English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

17301. Den angivne resultatbuffer er for lille.
17302. Windows 2002
17303. Hash-nøglen kan ikke ændres, når først der er skrevet til streamen.
17304. Vil du annullere guiden BitLocker-genoprettelse?
17305. De accepterede Licensbetingelser kunne ikke installeres på computeren.
17306. Det angivne fulde navn er ugyldigt.
17307. Windows Media Player kan ikke brænde filerne på cd'en. Kontroller, at disken er ren og ubeskadiget. Vælg eventuelt en lavere optagelseshastighed, eller prøv et andet mærke tomme diske.
17308. URL-adressen til proxyens automatiske konfiguration blev ikke fundet.
17309. HTTP-proxygodkendelse kan ikke udføres med et chipkort
17310. User ID
17311. Adresser på NIS-servere på klientens undernet
17312. WLAN AutoConfig-tjenesten er startet.
17313. Denne funktion kræver Windows Server 2003, Enterprise Edition.
17314. Fejl i repræsentation
17315. Kontoens adgangskode blev ikke angivet. Angiv adgangskoden.
17316. Den navnebuffer, der er angivet til API'en, er for lille.
17317. Forkert syntaks i kommentar.
17318. Assemblyen 'Navn på assembly' kan ikke findes.
17319. Angivelsen af skal være negativ
17320. Typen fra strengen "X", der var integreret i en brugerdefineret attribut-blob, kunne ikke fortolkes.
17321. Konfigurationsdatabasen er beskadiget.
17322. Fejlen blev registreret under behandling af indstillinger for komponenten [%1].
17323. Der opstod en fejl i tidsprovideren NtpServer under digital signering af NTP-svar for den symmetriske peer %1. NtpServer kan ikke sende sikker (signeret) tid til peer, og pakken sendes ikke. Fejlen var: %2
17324. Samlingen må ikke være tom.
17325. Brugeren har valgt ikke at starte Lokale samarbejdspartnere ved ikke at acceptere dialogboksen til beskyttelse af personlige oplysninger. Dialogboksen til beskyttelse af personlige oplysninger vises, næste gang brugeren forsøger at logge på.
17326. Der blev oprettet en DFS-mappe (Distributed File System) med beskrivelser, der er i konflikt. Det kan forekomme, hvis to administratorer på forskellige navneområdeservere opretter mappestrukturer, der er i konflikt, på ca. samme tidspunkt. Navneområde: %1 DFS-mappesti: %2 DFS-mappe 1: %3 DFS-mappe 2: %4
17327. Den angivne billedfil havde ikke det korrekte format. Den havde ikke en korrekt e_lfarlc i MZ-headeren.
17328. Størrelsen af id-autoriteten må ikke overskride 6 byte.
17329. HTTP status 410: Ressourcen, der blev anmodet om, er ikke længere tilgængelig på serveren, og der foreligger ingen videresendelsesadresse.
17330. WS-Management stødte på en ugyldig intern parameter.
17331. Forsøget på at rydde ventende modtagelsesanmodninger blev ikke fuldført.
17332. En URI-afledt klasse har nægtet at acceptere input-strengen som en gyldig absolut URI.
17333. Serveren kunne ikke afbryde klientforbindelser til følgende URL-adresser under lukning: '%1'.
17334. File Server Resource Manager global configuration cannot be accessed since the cluster service is not running.
17335. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 2
17336. Der er ingen IP-adresser tilgængelige i den statiske gruppe med tjenesten Remote Access Service-IP-adresser.
17337. Konfigurationen af fejllogføring mislykkedes. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
17338. Kataloget er kun åbnet til skrivebeskyttede handlinger. Det er ikke muligt at skrive til dette katalog.
17339. Forbindelsen brød sammen eller er i forfalsket tilstand og kan ikke bruges mere. Andre forbindelser er stadig gyldige.
17340. Enheden %1 behandler ikke nogle skriveanmodninger korrekt. Kontroller at skrivecacheindstillingen i Enhedshåndtering er deaktiveret for denne enhed. I modsat fald kan data blive beskadiget.
17341. Klyngens IP-adresse bruges allerede.
17342. Destinationsafbrydelse
17343. Sikkerhedskopier af systemet kan ikke gemmes på en dynamisk disk.
17344. Licenser er ved at blive overflyttet til en computer, der kører XP eller et ældre operativsystem. Denne handling kan kun udføres på Windows Vista eller et nyere operativsystem. Kontakt Microsoft Teknisk support.
17345. Der kunne ikke godkendes ved hjælp af Kerberos
17346. Dette tilbagekald og denne tilstand blev overført til denne hændelsesgenerator tidligere.
17347. Værtsprocessen (%1) kunne ikke startes. Den rapporterede fejl var %2.
17348. MATS+ (cache disabled)
17349. Ugyldig CacheControl-header = X.
17350. Skriv "MSBuild /help" for at få oplysninger om parametersyntaks
17351. Det er ikke muligt at oprette forbindelse til dette netværk Der er et problem med certifikatet på den server, der er påkrævet for godkendelse.
17352. Skriv den nye dato: (dd-mm-åå)
17353. Unicode-tegnet \u{0:X4} ved indekset {1} kan ikke oversættes til den angivne kodeside.
17354. Profiloplysningerne blev ikke fundet.
17355. Det blev forsøgt at ændre et objekt, så det inkluderer et attribut, der ikke er gyldigt for dets klasse.
17356. Gendannelseshandlingen kunne ikke fuldføres, fordi disketten enten ikke indeholder konfigurationsoplysningerne, eller de er beskadiget.
17357. %1!-15.15s! - Indstiller det valgte objekts status til OFFLINE.
17358. MSMQ bruger IP-adressen %1. Hvis du vil bruge en anden IP-adresse, skal du indstille værdien \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\%2 i registreringsdatabasen til en af følgende gyldige IP-adresser: %3.
17359. Det angivne VidPN-destinationstilstandssæt er ugyldigt.
17360. Grænsefladen %1 kunne ikke aktiveres til multicast. %2 bliver ikke aktiveret på denne grænseflade.
17361. Den angivne port er ikke åben.
17362. Kunne ikke skrive controllerens kommandobyte for i8042.
17363. Filter-daemon svarede ikke på en instruks om at lukke sig selv.
17364. Ny mappe
17365. Yderligere oplysninger om ændringer for den aktuelle bruger
17366. Der er ikke konfigureret nogen standardleveringsmappe for denne server.
17367. Systemet kunne ikke indlæse dataene.
17368. MS DTC TIP Gateway kunne ikke startes. MS DTC startes, men funktionen TIP vil være deaktiveret.
17369. Opretter script-funktioner til handlingen: [1]
17370. Kildetypen understøtter ikke løkker.
17371. Tjenesten har stoppet udgivelsen, da standardoplysningerne om computeren blev fjernet. Brugeren har valgt ikke at udgive på denne computer.
17372. Der blev ikke fundet en harddisk.
17373. Angiver oplysningerne, som bruges til at starte en proces.
17374. CHKDSK kunne ikke justere størrelsen på logfilen.
17375. Kontrol af filen mislykkedes.
17376. personlige oplysninger
17377. Ressourcenavnet kan ikke deles.
17378. Pixel Shader Model 3.0 kræver, at der er booleske konstanter i registrene [0-15].
17379. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til, at anmodningen kan behandles.
17380. Forsøger at genoprette allokeringsenheden %1.
17381. Data returneret fra en fjernadministrationskommando er blevet beskåret til 64 KB.
17382. X indeholder et ikke-understøttet filtypenavn for markøren.
17383. Der blev anmodet om oplysninger om en forespørgsel, med forespørgslen blev ikke angivet.
17384. WS-Management-tjenesten understøtter ikke formatet i slutpunktsreferencen for WS-Addressing.
17385. Transaktionsstyring har deaktiveret understøttelsen af TIP.
17386. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at udføre denne handling. Gem alle åbne dokumenter, luk nogle programmer, og prøv derefter igen.
17387. Grænsen for antal netværks-BIOS-sessioner er blevet overskredet.
17388. Der kan ikke allokeres hukommelse i administrationstråden for tjenesten Remote Access Service.
17389. Driveren kunne oprette det ønskede enhedsobjekt.
17390. Servercertifikatet til forekomsten '%1' kunne ikke hentes, fordi det ikke blev fundet i certifikatlageret. Den opståede fejl var '%2'. TLS deaktiveres for denne virtuelle server.
17391. GUID : %1
17392. , class = %1
17393. Diskens layout indeholder partitioner, som ikke er cylinderjusterede.
17394. Klienten med netværkskort-id %1 blev ikke genstartet pga. manglende ressourcer.
17395. BitLocker-drevkryptering fandt et startmedie (cd, dvd eller USB) i computer. Fjern mediet, og genstart computeren.
17396. DHCPV6-tjenesten er godkendt i katalogtjenestens domæne "%2" (Server-IP-adressen %1)
17397. Forbindelse til MS DTC-tjenesten kunne ikke oprettes.
17398. Overførselssyntaksen er ikke understøttet af RPC-serveren.
17399. Den angivne hardwareprofil findes ikke.
17400. Systemet kan ikke acceptere det angivne tidspunkt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions