meddelelsesalias findes allerede lokalt.
9085. Den automatiske certifikatregistrering for %1 vendte tilbage fra registrerings-API'en.
9086. En tidligere grundlæggende enhed er beskadiget.
9087. Der blev forsøgt at tilslutte til en session, hvis skærmtilstand ikke understøttes af den aktuelle klient.
9088. Tjenesten opretter ydelsestællere.
9089. Providerens cache er ikke i overensstemmelse med driverens cache.
9090. Datakilden understøtter ikke udløbsdatoen. Fjern udløbsdatoen fra anmodningen, og forsøg anmodningen igen.
9091. Handlen understøtter ikke asynkrone handlinger. Parametrene til konstruktøren FileStream skal muligvis ændres for at angive, at handlen blev åbnet synkront, dvs. at den ikke blev åbnet for overlappende I/O.
9092. Der forventes et lighedstegn '=' i linje %1!d! i filen %2.
9093. Parameteren 'X' må ikke være null.
9094. Det maksimale antal billedforklaringer er nået.
9095. Data: %1
9096. Der opstod en undtagelse under en Ping-anmodning.
9097. Vil du fortsætte denne handling? %1:
9098. Konfigurationsmappen %2 mangler, og der skal udføres genoprettelse efter nedbrud. Hvis der er eksisterende indeks, skal de gendannes ud fra den seneste sikkerhedskopi. Hvis der ikke er nogen sikkerhedskopi af indeksdataene, skal du slette katalogerne og oprette dem igen.%1
9099. Den pågældende logpolitik var ikke installeret på tidspunktet for anmodningen.
9100. Kodegruppens medlemsbetingelse blev ændret til typen "Typenavn" på niveau X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions