English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

9801. Nem tölthető be az MS DTC naplókezelő DLL (MSDTCLOG.DLL).
9802. Ez az esemény akkor következik be, amikor a Diagnosztikai házirend szolgáltatás frissíti a csoportházirendet
9803. A megadott konstruktort általános típusdefinícióban kell deklarálni.
9804. Nem lehet saját vagy statikus konstruktor.
9805. A címtárszolgáltatás nem tud egyszerű szolgáltatásnevet (SPN) származtatni, amellyel kölcsönösen hitelesíthető a célkiszolgáló, mivel a kérdéses kiszolgáló-objektumnak a helyi címtáradatbázisban nincs serverReference attribútuma.
9806. A "system.webServer/defaultDocument" konfigurációs szakasz "enabled" tulajdonságának beállítása a megadott konfigurációs elérési útra.
9807. A rendszer átugrotta a(z) %1 webhelyet, mert az soha nem rendelkezett működő ISTG-vel.
9808. Hiba történt az aláírt üzenet ellenőrzése közben: %1
9809. A hivatkozott attribútum szintaxisa helytelen. Az előremutató hivatkozások szintaxisa csak 2.5.5.1, 2.5.5.7 és 2.5.5.14 lehet, valamint a visszamutató hivatkozások szintaxisa csak 2.5.5.1 lehet.
9810. %1 (TrueType)
9811. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudott új tanúsítványt vagy tanúsítványláncot összeállítani: %1.
9812. A hitelesítés a felhasználói fiók korlátozása miatt nem sikerült. Ellenőrizze korlátozásokat a felhasználói fiók tulajdonságainál.
9813. A titkosított fájl visszafejtéséhez újabb rendszer szükséges.
9814. Az importálás sikertelen. Gyártói tanúsítvány csak kódösszeállításból importálható.
9815. A kötésleíró érvénytelen.
9816. Nem található a fejléctáblázat a fájlban.
9817. A(z) %1!ws! fürt leállítása...
9818. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem regisztrálta a következő hely %1 URL-előtagját: %2. Vagy nem sikerült létrehozni a hely IP-címéhez tartozó hálózati végpontot, vagy a HTTP.sys szolgáltatás IP-figyelési listája nem tartalmazott használható IP-címet. A hely le lett tiltva. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
9819. Az EndInvoke minden aszinkron művelethez csak egyszer hívható meg.
9820. Következő műsorszám
9821. Olyan szolgáltatást próbál leállítani, amelytől más futó szolgáltatások függenek.
9822. A(z) „X” attribútumot meg kell adni a következő címkében: „Y”.
9823. Csak az ICspAsymmetricAlgorithm felületet megvalósító aszimmetrikus kulcsok használata támogatott.
9824. Az ügyfél tanúsítványának neve nem egyezik a felhasználónévvel, vagy pedig helytelen a Kerberos-tartományvezérlő neve.
9825. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítésekor ismeretlen hiba történt.
9826. Nincs biztonsági csomag telepítve a számítógépre, a felhasználó nincs bejelentkezve vagy az ügyfél és a kiszolgáló között nincs kompatibilis biztonsági csomag.
9827. A(z) %1 hardverhelyeit nem lehet a memóriakezelő által megérthető alakra hozni.
9828. Hiányzik a hossz.
9829. A kért erőforrás nem található. A kiszolgáló válasza: %1.
9830. Nem sikerült kialakítani a biztonsági környezetet.
9831. RFC 1179 kiszolgálók tömbje preferencia szerint rendezve
9832. A művelet destabilizálná a futtatórendszert.
9833. Tárhelykezelés
9834. Ez a cím már használatban van
9835. Int32 típust kell megadnia a szűrőfeltételben.
9836. Az alkalmazáskészlet azonosítója nulla hosszúságú karakterláncként van definiálva. Az alkalmazáskészletek azonosítói nem lehetnek nulla hosszúságú karakterláncok. Így az alkalmazáskészlet figyelmen kívül lesz hagyva.
9837. Az aktuális művelet megszakadt, mert 'IfPresent' vezérlőelem található
9838. A fürt '%1' hálózatinév-erőforrása nem helyezhető online állapotba, mert a nevet a következő ok miatt nem sikerült hozzáadni a rendszerhez: %2.
9839. A fürtcsomópont nem készül fel a kért művelet végrehajtására.
9840. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem találta az Active Directory szükséges adatait.
9841. A helyi tranzakció nem lett megszakítva.
9842. Az IPMI eszközillesztő egy rendszergazda által megadott érvénytelen paramétert olvasott be. Az eszközillesztő a paraméterérték helyett alapértelmezett értéket fog figyelembe venni.
9843. Nem sikerült létrehozni az SSL/TLS biztonságos csatornát
9844. A program leállt, mert a cserelemez nincs a meghajtóban.
9845. Adott kapcsolaton jelentkező összes HTTP-esemény megjelölése
9846. A feladat nem tartozik további ütemezett futtatás.
9847. Belső biztonsági adatbázis hiba történt.
9848. Legalább egy elérési út érkezett.
9849. %1 – feladó: %2 – címzett: %3 – oldal:
9850. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítéshez szükséges fájljai nem állíthatók helyre.
9851. Új különálló névtér létrehozása.
9852. A(z) „X” elemnek nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie, mint „Y”.
9853. A leállítás nem sikerült.
9854. Az illesztőeszközhöz megadott hivatkozási karakterlánc érvénytelen.
9855. A kiadott felülethívás nem volt megfelelő a protokoll jelenlegi állapotában.
9856. A címtárszolgáltatás nem tudott relatív azonosítót lefoglalni.
9857. Az érvényes alacsony helyettesítő karakter 0xdc00 és 0xdfff közé esik, beleértve a határértékeket.
9858. Az EffectiveKeySize értékének legalább 40 bitesnek kell lennie.
9859. A megadott profilelem nem távolítható el.
9860. DNS-utótag keresési listája . . . . . : %1
9861. A(z) %3 alkalmazás vagy szolgáltatás megpróbálja a rendszeridőzítő felbontását a(z) %1 értékre frissíteni.
9862. A tranzakció-helyreállítás sikertelen.
9863. Ütemezett biztonsági mentési feladat van beállítva ezen a számítógépen.
9864. A zónát egy vagy több DNS-főkiszolgáló IP-címével kell konfigurálni.
9865. A rendszer potenciális ciklust talált a fában az eseményútvonal felépítése során.
9866. Az objektum digitális aláírása nincs ellenőrizve.
9867. A rendszer nem tudja a fájlt megnyitni.
9868. A megadott konfigurációs elérési úton vagy annak szintje alatt a "defaultDocument" szakaszhoz definiált beállítással rendelkező konfigurációs elérési utak felsorolása.
9869. A tranzakciók nem fagyaszthatók be, mert már folyamatban van egy befagyasztás.
9870. Az EFS-tanúsítvány biztonsági mentése nem sikerült.
9871. A leíró érvénytelen.
9872. A tömb nem háromdimenziós.
9873. %1 (%2) %3A(z) '%4' adatfolyamfájl - online töredezettségmentesítése révén - %5 bájttal kisebb méretű lett.
9874. A lemezes adathordozó felismerése sikertelen. Nem lehet formázni.
9875. A megadott fájl nincs aláírva vagy nem létezik.
9876. Az IPBOOTP nem tudott eseményt létrehozni. Az adat a hibakód.
9877. Nem sikerült a beállításjegyzék-fájlok másolása az átmeneti könyvtárba.
9878. %1 (%2) %3Folytatódik a(z) '%4' adatbázis online töredezettségmentesítése.
9879. Az RPC-kiszolgáló nincs fogadó üzemmódban.
9880. A DNS-kiszolgáló nem tudta törölni a beállításkulcsot. A beállításjegyzék valószínűleg sérült. A hiba kijavításáig a DNS-kiszolgáló nem lesz képes menteni a kiszolgáló vagy a zóna konfigurációs paramétereit a beállításjegyzékbe.
9881. A kijelölt kapcsolódási karakterlánc szerkesztése
9882. Ez a megvalósítás nem része a Windows Platform FIPS használatával érvényesített kriptográfiai algoritmusoknak.
9883. Különálló Windows2000-névtér adatainak beolvasása a következőhöz: %1!wZ!
9884. Az eseményindító tulajdonsága nem lehet null.
9885. A munkaobjektum lekérdezése nem sikerült. Az adat a hibakód.
9886. A következő ARP-bejegyzés hozzáadása nem sikerült: %1!u!
9887. Ehhez a művelethez a színkörnyezetnek sRGB vagy scRGB típusúnak kell lennie.
9888. A meglévő gyorsítótári bejegyzéssel nem részleges válasz szerepel együttesen, a gyorsítótár adatfolyamának mérete = X, a válasz tartományának kezdete = Y.
9889. Hardverhiba történt. Az esemény tartalmazza a gyártóspecifikus hibakódot.
9890. %1 (%2) %3A verziólapok előnyben részesített számára vonatkozó rendszerparaméter értéke (%4) nagyobb, mint a maximálisan lehetséges lapszám (%5). Az előnyben részesített verziólapok száma módosult, %6 helyett %7 lett.
9891. A hitelesítési vagy a bújtatási címgyorsítótár megsérült.
9892. A művelet a határidő túllépése miatt nem lett befejezve.
9893. A „nameType” tulajdonság értéke érvénytelen.
9894. A Windows sikeresen frissítette az Active Directory tartományi szolgáltatások valamennyi csoportházirend-objektum tárolóját.
9895. A unicodePwd attribútum értékét idézőjelek (") közé kell tenni.
9896. %1 (%2) %3Az adatbázismotor növekményes biztonsági másolatot készít.
9897. A(z) %2 kötet visszafejtése elkezdődött.
9898. A típusparaméter nem lehet NULL, amikor az erőforrás láthatósága Private vagy Assembly értékűre van állítva.
9899. A bejelentkezési kérelem érvénytelen bejelentkezési típus értéket tartalmazott.
9900. A kért tulajdonságérték üres.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions