English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

2201. mailbox rename =
2202. Den WinRM-overflyttede konfiguration fra R2 er beskadiget. Lytterkonfigurationen er ugyldig.
2203. Mindst én sikkerhedsadministrator skal have tilladelse til at styre dette nøglecenter.
2204. Opkaldsmodificering understøttes ikke.
2205. Grænseflade kan ikke slettes, fordi IGMP stadig er aktiv på denne grænseflade.
2206. Oprettelse af arbejdsstation
2207. MIME-overførselskodningen 'X' understøttes ikke.
2208. Den angivne klient findes allerede i databasen.
2209. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)-anmodningen var ikke korrekt formateret.
2210. Feltet skal være i den samme type som det angivne ConstructorInfo.
2211. Et diagnosticeringsmodul satte sig selv i kø til senere aktivering
2212. Ukendt metode.
2213. DSA-handlingen kunne ikke fortsætte pga. af en DNS-opslagsfejl.
2214. Oprindelig læsning af metadata: Primær metadatapost på diskenheden %2 blev ikke fundet. Genopret diskenheden.
2215. Transportlaget kan kun behandle den angivne anmodning på serversiden af sessionen.
2216. Der blev fundet en fejl på %3, som gør en delvis indholdssøgning nødvendig.%1
2217. Der er ingen transaktionsmetadata på filen.
2218. BITS-tjenesten har læst politikparametrene for peer-cachelagring
2219. Det angivne filsystem er ugyldigt.
2220. Netværtsproblemer forhindrer muligvis Windows i at få adgang til filerne.
2221. Filsystemfilteret '%5' (Version %2.%3, %6) kunne ikke registreres i Filterstyring. Handlingens endelige status var %1.
2222. Der opstod en fejl, da tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) forsøgte at sikre programgruppens handle %1 fra HTTP.sys. Rediger identifikationsoplysningerne, så WWW-tjenesten kan sikre programgruppens handle igen. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
2223. Der er ingen routingaktiverede porte tilgængelige til brug af denne grænseflade til opkald efter behov.
2224. En WinRM-lytter kunne ikke oprettes på %1://%2.
2225. Den globale funktions typedefinition er gennemført.
2226. Projektet kan ikke initialiseres, fordi en af kontrolpunktfilerne mangler. Datastrukturerne på disken nulstilles. Kontroller, om nogen manuelt sletter filer, og kontroller, at hardwaren fungerer korrekt. %1
2227. Indstilling af konfigurationsoplysninger for tjeneste
2228. Den rapporterede maskinkontrolhændelse er en alvorlig bus- eller Interconnect-fejl: %1 Deltagelse: %2 Anmodningstype: %3 Hukommelse/IO: %4 Adresse: %5
2229. Den genoprettelsespolitik, der er konfigureret i dette system, indeholder et ugyldigt genoprettelsescertifikat.
2230. Log på netværket
2231. Den refererede samling er ikke installeret på systemet.
2232. Tryk Ctrl+Alt+Delete for at genstarte
2233. Der er ikke angivet en MMCSS-klasse for denne arbejdskø.
2234. Der kunne ikke oprettes forbindelse til serveren. Fejl: %1
2235. Initialisering af hardware til netværkskort blev ikke fuldført
2236. Platformen er ikke initialiseret. Kald MFStartup().
2237. Hjemmeagenternes mobile IP-adresse i prioritetsrækkefølge
2238. Angiver, om processens kommando-input læses fra forekomstens StandardInput-medlem.
2239. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke udgive de ydelsestællere, der blev indsamlet fra HTTP.sys. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
2240. En I/O-handling igangsat af registreringsdatabasen mislykkedes. Registreringsdatabasen kunne ikke indlæse, udskrive eller rydde en af filerne, som indeholder systemets billede af registreringsdatabasen.
2241. Det var ikke muligt at behandle kommandolinjen [%1]. Fejlkode: 0x%2!X!
2242. Metoden ClockController.Seek blev kaldt ved hjælp af TimeSeekOrigin.Duration som seekOrigin-parameter for et Clock med varigheden Forever. Clocks med varigheden Forever skal anvende TimeSeekOrigin.BeginTime.
2243. Der kunne ikke oprettes en global ændringshændelse for læseren
2244. print_stats entered
2245. Tilknytningsfilen %1 blev ignoreret, fordi den var i et ugyldigt format.
2246. Windows Media Player søger allerede efter filer, der skal føjes til dit bibliotek. Vent, indtil den aktuelle proces er afsluttet, før du forsøger at søge igen.
2247. Bip, når kommandoen er fuldført
2248. Serverens registreringsnøgle %1 blev ikke fundet og kunne ikke oprettes. Serveren blev ikke startet.
2249. Der kunne ikke oprettes forbindelse til fjerncomputeren. Du skal muligvis indstille protokollerne på computeren. Klik på Flere oplysninger for at få yderligere hjælp, eller søg i Hjælp og support efter dette fejlnummer.
2250. Brugeren forsøgte at oprette forbindelse ved at foretage et opkald fra et telefonnummer eller opkaldssted, som ikke svarer til det opkalds-id, der er angivet for brugerkontoen.
2251. Adgang til den ønskede registreringsdatabase er ikke tilladt.
2252. Den vedtagne URL-adresse er for lang.
2253. Tegnet '?' var ventet.
2254. Denne zone indeholder alle de programmer, der er installeret på computeren.
2255. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret ECC-hukommelsesfejl på en ukendt fysisk adresse, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
2256. Beskederne mislykkedes på grund af en netværksfejl, eller fordi en intern cachestørrelse er overskredet. Hvis problemet opstår igen, skal du ændre indholdskildetypen til tilpasset eller gennemsøgning.
2257. Felterne Emne, Fra og Nyhedsgruppe er alle nødvendige, og et eller flere blev ikke fundet.
2258. Overflytning understøttes ikke af denne plug-in
2259. Tidsserver
2260. XML'en til konfiguration af politikker er ugyldig. Den krævede kode 'X' mangler.
2261. Moniker er reduceret til sig selv
2262. Iashlpr kunne ikke initialiseres: %1, så DHCP-serveren kan ikke kommunikere med NPS-serveren. Tjenesten IAS er muligvis ikke startet.
2263. Systemkonfigurationsoplysninger kan ikke hentes. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
2264. Der kunne ikke oprettes et standardgruppepolitikobjekt. %1
2265. Disken er ikke formateret.
2266. Handlinger i underprogrammet Dato og klokkeslæt til Kontrolpanel
2267. RPLUSER-lokalgruppen blev ikke fundet.
2268. Der blev fundet et navneområde, men det understøttes ikke på den nuværende placering.
2269. Egenskaben X i Y kan ikke animeres, fordi objektet er låst eller frosset.
2270. Forrige musiknummer
2271. Værdien falder ikke inden for det forventede område.
2272. Forskydningen plus antallet er større end længden af målarrayet.
2273. Godkendte brugere
2274. Den valgte partition indeholder et ukendt filsystem.
2275. Windows Media Player kan ikke konvertere dette filformat. Hvis en opdateret version af dette codec er tilgængelig, skal du installere den opdaterede version og derefter prøve at synkronisere filen igen.
2276. Systemet kunne ikke gå i dvale (fejlkoden er %hs). Dvaletilstanden deaktiveres, indtil systemet genstartes.
2277. Windows kan ikke læse fra den valgte disk.
2278. DCOM-adgang til certifikattjeneste
2279. Der kunne ikke tilføjes IP-sikkerhed til porten %1 pga. følgende fejl: %2. Opkald til denne port, vil ikke blive accepteret.
2280. Opgavestyring har bedt opgaven om at køre.
2281. INTERN fejl - Ugyldigt bloknummer i konfigurationskopien
2282. Systemet kan ikke starte endnu en proces på dette tidspunkt.
2283. Bluetooth HID-enheden %2 har fjernet sig selv fra systemet.
2284. Windows NT-identiteten findes ikke.
2285. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 23' - Aktiveret
2286. Klient til certifikattjenester: Roaming af legitimationsoplysninger kunne ikke læse fra det lokale lager. Fejlkode %1 (%2)
2287. Plug-in'en %1 til overførsel af printerdriveren blev kørt med fejlen: %2. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) forsøger at overføre driveren, men printeren fungerer muligvis ikke på grund af manglende filer. Dette kan skyldes et problem med printerdriverens overførsels-plug-in. Prøv at udskrive til den berørte printer, og installer eventuelt en nyere version af driveren.
2288. Almindeligt præfiks er input-moniker
2289. Opgavestyring kunne ikke initialisere RPC-serveren for at starte opgavekompatibilitetsmodulet. Opgaver kan muligvis ikke registreres i tidligere versioner af Windows. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
2290. Der opstod en fejl ved lukning af stop-logfilen ved behandling af rutinetråd-handlen %1. Følgende kode blev returneret fra CloseHandle: %2.
2291. [version %1!d!.%2!d!
2292. Rutinen TDI Collection ignorerede en anmodning om data fra en fjerncomputer.
2293. Der opstod en fejl i Filterstyring, som ikke kan genoprettes. Derfor kan handlingen ikke fuldføres. Dette skyldes normalt, at et filter returnerer en ugyldig værdi fra et tilbagekald, inden handlingen udføres.
2294. Dette er normalt en midlertidig fejl under fortolkningen af værtsnavnet, og den betyder, at den lokale server ikke modtog et svar fra en autoritativ server.
2295. Registreringsfilen er beskadiget.
2296. Domænecontrolleren startes i tilstanden Gendannelse af katalogtjenester.
2297. CTS-handshake: %1
2298. Det angivne klokkeslæt er ikke et helt timetal.
2299. Der må ikke bruges variabler i dette udtryk.
2300. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Fejlen 'Adgang nægtet' blev modtaget ved tilslutning til WMI-tjenesten på den angivne computer.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions