English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

21401. Den angivne partitionstype er ikke gyldig for denne handling.
21402. Kontroller, at alle de filer, der kræves til installationen, er tilgængelige, og genstart installationen.
21403. %2: Denne driver understøtter ikke denne enhed. Opgrader til den nyeste driver.
21404. GQoS-flow
21405. Der er endnu ikke tilknyttet en adresse med transportslutpunktet.
21406. Klient føjer autorisationsheadere til en HTTP-anmodning: RequestHandle=%1, Scheme=%3, IsProxy=%4
21407. Det job, der blev anmodet om, blev ikke fundet.
21408. NUMA-nodeindekset (non-uniform memory access) stemmer ikke overens med et gyldigt indeks i NUMA-systemtopologien.
21409. Forsøget på at oprette forbindelse svarede ikke til nogen politik for forbindelsesanmodning.
21410. Der modtages ikke pakker fra serveren. Pakkerne bliver muligvis blokeret af en filtreringsenhed, f.eks. en netværksfirewall.
21411. Liste over Finger-servere, der er tilgængelige for klienten
21412. Antallet af tilladte objekter i ydelses-DLL'en har overskredet det maksimalt understøttede antal.
21413. Oprettelse af en underproces til en proces
21414. Filstørrelse: %1!d! KB
21415. Sikkerhedsbeskrivelsernes datastrøm kan ikke læses.
21416. Serveren producerede en undtagelse.
21417. ICB-godkendelsen er gennemført.
21418. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret PCI-bus Master abort-fejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
21419. Et objekt kunne ikke foreslå flere medietyper, og den ønskede kæde af streaming-objekter kan derfor ikke udføres.
21420. Denne RPC-protokolsekvens er ikke understøttet.
21421. Den angivne sessionstilstandstype er ikke defineret.
21422. Disken indeholder diskenheder, der ikke er simple.
21423. Denne ICancelableAsyncResult understøtter ikke annullering.
21424. Der blev modtaget en ugyldig pakke fra RADIUS-serveren.
21425. Der opstod overløb på %1.
21426. Mediet kan ikke flyttes fra slotten %1 til IEPort %2 i biblioteket: %3. Kontroller, at mediet er i slotten, at der er adgang til det, og at IEPort er trukket tilbage.
21427. Standsning eller genoptagelse af en tråd
21428. %1 procent færdig. (%2 af %3 ledige klynger er behandlet)
21429. En af de diskenheder, der er angivet til sikkerhedskopien, er ugyldig, da den enten ikke findes på et permanent drev eller er ikke-NTFS eller skrivebeskyttet.
21430. Brugere af denne server
21431. DHCPv6-klienten %2 afviste adressen %1.
21432. Der kunne ikke åbnes en ny virtuel ressource på grund af for mange åbne virtuelle ressourcer.
21433. Du har føjet følgende assembly til politiksystemet:
21434. Der oprettes et nyt FSD-diskformat (File Set Descriptor) ved blokken %1.
21435. Den brugerdefinerede port har en alt for høj adresse i den fysiske hukommelse.
21436. Der opstod en fejl pga. af et problem i ASN.1-dekodningsprocessen.
21437. Det er ikke muligt at fjerne navneområdets rodknudepunkt.
21438. Du kan ikke tilføje og fjerne den samme funktion eller de samme funktioner samtidigt.
21439. Denne handling understøttes ikke for MSMQ, der er installeret i arbejdsgruppetilstand.
21440. Log på servershare
21441. Den tildelte BitmapEncoder understøtter ikke eksempelvisninger.
21442. Denne gruppe er blevet fjernet af ACD-proxy. Objektet indeholder ugyldige handlinger.
21443. Det angivne kortnavn er ugyldigt.
21444. Handlingen blev ikke fuldført. Kontroller systemets hændelseslog for at få yderligere oplysninger om fejlen. Hvis du prøver igen, løses problemet muligvis.
21445. En global gruppe med aktiveret sikkerhed er ændret til en universel gruppe uden aktiveret sikkerhed.
21446. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at tokenlageret indeholder dubletter af et token.
21447. Transaktionsobjektet kan ikke oprettes.%1
21448. Starter sessionen %1 - %2.
21449. Der er ingen destinationsportal tilgængelig til at fuldføre logon.
21450. Der blev modtaget et 304-svar på en anmodning uden betingelser.
21451. Der kunne ikke oprettes forbindelse til PnP-enhedsstakken.
21452. Der er ikke tilstrækkelig diskplads til at installere filen: [2]. Frigør diskplads, og klik på Forsøg igen, eller klik på Annuller for at afslutte.
21453. Forkert klasse i tegnområdet.
21454. Mediet kan ikke indlæses på drevet.
21455. Diskenheden kunne ikke tilsluttes, efter at diskenhedsflagene blev angivet.
21456. Fejl under behandling af data til sletning
21457. Godkendelsen af den anden nøgle i en 2-nøgle-funktion mislykkedes.
21458. MS DTC har opdaget, at der er blevet foretaget en DC Promotion, siden MS DTC-tjenesten sidst blev startet.
21459. Systemfilen %1 var beskadiget og kan være skyld i, at programmet %2 ikke længere fungerer. Windows forsøgte at reparere filen. Genstart computeren for at afslutte reparationen.
21460. Indstillingen Indstilling har hverken et ApplicationScopedSettingAttribute eller et UserScopedSettingAttribute.
21461. Ugyldig udveksling
21462. Kategori-escape er ikke udformet korrekt.
21463. Det var ikke muligt at lave '%1' om til en URL-adresse.
21464. Feltet X kan ikke fortolkes, fordi erklæringstypen for felthandlen Y er generisk. Angiv erklæringstypen eksplicit til GetFieldFromHandle.
21465. Et andet samtidigt kald foretages for et objekt, inden det første er fuldført.
21466. Tjenesten LPD (Line Printer Daemon) afviste en anmodning fra en klient, fordi systemet mangler ressourcer. Dette kan ske, hvis tjenesten LPD ikke kan opnå adgang til systemressourcer som hukommelse eller registreringsdatabasen.
21467. Udskriftsspooleren kunne ikke importere printerdriveren, der blev hentet fra %1 til driverlageret for driveren %2. Fejlkode= %3. Dette kan ske, hvis der er et problem med driveren eller driverens digitale signatur.
21468. INTERN fejl - Attributtet kan ikke ændres ved at initialisere disken igen
21469. Kontoen findes allerede.
21470. Biblioteket %1 kunne ikke skrive en Ledig-medieetiket på mediet %2, fordi mediet er skrivebeskyttet.
21471. Der opstod en timeout under oprettelse af et øjebliksbillede. Prøv handlingen igen.
21472. Anmodningen er parset (anmodningsmarkør %1, metode %2) med URI %3.
21473. Værdien var enten for stor eller for lille til et tegn.
21474. Der er ikke oprettet forbindelse til den navngivne pipe, der bruges til at kommunikere med filter-daemon.
21475. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Handlingen er allerede i gang.
21476. Et objekt med et ugyldigt ObjectLength-felt blev angivet i den QoS-leverandørspecifikke buffer.
21477. Der var et nyt medlem, som ikke kunne føjes til en lokal gruppe, fordi medlemmet havde en forkert kontotype.
21478. Tilslutningstjenesten til ældre Windows Mobile-enheder er stoppet.
21479. Det angivne Windows-installationspunkt indeholder ikke en system-id-fil.
21480. MS DTC Transaction Manager har modtaget TIP-kommandoen "ERROR COMMAND" fra en aktiv transaktion, der blev oprettet ved hjælp af "BEGIN COMMAND" og styres af en anden Transaction Manager. Transaktionen blev afbrudt. Transaktionsdetaljer: URL-adresse til den eksterne Transaction Manager: %1, URL-adresse til MS DTC TIP-transaktion: %2.
21481. Antal tilladte arbejdsstationer
21482. Der kunne ikke oprettes DNS-cachedata.
21483. Xbox 360-softwaren blev overført.
21484. Indholdsindekset kan ikke oprettes, fordi der allerede findes et andet indholdsindeks med samme navn. Opret indholdsindekset med et andet navn.
21485. INTERN fejl - Enheden har ingen RAID-læsepolitik
21486. Medlemmer af denne gruppe har tilladelse til at oprette forbindelse til Nøglecentre i virksomheden
21487. Tvinger synkronisering af klokkeslæt med %1
21488. Der kan ikke bruges forskellige typer skemaer i det samme dokument.
21489. Anmodningen kan ikke behandles, fordi processen (X) er afsluttet.
21490. PCI GPIB-controller
21491. Filen blev låst, og mindst en bruger af filen kan skrive til den.
21492. Handlingen er ikke tilladt i WOW64.
21493. Nøglen i registreringsdatabasen for RAS-sikkerhedsværten kan ikke åbnes. Følgende fejl opstod: %1
21494. Aktivering af COM+ mislykkedes, fordi en initialiseringsfunktion mislykkedes. Du kan finde yderligere oplysninger i hændelsesloggen.
21495. DLL til klasse blev ikke fundet.
21496. Handlingen er ikke tilladt i afspillerens aktuelle tilstand.
21497. Netværksgrænsefladen understøtter ikke denne anmodning.
21498. Der er ingen aktiv IPv4-rute.
21499. Tjenesten File Replication starter.
21500. Brugerdefineret scanning

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions