English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

27201. [Linje: %1]
27202. En eller flere certifikatskabeloner, der skal aktiveres på denne nøgleudsteder, kunne ikke findes.
27203. Det er ikke muligt at åbne en miniversion med redigeringsadgang.
27204. Der er ikke tilstrækkeligt diskplads til at fuldføre oprationen.
27205. Socket er allerede tilsluttet
27206. Databasenavn til brug sammen med programtjenester. Hvis der ikke angives noget databasenavn, bruges standarddatabasen "aspnetdb".
27207. Den aktuelle serverkonfiguration understøtter kun lokale brugerkonti.
27208. Metoden har allerede et indhold.
27209. Der er ikke registreret nogen CultureInfo med IetfLanguageTag X.
27210. Escape-sekvensen \X kan ikke genkendes.
27211. Initiatoren kunne ikke tildele ressourcer til en iSCSI-session.
27212. Det afsnit, der blev anmodet om, var ikke til stede i aktiveringskonteksten.
27213. Installationen af %1 er ikke tilladt på grund af en fejl i behandlingen af poltikken for softwarebegrænsning. Der er ikke tillid til objektet.
27214. Systemydelsesdata kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
27215. Dataindsamlersættet %2 (widget %1) blev stoppet.
27216. Kodegrupper, der gælder for denne assembly:
27217. Fjernobjektet har allerede en tilknyttet URI.
27218. Begynd at fjerne ASP.NET-standardkontoen 'X' fra rollen 'Y'.
27219. Objektet kan ikke oprettes på et ikke-fast drev. Opret objektet på et andet drev.
27220. MSMQ kunne ikke oprette en binding til porten 1801. Porten er muligvis allerede bundet af en anden proces. Kontroller, at porten er ledig, og forsøg at starte MSMQ igen. Hvis problemet opstår under installationen, skal du frigøre porten og køre installationsprogrammet igen.
27221. DISKETTE 1 er defekt eller inkompatibel.
27222. ICMP-netværket kan ikke nås
27223. Den angivne stream til skrivning er for stor for det aktuelt isatte medie.
27224. Tjenesten kunne ikke godkendes af den primære domænecontroller.
27225. Kommandoen Dispatch kan ikke få hukommelse til en tjenestetrådkontrol
27226. DHCP-tjenesten har opdaget, at den kører på en DC og ikke har legitimationsoplysninger konfigureret til brug med dynamisk DNS-registreringer initieret af DHCP-tjenesten. Dette er ikke en anbefalet sikkerhedskonfiguration. Legitimationsoplysninger til dynamisk DNS-registrering kan konfigureres ved hjælp af kommandoelinjen "netsh dhcp server set dnscredentials" eller ved hjælp af administrationsværktøjet til DHCP.
27227. Den maskinspecifikke sikkerhedsbeskrivelse %1 %2 er ugyldig. Den indeholder adgangskontrolposter med tilladelser, der er ugyldige. Den handling, der blev anmodet om, blev derfor ikke udført. Denne sikkerhedstilladelse kan ændres ved hjælp af administrationsværktøjet til komponenttjenester.
27228. Den angivne navngivne pipe er i den lyttende tilstand.
27229. Den signerede kryptografiske meddelelse har ikke en underskriver for det angivne signaturindeks.
27230. Windows Media Player kan ikke afspille denne scene, fordi den har en højere forældreklassifikation, end du har tilladelse til at se.
27231. Metoden mislykkedes, fordi der opstod en uventet fejl i en skærmdriver.
27232. IComparer (eller de IComparable-metoder, den afhænger af) returnerede ikke nul, da Array.Sort kaldte x. CompareTo(x). x: 'X' x's type: 'Typenavn' IComparer: 'Y'.
27233. Værdien 'X' er ikke gyldig for denne brug af typen Typenavn.
27234. Den gratis evalueringsperiode for Microsoft SMTP-serveren er udløbet. Vi håber, at du vil anskaffe den endelige version. Tak, fordi du evaluerede Microsoft SMTP-serveren.
27235. Angiv diskenhedsnavnet for drev %1
27236. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpQueryHeaders - 2
27237. Antal millisekunder mellem timerhændelser.
27238. Maksimalt antal fillåse
27239. Gennummerering af router %1!-10u! %2!-10u!
27240. Det givne portnavn er ikke gyldigt. Det er muligvis en gyldig port, men det er ikke en seriel port.
27241. WMI-dataudbyderen kunne ikke gennemføre anmodningen.
27242. Filen 0x%1 har filnavnet %2, men det skulle have været %3.
27243. Det er ikke muligt at hente navnet på en midlertidig fil.
27244. Uventet fjernelse af musen på %1 kan ikke opdages.
27245. offentlige oplysninger
27246. Opgavestyring har stoppet forekomsten "%2" af opgaven "%1", fordi computeren skifter til batteri.
27247. Ugyldig klasse af valideringsoplysninger.
27248. Socket'en må ikke være bundet eller tilsluttet.
27249. FEJL – Den angivne genoprettelsesplacering findes ikke.
27250. ACPI-undersystemet er ikke blevet initialiseret
27251. Der blev givet en ugyldig parameter til en C-kørselsfunktion.
27252. Enheden bruges allerede af spooleren.
27253. OleRevokeDragDrop blev ikke gennemført. Returkoden var X og vindueshandlen Y.
27254. En proces, der betjener programgruppen '%1', rapporterede en fejl. Proces-id'et var '%2'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
27255. Fejlen %3 opstod, mens BITS forsøgte at ændre tilstanden for firewallreglen "%1" to %2. Du kan muligvis løse problemet ved at genstarte BITS-tjenesten.
27256. Volume %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. En hukommelsesallokering mislykkedes. Prøv at fjerne beskyttelsesfejlen, eller genstart computeren. Hvis alt andet mislykkes, skal du gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder for at frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
27257. Windows XP
27258. Mappen, der lagrer konverterede filer, er fyldt. Du skal enten tømme mappen eller forøge dens størrelse, og derefter prøve igen.
27259. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi vælgerne til ressourcen er ugyldige.
27260. Ugyldigt programnavn.
27261. Terminal Server-sikkerhedslaget fandt en fejl i protokol-streamen og har afbrudt forbindelsen til klienten.
27262. Usbperf-dataindsamling mislykkedes. Indsamlingsfunktionen blev kaldt, mens DLL ikke var initialiseret!
27263. Der kan ikke startes en ny logonsession med et id, som allerede er i brug.
27264. Destinationsenheden understøtter ikke symbolske kæder
27265. FEJL - En af de vigtige diskenheder er ikke omfattet af sikkerhedskopieringen: %1.
27266. RAM-diskdrev kan ikke formateres.
27267. Den angivne transaktion kunne ikke åbnes, fordi den ikke blev fundet.
27268. Sikkerhedskopiering er fuldført.
27269. Der skal angives en "values"-attribut til et element, der indeholder en typeattribut med værdien "enumeration".
27270. Genstarten mislykkedes.
27271. Videostreamen kan ikke afspilles. Formatet 'RPZA' understøttes ikke.
27272. Den angivne tidslinje hører til en anden tråd end denne tidslinje.
27273. Ugyldig medieliste.
27274. Der opstod en fejl under konfigurationen af IP-pakkefiltre over %1. Dette opstår som regel, når en anden tjeneste, f.eks. Microsoft Proxy Server, også bruger filtreringstjenesterne i Windows 2000.
27275. Dataene i genfortolkningsbufferen er ugyldige!
27276. En NetShow-administrator på netværksplaceringen %1 har angivet grænsen for datastream til %2 streams.
27277. Attributtypen, som er angivet for katalogtjenesten, er ikke defineret.
27278. DHCP-allokatoren modtog en meddelelse med et ugyldigt format. Meddelelsen er blevet slettet.
27279. Sporingsopgave for HTTP-konfigurationsegenskaber
27280. Tomme eller null-URI'er er ikke gyldige som egenskabstilknytninger.
27281. Winsock kunne ikke initialiseres. MS DTC startes, men nogle MS DTC-funktioner, vil være deaktiveret.
27282. Forbindelsesspecifik søgeliste over DNS-suffikser:
27283. Der oprettes en ny ikke-allokerbar pladsfil ved blokken %1.
27284. Computerens aktuelle globale tilbagekaldsliste indeholder ingen poster, der kan udvides, for det angivne typenavns GUID.
27285. FEJLFINDING! (%3:%4) "%1" mislykkedes. (%2).
27286. DHCP-tjenesten betjener ikke klienter i netværket, fordi godkendelsesoplysningerne er i konflikt med en anden DHCP-server, som har IP-adressen %1 og er aktiv i domænet %2.
27287. Sætter standard til lige paritet.
27288. Det offentlige ID '%1' er ugyldigt.
27289. Parameteren /text er ikke tilladt ved brug af /xml eller /config
27290. fejl under forsøg på at skrive konsoltilstanden. Fejlkode %1!d!
27291. Failed writing registry value.
27292. %2: Der blev fundet en ukendt PHY. Anvender en standard PHY-initialiseringsrutine.
27293. AT-planlægningsfilen er beskadiget.
27294. Der er allerede en adresse tilknyttet transportslutpunktet.
27295. Indholdet kan ikke afspilles, da serveren ikke accepterer forbindelser i øjeblikket. Prøv at oprette forbindelse på et senere tidspunkt.
27296. MarkupExtension kunne ikke oprettes, argumenter er den forkerte længdevektor.
27297. Opgaven udløses, når arbejdsstationen låses
27298. De optalte poster har overskredet den tilladte tærskel.
27299. Læserdriveren kunne ikke frembringe et entydigt læsernavn.
27300. Bro: Broen kunne ikke initialiseres, da den ikke kunne oprette en pakkegruppe.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions