English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

22501. Denne beholder understøtter ikke søgning efter elementer.
22502. HTTP status 449: Serverens svar var ugyldigt. Serveren fulgte ikke den definerede protokol. Genoptag jobbet, så BITS (Background Intelligent Transfer Service) prøver igen.
22503. Der blev fundet en tilbagekobling.
22504. 'Kræver ikke forhåndsgodkendelse' - Aktiveret
22505. Det lykkedes ikke at registrere for forbindelsesunderretning.
22506. MSBD-protokollen understøttes ikke længere. Brug HTTP til at oprette forbindelse til Windows Media-stream.
22507. Kommandoen inden for transporten understøttes ikke.
22508. %1!ld! min
22509. DNS-domænenavn
22510. Værdien for svardatoheaderen er ældre end den cachelagrede post.
22511. Undersøger en indekspost med id'et %3 i indeks %2 i filen %1.
22512. $STANDARD_INFORMATION-attributtet var beskadiget i en RM-rodmappe.
22513. Udelukkelseskriterium:
22514. URI-parserforekomsten, der er overført til parameteren 'uriParser', er allerede registreret med skemanavnet 'X'.
22515. Det maksimale antal terminaler er nået.
22516. Tredje (ID)-datadel blev sendt
22517. Fjern-IPC
22518. Fejl under oprettelsen af LPC-trådfunktion. Sap Agent kan ikke fortsætte.
22519. Pixel Shader Model 3.0 kræver, at der er flydende konstanter i registrene [0-223].
22520. Escape-tegnet \p{X} er forkert udformet.
22521. Forsøget på at tælle adressebogens indekser mislykkedes.
22522. Tillidsbekræftelse
22523. Det er kun de første 2TB, der kan anvendes på store MBR-diske. Der kan ikke oprettes partitioner for mere end 2TB, og disken kan heller ikke konverteres til en dynamisk disk.
22524. Objektets moniker kan ikke hnetes
22525. Den visning, der er angivet for egenskaben 'currentViewID' (%s), blev ikke fundet i denne temafil.
22526. Uventet resultat af MS DTC-transaktion. Resultatet er %3: Fil=%1 Linje=%2.
22527. Indsæt disken [2]
22528. Elementet '%1!ls!' findes ikke i FileSystemImage-hierarkiet.
22529. Importer udgivercertifikat
22530. %1 procent færdig. (%2 af %3 filposter er behandlet)
22531. ADO-streamen er ikke blevet åbnet.
22532. Ugyldig skærmhandle.
22533. Omdirigering med flere valg
22534. Den angivne kontekstreference (handle) henviser til en gyldig kontekst.
22535. Ugyldig ISRC-kode.
22536. Der er føjet flere attributter end det maksimalt tilladte antal til en post.
22537. Nøglecentrets certifikat indeholder ugyldige data.
22538. Den angivne RegistryValueKind er en ugyldig værdi.
22539. Der findes allerede en forekomst med dette navn på den angivne diskenhed.
22540. Der opstod en fejl i en lyttefunktionsadapter for protokollen '%4', som understøtter en lyttekanal i arbejdsprocessen '%2', der betjener programgruppen '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
22541. Du skal angive en streng, der ikke er tom, til sprognavnet i konfigurationsafsnittet CodeDom.
22542. show status
22543. Programbekræftelsen har fundet en fejl i den aktuelle proces.
22544. Angivelse af en palet vil skabe konflikt med den farvenøgle, som er angivet.
22545. Biblioteksenheden %1 kan ikke konfigureres. Oplysningerne om manuel konfiguration for denne skifter findes ikke eller er ikke i overensstemmelse med andre enheder på systemet. Dette sker normalt, hvis den samme drevenhed rapporteres som tilhørende mere end én biblioteksenhed, eller hvis et drev, som ikke kunne findes på systemet, er angivet i konfigurationen.
22546. Den angivne skærmbeskrivelse er ugyldig.
22547. %1 har registreret, at enheden %2 ikke kan kommunikere dens status (%3).
22548. DHCP-allokatoren har deaktiveret sig selv på IP-adressen %1, idet IP-adressen er uden for området %2/%3, hvorfra adresser allokeres til DHCP-klienter. Hvis du vil aktivere DHCP-allokatoren på denne IP-adresse, skal du ændre området, så det omfatter IP-adressen, eller ændre IP-adressen, så den er inden for området.
22549. Tællernavnet er ugyldigt. Dets længde skal ligge i området mellem 'X' og 'Y'. Dobbelte anførselstegn, kontroltegn og foran- eller efterstillede mellemrum er ikke tilladt.
22550. Sent bundne handlinger kan ikke udføres på felter med typer, som Type.ContainsGenericParameters er sand for.
22551. %2 meddelelsesallokeringer er mislykkedes siden initialiseringen.
22552. Enhedsforekomsten kunne ikke initialiseres og kan ikke bruges.
22553. Der opstod en timeout, før det delte beskyttelsespunkt blev oprettet.
22554. OpenTcpIpPerformanceData-rutinen oprettede ikke en SNMP Mgr-session.
22555. TPM (Trusted Platform Module) har allerede en ejer.
22556. Printerundtagelse i fejlbehandlingen ved control-C.
22557. Det er en fejl, at et feltelement er placeret før vælgeren for et id-begrænsningselement.
22558. Ugyldig URI: En DOS-sti skal have en rod, f.eks. 'c:\'.
22559. Tjenesten WS-Management kan ikke behandle anmodningen, fordi den angivne URI ikke understøttes på tjenestesiden. Send anmodningen igen med en lokal session.
22560. En global gruppe uden aktiveret sikkerhed er ændret til en universel gruppe uden aktiveret sikkerhed.
22561. Anmodningen kan ikke behandles på grund af en fejl på søgeserveren.
22562. Denne hændelse forekommer, når der modtages data fra serveren
22563. TS-licenseringstilstanden er ikke konfigureret.
22564. Den anmodede handling venter på at kunne fuldføre.
22565. Medietypen kan ikke fjernes fra dette bibliotek, fordi mindst ét drev i biblioteket rapporterer, at det understøtter denne medietype.
22566. Systemet understøtter ikke denne version af den virtuelle harddisk. Denne version af sparseheaderen understøttes ikke.
22567. COM+ kunne ikke kommunikere med Microsoft Distributed Transaction Coordinator.
22568. Den identificerede mappe findes ikke på chipkortet.
22569. Længden af de data, der skal dekrypteres, er ugyldig.
22570. Der er ingen LUN'er at vise.
22571. Det lykkedes ikke at reducere trap-bufferstørrelsen. Trap'en bliver ikke sendt.
22572. %1 Rutetabel
22573. Signerede data kan ikke indeholde yderligere DER-oplysninger.
22574. Software uden klassifikation
22575. QoS kunne ikke åbne rodnøglen for QoS-politikker på computerniveau. Fejlkode: %2.
22576. StylusPointDescriptions er ikke kompatible. Brug metoden StylusPointDescription.GetCommonDescription til at finde en fælles StylusPointDescription, og kald derefter StylusPointCollection.Reformat for at returnere en kompatibel StylusPointCollection.
22577. FIND Søger efter en tekststreng i en eller flere filer.
22578. Computeren er ved at løbe tør for en eller flere af de nødvendige ressourcer til filtrering, f.eks. hukommelse.
22579. En cirkulær %1-reference er ikke tilladt, 'name = %2'.
22580. Registreringsdatabaseindstillingen CrashOnAuditFailure blev rettet.
22581. Fjerner registrering af moduler Fil: [1], Mappe: [2]
22582. Den godkendte kontekst understøtter ikke datakryptering.
22583. Planen for sikkerhedskopiering blev slettet. Sikkerhedskopieringerne kører ikke længere som planlagt.
22584. Der er ikke diskplads nok til at reparere MFT. CHKDSK er blevet afbrudt.
22585. Den primære DNS-zone kræver en datafil.
22586. Den aktuelle tråd er allerede blevet konverteret fra en fiber.
22587. MS DTC-konfigurationsgrænsefladen blev ikke fundet.
22588. Windows Media Player kan ikke afspille filen. Prøv at bruge Windows Update eller Enhedshåndtering til at opdatere enhedsdriverne til lyd- og skærmkortene. Se Windows Hjælp for at få yderligere oplysninger om brugen af Windows Update eller Enhedshåndtering.
22589. En af de angivne pins understøtter ikke nogen medietyper.
22590. Installation af sprogpakke-værktøjsfunktion.
22591. Fejl ved kompilering af skema: Attributten (InheritsPropertiesFrom) har værdien (%1). Ret attributten, så den følger formen (IISConfigObject::Property).%2%3%4%5
22592. WS-Management-tjenesten understøtter ikke udløbsdatoen.
22593. Programmet KTMUTIL kræver, at du har administratorrettigheder.
22594. Abonnementstyringsplug-in for Windows Fjernadministration
22595. Forekomsten X findes ikke i kategorien Y.
22596. INTERN fejl - Plex-stripe-bredden er ugyldig
22597. Denne handling er ikke tilladt i netop denne gruppe.
22598. lave ressourcer
22599. Lagerkontrolblokkene blev beskadiget.
22600. Der kan ikke tildeles et tilslutningspunkt til en skjult diskenhed.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions