English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

19001. INTERN fejl - Udførelsen er afbrudt. Transaktionen skal genstartes
19002. Den angivne konstruktør skal erklæres i den generiske typedefinition for den angivne type.
19003. En hukommelseshenvisning har medført en datajusteringsfejl.
19004. IPMGM er stoppet.
19005. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. API blev kaldt uden session.
19006. Der kunne ikke skabes forbindelse til IP-driver. Fejlkode %1!d!.
19007. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig PCI-bus timeout-fejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
19008. I/O til disken kan ikke udføres.
19009. , protocol = %1
19010. RSM kunne ikke kontrollere mediet i drevet %1 i biblioteket %2, fordi det angivne partitions-id var ugyldigt.
19011. TPM har ikke tilstrækkelig plads til at indlæse den ressource, der blev anmodet om.
19012. Systemskrifttype til X Windows
19013. Port B kører med 10 Mbps
19014. Viser ekstra fejlfindingsoplysninger, der kan hjælpe med fejlfindingen af særlige forhold.
19015. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke konfigurere bindinger for et program på webstedet %1. Webstedet er deaktiveret. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
19016. Stierne, der er angivet til gendannelse, er ikke en del af den samme diskenhed.
19017. Funktionen '%1' i navneområdet '%2' skal returnere et nodesæt.
19018. Der opstod en intern fejl i de nyoprettede stifigurer.
19019. IKE SA blev slettet, før det kunne oprettes
19020. Et element, der er underordnet Timeline i XAML, skal også være en Timeline eller en klasse, der er afledt af Timeline.
19021. Protokollen er ikke konfigureret.
19022. Længden af den angivne bytestream er ukendt.
19023. Der opstod en fejl under tildeling af tilknytningsregistre
19024. Al kode, der er tillid til, får ret til at oprette forbindelse tilbage til oprindelsesstedet.
19025. Undernøgler i registreringsdatabasen bør ikke indeholde mere end 255 tegn.
19026. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret intern CPU-registeradgangsfejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
19027. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke annullere timeren for ydelsestælleren. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
19028. Det maksimalt tilladte antal erstatningsstrenge er 255.
19029. Der kunne ikke oprettes en sikkerhedskopisætmappe på destinationen for sikkerhedskopien.
19030. En startprogramhashkode stemmer ikke overens med den hashkode, der blev beregnet, da BitLocker blev slået til.
19031. Windows Installer tillader ikke installation fra en forbindelse til Fjernskrivebord.
19032. Følgende kommando kompilerer programmet /MyApp lokalt. Det medfører, at der ikke kræves flere kompileringer, når der sendes HTTP-anmodninger til det:
19033. Sammenligningen er fuldført.
19034. Serveren kan ikke forøge størrelsen på et hukommelsessegment.
19035. Windows Media Player forsøger at hente rettigheder til mediet for en fil, som ikke længere bruges. Hentningen af rettigheden standses.
19036. OSS ASN.1-fejl: Der opstod en adgangsfejl.
19037. Denne disk kan ikke indeholde computerens systemdiskenhed.
19038. Tjenesten Dispatch kunne ikke starte overvågningstråden: %1
19039. Dette er blevet delt til administrative formål. Egenskaberne kan ikke ændres.
19040. Det angivne egenskabssæt understøttes ikke.
19041. Der kan ikke hentes MemberInfo for ISerialized-objektet 'Objektnavn'.
19042. Værdien kan ikke være Double.NaN.
19043. Brugeren forsøgte at oprette forbindelse ved at foretage et opkald fra et telefonnummer, som ikke svarer til det begrænsede opkaldsnummer. Kontroller opkaldsbetingelserne for den tilsvarende netværkspolitik.
19044. Der er opstået en computerkontrolfejl. Se systemets hændelseslog for at få yderligere oplysninger.
19045. X kunne ikke fjerne cacheposten med nøglen = Y. Fejl (udløst) = Z.
19046. Den disk, der er angivet som aktiv i BIOS er for lille til at kunne gendanne den oprindelige systemdisk. Udskift disken med en større, og prøv derefter at udføre gendannelseshandlingen igen.
19047. Det er kun tilladt at bruge absolutte mapper som pickup-mappe.
19048. %1Den overordnede fletning kan ikke genstartes for kataloget %2 på grund af fejlen %3.
19049. Provideren kunne ikke oprette en synkroniseringsopgave for diskenheden. Synkroniseringsstatus vises ikke korrekt. %1
19050. Den lokale slutside kunne ikke åbnes
19051. Ressourceopslaget brugte de sidste reserveressourcer i en satellitassembly, men enten blev denne satellit ikke fundet, eller den kunne ikke indlæses. Overvej at installere programmet igen eller reparere det.
19052. Sendte en Pnp- eller strømhandling (%3, %4) for enhed %2 til den nederste driver med status %9
19053. Kulturen 'X' er en neutral kultur. Den kan ikke bruges til formatering og parsing og kan derfor ikke indstilles som trådens aktuelle kultur.
19054. Værdien '%2' er ugyldig for attributten '%1'.
19055. Kontrol af værktøjssignatur for widget %1 ved %2 mislykkedes; fejlkoden %3.
19056. Medlemsbetingelsen Sikkert navn er 'true' for alle assemblies med et sikkert navn, der passer til det, der er defineret nedenfor. Assemblies, der opfylder denne medlemsbetingelse, får de tilladelser, der er tilknyttet denne kodegruppe.
19057. Læsefejl med status 0x%1 ved forskydningen 0x%2 for 0x%3 byte.
19058. Startede OpenTDIPerformanceData-rutine.
19059. Den valgte videocodec understøtter ikke bevaring af interlace i video.
19060. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Der kan ikke skiftes fra tilstand %1 til tilstand %2 i skriveren %3 (status %4).
19061. De legitimationsoplysninger, der blev angivet til pakken, blev ikke genkendt.
19062. Forekomsten for en diskenhed kunne ikke oprettes.
19063. Installation kan ikke kopiere operativsystemets loaderfiler til computerens systemdiskenhed. Kontroller, at mapperne Boot\ og EFI\ og filerne bootmgr og bootmgr.efi er tilgængelige på installationsmediet, og genstart derefter installationen.
19064. Udfør spildopsamling
19065. Tilstandsagenten i Windows Sikkerhed opdaterer sikkerhedstilstanden.
19066. Der er ikke tilstrækkelig plads i den lokale buffer - cirkulær køfunktion er aktiveret.
19067. Venter på at blive stoppet
19068. Den angivne destinationstilknytning findes allerede.
19069. Provideren har registreret fejl under indlæsning af cachen. Yderligere oplysninger findes i NT Event Log.
19070. Ugyldig køprioritet.
19071. COM+-hændelsessystemet kunne ikke gemme det brugerspecifikke abonnement %2, da registreringsdatabasenøglen HKEY_USERS\%3 ikke kunne åbnes. HRESULT var %1.
19072. "Send vha."-konfigurationsværdien er ugyldig.
19073. MS DTC Transaction Manager har sendt en TIP "COMMIT, QUERY eller RECONNECT COMMAND" til en anden Transaction Manager og modtog en ukendt eller uventet TIP-kommando (%1) som svar. Transaktionsdetaljer: Id på den eksterne Transaction Manager: %2, URL-adresse til den eksterne transaktion: %3, URL-adresse til MS DTC TIP-transaktion: %4.
19074. Antal udførte netværks-I/O
19075. RSM blev stoppet.
19076. Enheden %1 %2 understøtter mere end én port. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) konverterer den første port på enheden fra en LPR-port (Line Printer Remote) til en standard-TCP/IP-port. Porten på enheden skal muligvis konfigureres igen.
19077. Moniker er allerede registreret i objekttabellen
19078. Optællerskabelonen eller -abonnementet kan aldrig stemme overens med nogen objekter.
19079. ASSOC Viser eller ændrer filtypetilknytninger.
19080. Konstanten er ugyldig.
19081. SHUTDOWN Tillader korrekt lokal- eller fjernlukning af computeren.
19082. Kontroller, at der findes en lydfil på den angivne placering.
19083. Det blev forsøgt at udføre en uautoriseret handling.
19084. Adgangskoden til kontoen for adgang kan ikke dekrypteres, fordi det er gemt med andre legitimationsoplysninger. Skriv adgangskoden til den konto, der bruges til at gennemsøge indholdet, igen.
19085. Faxen %1blev ikke sendt til %2!d! modtagere. Annulleret: %3!d! modtager(e). Mislykkedes: %4!d! modtager(e).
19086. Der findes ingen tilgængelig sikkerhedskopi på destinationen %1, da sikkerhedskopieringsdata er beskadiget.
19087. Anmodningen om operationslåsning blev nægtet.
19088. Skriv den nye dato: (mm-dd-åå)
19089. Længden af dataene skal være et multiplum af 16 byte.
19090. Strengværdien må ikke være en tom streng
19091. Der skal angives mindst ét flag.
19092. INTERN fejl - Konfigurationerne i kernen og på disken passer ikke sammen
19093. [Parametre: psfq=]
19094. Funktionen Last() skal have et nodesæt at fungere i.
19095. Ignorerer et element med et navn, der er længere end 1023 tegn (%1).%2%3%4%5
19096. Ugyldig udvidelsesversion.
19097. Der opstod en fejl under installationen af katalogtjenesten. Der er flere oplysninger i hændelsesloggen.
19098. Det er ikke muligt at oprette flere miniversioner for denne strøm.
19099. Der blev ikke fundet en CardMan 4040-chipkortlæser på computeren.
19100. Den spejlede metadatafil ved blokken %1 er beskadiget.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions