English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

12701. Az Adprep sikeresen létrehozta az Active Directory tartományi szolgáltatások %1 objektumát.
12702. Ismeretlen objektumazonosító (OID).
12703. Megadása esetén a szigorú elnevezésű kódösszeállítás engedélyezi a részlegesen megbízható hívókat.
12704. A nyilvános kulcs mérete nem éri el a megadott tanúsítványsablon által megkövetelt legkisebb méretet.
12705. %1!wS!\%2!wS!, hiányzó csatlakozási pont
12706. A(z) '%1' csomóponthoz tartozó erőforráscsoport állapotának listázása:
12707. A megadott fájl miniverziója megtalálható, de érvénytelenítették. Ennek legvalószínűbb oka egy tranzakciós mentési pont visszaállítása.
12708. Az InputProviderSite már használaton kívül lett helyezve.
12709. A metódus nem hívható.
12710. Az ügyfelet nem sikerült hitelesíteni, mert az EAP (Extensible Authentication Protocol) típusát a kiszolgáló nem tudja feldolgozni.
12711. Kísérlet a következő, már átirányított aktiválási típus átirányítására: „Típusnév, X”.
12712. A kiszolgálói folyamat olyan SID alatt fut, amely különbözik az ügyfél által kérttől.
12713. A kiszolgáló válaszában a(z) X hibakód szerepelt.
12714. A rendszer nem képes a hibás üzenetek kezelésére, mert nincs beállítva a hibás üzenetek tárolókönyvtára.
12715. A frissítés nincs alkalmazva erre a termékre.
12716. Ez a fájl utolsó külső hibaüzenete. Ez csak egy jelzés, sohasem jelenik meg.%1
12717. %1 (%2) %3Az adatbázis (%4) IO-mérete hibás. A várt IO-méret %5, a visszakapott viszont %6 volt.
12718. Nem lett kibocsátva erőforrás-jogkivonat.
12719. Nem található kriptográfiai szolgáltató (CSP) ehhez az algoritmushoz.
12720. Az örökölt egyéni hibák felsorolása
12721. &Házirend-módosítások mentése a Windows Installer csomag létrehozásához
12722. Az adatbázis SQL gyorsítótár-függőségének letiltása.
12723. A számítógép DHCP/BINL szolgáltatása leáll. Ennek okait az eseménynapló előző üzeneteiben találja.
12724. A küldőnek nincs jogosultsága ahhoz, hogy elküldje ezt az üzenetet a megadott címzetteknek.
12725. A névhasználati környezet nem található.
12726. Az objektum univerzális egyedi azonosító (UUID) már regisztrálva van.
12727. Az összes olyan tábla, ahol az SQL gyorsítótár-függőség engedélyezett:
12728. %1 (%2) %3A fájl (%4) elsődleges fejléclapja sérült. A program ehelyett a lap árnyékmásolatát használja.
12729. A következő argumentum formátuma érvénytelen: X.
12730. Kísérlet a fiókadatok beolvasására.
12731. A tranzakció már érvényesítve lett.
12732. Nincs elegendő videoerőforrás a video- vagy hanglejátszáshoz.
12733. A tűzfalbővítmény megkezdte az elemzést.
12734. A megadott ISRC érvénytelen.
12735. A DHCP/BINL szolgáltatásnak nem sikerült megállapítania, hogy engedélyezve van-e a címtártartományban ("%2") (A kiszolgáló IP-címe: %1)
12736. Az IKE-azonosító megadott hasznosadat-típusa nem támogatott.
12737. Ismeretlen médiahiba történt.
12738. A terminálszolgáltatási átjárószolgáltatás nem rendelkezik megfelelő jogokkal a csatlakozások elfogadásához szükséges Secure Sockets Layer- (SSL-) tanúsítvány eléréséhez. A probléma megoldásához a terminálszolgáltatási átjárókezelő használatával végezze el a tanúsítvány kötését (leképezését). További információkat a terminálszolgáltatási átjáró súgójában, a "Tanúsítványok beszerzése a terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóhoz" című témakörben talál. A következő hiba történt: "%2".
12739. A COM+ eseményrendszer nem tudta rendezni az előfizetőt a(z) %2 előfizetésre. HRESULT: %1.
12740. Egy vagy több üzenet törlése sikertelen.
12741. A feladat még nem futott.
12742. Kiszolgáló található ebben a tartományban
12743. TASKKILL Futó folyamat vagy alkalmazás leállítása.
12744. Egy ACL objektum bináris formátuma érvénytelen.
12745. A(z) X nem hívható meg újra, amíg még folyamatban van egy előző hívás.
12746. Erőforráshiba szimulációja
12747. Az aktuális objektum replikálása megtagadva. Az objektum egy névhasználati környezet feje.
12748. A megadott BitmapEncoder elem nem támogatja a globális metaadatokat.
12749. A kért számítógép-objektum ismeretlen
12750. VERIFY kikapcsolva
12751. Egy új sablon létrehozására tett kísérlet nem sikerült, mert a sablon azonosítója már létezik.
12752. A faxszolgáltatás nem tudta olvasni a szolgáltatás konfigurációját, valószínűleg a beállításjegyzék sérülése vagy a rendszererőforrások hiánya miatt. Telepítse újra a fax összetevőt. Win32-hibakód: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát.
12753. A kiszolgálói konfiguráció biztonsági másolatainak felügyelete
12754. A(z) 0x%1 fájlreferencia javítása elindult
12755. A(z) „X” DragDropEffects elem érvénytelen.
12756. A böngésző vezérlője nem aktiválható
12757. A(z) %3 alkalmazás vagy szolgáltatás felülbírálta a felhasználói energiagazdálkodási beállításokat. Kód: %1.
12758. A DHCP-címfoglaló a legkisebb megengedett üzenetméretnél kisebb üzenetet kapott. Az üzenetet a rendszer figyelmen kívül hagyta.
12759. A QoS szolgáltatófüggő puffere érvénytelen.
12760. Útv %1!-3lu! HBA-port %2!3.3s! Port %3!-3lu! Vez %4!-3lu! Alrsz %5!-3lu! LUN %6!-3lu! %7!-10.10s!
12761. Az MS DTC tranzakciókezelő TIP "ERROR COMMAND" parancsot kapott egy olyan előkészített tranzakcióra, amelyet egy másik tranzakciókezelő irányít. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-azonosító: "%1"; külső tranzakció-URL: "%2"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%3".
12762. A DHCP szolgáltatás nem tud kapcsolódni a tartomány (%1) címtárszolgáltatásához . A DHCP szolgáltatás folytatja a kapcsolódási kísérleteket. Ez alatt az idő alatt egyetlen ügyfél sem lesz kiszolgálva a hálózaton.
12763. [%2] rendszerbiztonsági tag helyi tartománybeli csoport. Tartományi helyi csoportokat csak abban a tartományban lehet használni, amelyben definiálva van a csoport. A feladat folytatódik, és átmásolja a beállítást, ám ezt a csoportot másik tartományban nem tudja majd használni. Érdemes ehelyett áttelepítőtáblát használni. Az áttelepítőtábla segítségével ezt a csoportot leképezheti a céltartomány egy új csoportjaként.
12764. Nincs szabad memória a számítógépnév-karakterlánc tárolásához. A trap nem lesz elküldve.
12765. A kiszolgáló nem tudta teljesíteni a passzív módra irányuló, következő állapotválaszú kérelmet: (X).
12766. A Diagnosztikai házirend szolgáltatás elindult
12767. Csomópontkezelő
12768. %2: Nem lehet alacsony fogyasztású üzemmódba kapcsolni, mert az illesztőprogram nem tudja automatikusan egyeztetni a kapcsolat sebességét 10Mbps-on.
12769. Hiba történt az XA erőforrásnál.
12770. A lexikális elem érvénytelen, mert több mint 250 karakterből áll.
12771. A(z) %1 célkiszolgálóra vonatkozó, jegykiadói szolgáltatáshoz küldött kérelem feldolgozása közben a(z) %2 fiók nem rendelkezett megfelelő kulccsal Kerberos-jegy létrehozásához (a hiányzó kulcs azonosítója: %3). A kért etype-ok: %4. A fiókok elérhető etype-jai: %5.
12772. A leíró gyűjtője túlcsordul vagy alulcsordul.
12773. Nem lehet létrehozni a rendszer alapértelmezett összeállításának aktiválási környezetét.
12774. A csatlakozási pont nem található.
12775. A tranzakció végeredményét nem sikerült kényszeríteni.
12776. Az ügyfél által elérhető POP3-kiszolgálók listája
12777. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított ECC-memóriahiba a(z) %3 memóriacímen a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
12778. Az Adprep hibák nélkül végzett. Minden partíció frissítésre került. További információk a(z) %1 könyvtárban található ADPrep.log fájlban.
12779. A forrás- és célobjektumnak ugyanolyan típusúnak kell lenni.
12780. Az aktuális folyamat felhasználta az összes, az ablakkezelő objektumokhoz tartozó olyan leírót, amelyet a rendszer engedélyezett számára.
12781. A(z) 0x%1!x! bővített attribútumok beállítása sikertelen a következőhöz: %2!wS!, állapot: 0x%3!x!
12782. A szövegformázási motor nem tudja beállítani a tabulátorhelyet a következő hiba miatt: „X”.
12783. Az elem nem adható hozzá, mert a gyűjteményben már szerepel ezzel a kulccsal az elem.
12784. Az importálás sikertelen. Az XML-fájl nem olvasható.
12785. Az ügyfél- és a kiszolgálógépen futó OLE verziója eltér.
12786. A jelentkező (%1) DNS-neve nem regisztrált az Active Directoryban. A tanúsítvány nem állítható elő.
12787. A megadott megosztásnév formátuma érvénytelen.
12788. A rendszer az utolsó újraindításkor érvényes biztonsági indítási kulcsot talált.
12789. A szűrő azt adta vissza, hogy felépített attribútumokat használ.
12790. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem állítható le az eltávolításhoz.
12791. Az osztályleírók csak az UIElement vagy ContentElement elemeknél, és azok altípusainál regisztrálhatók.
12792. %1 - RAM-lemez
12793. A HTTP-kiszolgáló nem tudta inicializálni a szoftvercsatorna-függvénytárat. Az adat a hibakód.
12794. A folyam nem zárható be az összes bájt kiírása előtt.
12795. A(z) %2 kötet titkosítása befejeződött.
12796. %1: Az Ace-bejegyzések nincsenek kanonikus sorrendben.
12797. A kérő folyamnak NULL értékűnek kell lennie DispatchChannelSink hívásakor.
12798. Az IAccessControl::IsAccessPermitted metódust hívó ügyfél számára nem ez az ügyfél volt megadva megbízóként
12799. Írja be a(z) '%1!ws!' jelszavát a következőhöz való kapcsolódáshoz: '%2!ws!':
12800. A DHCPv6 szolgáltatás nem tudta inicializálni a Winsock indítási módját. A következő hiba történt: %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions