English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

22701. Chipkortet svarer ikke på at blive nulstillet.
22702. Mindst ét element i det angivne array var null.
22703. This computer does not have the necessary domain permissions to support the security functions relating to the created subscription instance. Contact the Domain Administrator to get this computer added to the Windows Authorization Access Group.
22704. Hjælperen deler styringen.
22705. RECOVER Genopretter læsbare oplysninger fra en defekt eller beskadiget disk.
22706. Ugyldige typeattributter. Der er indstillet reserverede bit på typen.
22707. Der opstod en fejl ved placering til slutning af logfilen - referencen (handle) er ugyldig. Den angivne reference (handle) er %1.
22708. Mislykkede gensamlinger = %1!u!
22709. ICM er ikke aktiveret.
22710. Ukendt bestemt adgang (bit 3)
22711. Kontoen, der blev brugt, er en computerkonto. Brug en global eller lokal brugerkonto til at få adgang til denne server.
22712. Sikkerhedskopiering af systemtilstand blev fuldført uden fejl [%1]
22713. Udvidede attribut-oplysninger rettes i filen %1.
22714. Der opstod en ukendt fejl i den lokale Bluetooth-adapter og den vil derfor ikke blive brugt. Driveren vil ikke blive indlæst.
22715. Angiver, at to revisionsniveauer er inkompatible.
22716. Din computer har ikke et filkrypteringscertifikat i øjeblikket. Opret et nyt certifikat for at kryptere dine filer.
22717. Brugen af VBR-kodningstilstand er ikke kompatibelt med Windows Media Player 7.1.
22718. Enheden til hentning af lyd understøtter ikke det angivne lydformat.
22719. En startprogramshash stemte ikke overens med den forventede værdi under genstart.
22720. Adressen kræver Windows SharePoint Services
22721. Opgavemotorprocessen "%1" kunne ikke oprette forbindelse til tjenesten Opgavestyring. Yderligere data: Fejlværdi: %2.
22722. Navnet er allerede blevet delt.
22723. Der blev angivet en ugyldig enum-værdi for kolonnen (%1)%2%3%4%5
22724. Denne version af det operativsystem, der er installeret på serveren, understøtter ikke længere det aktuelle funktionsniveau i skoven. Du skal hæve skovens funktionsniveau, før serveren kan blive domænecontroller i skoven.
22725. Der er ikke adgang til den angivne disk eller diskette.
22726. Onlinehandlingen mislykkedes.
22727. Fjerner den tabte lange mappepost %1...
22728. Enheden skal opgraderes for at aktivere denne funktion
22729. SEL-plug-in for Windows Fjernadministration
22730. Der er ikke nogen ledige tilgængelige outputbuffere.
22731. Tvungen (normalt teste) TDR blev ignoreret på grund af levering i en forbudt kontekst.
22732. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Handlings-URI'en for WS-Addressing er ugyldig. Se i dokumentationen for at få oplysninger om opbygningen af en handlings-URI.
22733. Logonfejl: Begrænsning på brugerkontoen. Mulige årsager: Tomme adgangskoder er ikke tilladte, logontidsrummet er begrænset, eller der er indført en begrænsningspolitik.
22734. Den partition, der er angivet som standard, er ikke medlem af partitionssættet.
22735. NetWare-kompatibelt logon
22736. Indstillingen for billedhastigheden for video er ikke gyldig.
22737. Ugyldig etiket.
22738. Det var ikke muligt at finde en gyldig kilde-plug-in til understøttelse af den angivne kilde.
22739. Programbeviset indeholder ikke en Fusion-aktiveringskontekst.
22740. Faxoverførslen blev annulleret. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
22741. Printeren findes ikke.
22742. Tekstreduktionsmodulet blev tidligere fjernet.
22743. Den angivne tjeneste findes ikke.
22744. Komponenten %1 er gendannet.
22745. Grænsen for antal netværks-BIOS-kommandoer er nået.
22746. Formateringen er fuldført
22747. Windows Media Player kan ikke finde filen. Linket fra elementet i biblioteket til dets tilknyttede digitale mediefil kan være brudt. Prøv at reparere linket eller fjerne elementet fra biblioteket for at løse problemet.
22748. Tjenesten starter peer-cacheserveren.
22749. En obligatorisk pointer er null.
22750. %1 understøttede domæner er tilføjet: %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12
22751. LVID (Logical Volume Integrity Descriptor) kunne ikke repareres. Chkdsk blev afbrudt.
22752. En eller flere kolonner på listen over outputkolonner er ugyldige.
22753. Kunne ikke dele bruger- eller script-stien.
22754. Der er udført multipleks på logfilen. Det er ikke tilladt at skrive direkte til den fysiske log.
22755. Egenskaben understøttes ikke.
22756. Søgning efter flow
22757. Aktiveringsserveren konstaterede, at den angivne produktnøgle ikke kunne bruges.
22758. Størrelsen på mappen Sendt post har overskredet den øverste grænse.. Sti til arkiv for Sendt post: '%1' Øverste grænse for Sendt post (MB): %2
22759. Arbejdskøen kan ikke registreres med flere klasser.
22760. Det element, du forsøger at tilføje, findes allerede. Du kan ændre værdien ved at markere det eksisterende element og klikke på knappen Rediger. X
22761. Begyndelsen af båndet eller en partition blev nået.
22762. Brugeren kan ikke repræsenteres.
22763. Genopretter læsbare oplysninger fra en defekt eller beskadiget disk.
22764. Denne kommando kan kun bruges på en Windows-domænecontroller.
22765. Markeret ved alle WinINet-hændelser vedrørende HTTPS
22766. Anmodningen blev accepteret.
22767. Der opstod en intern LSA-fejl. En godkendelsespakke har anmodet om oprettelse af en logonsession, men der blev angivet et id, som beskriver en allerede eksisterende logonsession.
22768. Bitmappen kunne ikke oprettes.
22769. Assemblies har kun adgang til dialogboksen Gem fil og kan gemme filer ved hjælp af denne dialogboks. Denne tilladelse giver assemblies mulighed for at gøre indholdet af en fil permanent uden at gemme filen eller få tilladelse til at foretage filinput/-output i de pågældende filer.
22770. Det nuværende URI-skema med indre forespørgsel kan ikke fortolkes. Cachen må kun tilsidesættes for skematyper, der kan fortolkes, f.eks. http, ftp eller fil.
22771. De konstanter, der bruges i IsTypeEq-betingelser, skal være usignerede heltal, ikke flydende tal, GUIDs osv.
22772. RADIUS-proxyen modtog et uventet svar fra serveren %1. RADIUS-meddelelsen findes i dataene.
22773. Indholdsindeksets partition er ugyldig.
22774. Enheden er i brug.
22775. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke finde nogen gyldige certifikatskabeloner. Registreringen blev ikke udført.
22776. Diffie-Hellman-fejl
22777. Behandlingen af computerstartpolitikken for %3 blev gennemført på %1 sekunder.
22778. Brugergrænsefladesproget %1 er installeret.
22779. Politikniveauet X er blevet ændret, men ikke gemt. Den viste politik på dette politikniveau er ikke længere en nøjagtig repræsentation af den politik, der findes i Y.
22780. Serial number:
22781. Blob-kodningen blev ikke genkendt.
22782. 0x%1!016I64X! - %2!u! %3!02u!:%4!02u!:%5!02u!.%6!07u! -
22783. Microsoft Windows-indstillinger
22784. Import fra tidligere session mislykkedes på grund af en fejl under læsning af en blok på mediet (sandsynligvis blok %1!u!).
22785. Der er ingen bufferplads til rådighed
22786. CHKDSK kontrollerer for ledig plads (trin %1 af %2)...
22787. Objektejeren er ikke tilgængelig.
22788. Servernavn
22789. Der er ingen tilgængelige typer for ISerializable-objektet 'Objektnavn'.
22790. Der har være adgang til en enhed, hvor der kræves en filsystemdriver, der ikke er indlæst endnu.
22791. Opretter, ændrer eller sletter diskenhedsnavnet på en disk.
22792. Svarfilen indeholder et eller flere indstillingselementer, der allerede er behandlet.
22793. Der blev ikke fundet nogen ikke-neutral kultur med relation til X.
22794. Det flersidede medie %1 kunne ikke identificeres i biblioteket %2. RSM har forsøgt at vende mediet for at identificere den anden side, men dette mislykkedes, fordi mediet blev anvendt af en anden proces. Mediet er tvunget ind i gruppen af ikke-genkendte medier og efterladt i deaktiveret tilstand. Opret en fuld oversigtsliste, eller skub mediet ud, og sæt det i biblioteket igen for at afhjælpe problemet.
22795. Start of Authority
22796. Windows Media Player kan ikke brænde filerne. Kontroller, at brænderen er tilsluttet korrekt og at disken er ren og ubeskadiget. Hvis brænderen allerede er i brug, skal du vente, til den igangværende opgave er afsluttet, eller afslutte andre programmer, der bruger brænderen.
22797. Da du har angivet indstillingen med kun ekkosvar fra RPC/HTTP-proxyserveren (-E), ignoreres det slutpunkt/den brugergrænseflade, du har angivet, fordi opkaldene ikke kan nå frem til RPC/HTTP-serveren
22798. Systemet kunne ikke læse enhedsnavnet i filen media.INI-fil.
22799. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 23' - Deaktiveret
22800. Installationen blev ikke fuldført. Du skal genstarte computeren for at fortsætte.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions