English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

3901. Det angivne stream-nummer er ugyldigt.
3902. Vary-header: Antallet af felter i anmodningens header og i den cachelagrede header svarer ikke til hinanden, headernavn = X.
3903. Filen er mindre end 2 byte. Unicode-tekstfiler skal starte med et Unicode-tegn, der angiver byterækkefølgen.
3904. Der bliver ikke oprettet et registreringsdatabasescript, da der ikke er nogen typer, der skal registreres.
3905. Destinationen for en aktivering udløste en undtagelse.
3906. Der kan ikke skrives til filpostsegmentet %1.
3907. Det aktuelle operativsystem har ikke en WINHTTP.DLL. WINHTTP.DLL skal være registreret til at bruge objektet ServerXMLHTTP.
3908. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Mutex-sikkerhedsattributterne kunne ikke dannes for mutex %3 i skriveren %4 på grund af status %1 (konverteret til %2).
3909. Netværket svarede ikke korrekt.
3910. Der blev ikke fundet nogen post for netværkskort.
3911. Udskrivningsnavn: %1!.*s!
3912. Obligatorisk niveau, som der ikke er tillid til
3913. Grænsefladen %1 kan ikke nås, fordi der ikke er nogen tilgængelige modemer eller andre forbindelsesenheder til brug på grænsefladen.
3914. Længden skal være større end X.
3915. WS-Management-tjenesten understøtter ikke indstillingerne for den angivne ressource. Fjern indstillingerne fra anmodningen, og prøv igen.
3916. Dynamiske diske understøttes ikke på dette system.
3917. Fejl %1!d!: %2!S! returneret i WinHttpSendRequest - serveren er muligvis ikke konfigureret til godkendelse af chipkort
3918. Der opstod en fejl (%1). Dette kan skyldes, at katalogtjenesteserveren (%2) ikke er tilgængelig. Hvis automatisk registrering er aktiveret, forsøges importen igen med den sidst registrerede domænecontroller. Hvis ikke, skal du kontrollere importindstillingerne og sørge for, at serveren stadig er tilgængelig.
3919. De yderligere sendte data svarer ikke til det, der blev forventet ud fra StylusPointDescription.
3920. X er ikke en gyldig Y-værdi.
3921. Det er ikke muligt at slette. Mappen er ikke tom eller findes ikke.
3922. Alias cannot be used twice
3923. Dette træ ejes af provideren.
3924. (GMT+02:00) Athen, Istanbul, Minsk
3925. Hændelseslogføringstjenesten fandt en beskadiget logfil for kanal %1. Logfilen blev omdøbt med filtypenavnet .corrupt.
3926. Microsoft-Windows-User Profile General
3927. Enheden er ustabil. Kontroller, at enheden fungerer korrekt, og at der er sat et bånd i enheden.
3928. Den aktuelle session er ikke interaktiv.
3929. Ulovlig overgang i MS DTC TIP Gateway. %1
3930. Behandling af filen "%5" er udeladt fra virtualisering.
3931. Udgiver kvalificerede komponenter Komponent-id: [1], Kvalifikator: [2]
3932. Modtag journal
3933. Tjenesten Opgavestyring fandt en fejl i "%1". Yderligere data: Fejlværdi: %2.
3934. Egenskabsnavnet findes allerede.
3935. Forkert version af operativsystemet.
3936. Skrivningen kan ikke udføres, da der allerede er ved at blive skrevet i en del af området.
3937. Computeren findes ikke: %1.
3938. Anmodning med WebExceptionStatus = X mislykkedes.
3939. Faxtjenesten kunne ikke oprette forbindelse til routingmodulet '%1'. Kontakt leverandøren af routingudvidelsen. Placering: %2. Status for routingudvidelse: %3. Fejlkode: %4.
3940. Partitionen blev reserveret af computerens OEM (Original Equipment Manufacturer).
3941. En tidshandling blev ikke placeret i rigtig rækkefølge i køen.
3942. Der blev ikke oprettet nogen MOF-fil %2 til tjenesten %1. Inden denne tjenestes ydelsestællere kan indsamles af WMI, skal der manuelt oprettes og indlæses en MOF-fil. Kontakt leverandøren af denne tjeneste for at få yderligere oplysninger.
3943. Der opstod en diskfejl under skrivning til filallokeringstabellen.
3944. Tjenesten svarer ikke på kontrolhandlinger.
3945. CPU = %1!.*s!
3946. Semaforen ejes af en anden proces.
3947. Netværksenheden %1 er føjet til denne computer.
3948. Basisstreamen er ikke skrivbar.
3949. Kernetransaktionsstyringen skulle afbryde eller glemme transaktionen, da der blev blokeret for videre behandling.
3950. Diskenheden har ikke en opbevaret partitionstilknytning.
3951. Den virtuelle sti kunne ikke konverteres til en fysisk sti.
3952. Den angivne IP- eller hardwareadresse anvendes af en anden klient.
3953. BitLocker-startnøglen eller genoprettelsesadgangskoden kunne ikke læses fra USB-enheden. Kontroller, at USB-enheden er tilsluttet til computeren, aktiver BitLocker, og prøv igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte computerproducenten for at få instruktioner til BIOS-opgradering.
3954. Logbehandlingsrutinens tråd %1 blev ikke afsluttet indenfor 30 sekunder. Tråden bliver afsluttet.
3955. Aktiveringsserveren konstaterede, at den angivne produktnøgle har overskredet antallet af aktiveringer.
3956. Licensgendannelse kræver, at computeren er personligt tilpasset.
3957. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte...
3958. En underordnet tekstnode til en attribut må ikke overføres som kontekstnode for en XSLT-transformering eller en XPath-forespørgsel.
3959. Overskredet grænse: Ugyldigt arbejdsstation-id
3960. Der blev brugt en ugyldig syntaks i en kommentar.
3961. Angiv print()-funktion
3962. Procedurenummeret er uden for det gyldige område.
3963. CHKNTFS kan ikke bruges til RAM-disken %1.
3964. Der er ikke angivet nogen standardenhedsgrænseflade for denne grænsefladeklasse på nuværende tidspunkt.
3965. Der er en uoverensstemmelse mellem anmodningen og svaret i nøglearkiveringshash'en.
3966. Den interne kode for HTTP-statuskode 304: Not Modified.
3967. Der er ingen tekst i segmentet.
3968. Konsolidering af lagerfilen er uhensigtsmæssig. (udførelsen lykkedes).
3969. Ordlisten blev ikke registreret, og der er ingen tilgængelige data til forespørgslen.
3970. Version: %1
3971. BinaryFormatter-fejl i hele AppDomain. Forventede 'X', men modtog 'Y'.
3972. Procedurenavnet %1 blev ikke fundet i registreringsdatabasen "%2". Kontroller programhændelsesloggen for at se, om der har været problemer under installation af tjenesten "%2", og geninstaller programmets DLL-ydelsestæller.
3973. TypeCode 'X' var ugyldig.
3974. Opret og installer assemblyen Browseregenskaber på kørselstidspunktet.
3975. CHKDSK søger efter uafhængige ICB'er ...
3976. Indeksoverførslen blev udført på mindst én målsøgeserver.%1
3977. PCI- til CARDBUS-bro
3978. En af de filterdrivere, der er installeret til denne enhed, er ugyldig.
3979. Conversion from IPv6 address to Reversename failed.
3980. Det magiske tal i hovedtabellen er forkert.
3981. Klient hentede konfigurationsfilen fra konfigurations-URL: ConfigurationURL=%2
3982. Overvåg angivet politik pr. bruger
3983. Tjenesten svarede ikke på en start- eller kontrolanmodning inden for det forventede tidsinterval.
3984. Kategorien 'X' er markeret som en enkeltforekomst. Ydelsestællere i denne kategori kan kun oprettes uden forekomstnavne.
3985. Ugyldig enhedsspecifik egenskab.
3986. Computeren skal have et TPM for at bruge eksterne nøgler på denne computer.
3987. Bindingen til SAP-socket kunne ikke oprettes. Sap Agent kan ikke fortsætte.
3988. Der opstod en fejl i Windows Media Player, da afspilleren forsøgte at få adgang til oplysninger i biblioteket. Prøv at genstarte Player.
3989. Der blev opnået adgang til denne API med argumenter fra den forkerte kontekst.
3990. Fjerncertifikat: X.
3991. %1 er ikke en gyldig adresse.
3992. Se fejlene i hændelseslogfilen.
3993. QoS-politikker på brugerniveau kunne ikke opdateres. Fejlkode: %2.
3994. Den indlæste fil blev afsluttet unormalt. Filen er ikke komplet.
3995. Send anmodning mislykkedes.
3996. Når parameter %2 er angivet, er portindekset til multiportkortet for stort.
3997. Denne komponent annullerede omdirigering af registreringsdatabasen under den kontrollerede registrering af komponenten. Det kan forårsage problemer med komponentinstallationen. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen.%1
3998. Denne kontrol-socket blev lukket af klienten.
3999. Navnet på VID-meddelelseskøen overskrider maksimumstørrelsen.
4000. Konteksten for dette objekt er ikke længere gyldig. Opdater konteksten for objektet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions