English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

16001. Systemklokkeslættet er: %1!d!/%2!d!/%3!d! %4!d!:%5!d!:%6!d!:%7!d!
16002. Nøglen bestod ikke parvis konsistenskontrol.
16003. Klientens certifikat er beskadiget, eller signaturen kan ikke bekræftes.
16004. Tråden var i en ugyldig tilstand for den udførte handling.
16005. Det angivne datasæt (f.eks. tilstandssæt, frekvensområdesæt, beskrivelsessæt, topologi osv.) er tomt.
16006. Datastrømmen med navnet %1 i filen 0x%2 blev ikke genkendt.
16007. DNS-proxyagenten fandt en netværksfejl under forsøg på at modtage meddelelser på grænsefladen med IP-adressen %1. Datafeltet indeholder fejlkoden.
16008. Hverken TIP eller XA understøttes endnu af MS DTC på 64 bit-platforme. MS DTC vil forsat starte, men funktioner til TIP og XA vil ikke være tilgængelige.
16009. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) har gendannet udskriftskøen, men kunne ikke ændre spoolermappen til %1. Denne sti findes ikke, så Printbrm.exe har brugt standardspoolermappens placering (%WINDIR%\System32\Spool\Printers). Dette kan ske, hvis kildecomputerens konfiguration er forskellig fra destinationscomputerens konfiguration. Der kræves ingen brugerhandling, medmindre du vil bruge en brugerdefineret placering til spoolermappen.
16010. Microsoft producentspecifikke indstillinger for Windows 2000-klienter
16011. Tilslutningstjenesten til ældre Windows Mobile-enheder er startet.
16012. Afbryder medlemsserveren fra domænet %1
16013. Windows Media Center-extenderinstallationen kan ikke konfigurere Windows Media Center-pc'en til brug med extenderen. Fejlkode: %1.
16014. SetStatus-handlingen kan ikke fuldføres, fordi en anden SetStatus-handling allerede er i gang. Prøv igen, efter at den aktuelle handling er fuldført.
16015. Lydstreamen kan ikke afspilles. Lydformatet understøttes ikke.
16016. %1: Fejl under læsning af filen %2.
16017. Advarsel: %1, %2.
16018. Meddelelsens længdebegrænsning blev overskredet
16019. Der kan ikke oprettes endnu en tråd.
16020. File Server Resource Manager was unable to terminate the following FSRM-initiated command-line program: '%1'
16021. Følgende bitflag kan ikke tolkes: %1!S!
16022. INTERN fejl - Disken tilhører en anden diskgruppe
16023. RDP ClientActiveX har registreret følgende fejl - %2. Se oplysninger.
16024. Skru op for diskanten
16025. Assemblybyte kunne ikke hentes.
16026. (GMT+02:00) Helsinki, Riga, Tallinn
16027. Dette er en intern fejl: URB har overskredet maksimumstørrelsen.
16028. IMAPI tillader ikke flere sessioner med det aktuelle medie, fordi en kompatibel UDF-version til skrivning ikke understøttes.
16029. Klyngen lukkes.
16030. Opret og kontroller programdomæner
16031. TokenElevationTypeStandard (1)
16032. Peer-server
16033. RPC-tjenesterne kan ikke initialiseres
16034. Destinations-, maske- og router-IP-adresser i prioriteret rækkefølge
16035. WdsClient: An error occurred while communicating with the Windows Deployment Services server. Please check to ensure that the server is operational and that the necessary ports are open on the server's firewall. Server name [%1], Server IP address [%2].
16036. Windows Media Player kan ikke afspille filen på grund af en netværksfejl. Serveren er muligvis ikke tilgængelig. Kontroller, at der er oprettet forbindelse til netværket og at proxyindstillingerne er korrekte.
16037. DNS-serveren står ikke på listen i den angivne katalogpartition.
16038. '%1' er et dubleret XSD-element.
16039. Formateringen mislykkedes på grund af timeout.
16040. Objektet skal være af typen Decimal.
16041. NtCreateFile-API'en mislykkedes. Denne fejl bør aldrig returneres til et program, den er en reserveplads til Windows Lan Manager Omdirigering til brug i interne fejlrutiner ved mapping.
16042. Installationen af denne enhed tillades ikke af systemets politik. Kontakt din systemadministrator.
16043. Objektet er et bladobjekt.
16044. Kortet kan ikke åbnes, fordi der blev angivet en forkert pinkode.
16045. Den asynkrone handling er fuldført.
16046. Der blev givet en ugyldig parameter til en service eller funktion.
16047. Stien til sletning af strøg kan ikke være null.
16048. INTERN fejl - En diskgruppe med det angivne navn eksisterer allerede
16049. Kaldet til NotifyUILanguageChange for at ændre sproget i computerens brugergrænsefalde fra %1 til %2 blev ikke udført på grund af fejlen %3.
16050. Den forsøgte handling understøttes ikke.
16051. WS-Management-tjenesten kan ikke initialisere anmodningen.
16052. DFS har genoprettet forbindelsen til den primære domænecontroller (PDC) for at starte DFS-domænehandlinger.
16053. PKCS 9-attributen kan ikke direkte føjes til samlingen.
16054. Expected open brace
16055. Standard TTL (levetid) = %1!u!
16056. Den angivne profil er beregnet til en enhed af en anden type end den angivne enhed.
16057. Der kunne ikke oprettes forbindelse til destinationsserveren.
16058. Windows registrerede en fejl, da Bluetooth-linknøglen til adapteradressen %2 skulle slettes på den lokale adapter. Hændelsen indeholder den producentspecifikke fejlkode.
16059. Typebiblioteket for filen [2] kunne ikke registreres. Kontakt supportteknikerne.
16060. Det er ikke muligt at blande ukomprimeret og komprimeret indhold i en session.
16061. Ukendt medlemstype.
16062. Det er ikke muligt at åbne den angivne enhed til hentning af video, fordi der er opstået en uventet fejl.
16063. Der kunne ikke oprettes forbindelse til WMI-serveren på computeren, der blev anmodet om.
16064. Der er angivet to egenskaber med det samme navn (%1) under placeringen (%2) i XML. Navne på én placering skal være entydige. Den sidste egenskab ignoreres.%3%4%5
16065. %1 KB i %2 filer.
16066. Ugyldige DEVMODE-byte
16067. BITS har slettet peer-cache. Alle de filer, der er cachelagret indtil nu, er blevet fjernet. Peer-cache genoprettes, hvis det er nødvendigt for håndtering af fremtidige anmodninger.
16068. Tjenesten er startet
16069. Opgaven har egenskaber, der ikke er kompatible med de tidligere versioner af.
16070. Tjenesten Peer understøtter kun to brugere ad gangen.
16071. Windows Media Player kan ikke udføre den ønskede handling, da du har valgt at annullere den.
16072. Mask-værdien må ikke være null eller tom.
16073. WinRM kan ikke behandle anmodningen, fordi en nøgle er "" (blank eller tom streng) eller NULL.
16074. Understøtter transaktioner
16075. Fejlrapportering kunne ikke kontrollere sidefilen for et crashdump.
16076. INTERN fejl - En primære diskgruppe findes allerede
16077. Destinationen angav DataSequenceInOrder til NO, hvor initiatoren anmodede om YES. Logon bliver ikke gennemført.
16078. Adgang nægtet. Du har muligvis ikke tilstrækkelige rettigheder til at udføre handlingen.
16079. Tolkningsfejl for manifest: Blanktegn er ikke tilladt på denne placering.
16080. Forsøget på at gemme den gamle logfil slog fejl under installation af MS DTC. Installationen af MS DTC fortsætter, men alle de oplysninger, der findes i den gamle logfil går tabt. Interne oplysninger: %1.
16081. Identifikationen af tabte filer er gennemført.
16082. Destinationsserveren har ikke acceptable Kerberos-legitimationsoplysninger.
16083. Diskenheden kan ikke krypteres, fordi filsystemet ikke understøttes.
16084. Den IDE-kompatible PCMCIA-disk blev ikke konfigureret.
16085. MSMQManagement-objektet skal initialiseres, før det kan bruges.
16086. IDE-controller
16087. Du kalder MFStartup med den forkerte MF_VERSION. Stemmer bits ikke overens?
16088. Sammenligner %1 og %2...
16089. Startdiskenheden kunne ikke bestemmes.
16090. Den modtagne fax %1 er blevet gemt i %2.
16091. Der opstod en fejl under oprettelsen af den webproxy, der er angivet i konfigurationsafsnittet 'system.net/defaultProxy' .
16092. Loggen skal have mindst to beholdere før der kan læses fra eller skrives til den.
16093. Kontonavnet er ugyldigt eller findes ikke, eller adgangskoden er ugyldig for det angivne kontonavn.
16094. Den automatiske certifikatregistrering af %1 er udført.
16095. Håndhævelsesklienten %1 blev startet.
16096. Crypto-Binding TLV'en blev ikke modtaget.
16097. Klassefabrik kan ikke tildele den ønskede klasse
16098. %1!-37s! %2!7ws!%3!-5ws! %4!-20.*s! %5!3d! %6!ws!
16099. Undtagelse opstod.
16100. Bekræft tillid

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions