English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

5001. A fájlnév vagy a kiterjesztés túl hosszú.
5002. A Szoftvertelepítés nem tudta eltávolítani a(z) %2 kategóriát. A következő hiba történt: %1
5003. A fürt %1 hálózatnév-erőforrása nem helyezhető online állapotba, mert a(z) %2 név megegyezik e fürtcsomópont nevével. Győződjön meg arról, hogy a hálózatnevek egyediek.
5004. Elnevezési megsértés.
5005. Az illesztőprogram nem tudja megnyitni a CurrentControlSet alatti enum kulcsot.
5006. Nem lehet a folyam végét követően olvasni.
5007. Nincs elég memória a naplózási eseménytömb újbóli lefoglalásához.
5008. A kérelmet megszakították: X.
5009. A következő alkalmazáskészlet nem lett letiltva: %1. Az alkalmazáskészlet letiltására vonatkozó, a következő protokoll által küldött kérelem végrehajtása sikertelen: %2. Indítsa újra az alkalmazáskészletet, hogy a Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) megállapíthassa a protokoll helyes állapotát. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
5010. Az adatbáziskurzor nem a megfelelő értékre van pozicionálva.
5011. Leírás: Egy címtárpartíció tulajdonságainak megjelenítése.
5012. A(z) '%1' időpontban indult biztonsági mentés a következő hibakóddal meghiúsult: '%2' (%3). A probléma megoldása után futtassa újra a biztonsági mentést.
5013. A StylusPointCollection elem nem lehet üres, ha a Stroke elemhez van csatolva.
5014. Az erdő működési szintjét nem lehet a kívánt értékre növelni, mert egy vagy több tartomány még mindig vegyes módban működik. Az erdő összes tartományának natív módban kell működnie ahhoz, hogy az erdő működési szintjét meg tudja emelni.
5015. Egy rendszerhez csatlakoztatott eszköz nem működik.
5016. A paraméter nem lehet statikus.
5017. A kért művelet sikertelen volt. A rendszer újraindítást kezdeményezett a korábbi állapot visszaállítása érdekében.
5018. A(z) %3 csoportházirend-objektum %1 %2 beállításeleme nem lépett érvénybe, mert a következő hibakódot adta vissza: '%4'%%100790273
5019. Kivétel[X] = Y
5020. Egy kötet összes elosztott fájlrendszerbeli újraelemzési könyvtárának listázása/eltávolítása.
5021. HIBA: Verify - %1
5022. A küldés nem sikerült. A faxüzenet átvitele megszakadt. A szolgáltatás újra megpróbálja elküldeni a faxot. Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
5023. A felhasználó profilja ideiglenes.
5024. Ez a művelet nem hajtható végre olyan AutomationElement elemen, amely csak gyorsítótárazott adatokat tartalmaz. A kért művelethez Full vagy Lightweight hivatkozás szükséges.
5025. A betöltött modul memóriacíme.
5026. Letiltja a megadott modult az engedélyezési listáról való törlés útján. Ehhez meg kell adni a teljes modulazonosítót, amelynek létező modulhoz kell tartoznia.
5027. [%1!d!] Probléma: Felismerhetetlen érték törlése
5028. A(z) „X” URI kiszolgálói objektuma nincs regisztrálva a távelérési infrastruktúrában (lehet, hogy megszakították a kapcsolatát).
5029. A kijelölt lemez már konvertálva van.
5030. A BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő letiltása %2 hiba miatt sikertelen. A hiba a(z) %1 könyvtár törlésekor történt.
5031. Ehhez a beállításhoz érvénytelen a(z) %1 érték.
5032. DNS: a zóna nem másodlagos.
5033. Az INF-fájl illetve az eszközinformációs készlet vagy elem nem felel meg a megadott telepítési osztálynak.
5034. Oszlopfejléc: megjelenítési index: X
5035. Fájlok száma: %1
5036. A küldés nem sikerült. Nem volt válasz. Ez a fax nem leszelküldve, mert a program elérte az újrapróbálkozások maximális számát. Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
5037. Az olvasási művelet sikertelen volt, lásd a belső kivételt.
5038. A megadott tranzakciókezelő nem tudta létrehozni a naplófájljában szereplő objektumokat az Ob névtérben. Így a tranzakciókezelő helyreállítása sikertelen volt.
5039. A ChangeType művelet nem támogatott.
5040. A Kapcsolat nélküli fájlok illesztőprogram (csc.sys) jelenleg nem fut.
5041. Hiba (%1) történt az állandó kötésű iSCSI-kötetek keresése közben.
5042. Az ügyféloldali bővítmény előteret igényel
5043. Nem sikerült az átmeneti könyvtár törlése az egyik kritikus köteten.
5044. DNS rekurzív névkiszolgálók IPv6-címlistája
5045. Érvénytelen hitelesítési algoritmus
5046. A címtárszolgáltatás a fa törlése közben nem tudta azonosítani a törlendő objektumok listáját.
5047. A megadott alapcím vagy fájleltolás nem rendelkezik megfelelő igazítással.
5048. Nem találhatók helyreállításijelszó-információk a köteten. A kötet zárolása nem oldható fel.
5049. A meghajtó jelentette, hogy még nem áll készen. Próbálja később megismételni a kérést.
5050. Az irányítóosztály azonosítója nem olvasható ki a sémarekordból.
5051. Az engedély céltípusa nem konvertálható.
5052. A fájlmegosztás-tanúsító erőforrással társított fájlmegosztás nem tárolható ezen a fürtön és csomópontjain.
5053. Nem sikerült beállítani a kezdeményezőkaput. A hibaállapot a kiíratási adatok között szerepel.
5054. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott beolvasni egy függőben lévő %2 tanúsítványt a(z) %3 hitelesítésszolgáltatótól (%4). Az igénylési művelet később meg fog ismétlődni.
5055. A megadott szálkészlet-konfiguráció érvénytelen
5056. Részleges tartalom
5057. TCP/IP-feletti NetBIOS-hatókörazonosító
5058. Nem lokális hook nem állítható be modulleíró nélkül.
5059. Az argumentum (X) nem adható meg többször.
5060. A hitelesítés sikertelen, mert nem található a hálózathoz szükséges tanúsítvány a kiszolgáló számítógépen
5061. A FAT fájlrendszer csak az utolsó módosítás időpontját tárolja.
5062. A művelet nem fejeződött be. Az adathordozó írásvédett.
5063. További adatok érhetőek el.
5064. _msdcs.%1, %2 és a gyökérzóna.
5065. A kvótaértékek nem teljesek
5066. Karanténállapot. . . . . . . . . : %1
5067. A kiszolgáló nem törölhet konfigurációs szakaszokat a szakaszcsoportokból. A szakasz csak a szakasz gyermeke lehet.
5068. Nincs megjelenítendő vezérlőport.
5069. A(z) %1 szolgáltató regisztrálása meghiúsult a következő hiba miatt: %2
5070. Az alkalmazáskészlethez ("%1") beállított AppPoolCommand tulajdonság nem érvényes érték. A jelenlegi érték: "%2". A lehetséges értékek: MD_APPPOOL_COMMAND_START = 1 vagy MD_APPPOOL_COMMAND_STOP = 2.
5071. Az attribútumérték nem távolítható el, mert nincs az objektumban.
5072. A COM+ eseményrendszer nem tudta a szűrőfeltételeket a(z) %2 előfizetésre alkalmazni, mert a(z) "%3" feltételeket tartalmazó karakterlánc hibás. A hiba a(z) %4 karakterindex közelében található; itt a feltétel alszövege a következő: "%5". HRESULT értéke: %1.
5073. Egy hívásvezérlő objektumfelület hívása érvénytelen adatokkal történt.
5074. %1!-15.15s! - A megadott meghajtó cseréje a kijelölt meghajtóra.
5075. Nem oldható fel több azonos nevű tag.
5076. A hivatkozott fiók jelenleg zárolt, így abba nem lehet bejelentkezni.
5077. Az alkalmazásminősítő keresési szolgáltatás sikeresen leállt.
5078. Egyszeri találkozó
5079. A megadott osztály nem található.
5080. A tranzakció már visszaállításra került.
5081. Hiba a naplózást feldolgozó eljárás eseménykezelőjének (%1) bezárásakor. A CloseHandle visszatérési kódja: %2.
5082. Erőforrás-azonosítók főkiszolgálójának váltása
5083. A csatlakozási ponthoz nincs társítva biztonsági leíró.
5084. A(z) %1 ( %2 ) állapota: %3
5085. Felismerhetetlen elem
5086. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta konfigurálni a számítógépfiókot (%1) az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások távoli példányán (%2).
5087. Az érték csak olvasható.
5088. Nem lehet másik rendszerszemafort létrehozni.
5089. Ez a kivétel minden alkalommal bekövetkezik, amikor egy alkalmazás bejegyzést ír az eseménynaplóba.
5090. Az állapotjegyző nem tudott érvényesíteni egy kérést (korrelációs azonosító: %1, IP-cím: %2, résztvevő: %3). A hálózati házirend-kiszolgáló nem tudott kapcsolódni az Active Directory globális katalógusához a kérés érvényesítése érdekében (%4). További tudnivalókért forduljon a hálózati házirend-kiszolgáló rendszergazdájához.
5091. A megadott szakasz esetében beállítható dinamikus konfigurációs tulajdonságok megjelenítése
5092. Az MS DTC Tranzakciókezelő objektum nem tölthető le.
5093. Az RPC protokollsorrend nem található.
5094. A literál értéke nem található.
5095. A forgatókönyvesemény-leképező számára a maximálisan engedélyezett számú szolgáltatónál több lett megadva. A(z) %1 szolgáltató figyelmen kívül lesz hagyva.
5096. Címtárszolgáltatás részletes replikációja
5097. A telepítés nem sikerült, mert nem volt megadva funkció-illesztőprogram az eszközpéldányhoz.
5098. A címtárszolgáltatás szintaktikai hiba miatt nem tudja elemezni a parancsfájlt.
5099. A megadott beállítás már létezik.
5100. Metaadatok írása: A(z) %2 kötet metaadat-frissítéseinek ellenőrzése sikertelen. Ha tartósak a hibák, fejtse vissza a kötetet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions