English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

1901. Vegyes tartományban biztonságengedélyezett globális csoportok nem ágyazhatók egymásba .
1902. A beállításkulcsot nem lehetett olvasni.
1903. A számítógépen található virtuális könyvtárak felsorolása. Ennek a parancsnak a segítségével megkereshető egy adott virtuális könyvtár annak azonosítója vagy URL-címe alapján, megkereshető egy adott alkalmazáshoz tartozó minden virtuális könyvtár, illetve szűrhetők a virtuális könyvtárak a megadott virtuáliskönyvtár-attribútumok alapján.
1904. Nem titkosított üzenet, vagy a titkosított üzenet nincs megfelelően formázva.
1905. Érvénytelen paraméter: a -d kapcsolót szRootDN paraméternek kell követnie
1906. A cél elutasította a kezdeményező által küldött iSCSI PDU-k egyikét. Az elutasított PDU a kiíratási adatok között szerepel.
1907. Az Ldtoken, az Ldftn és az Ldvirtftn OpCodes célja nem lehet DynamicMethods.
1908. FTP-kérelmek esetében nem támogatott az alapértelmezett hitelesítő adatok használata.
1909. A megadott kriptográfiai szolgáltató (CSP) nem támogatja ezt a kulcsalgoritmust.
1910. Hiba történt a következő szoftvercsatornacím SSL-konfigurációjának használata közben: %2. A hiba állapotkódját a visszaadott adatok tartalmazzák.
1911. A(z) „X” nem támogatott leírótípus.
1912. Az adprep sikeresen megállapította, hogy a Microsoft Windows Services for UNIX (SFU) telepítve van-e. Ha az adprep észlelte az SFU szolgáltatást, azt is megállapította, hogy az ahhoz készült Q293783-as számú Microsoft gyorsjavítás is telepítve van.
1913. A KTMRM szolgáltatásnak nem sikerült betöltenie a rendszer-helyreállítási információkat, ezért a szolgáltatás leáll. Próbálkozzon a szolgáltatás újraindításával. Ha ez nem sikerül, forduljon a terméktámogatási szolgálathoz. Hiba adatai: %1
1914. [A jogcímérték nincs megadva]
1915. A(z) '%1' erőforrás beállításjegyzék-ellenőrzési pontjainak listázása...
1916. A csoportházirend-objektumok már definiáltak a következő tartományban: %1.
1917. A DLL-verzió nem megfelelő.
1918. A(z) „Y” parancs esetében nem várt állapotválasz a következő: („X”).
1919. A következő alkalmazáskészlet túllépte a feladathoz beállított határértékeket: "%1".
1920. Két különböző objektum van társítva egyazon URI-azonosítóhoz: „X”.
1921. Az attribútum nem távolítható el, mert nincs az objektumban.
1922. Az eszközobjektum paramétere vagy nem érvényes eszközobjektum, vagy nem csatlakozik a fájlnévben megadott kötethez.
1923. Az üzenetnek túl sok címzettje van, ezért nem kézbesíthető.
1924. A logikai lemezkezelő nem tudja a rendszerpartíció biztosítását megszüntetni.
1925. A(z) %1 érvénytelen paraméter.
1926. A COM+eseményrendszernek nem sikerült létrehozni a MultiInterfacePublisherFilter %2 %3 eseményosztályban meghatározott példányát. %4 eredménye a következő HRESULT értéket adta vissza: %1.
1927. A(z) %1 eszköz-hozzárendelési bejegyzését nem lehet törölni.
1928. %1!-15.15s! - Megjegyzések elhelyezése parancsfájlokban.
1929. Helyi idő:
1930. Tartományi háziren&d felügyeletének engedélyezése
1931. Nem sikerült egy olyan függvényhívás, amelynek sosem szabad hibáznia.
1932. A tranzakció felfüggesztése sikeres.
1933. A többszörös/összetett tartományok nincsenek megvalósítva.
1934. A konfigurációs fájl nem olvasható, mert a hálózati elérési út nem található.
1935. Séma főkiszolgálójának váltása
1936. Az új helyi fióktartományhoz tartozó biztonsági azonosító (SID) nem állítható be a helyi biztonsági fiókkezelő (SAM) adatbázisában.
1937. Az adatfolyam sérült.
1938. Nem sikerült a szerkesztett metabázisfájl másolása, ezért a felhasználói módosítások nem kerültek feldolgozásra. Elképzelhető, hogy nincs hely a lemezen, a kapcsolódó hibákra vonatkozóan további részleteket az eseménynaplóban talál.%1%2%3%4%5
1939. %1 felhasználó %2 feltöltési munkamenetet tudott létrehozni a(z) %3 virtuális könyvtárban.
1940. A /Windows lemezdiagnosztikai javítót nem lehetett letiltani. A hiba kódja: %1.
1941. A lemezcsoport letiltva.
1942. Ez az esemény azt jelzi, hogy intelligenskártyás bejelentkezésre tettek kísérletet, de a kulcsszolgáltató (KDC) egy hiányzó tanúsítvány miatt nem képes a PKINIT protokollt használni.
1943. A távoli tanúsítvány hibákat tartalmaz:
1944. A következő példány nem létezik a megadott kategóriában: „X”.
1945. Az állapotjegyző nem tudott érvényesíteni egy kérést (korrelációs azonosító: %1, IP-cím: %2, résztvevő: %3). A hálózati házirend-kiszolgáló megtagadta a kérést (%4). További tudnivalókért forduljon a hálózati házirend-kiszolgáló rendszergazdájához.
1946. Összeállítás-védelmi hiba: nem lehet helyreállítani a megadott összeállítást.
1947. Nem található a megadott alhálózat elsődleges állomásinformációja.
1948. Az MS DTC tranzakciókezelő nem indítható.
1949. Konzolalkalmazás létrehozása (alapértelmezés)
1950. Biztonsági mentés leállítva.
1951. Az érvényes beállítások listájának megjelenítéséhez futtassa az „aspnet_compiler -?” parancsot.
1952. Egy diagnosztikai forgatókönyv tévesen van konfigurálva
1953. Nincs illesztőprogram-lista az eszközinformációs elemhez
1954. Elfogyott a környezeti változók számára fenntartott hely.
1955. A gyorsítótáron nem történik frissítés az FTP válaszállapotnak megfelelően. Várt = X, tényleges = Y.
1956. A faxszolgáltatás nem tudta inicializálni a faxszolgáltatót ('%1'), mert nem tudta betölteni a szükséges örökölt FSPI-objektumfelületet. A faxszolgáltató elérési útja: '%2' Win32-hibakód: %3 Lépjen kapcsolatba a faxszolgáltató értékesítőjével.
1957. Ezen az elérési úton ez a konfigurációs szakasz nem használható. Ez akkor fordul elő, amikor a szakasz szülői szinten van zárolva. A zárolás vagy alapértelmezett (overrideModeDefault="Deny"), vagy a location kódcímke állítja be az overrideMode="Deny" vagy a régebbi allowOverride="false" attribútummal.
1958. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások visszaállított fájljainak másolása. Forrás: %1; cél: %2...
1959. A könyvtár (%1) beállítása az új fájlok titkosításához
1960. A megadott felügyelt típussal rendelkező "MyModule" új felügyelt modul engedélyezése a megadott alkalmazás esetében
1961. %1!wS!\%2!wS!, csatlakozási pont megjegyzésének eltérése
1962. A rendszerhívásnak átadott adatterület túl kicsi.
1963. Nem található e-mail név, ezért nem adható a tulajdonos nevéhez vagy alternatív nevéhez.
1964. Egy miniverzió csak az azt létrehozó tranzakció kontextusában nyitható meg.
1965. Feldolgozási hiba: érték hiányzik az oszlopból: %1!d!. Az utolsó beolvasott karakter: %2!d!
1966. A kiszolgáló nem támogatja a bájttartománykéréseket.
1967. A(z) „Y” érték érvénytelen a következőhöz: „X”. „X” helyes értéke nagyobb, mint Z.
1968. Nem egyértelmű egyezés fordult elő.
1969. Ismeretlen SeekOrigin érték van megadva.
1970. A kért kapcsolatok száma az utóbbi öt percben meghaladta a felügyeleti határértéket (%1).
1971. Egy tranzakciós hatókört nem lehetett bevinni, mert a hatókör kezelője nincs inicializálva.
1972. %1 írása
1973. BELSŐ hiba - a megadott rekord nem plex
1974. A Mutex objektum el lett hagyva. A trap nem lesz elküldve.
1975. A rutinhelyőrző egy üres hivatkozásmutatót kapott.
1976. Az IPBOOTP nem tudta inicializálni a Windows Sockets modult. Az adat a hibakód.
1977. A típus univerzális egyedi azonosító (UUID) már regisztrálva van.
1978. A TimeManager többszöri érvénytelenítése a Layout/Render folyamat során valószínűleg végtelen hurkot eredményezett.
1979. Az IPsec szolgáltatás nem tudott feldolgozni egyes IPsec-szűrőket egy, a hálózati adaptereket érintő Plug and Play esemény kapcsán. Ez biztonsági kockázat veszélyét rejti, mert a hálózati adapterek egy része nem részesülhet az alkalmazott IPsec-szűrők által nyújtott védelemben. Az IP-biztonság figyelője beépülő modullal diagnosztizálhatja a problémát.
1980. %1 (%2) %3Az adatbázismotor %4 indexet frissített az adatbázisban (%5) az NLS verziójának változása miatt. Ez az üzenet tájékoztató jellegű, nem utal adatbázishibára.
1981. Legalább egy olyan eszköz van telepítve jelenleg, amely a megadott INF fájlt használja.
1982. A DNS-kiszolgáló nem találja a WKS erőforrásrekordhoz (RR) megadott "%1" szolgáltatást a(z) %2 zónafájl %3. sorában. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése az RR figyelmen kívül hagyásával folytatódik, javasolt a WKS RR javítása vagy eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
1983. A környezet már zárolt.
1984. Megtörtént a fiókadatok beolvasása.
1985. %1 (%2) %3A meglévő naplófájl (%4) aláírása nem egyezik meg a biztonsági másolatban lévő naplófájlokéval. A naplófájlok alapján történő visszaállítás csak akkor lehet sikeres, ha minden aláírás megegyezik.
1986. ARP: nem tölthető be a DLL: %2, hiba = %3!d!
1987. A biztonsági fiókkezelő (SAM) és az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások lefokozáshoz való előkészítése...
1988. Érvénytelen a tároló leírója.
1989. A művelethez a céltartományban engedélyezni kell a naplózást.
1990. Az IPRIPv2 nem tudott csoportos küldést kérni a(z) %1 IP-című helyi kapcsolaton. Az adat a hibakód.
1991. Érvénytelen paraméter: az attribútumlista nem szükséges az importáláshoz
1992. Az árnyékmásolat nem állandó. Csak állandó árnyékmásolatok állíthatók vissza.
1993. A billentyűzet vagy az egér nem létezik, vagy nem található.
1994. A típusinicializáló nem hívható.
1995. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított, %3 eszköztípusú SMBIOS-hiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
1996. %1 (%2) %3Az adatbázismotor %4.%5.%6.%7 elindult.
1997. Az IP-csomagok továbbításának engedélyezése/tiltása az ügyfélen
1998. TIME Megjeleníti/módosítja a rendszeridőt.
1999. A csatlakozási ponthoz meg kell adni egy érvényes célkiszolgálót és egy megosztást.
2000. Megtörtént az oldal kinyomtatása.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions