English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

7501. Törlés megerősítése
7502. X” tagsági feltételű egyesített (union) kódcsoport hozzáadva a következő szinthez: Y.
7503. Egy naplóadat-rekord nem szerepelt a meglévő CRM naplófájlban. A rekord hozzáadása megtörtént. Ha ez a figyelmeztetés megjelenik a CRM naplófájl első létrehozásakor, nincs szükség további műveletekre. %1
7504. Nem lehet felvenni a kapcsolatot a fájlreplikációs szolgáltatással. Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
7505. Hiba a folytatandó fájl megnyitásakor
7506. Egy idegen partíció található az egyszerű partíciók között.
7507. A HCAP-kiszolgáló sikeresen leállt.
7508. A szál elindításának ideje.
7509. Fürtnév fiókjának (%1) érvényesítése.
7510. Az ügyfél által TCP szegmensek küldésekor használt TTL
7511. A következő paraméter nem lehet üres karakterlánc: „X”.
7512. Ezen a virtuális elérési úton az #EXEC hívások tiltottak.

7513. Az írásvédett NumberFormatInfo objektum nem módosítható.
7514. Internal event: A client process has attempted an anonymous bind to an interface that Active Directory Lightweight Directory Services is configured not to accept. As a result, this connection was rejected.
7515. Az implementáció nem képes végrehajtani a kérelmet.
7516. A lezárandó konfigurációs szakasz. Az elérhető konfigurációs szakaszok listájának megtekintéséhez írja be a ? karaktert.
7517. A(z) %1 címtárpartíció más replikáinak keresése a hálózaton...
7518. A(z) %1 elérési út nem található.
7519. A megadott tartomány nem létezik.
7520. A szolgáltató nem található a gyűjteményben.
7521. OWS - Optimális írási méret %1!15lu! %2!2.2s!
7522. Elérte az alapmód maximális gyorsmódú maximumát. Új alapmód indul.
7523. Hiba a Diffie-Hellman-számításban
7524. Ez a hozzáférési lista nem kanonikus alakú, ezért nem módosítható.
7525. Hiba a lemez helyreállítása során: %1 %2
7526. Az üzenet nem kézbesíthető, mert az üzenet elévült.
7527. Virtuális hely törlése
7528. Meg kell adnia URL-címet.
7529. A rendszerleíró kulcs neve csak érvényes alapkulcsnévvel kezdődhet.
7530. A helyi WINS-t nem lehet törölni.
7531. A(z) %1 azonosítójú kérés a következő oknál fogva elutasítva: %2.
7532. LB_SETCOUNT lett küldve nem inaktív listához.
7533. Nem található a tárolóhelyek egyike sem.
7534. Az objektum nem támogatja a kért tulajdonságnevet vagy névterületet.
7535. A karakterlánc érvénytelen X500 névattribútumkulcsot, objektumazonosítót, értéket vagy elválasztót tartalmaz.
7536. A hitelesítés ismeretlen oknál fogva sikertelen. A hibaállapotot a kriptográfiai alrendszer jelentette.
7537. Érvényesített írás a DNS-állomásnévre
7538. Nyitott típusú tömbök nem hozhatók létre.
7539. A Központi Windows-telepítési szolgáltatások fel vannak függesztve.
7540. Érvénytelen %2!c! hozzáférési jog a megbízottnévhez (%1).
7541. A tanúsítványszolgáltatások ügyfele sikeresen elindult.
7542. RENAME Fájlok átnevezése.
7543. DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : %1!d!
7544. Az RPC-rutinhelyőrző stub nem kompatibilis verziója.
7545. A rendszerleíró fájl felülírná a bemeneti fájlt.
7546. A Windows szolgáltatáskezelőnek nem sikerült a(z) %1 (%2) csomagot %3(%4) állapotba állítani
7547. A hitelesítésszolgáltató nem tudta megnyitni a beállításjegyzék e-mailbeli értesítéseket szabályozó bejegyzéseit.
7548. A forgatókönyvesemény-leképező elindított egy forgatókönyvet a(z) %1 szolgáltatóhoz (eseményazonosító: %2) %4 környezetszolgáltatóval. A környezetnaplózó által kihagyott események száma: %3.
7549. A TrimMessage paraméter nincs a beállításjegyzékben; Az alapértelmezett érték (%1) lesz használva.
7550. Sikeres és Sikertelen
7551. Egy CacheRequest kérelem nem módosítható, amíg bármely szálon aktív.
7552. Az AddInterface() függvényt IGMP távelérésikiszolgáló-kapcsolat felvételéhez hívták meg. A távoli kiszolgáló (RAS) nem szerepelhet több kapcsolaton. Az adat a hibakód.
7553. Az indítása óta a folyamat által használt fizikai memória maximális mérete.
7554. A megadott objektumfeloldó nem található.
7555. A megadott tartomány vagy átfedésben van egy létező tartománnyal, vagy nem érvényes.
7556. A faxszolgáltatás nem tudta betölteni a kiszolgáló kimenő útválasztási csoportjának konfigurációját. A csoport neve: '%1'
7557. Annak meghatározása, hogy zárolt-e a RoleManager szakasz
7558. A COM alrendszer indítása sikertelen (HRESULT=%%08x).
7559. A „retentionDays” értékének 1 és 365 nap között kell lennie.
7560. Sikertelen volt az egyéni szótár memóriából való eltávolítása a következő helyen: X.
7561. Az összes hely és hídfő a következő helyre végzi a replikációt: %1.
7562. BELSŐ hiba - nincs összetartás a lemezcsoport és a lemezlista között
7563. Ismeretlen biztonsági típus: Típusnév
7564. Karakterlánc objektumazonosítóvá konvertálására történt kísérlet, de a karakterlánc nem numerikus értékeket tartalmazott. Az objektumazonosítót nem lehet létrehozni. A trap nem lesz elküldve.
7565. Az IPRIPv2 figyelmen kívül hagyja az útvonalat (cél: %1, következő ugrás: %2), amelyet a következő IP-című szomszéd hirdetett meg: %3, mivel az útvonalat fogadó kapcsolat olyan konfigurált szűrővel rendelkezik, amely az útvonalat kizárja.
7566. Összeállítás-védelmi hiba: hiányzik egy összeállítás katalógusa.
7567. A címhozzárendelés és a REBINDING állapot között eltelt idő
7568. Az Adprep a(z) %1 fájlt a telepítési pontról a helyi számítógép következő könyvtárába másolta: %2.
7569. A lemez (%2) nem lesz használva, mert az a(z) %3 lemez redundáns elérési útja.
7570. A lockAttributes ismeretlen "%1" attribútumot tartalmaz
7571. A(z) '%1' csomópont állapota:
7572. A fájl nem állítható helyre, mert egy leíró még mindig nyitva van rajta.
7573. A megfelelő működéshez a Feladatütemező szolgáltatást úgy kell konfigurálni, hogy a rendszerfiókban fusson. Az egyedi feladatok konfigurálhatók úgy, hogy más fiókok nevében fussanak.
7574. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el: a tanúsítvány érvényességi időtartama karakterláncának értéke érvénytelen a beállításjegyzék HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\%1\ValidityPeriod kulcsában. Az érvényes értékek a következők: "Seconds", "Minutes", "Hours", "Days", "Weeks", "Months" és "Years".
7575. A "system.webServer/defaultDocument" konfigurációs szakasz tartalmának megjelenítése a megadott konfigurációs elérési útra vonatkozóan.
7576. A metaadatok több duplikált másolata található.
7577. A szűrőkezelő sikeresen csatlakozott a(z) '%3' kötethez.
7578. Az érték túl nagy vagy túl kicsi volt a következő típushoz: UInt32.
7579. A szál végrehajtási állapota.
7580. Azt jelzi, hogy a folyamat jelenleg válaszol-e.
7581. A felhasználói fiók jelenleg zárolva van, és nem lehet hitelesíteni. Csak a számítógépen vagy a tartományon rendszergazdai joggal rendelkező felhasználó tudja feloldani a fiók zárolását.
7582. A Windows nem tudja megállapítani a helyi SYSVOL mappa helyét. A tartományi csoportházirend-objektumok frissítése sikertelen. (%1)
7583. A kapcsolat bontása sikerült: %1
7584. A biztonságszerkesztő bővítmény befejezte a visszaállítást.
7585. A jegyzékfájl egy vagy több szintaktikai hibát tartalmaz.
7586. Megadása esetén a fordított kódösszeállítás rögzített nevet kap.
7587. A(z) %1!d! NetDfsSetInfo állapot sikertelen a következőhöz: %2!wS! (%3!wS!, %4!wS!), állapot: %5!x!
7588. %1 (%2) %3A program nem konzisztens adatfolyam-lefoglalást észlelt (%4,%5).
7589. Az I/O-művelet sikertelen. Valószínűleg a fájl túl hosszúvá válna, illetve a leíró nem szinkron I/O-műveletek végzéséhez lett megnyitva.
7590. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta betölteni a biztonsági fiókkezelő (SAM) adatbázisát.
7591. [NETFTAPI] %2 címre %1 érkezett (%3)
7592. A távoli SMTP-szolgáltatás nem támogatja a TLS használatát.
7593. A csatlakozási pont "Típus" információja névtérként van megjelölve.
7594. %1!-15.15s! - A kijelölt objektum átnevezése a megadott névre.
7595. A munkamenet foglalt, mert egy kérés már folyamatban van.
7596. A következő beállításhoz nem használható az Xml deszerializációja: Beállítás.
7597. A hitelesítés sikertelen volt, ezért a kiszolgáló visszautasította a bejelentkezési kísérletet. A kiszolgáló válasza: %1
7598. A kérés elfogadva. Egy vagy több jogkivonat kibocsátva.
7599. A sávszélesség becslése sikertelen: Nem sikerült megvizsgálni az NLA-lekérdezés eredményét.
7600. Az adatfolyam nem tartalmaz elegendő számú szektort a jelenlegi adathordozó bevezető részén.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions