English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

7001. OSS ASN.1 hiba: a kimeneti puffer túl kicsit, a dekódolt adat csonkítva lett.
7002. A felhasználó kilépést kezdeményezett
7003. Nem sikerült inicializálni a FIPS szolgáltatást. Az állandó bejelentkezések nem kerülnek feldolgozásra.
7004. Az alkalmazáskészletet ("%1") kiszolgáló egyik folyamat váratlanul leállt. Folyamatazonosító: "%2". Kilépési kód: "0x%3".
7005. Az objektumtípus nem konvertálható a céltípusra.
7006. Az RPC nem tudta hívni a kiszolgálót, vagy a hívás eredményét nem tudta visszaadni a kiszolgálónak.
7007. Virtuális könyvtár törlése
7008. A Windows nem tudja megállapítani a csoportházirend-objektumok könyvtárára (<%1>) vonatkozó engedélyeket. A tartományi csoportházirend-objektumok frissítése sikertelen. (%2)
7009. A program sikeresen eltávolította a(z) %1 metabázis-csomóponton tárolt tanúsítvány CertObj elemét.
7010. Az összehasonlítás kezeléséhez a típusoknak meg kell valósítaniuk az IComparable vagy az IComparable metódust.
7011. A kérelem URI-azonosítójához lekérdezés tartozik, és nincs kifejezetten megadva lejárati idő.
7012. Adatbázis-átalakítás
7013. Az egypéldányos kategóriák csak a globális élettartammal érvényesek.
7014. Tranzakcióazonosító: %1
7015. A felhasználó megváltoztatta a lépés végrehajtási módját (valószínűleg megmutatásról önálló végrehajtásra)
7016. A gyorsítótárat nem lehet frissíteni, ha a Response állapot == 304, és nem található a gyorsítótár egyik bejegyzése.
7017. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem regisztrálta a következő hely %1 URL-előtagját: %2. A hely IP-címe nem szerepel a HTTP.sys szolgáltatás IP-figyelési listáján. A hely le lett tiltva. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
7018. A WSARecv vagy a WSARecvFrom adta vissza, ezzel jelezve, hogy a távoli partner méltóságteljes leállítást kezdeményezett.
7019. A(z) <%3> csatlakozási pont <%1> és <%2> céljának megosztásra vonatkozó hozzáférés-szabályozási listája eltérő.
7020. A logikai lemezkezelő nem tudja törölni a meghajtó-elérésiutat.
7021. A kapcsolat bontása nem sikerült: %1
7022. Az öngyógyítás lekérdezése ismeretlen értéket adott vissza (0x%2!08x!) a(z) %1 kötet esetében.
7023. Az IPMI-szolgáltató megkísérelte beállítani a NumericSensor osztály UpperThresholdNonCritical tulajdonságának értékét. Míg a BMC sikeres állapot jelzett vissza, a tulajdonság beolvasása során a BMC azt jelezte, hogy a tulajdonság nem módosult. Ez a BMC hibája is lehet, így további információért ajánlott kapcsolatba lépni a BMC forgalmazójával.
7024. Az adattároló nem érhető el
7025. A meghajtó és az adathordozó nem kompatibilis, vagy különböző könyvtárakban vannak.
7026. A „class” attribútum értéke érvénytelen.
7027. Ismeretlen vagy ütköző stílus.
7028. A LookupAccountName rendszerhívás közben hiba történt
7029. A harmadik fél főtanúsítványának automatikus frissítési beolvasása sikeres a következő helyről: <%1>
7030. A tartomány átnevezése előtt készített biztonsági mentéseket nem lehet használni az átnevezés után. Vagy újabb biztonsági mentés alapján kell visszaállítást végezni, vagy importálni kell a beállításokat.
7031. Annak a könyvtárnak a teljesen minősített vagy relatív elérési útja, amelyből olvasni kíván. Pl. „c:\temp”.
7032. Nyomkövetés engedélyezése a "Default Web Site/" esetében az *.aspx fájlokra irányuló kérelmekre vonatkozóan. Ezzel elindul a "WWW Server" nyomkövetési szolgáltató "Authentication" és "Security" területének eseménygyűjtése minden olyan kérelem esetében, amelynek állapotkódja 500, 404 vagy 303.
7033. Az iSNS-kiszolgáló nem található vagy nem érhető el.
7034. Az átvitel nem fér hozzá az adathordozóhoz.
7035. A kódösszeállítások &korlátlanul hozzáférhetnek a nyomtatókhoz.
7036. Ezen jogosultságok deklaratív egyesítése nem támogatott.
7037. A(z) %1 rendszerfájl sérült volt, ami a(z) %2 alkalmazás működésének leállását okozhatta. A Windows sikeresen kijavította a sérült fájlt.
7038. A csoportházirend kezeléséhez tartományi felhasználói fiókkal kell bejelentkezni a számítógépre.
7039. Váratlan hiba történt a megadott jegyzék elemzése közben.
7040. Az ütemezett biztonsági mentés konfigurációja ütközik a csoportházirend-beállításokkal, hiba: '%1'. A(z) '%2' kezdési időpontú ütemezett biztonsági mentés az ütközés miatt meghiúsult.
7041. TreeScope.Element, TreeScope.Children és TreeScope.Descendants közül legalább az egyiket meg kell adni.
7042. Kisegítő szolgáltató: %1!wZ!
7043. A megadott biztonsági azonosítóhoz nem tartozik tartomány-összetevő.
7044. Az AboveNormal és BelowNormal prioritásosztályok nem érhetők el ezen a platformon.
7045. Sikertelen volt egy cookie-írási kísérlet.
7046. Ennél hosszabb élettartamú átirányítások: %1!d!s.
7047. A(z) %5 (%4) diagnosztikai modul befejezte a hibaelhárítást, forgatókönyv: %1, példány: %2, eredeti tevékenység azonosítója: %3. A diagnosztikai modul nem adott meg megoldást.
7048. Érvénytelen súgókarakterlánc. A karakterlánc hosszának „X” és „Y” között kell lennie.
7049. Az XML-fájl (%1) érvényes, de nem sikerült elemezni. Ilyen általában akkor fordul elő, ha a fájl éppen használatban van. A hibával forduljon a támogató szakemberekhez.%2%3%4%5
7050. A naplózási szabály nem megfelelő típusú.
7051. Kérés érkezett (kérésazonosító: %1) a(z) %2 azonosítójú kapcsolaton a(z) %4 távoli címről.
7052. A rendszer egy csatolt meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót csatolni.
7053. MD Könyvtárat hoz létre.
7054. EXIT Kilép a CMD.EXE parancsértelmező programból.
7055. LogonIdsSid típusú ismert SID-k nem hozhatók létre.
7056. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy súlyos Microsoft ROM-paritáshiba.
7057. Az alkalmazáskészletet ("%1") kiszolgáló egyik folyamat elárvult, de a megadott elárvulási művelet ("%2") nem hajtható végre. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
7058. Érvénytelen egész szám
7059. Az illesztőprogram nem erre a platformra készült.
7060. A művelethez nem lehetett létrehozni egy kötelező naplózási eseményt.
7061. j konfigurációs biztonsági másolat létrehozása a kiszolgáló aktuális állapotáról "MyBackup" néven.
7062. A fürtnapló létrehozása sikerült a következő csomóponton: '%1'...
7063. Fejlécek frissítése a 304-es válasz hatására.
7064. A kulcsinformációk nem olvashatók.
7065. Az IPRIPv2 nem tudta számba venni a következő IP-című helyi kapcsolat hálózati eseményeit: %1. Az adat a hibakód.
7066. A GZip-láblécben szereplő adatfolyamméret nem felel meg az adatfolyam tényleges méretének.
7067. %1, Egyedülálló mester
7068. A gyűjtemény csak InputGesture típusú objektumokat fogad el.
7069. Kérelem állapota = If-Range:X.
7070. Az oldalszám nem lehet negatív.
7071. A(z) %2 vezérlőregiszterei átfedik a következő állapotregisztert: %3.
7072. Sikertelen hálózati bejelentkezés.
7073. Másolásvédelmi hiba - nincsen létrehozva a DVD-munkamenet kulcsa.
7074. A parancsfájl neve érvénytelen.
7075. Érvénytelen jegyek a megadott alapban.
7076. A configSource az elemben nem engedélyezett
7077. A címzett Típusnév adattípusa nem érvényes.
7078. A szolgáltatásfiók-objektum alatt keresse meg azokat a szolgáltatáskapcsolódási pontokat, amelyek kulcsszava egyezik a(z) "%1" kifejezéssel, és törölje őket.
7079. Az MSMQ munkacsoport beállítása nem adja meg a küldő kilétét egy olyan COM+ alkalmazásnak, amelyben a biztonsági szolgáltatás be van kapcsolva. A használat elfogadva.%1
7080. ASN1: a függvény nincs támogatva ilyen PDU esetén.
7081. A(z) %1 zóna új verzióra (%2) lett szinkronizálva a(z) %3 helyen levő főkiszolgáló alapján.
7082. Rossz a megadott átviteli mód: '%1'
7083. - Függőség: "%1:%2"
7084. A központi naplózás úgy van konfigurálva, hogy "%1" bájtonként csonkolja a naplót. Ez az érték minimum 1 048 576 bájt ( 1 megabájt ), ezért 1 048 576 bájt lesz használva.
7085. A tag nem érhető el.
7086. Az Active Directory Tartományi szolgáltatások sémája nincs a BitLocker meghajtótitkosítás futtatására konfigurálva.
7087. A csatlakozási művelet nem sikerült, mert a fürtadatbázis sorszáma megváltozott vagy nem kompatibilis a zároló csomóponttal. Ez akkor következhet be egy csatlakozási művelet során, ha a fürtadatbázis módosul a csatlakozás közben.
7088. A C:\teszt könyvtárra mutató új /subdir virtuális könyvtár létrehozása a "Default Web Site/" alkalmazásban
7089. A kérelem nem tartalmaz kiegészítő mezőt a tanúsítványsablonhoz vagy a következő kérelemattribútumot: %1.
7090. Ez a folyamat nem hívhat távoli eljárásokat.
7091. Hibás blokk az eszközön (%1).
7092. A művelet az objektum aktuális állapota miatt érvénytelen.
7093. Nem nyitható meg a következő forráshoz tartozó napló: „X”. Lehet, hogy nincs írási joga.
7094. A PasswordChar és a PromptChar értékek nem lehetnek azonosak.
7095. Néhány adat nem állítható vissza megfelelően, mert a tároló vagy helyreállítási helyen rossz szektorcsoportok találhatók.
7096. A(z) "%1" alkalmazáskészlet munkavégző folyamata (PID="%2") nem tudta inicializálni a http.sys kommunikációját a HTTP-kérelmek feldolgozásának igénylésekor, ezért a webes közzétételi szolgáltatás sérültnek tekinti és leállítja. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
7097. A keresett alkalmazáskészlet neve (megegyezik az azonosítóval)
7098. A rendszer a fürtcsomópont karbantartásának részeként alaphelyzetbe állította az IPSec-alapú biztonsági társítás időkorlátját. Ez a művelet az IPSec-alapú biztonsági társítás időkorlátját a nem fürtözött számítógépekre vonatkozó alapértelmezett házirendbe foglalt értékre állítja vissza.
7099. A cél vagy a logikaiegység-szám nem állítható alapértékre. A rendszer megpróbálja helyreállítani a munkamenetet.
7100. A rendszer PA-adatokat keresett a használandó etype megadására, de azokat nem lehetett megtalálni.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions