English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

24701. Der opstod en fejl under forsøg på at referere til den angivne post.
24702. Reglerne for brugerkonti tillader ikke, at du ændrer adgangskode for ofte. Reglen er indført for at forhindre brugere i at skifte tilbage til en tidligere anvendt adgangskode, der måske er kendt af andre. Hvis du har mistanke om, at din adgangskode er blevet afsløret, skal du straks kontakte din netværksadministrator for at få tildelt en ny adgangskode.
24703. LDAP-serverens netværksafsendelseskø er fyldt op, fordi klienten ikke behandler resultaterne af dens forespørgsel tilstrækkeligt hurtigt. Der vil ikke blive behandlet flere forespørgsler, før klienten kan følge med. Hvis klienten ikke kan følge med, afbrydes den.
24704. Den angivne enhed kræver geninitialisering pga. hardwarefejl.
24705. Den overordnede mappe blev ikke fundet.
24706. Værdien HandoffBehavior er ikke gyldig.
24707. BITS begynder at overføre %4 for jobbet %2
24708. Der skal angives et gyldigt navn for at oprette noder af type "%1".
24709. Grænsefladen har ikke tilladelse til at oprette forbindelse på dette tidspunkt.
24710. WinRM-tjenesten er startet.
24711. Objektet UnitySerializationHolder er beregnet til at sende oplysninger om andre typer og kan ikke selv serialiseres.
24712. INTERN fejl - Den angivne post er ikke en diskgruppe
24713. Modulet 'X' blev ikke fundet.
24714. Ugyldig tone.
24715. Logtjenesten registrerede en ugyldig logblokversion.
24716. Filen er ikke en gyldig assembly. Der kan kun importeres hasher fra assemblies.
24717. En anmodning om omdirigering ændrer en ikke-sikker forbindelse til en sikker
24718. Den angivne versionsstreng for provideren er ugyldig.
24719. SetDefaultServer: invalid name: %1
24720. Der er for få byte.
24721. Common Language Runtime har fundet et ugyldigt program.
24722. Ugyldig etiket eller ugyldigt navn - X
24723. Der er ikke blevet registreret nogen protokolsekvens.
24724. Frekvensen for Console.Beep's skal være mellem X og Y.
24725. Foretager LDAP-kald for at oprette forbindelse og binde til Active Directory.
24726. Klienten er omdirigeret til en anden server.
24727. Dockingstation
24728. Intern. Båndbreddeniveauer understøttes ikke.
24729. Anmodningen kunne ikke nå medieserveren (for mange hop).
24730. Assemblyoplysningerne kan ikke ændres.
24731. Strengen UUID (Universally Unique Identifier) er ugyldig.
24732. Assemblyen Browseregenskaber er ikke installeret i øjeblikket.
24733. HTTP-serveren fik en fejl under behandling af inkluderingsfilen '%1' på serversiden.
Fejlen var '%2'.

24734. Udbyderen af denne fil kan ikke identificeres.
24735. Den pågældende kolonnes størrelse kan ikke ændres.
24736. Forbindelsen til en lydenhed er blevet afbrudt, eller også er enheden blevet genkonfigureret. Bekræft, at lydenheden er tilsluttet, og prøv at afspille elementet igen.
24737. Denne grænseflade for kernetilstanden i VID-driveren er allerede initialiseret. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
24738. EFS-genoprettelsestjenesten kan ikke åbne sikkerhedskopifilen %1. Den afbrudte krypteringsproces, der er relateret til filen %2, kan muligvis genoptages. Sikkerhedskopifilen slettes ikke. Hvis genoprettelsen lykkes, bør sikkerhedskopifilen slettes.
24739. Windows Media Player kan ikke udføre den ønskede handling. Computerens klokkeslæt og dato er muligvis indstillet forkert.
24740. Tjenesten Smart Card Resource Manager kunne ikke registrere tjenesten: %1
24741. Funktionen mislykkedes, fordi GDI-skærmenheden ikke bliv knyttet til Windows Skrivebord.
24742. Id-tilladelser kan ikke være ubegrænsede.
24743. Læsning af trådoplysninger
24744. Oplysninger om driverens sammenkædningskonfiguration kan ikke læses.
24745. En disk i importens kildepakke blev ikke importeret.
24746. Det lykkedes ikke at importere sikkerhedskopisætoplysningerne fra sikkerhedskopidestinationen.
24747. Diskenheden blev udvidet, men filsystemet kunne ikke udvides.
24748. Klyngenetværket er ikke konfigureret til intern klyngekommunikation.
24749. MS DTC-logføring er startet.
24750. %1!u! Tilknyttede destinationsportalgrupper:
24751. Licensen til denne fil er endnu ikke gyldig, men bliver det senere.
24752. DVTARGETDEVICE-strukturens tdSize-parameter er ugyldig
24753. Windows Media Player kan ikke afspille, brænde eller synkronisere filen, fordi rettighederne til mediet mangler. Hvis du fik filen fra en onlinebutik, skal du logge på butikken og forsøge igen.
24754. Der blev slettet et kort fra kortsamlingen.
24755. Der kan ikke køres en assembly i systemdomænet.
24756. Visning af ikke-følsomme politikoplysninger
24757. Der kan ikke fås adgang til en fjernet pennetjeneste.
24758. Hent udstedercertifikat fra cache
24759. Denne computer kan ikke være medlem af en klynge, fordi den ikke har den korrekte version af Windows installeret.
24760. Assemblies har fuld adgang til alle printerne på netværket og kan optælle alle printerne.
24761. Kun objekter af typen CounterCreationData kan føjes til en CounterCreationDataCollection.
24762. Søgeserveren <%2> blev ikke informeret om en overførselsfejl.%1
24763. %2 kunne ikke bindes til netværkskortet %3.
24764. Det var ikke muligt at få adgang til enheden (%1) efter installationen af drivere. Fejlkode %2.
24765. Under forsøg på at udgive printeren til Active Directory-katalogtjenesten kunne udskriftskøen ikke finde den rigtige objektbeholder til udskriftskø, fordi den primære domæneforespørgsel mislykkedes. Fejl: %1. Dette kan forekomme, hvis domænecontrollerens IP-adresse ikke kan opløses i DNS, eller fordi katalogtjenesten ikke fungerer korrekt. Printeren er ikke udgivet i Active Directory. Du kan ikke finde den ved at søge i Active Directory.
24766. Der blev oprettet en ny CRM-logfil. Denne CRM-logfil er ikke sikret, da program-id'en er interaktiv bruger eller filsystemet er forskelligt fra NTFS. %1
24767. Ping blev udført på %1!d! ms
24768. fra %1
24769. Der er fejl i topologien for den angivne VidPN. Hent den nye topologi igen.
24770. Destinations-/maske-IP-adresse parres for at filtrere kilderoutere
24771. Typen implementerer ikke IMembershipCondition
24772. Starter funktion %2 med kode %1; linje %3, fil %4.
24773. Ugyldig intern tilstand: Der kunne ikke oprettes en envoy-sink for objektet.
24774. Den angivne blokstørrelse er ikke gyldig for denne algoritme.
24775. Behandlingen af gruppepolitikken mislykkedes. Windows kunne ikke anvende politikindstillingerne i registreringsdatabasen på gruppepolitikobjektet %8. Gruppepolitikindstillingerne anvendes først, når denne hændelse er løst. Se detaljerne om hændelsen for at få flere oplysninger om filnavn og sti, der har forårsaget fejlen.
24776. Den sammenkædede licens kan ikke oprettes, fordi den uplink-licens, der refereres til, ikke findes.
24777. Det delte beskyttelsespunkt blev ikke fundet.
24778. Køen findes ikke, eller du har ikke tilstrækkelige tilladelser til at udføre handlingen.
24779. Anmodningen sendes igen.
24780. Dette filsystembillede har for mange mapper til %1!ls!-filsystemet.
24781. Oversættelse af navn: Kunne ikke gennemføre helt ren syntaksoverførsel på klienten uden at gå på nettet.
24782. Der mangler en fil i oplevelseshåndhævelsen.
24783. Der er allerede sikkerhedskopieret licenser med denne placering.
24784. Der blev sendt en anmodning om at deaktivere Styring af skrivebordsvindue fra processen (%1)
24785. Invalid combination of options.
24786. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle konfigurationsanmodningen. XML'en indeholder en ukendt URI: %1.
24787. Denne fil er beskadiget. Den indeholder et ugyldigt klasse-id.
24788. RDP ClientActiveX opretter forbindelse til en gatewayserver (%1=%2)
24789. Der er ikke nogen data
24790. Listen IP Listen for IP-adressen %1 blev læst.
24791. %1: Fillisten fra %2 kan ikke læses.
24792. Multiple actions were found sharing the same action name: '%1'.
24793. Uspecificeret fejl
24794. Handlingen kan ikke udføres, fordi andre ressourcer er afhængige af denne ressource.
24795. Disk %1 ( %2 ) på Indholdsserver %3, er sat offline.
24796. An unknown error occurred processing your request. The system returned the following error: [0x%1!x!].
24797. Windows Memory Diagnostic will turn on the cache for all tests.
24798. Printbrm.exe (Guiden Printoverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke gemme separatorfilen %1, fordi filen eller stien ikke findes. Dette kan ske, når en separatorside ikke blev fundet under sikkerhedskopieringsprocessen på kildecomputeren.
24799. Den netværksadresse, der er anvendt i anmodningen, er ugyldig.
24800. Browseren har fremtvunget et valg på netværket %1, fordi domænecontrolleren (eller serveren) har ændret sin rolle.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278





Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions