English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

22901. Kommasepareret liste over brugere.
22902. %1 tilladelser slettet
22903. Sikkerhedsprocessoren rapporterede, at postnøglen allerede findes i lageret med data, der er tillid til.
22904. Den firewallundtagelse, der tillader iSNS-klientfunktionalitet (Internet Storage Name Server), er ikke aktiveret. iSNS-klientfunktionalitet er ikke tilgængelig.
22905. The buffer is too small for the requested data.
22906. Handlingskriterierne blev ikke opfyldt.
22907. LSP %1 blev installeret i kataloget %2-bit af %3 (GUID=%4, kategori-id=%5).
22908. Adresser på NTP-servere (Network Time Protocol)
22909. %2: Mediet understøttes ikke.
22910. En skrivehandling udføres i øjeblikket.
22911. Typen nedarver ikke fra CodeGroup
22912. Opgave udløses efter plan
22913. Standardbrugerklasse
22914. Forkert syntaks i ATTLIST-erklæring.
22915. Køen kan ikke aflytte/bindes til multicast-adressen %3. Fejl %1: %2
22916. Tidsprovideren NtpClient: Der er ikke modtaget et gyldigt svar fra domænecontrolleren %1 efter otte forsøg. Denne domænecontroller kasseres som tidskilde, og NtpClient gør forsøg på at finde en ny domænecontroller, der kan synkroniseres fra. Fejlen var: %2
22917. Tjenestens metabasesti '%1' kunne ikke åbnes. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
22918. Den anmodede handling er ugyldig, når den kaldes i en ModuleHandle, der er null.
22919. BitLocker-drevkryptering er allerede aktiveret.
22920. Tidsforskellen mellem den primære domænecontroller og backupdomænecontrolleren (eller en medlemserver) er for stor til at det kan accepteres.
22921. Logfilens aktuelle størrelse er for stor.
22922. Skemaallokeringen mislykkedes. Kontroller, om computeren mangler hukommelse.
22923. Windows Media Player kan ikke brænde filerne. Hvis brænderen er optaget, skal du vente, til den igangværende opgave er afsluttet. Kontroller eventuelt, om brænderen er tilsluttet korrekt og at du har installeret den seneste enhedsdriver.
22924. Det var ikke muligt at afgøre, om denne computer indeholder en gyldig systemdiskenhed.
22925. Den angivne fil er ikke i det definerede EFS-eksportformat.
22926. Oplysningerne om disken og enheden i snap-in'en til diskhåndtering er forældede. Hvis du vil opdatere diskens og enhedens oplysninger, skal du trykke på F5 eller vælge Opdater i menuen Handling.
22927. File Server Resource Manager global configuration cannot be accessed since it is not installed yet.
22928. (tom streng)
22929. Denne fil indeholder en virus og kan ikke åbnes. På grund af de egenskaber, denne virus har, er filen blevet fjernet fra denne placering.
22930. En liste over IP-adresser, der angiver NIS+-servere
22931. Listeposten %2 i IP Listen-Only kan ikke konverteres. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
22932. Modtageren (serveren [ikke serverprogrammet]) er ikke tilgængelig og forsvandt; alle forbindelser er ugyldige. Kaldet er muligvis udført.
22933. Der blev fundet beskadigede klynger i logfilen.
22934. Stride6 (cache disabled)
22935. Den samme funktion er angivet flere gange.
22936. Peer-certifikaterne havde ingen offentlig nøgle
22937. Printerens kontrolpunkt kunne ikke tilføjes
22938. Den maksimale sti-længde er overskredet - %1
22939. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) kunne ikke oprette en relation mellem protokollen %1 og programmet %2, som tilhører webstedet %3. Lyttefunktionsadapteren for denne protokol kan derfor ikke underrettes om dette program. Løs problemet ved at genstarte tjenesten WAS. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
22940. Objektet kan ikke gemmes i et array af denne type.
22941. Dvd-videooutput er ikke en korrekt opløsning.
22942. Active Directory-domænetjenesterne kunne ikke føje alle de nye sikkerhedskonti til beholderen med kendte sikkerhedskonti. Du kan om nødvendigt bede en administrator om at tilføje disse sikkerhedskonti.
22943. Fuldførte afsendelsen af filkopien fra %1 til %2.
22944. Det tillidsobjekt, der svarer til tillidskontoen mellem domæner %1 (%2), kunne ikke oprettes. Data indeholder fejlkoden.
22945. Det er en fejl, at både minInclusive og minExclusive er angivet for den samme datatype.
22946. Enheden sendte et eller flere ukorrekte svar efter nulstilling af tastaturet.
22947. NeutralResourcesLanguageAttribute angiver en ugyldig eller ukendt placering for de sidste reserveressourcer: "X".
22948. Den tilsluttede læsefunktion fungerer ikke korrekt.
22949. Indstilling af proceskvoter
22950. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 25' - Aktiveret
22951. Den angivne destination kan ikke nås.
22952. Codecen kan ikke bruge den leverede streamtype.
22953. (%1) kan ikke konverteres til typen (%2).
22954. Sessioner med afbrudt forbindelse
22955. RSM-databasen rekonstruerer datafilen.
22956. Almindeligt præfiks er begge moniker
22957. Der blev fundet et udvidet attributsæt og et genfortolkningspunkt i filen %1.
22958. COM+-hændelsessystemet forårsagede en uventet adgangsovertrædelse ved adressen %1 under forsøg på at opnå adgang til adressen %2. Kontakt Microsoft Produktsupport for at rapportere fejlen.%3
22959. TPM er optaget og kan ikke besvare kommandoen med det samme, men kommandoen kan udføres igen på et senere tidspunkt.
22960. Kun de første otte tegn i navnet på en brugerdefineret logfil har betydning, og der findes allerede en anden logfil på systemet, som bruger de første otte tegn i det angivne navn. Det angivne navn er: 'X', og navnet på den eksisterende logfil er: 'Y'.
22961. Overflytningsobjektet er allerede i brug og kan ikke kaldes, før den nuværende handling er fuldført.
22962. Adresse på klientens swap-server
22963. Dataindsamlersættet %2 (widget %1) blev startet uden et tilsvarende stop.
22964. Kun en del af ReadProcessMemory- eller WriteProcessMemory- anmodningen blev gennemført.
22965. Der er ingen aktiv transaktion.
22966. Linjen med input er for lang.
22967. Den angivne mappe indeholder ikke Ressourcestyring på det angivne filsystem.
22968. Tekstformateringsprogrammet kan ikke klone posten om afbrydelse på grund af fejlen: X.
22969. WSALookupServiceNext kan ikke returnere flere resultater.
22970. INTERN fejl - Konfigurationsposten svarer ikke til kernen
22971. %1 - Slet øjebliksbilleder af diskenhed
22972. Initialiseringsstrengens format stemmer ikke overens med OLE DB.
22973. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Den kan ikke finde SOAP-headere eller brødtekstelementer i svaret fra destinationscomputeren.
22974. Drevstier understøttes ikke for flytbare medier.
22975. Brugeren er ikke tildelt den ønskede logontype på denne computer.
22976. Servercertifikatet kan ikke konverteres til Unicode
22977. Understøtter filduplikering i et domæne.
22978. Forsøg på godkendelse mislykkedes for brugeren %1 af følgende årsag: %2
22979. De data, der skal krypteres, overskrider maksimumgrænsen på X byte for denne modulus.
22980. Invalid include file
22981. Der bør kun indstilles synlighedsflag under oprettelse af EnumBuilder.
22982. Omdirigeringen kunne ikke oprette forbindelse til serveren %2 på den primære transportprotokol. Fejlen findes i datafeltet.
22983. DHCP-allokatoren kunne ikke allokere %1 byte hukommelse. Dette kan angive, at systemet ikke har tilstrækkelig virtuel hukommelse, eller at hukommelsesstyring har fundet en intern fejl.
22984. Tjenesten Virtuel disk: Diskenheden %1 kunne ikke fjernes. Fejlkode: %2
22985. Der opstod en uventet undtagelse i indholdskildens oplysningskode.
22986. XPath-udtrykkene i id-begrænsningerne understøtter ikke forespørgslen '%1'.
22987. (GMT-07:00) Mountain Time (USA og Canada)
22988. Konfigurationen til parameter %2 kræver %3.
22989. Udeladelse af kernekalder
22990. InvokeMember kan kun bruges til COM-objekter.
22991. Opdater gruppecache for logon
22992. Der var ingen tilgængelig hukommelse til at kunne allokere lagerplasd til hændelsestypestrengen. Trap'en bliver ikke sendt.
22993. Der blev modtaget en anmodning om data fra en DSIS fjerncomputer.
22994. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at egenskaben for oplysninger om ægthed ikke kan angives, før den afhængige egenskab er angivet.
22995. Registrerer udvidelsesservere Udvidelse: [1]
22996. Elementoutputtet kunne ikke oprettes.
22997. Der er registreret en intern TBS-fejl. Fejlkoden var %1. Det skyldes normalt en uventet TPM- eller driverhandling og kan være forbipasserende.
22998. Ugyldig tastaturhastighed
22999. Opgaven med id'et %1, som kører, når computeren er inaktiv, er startet.
23000. anyAttribute skal være den sidste underordnede.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions