English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

14601. Der blev ikke fundet et importobjekt for transaktionen.
14602. Installationsarbejdsmappen kunne ikke oprettes.
14603. En kanalsink kaldte metoden Store i sinkstakken uden først at have anbragt data i stakken.
14604. Forbindelsen mellem tjenesten Telekommunikation og serveren blev ikke fundet.
14605. En asynkron anmodning venter.
14606. Tjenesten registrerer COM-objekter.
14607. Der opstod en intern fejl under parsing af ændringer i metabasefilen. Derfor er nogle ændringer måske ikke udført. %1%2%3%4%5
14608. %1!-5s! %2!-21s! %3!-21s! %4!-12s! %5!u!
14609. Den maksimale bufferlængde skal ligge inden for den faktiske bufferlængde.
14610. Serveren kunne ikke genkende den angivne MIME-type.
14611. Abonnementsoptællingen kunne ikke åbnes.
14612. MS DTC XA Transaction Manager kunne ikke startes. MS DTC startes, men funktionen XA Transaction Manager vil være deaktiveret.
14613. Parameteren er ugyldig.
14614. Metadatadokumentet er ikke gyldigt.
14615. SMTP-værten blev ikke fundet.
14616. Værdien for objekttypens inputparameter er ugyldig.
14617. Transaktionsressourcestyringen på %2%3 fandt en fatal fejl og blev afsluttet. Dataene indeholder fejlkoden.
14618. Fuldtekstprogrammets inputkø er fyldt. Dette bundt er blevet accepteret til behandling, men fuldtekstprogrammet vil snart standse midlertidigt, indtil køen er blevet mindre.
14619. Opgavestyring kunne ikke starte forekomsten "%2" af opgaven "%1" for brugeren "%3" . Yderligere data: Fejlværdi: %4.
14620. Der kan ikke anmodes om en egenskab eller et mønster, som ikke er i cachen.
14621. Flere udløsere med hentningsbehandling er ikke tilladt på en enkelt kø.
14622. Det er ikke tilladt at omdøbe eller flytte handlinger på overordnede navngivningskontekster eller skrivebeskyttede objekter.
14623. Enheden er repareret, men den underliggende partition er ikke markeret som aktiv, fordi den er et logisk drev.
14624. RASMXS.DLL kan ikke indlæse RASSER.DLL.
14625. SSL-certifikatet er udløbet.
14626. , primary
14627. Værdi af kode: HSM
14628. Serveren har afvist klientoplysningerne.
14629. Telefonen er ikke åben.
14630. Opgavestyring startede forekomsten "%3" af opgaven "%1", fordi brugeren "%2" har låst computeren op.
14631. Fejl: SNMP-anmodningen mislykkedes
14632. Du skal kalde metoden Bind, før denne handling udføres.
14633. Mappefil
14634. Der kunne ikke fås adgang til enheden: %1
14635. Brugerdefinerede fejlmeddelelser ved fjernkommunikation er allerede angivet.
14636. Tilføj replika i domænet
14637. Et diagnosticeringsmodul registrerede et problem
14638. Tjenesten Opgavestyring kunne ikke initialisere LSA. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
14639. Forsøger at stoppe tjenesten...
14640. Brugernavn- eller gruppenavnparameteren er ugyldig.
14641. Transportlaget gav timeout for en anmodning, der ventede på svar.
14642. Den angivne pakke er ikke den primære pakke.
14643. Kulturnavnet 'X' understøttes ikke.
14644. INTERN fejl - Den påkrævede datalås indeholdes ikke i transaktionen
14645. Låsning af tjenestedatabasen for udelt adgang
14646. Transaktionen kan ikke registreres med den angivne EnlistmentMask, fordi transaktionen allerede har fuldført fasen PrePrepare. ResourceManager skal skifte til gennemskrivningstilstand og må ikke længere udføre cachelagring af data i denne transaktion for at sikre korrekt registrering. Registrering af efterfølgende transaktionsfaser kan muligvis stadig udføres.
14647. Filinput/-output
14648. BOOTMGR mangler
14649. BitLocker-krypteringsnøglen kunne ikke hentes fra startnøglen eller genoprettelsesadgangskoden.
14650. %1 lukket
14651. Der blev angivet en ugyldig sikkerhedstilladelseszone.
14652. MS DTC-logfilen er fuld og kan ikke modtage nye poster.
14653. Værtsnavn på TFTP-bootserver
14654. Driveren har fundet ud af, at netværkskortet ikke fungerer korrekt
14655. Angiver, om afsnittet Identity er låst.
14656. Det var ikke muligt at søge til det ønskede element på afspilningslisten.
14657. &URL-standardadresse til omdirigering:
14658. Sikkerhedsprocessoren rapporterede, at værdien allerede findes.
14659. URI'en for en specialtegnstypografi peger ikke på en tidligere registreret specialtegnstypografi.
14660. Den ønskede handling blev fuldført. Systemet genstartes, så ændringerne kan træde i kraft.
14661. Forkert version af Windows
14662. Uventet streng-id X. Streng-id'er skal være sekventielle.
14663. Ugyldig syntaks til en XML-erklæring.
14664. Det er ikke muligt at binde IFilter for det sammenkædede objekt.
14665. Tjenesten Tid opdagede, at computerens tidszoneoplysninger var beskadigede. Tjenesten Tid nulstiller systemets tidszone til GMT, da mange systemkomponenter kræver gyldige tidszoneoplysninger. Brug kontrolpanelet Dato og klokkeslæt til at angive den korrekte tidszone.
14666. Længden af en hemmelighed overskred den maksimalt tilladte længde. Længden og antallet af hemmeligheder er begrænset for at opfylde USA's State Department's eksportrestriktioner.
14667. Det tillidsobjekt, der svarer til den slettede tillidskonto mellem domæner %1 (%2), kunne ikke slettes. Data indeholder fejlkoden.
14668. Du kan ikke indlejre lokale grupper i et blandet domæne, hvis gruppens sikkerhed er aktiveret.
14669. Der opstod en fejl under validering af servercertifikat (SCHANNEL-fejl): RequestHandle=%1, Fejl=%2
14670. Serverobjektet har ingen hukommelse til objekter med læserreference
14671. Der kan ikke hentes en sikkerhedsbeskrivelse til denne ramme.
14672. Et kald om at hente GetNamedAttribute eller GetNamedAttributeIndex i XML-parseren resulterede i, at indekset ikke blev fundet.
14673. Skrifttypeindekset skal være større end eller lig med nul.
14674. Forbindelsen til destinationen blev afbrudt. Initiatoren forsøger at oprette forbindelse igen.
14675. Forbindelse angav: %1 %2 %3 %4.
14676. Kl. %1!S!: %2!d!.%3!03d!
14677. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke installere certifikatet %2 ved modtagelse af afventende anmodninger (%3).
14678. Ukendt meddelelsestype.
14679. Gruppepolitikken for BitLocker er blevet ændret. Oprettelse af både en genoprettelsesadgangskode og en genoprettelsesnøgle er ikke tilladt. Oprettelse af en genoprettelsesadgangskode er ikke tilladt pga. den nuværende sikkerhedspolitik for anvendelse af Fips-algoritmer. Kontakt domæneadministratoren for at få flere oplysninger.
14680. Anmærkningstransaktioner opsplitter altid en transaktion for det annoterede dokument og mislykkes derefter selv. Dette er en intern fejlkode, der ikke skal rapporteres til brugerne. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
14681. Erstatningsteksten i en parameterenhed, der refereres til mellem markup-erklæringer, skal være korrekt udformet.
14682. 'importNode' kræver, at parameteren 'deep' er sand.
14683. Anmodningen mislykkedes, fordi der ikke blev fundet nogen cachepost (CacheKey = X) og den gældende CachePolicy er Y.
14684. Referencen angiver targetNamespace som '%1', men skemaet angiver den som '%2'.
14685. Tjenesten World Wide Web Publishing kunne ikke fjerne URL-adresserne til programmet '%1' på det virtuelle websted '%2'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
14686. Ugyldig format i meddelelsesboksen.
14687. Logtjenesten registrerede en ugyldig logsektor.
14688. Videomixgengiveren kunne ikke finde nogen ProcAmp-hardware på den aktuelle skærmenhed.
14689. Systemet kunne ikke finde samlingen af flere kæder.
14690. Computeren er ikke aktiv i dette domæne.
14691. Advarsel! Brugen af omdirigeret input til store sorteringer er normalt langsommere end at angive inputfilens navn direkte til sorteringen.
14692. Bus-fejl
14693. Der opstod en fejl i Hændelseslogføringstjenesten under behandling af en indgående hændelse, der blev udgivet af %3.
14694. Dette er en brødtekst i flere dele. Den har ikke noget andet indhold end brødteksten.
14695. Drev %1 i biblioteket %2 er aktiveret.
14696. Tjenesten kendes ikke. Tjenesten findes ikke i det angivne navneområde.
14697. COM+-hændelsessystemet har fundet en inkonsekvens i dets interne tilstand. Antagelsen "%3" mislykkedes ved linje %2 af %1. Kontakt Microsoft Produktsupport for at rapportere fejlen.
14698. Den angivne videopræsentationskilde er ugyldig.
14699. Widget %1 i dataindsamlersættet %2 blev afsluttet.
14700. Den RemoteRegAsm-type, der skal bruges til at udføre registreringen, kan ikke indlæses.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions