English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

24601. Indholdet ændres sandsynligvis ikke under den tilpassede opdatering, så indsamlingsprogrammet kontrollerer ikke dokumentet for ændringer.
24602. Der er fremsat en opslagsanmodning, som kræver forbindelse til en domænecontroller i domænet %1. Den lokale sikkerhedsautoritet (LSA) kunne ikke finde en domænecontroller i domænet, og derfor mislykkedes anmodningen. Kontroller forbindelsen og installationen af sikre kanaler fra denne domænecontroller til domænet %2.
24603. URL-adressen for assemblyen, der mislykkedes, var:
24604. Denne filsti findes allerede i biblioteket.
24605. Programmet (%1) (PID: %2) har ikke fuldført et COM-kald, fordi et forkert grænseflade-id er overført som en parameter. Det forventede grænseflade-id er %3, og det returnerede grænseflade-id er %4. Kontakt programforhandleren for at få en opdateret version af programmet.
24606. %1: kan ikke åbne den lokale fil "%2"
24607. Læsning af procesinformation
24608. Tilknytningsfilen %3 blev ignoreret. Indholdet kan ikke læses. Fejl %1: %2
24609. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Nøglen %2 i en forekomst af klasse %3 har en uventet CIM-type.
24610. Tilføjelse af en opbevaret partition for diskenheden blev ikke fuldført. %1
24611. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licensens metadatafil ikke indeholder denne egenskab.
24612. Opret en implementeringspakke til sikkerhedspolitik
24613. Brugeren forsøgte at bruge en godkendelsesmetode, som ikke er aktiveret i den tilsvarende netværkspolitik.
24614. Der blev fundet en ugyldig SendTargets-svartekst.
24615. Flag, som angiver, hvilken ændringshændelse der skal overvåges.
24616. Nogle af filsystembeskederne blev ikke initialiseret. Hvis problemet opstår igen efter genstart af tjenesten, skal du køre installationsprogrammet igen.
24617. Systemet kunne ikke indlæse telefonbogsfilen.
24618. Forkert syntaks i behandlingsinstruktion.
24619. En af ydelsestællerobjekterne for Windows-operativsystemet kan ikke åbnes. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
24620. Der er for mange kontekster i TPM.
24621. Adgangskoden til den ældre V2 SST-post, der importeres, er ikke korrekt
24622. Sideprinteren blev startet
24623. Der kan ikke skrives til registreringsdatabasenøglen.
24624. Der kan ikke udføres en sikkerhedshandling på et objekt, som ikke har nogen sikkerhed tilknyttet.
24625. Der kunne ikke anvendes XML-serialisering for indstillingen: Indstilling.
24626. Pinkoden indeholder tegn, som ikke er tal mellem 0 og 9.
24627. Attributdefinitionstabellens længde, 0x%1, kan ikke deles med 0x%2.
24628. Computerens rolle kan ikke fastslås. %1
24629. En attribut af typen NOTATION må ikke erklæres til et element, der er erklæret EMPTY.
24630. Den version af Windows, der installeres, understøtter ikke denne computers processor. Installationen kan ikke fortsætte.
24631. Det virtuelle websted %1 er ugyldigt, fordi der ikke kunne konfigureres gyldige webstedsbindinger, eller fordi der ikke findes webstedsbindinger til webstedet.
24632. FEJL - Fejl under handling: 0x%1!lx!.
24633. %1 er ikke et fuldstændigt navn.
24634. Gendannelsen af en eller flere komponenter af typen '%1' lykkedes ikke kl. '%2' pga. fejl. Fejlen '%3'(%4) blev rapporteret. Kør genoprettelsen igen, når problemet er løst.
24635. Oplysninger om startblokken er blevet beskadiget.
24636. Du har nået det maksimale antal filer, som enheden tillader i en mappe. Hvis din enhed understøtter afspilning fra undermapper, kan du prøve at oprette undermapper på enheden og gemme nogle filer i dem.
24637. Enhedens størrelse er for lille til det markerede filsystem.
24638. Enheden kan ikke deles.
24639. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 22' - Aktiveret
24640. Ure med CanSlip kan ikke have overordnede elementer med AutoReverse, AccelerationRatio eller DecelerationRatio.
24641. Medieprøven har ingen varighed.
24642. Der kan ikke søges baglæns for at overskrive data, der fandtes i en fil, der har været åbnet i tilføjelsestilstand.
24643. Change the memory map
24644. Serveren, der er angivet til denne replikeringshandling, kunne ikke kontaktes.
24645. En "group" er ikke tilladt inde i en ElementType, der har en "textOnly"-indholdsmodel.
24646. Kryptering af diskenheden %2 er startet.
24647. Antal anvendelser af kommunikationsenheder
24648. Diskens partitionsoplysninger er beskadigede.
24649. Repliker alle mappeændringer
24650. Den anmodede sky er blevet deaktiveret af administratoren.
24651. Replikerer katalogtjenesteskemaet fra %1
24652. Ekspresformaterer %1 MB
24653. Den angivne handle til udvidede attributter er ikke gyldig.
24654. Kommandoen til genstart af IIS blev modtaget fra brugeren %1. De logførte data bruges som statuskode.
24655. Sporingsopgave for HTTP-logføring
24656. Systemet kunne ikke indlæse strøm med forstyrrende ord i tekstfilteret, fordi funktionen IPersistStream::Load() mislykkedes.
24657. Routerens arbejdsmandskab blev ikke initialiseret: Fejl %1. Dette kan ske, fordi systemet er ustabilt eller mangler systemressourcer.
24658. Der blev gjort forsøg på at sikkerhedsopdatere en adresse, der blev omdirigeret til en anden server.
24659. En meddelelse på %2 blev ikke allokeret.
24660. DHCP-allokatoren fandt en netværksfejl under forsøg på at modtage meddelelser på grænsefladen med IP-adressen %1. Datafeltet indeholder fejlkoden.
24661. Et svar på en HEAD-anmodning har en anden ETag-header.
24662. Denne RSM-database er flyttet fra serveren %1.
24663. Det beskyttede output kan ikke aktivere den analoge beskyttelsesteknologi (CGMS-A) for systemet til styring af oprettelse af indhold, fordi det ikke understøttes.
24664. Der er ingen LSA-tilstandskontekst knyttet til denne kontekst.
24665. MS DTC kan ikke kommunikere med MS DTC på et eksternt system. Ingen fælles RPC-protokol understøttes mellem de to systemer. Kontroller, at en eller flere af følgende RPC-protokoller er fælles for begge systemer: TCP/IP, SPX eller NetBEUI. Fejldetaljer: %1
24666. Værtsnavn. . . . . . . . . . . . . . . . . . : %1
24667. De binære data, som er tilknyttet denne post i hændelsesloggen.
24668. Egenskaben 'Egenskabsnavn' er ukendt.
24669. Nøglen '%1' mangler eller er ikke komplet for id-begrænsningen '%2'.
24670. Sletningen mislykkedes på grund af et problem med AT-planlægningsfilen.
24671. En anmodet fillås kunne ikke tillades på grund af andre, allerede eksisterende låse.
24672. Systemprogrammet kan ikke eksporteres.
24673. Profilering er ikke standset.
24674. NAP (Network Access Protection), klienten til politikhåndhævelse, modtog en ugyldig anmodning om følgende Remote Access-forbindelse: %d. Prøv at oprette Remote Access-forbindelsen igen. Kontroller, at du kan oprette forbindelse til internettet, hvis problemet varer ved, og kontakt derefter Remote Access-serverens administrator.
24675. RAS-serveren kunne ikke nulstille lana %1(Datafeltet indeholder fejlkoden) og vil ikke være aktiv.
24676. Proces-id'et kan ikke hentes fra proceshandlen.
24677. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi anmodningen ikke indeholdt alle de krævede vælgere.
24678. Komponenten er konfigureret til at bruge synkronisering, og dette metodekald kan muligvis forårsage baglås.
24679. Ugyldig terminaltilstand.
24680. Der blev ikke fundet en rute til kommandoen CHANGE.
24681. Opret symbollink
24682. Parameterværdien skal være et tal.
24683. Der opstod en fejl under forsøget på at bekræfte det indsatte chipkort: %1
24684. Vi har brugerangivne certifikater. Serveren har angivet X udsteder(e). Søger efter certifikater, der svarer til udstederne.
24685. Egenskaben (%1), der er defineret i skemaet, forsøger at bruge egenskabs-id (%2), som allerede bruges af en anden egenskab. Opdater navnet eller id'et. Egenskaben ignoreres. Ugyldig XML:%3%4%5
24686. Formatstrengen kan kun være "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" eller "b".
24687. CHKDSK [diskenhed[[sti]filnavn]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:str]] [/B]
24688. Routingkasseringer = %1!u!
24689. Logonfejl: Godkendelsen kunne ikke fuldføres, fordi NTLM-godkendelse er deaktiveret.
24690. Windows Media Player kan ikke afspille beskyttede filer, som indeholder binær streaming.
24691. OpenMutex mislykkedes for objektet, begrundelseskode %1. Trap'en bliver ikke sendt.
24692. Der opstod en fejl under initialiseringen af transaktionsbroen. MS DTC startes, men transaktionsbroen vil blive deaktiveret.
24693. Fjerner mapper Mappe: [1]
24694. Indsamlingsfunktionen for ydelsesdata "%1" i biblioteket "%2" blev ikke fuldført inden for den tilladte tid. Der er muligvis et problem med denne udvidede tæller, den tjeneste, som tælleren indsamler data fra, eller systemet kan have været meget belastet, da dette opkald blev foretaget.
24695. Undertryk compilerens copyrightmeddelelse.
24696. Denne hændelse forekommer, når tjenesten går i en SERVICE_RUNNING-tilstand
24697. Opgavestyring lukker opgavemotoren "%1"
24698. Der opstod en intern fejl under udvidelse af lokale grupper.
24699. Hukommelsesallokering mislykkedes
24700. Annonceringen blev fuldført.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions