English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

3401. A(z) "%1" virtuális hely már el van indítva.
3402. Az aszinkron metódusok nem támogatják a kimenő argumentumokat. Az IID és a metódus azonosítószáma az adatszakaszban található.%1
3403. A megadott lemez nem található.
3404. A(z) %1 tanúsítványigénylése sikeresen fogadott egy %2 tanúsítványt a(z) %3 hitelesítésszolgáltatótól.
3405. Plex %1!-3lu! %2!-10.10s! %3!-8.8s! %4!-8.8s!
3406. Kísérlet az URL-csoport tulajdonság beállítására: %1. Állapot: %2.
3407. Nincsenek környezetházirendek.
3408. %1 (%2) %3A naplófájl (%4) kiürítésekor nem lehetett írni a 2-es szakaszt. Hiba: %5.
3409. A(z) "%1" nem támogatott rendezési sorrend a(z) "%2" területi beállításhoz.
3410. Érvénytelen gyorsbillentyűtábla-leíró.
3411. Az árnyékmásolat létrehozása a tárolóhelyen nem sikerült.
3412. Egy blokkoló művelet végrehajtása folyamatban van.
3413. NYOMKÖVETÉS: A DHCP-környezet törlése folyamatban: %1
3414. A(z) %1 könyvtár áthelyezve.
3415. A(z) "%1" alkalmazáskészlethez tartozó feladatobjektum nem tudta elindítani az időzítőt. Az alkalmazáskészlet processzorhasználata figyelve van, és amikor eléri a határértéket, a hibáról jelentés készül. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
3416. Az egyik gépen nincs engedélyezve a távfelügyelet, vagy előfordulhat, hogy egyik gépen sem fut a rendszerleíró adatbázis távoli kezelését lehetővé tevő szolgáltatás.
3417. A felhasználó módosította a (UserLocale elem által meghatározott) felhasználói területi beállításokat a következőre: "%1".
3418. Érvénytelen eszközkörnyezet (DC) leíró.
3419. A DHCPV6R nem tudott memóriát foglalni a halommemóriából. Az adat a hibakód.
3420. A kivonattáblába való beszúrás sikertelen. Túl nagy a terhelési faktor.
3421. A faxszolgáltatásnak nem sikerült pozitív kézbesítési visszaigazolást létrehoznia az üzenetmappáról. A következő hiba történt: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát. Feladó felhasználóneve: %2. Feladó neve: %3. Elküldve: %4.
3422. (küldendő parancssor)
3423. A művelet nem fejeződött be. Az adathordozó nem kompatibilis.
3424. *** Hiba történt: Nem sikerült kijavítani a számítógépfiókot (ok: %1).
3425. A(z) „X” regisztrációs parancsfájl létrehozása sikeresen befejeződött.
3426. Az AsnEncodedData objektum nem ugyanazzal az OID azonosítóval rendelkezik, mint a gyűjtemény.
3427. Bejelentkezési hiba: a felhasználó nem jelentkezhet be ezen a számítógépen.
3428. Nincsenek megadva beállítások a parancssorban.
3429. PreferLogonDC kulcs beállítása a kiszolgáló beállításjegyzékében.
3430. Nincs leképezés a következő objektumhoz: „Objektumnév”.
3431. A delegáltak csak azonos típusúak lehetnek.
3432. Az fsize() nem hajtható végre: Win32 hibakód = %2!.20s!

3433. Hangerő csökkentése
3434. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudott létrehozni egy tanúsítvány-visszavonási listát. %1. Ez az adott tanúsítványszolgáltató által kibocsátott tanúsítványok visszavonási állapotának ellenőrzését igénylő alkalmazásoknál hibát okozhat. A következő parancs futtatásával manuálisan újra létrehozhatja a tanúsítvány-visszavonási listát: "certutil -CRL". Ha a probléma nem szűnik meg, indítsa újra a tanúsítványszolgáltatásokat.
3435. Leválasztott munkamenet visszacsatlakoztatása a konzolhoz nem támogatott.
3436. A kért műveletet olyan tranzakció kontextusában végezték, amely már nem aktív.
3437. Nem sikerült beállítani a megadott COM apartmanállapotot.
3438. Súlyos hiba lépett fel egy MS DTC komponensben, ezért a folyamat leáll. A kategóriamezőben látható annak a komponensnek a neve, amelyikben a hiba fellépett. Forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához. Hibaadatok: %1
3439. Érvénytelen címke vagy név.
3440. QC figyelő
3441. %1 (%2) %3Az adatbázis-helyreállítás (helye: '%5') a következő hiba miatt nem sikerült: %4. Az adatbázis nem abban az állapotban van, amelyet a naplófájlokban az első rá utaló hivatkozás mutat. Lehetséges, hogy ezen adatbázis egyik fájlmásolatát korábban visszaállította, de nem mindegyik, e művelet óta készült naplófájl található meg. A hiba elhárításának leírását megtalálhatja a Microsoft Tudásbázisban, vagy az üzenet alján található, további információkra mutató hivatkozásra kattintva.
3442. A DNS-kiszolgáló nem találja, vagy nem tudja megnyitni a gyökérútmutatókat tartalmazó Cache.dns fájlt a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban. Ellenőrizze, hogy a fájl valóban ebben a könyvtárban található-e, és hogy tartalmaz-e legalább egy olyan névkiszolgáló (NS) erőforrásrekordot, amely egy gyökér DNS-kiszolgálót, illetve az ahhoz tartozó állomás-erőforrásrekordot (A) jelöl. Ha további információkra van szüksége, tanulmányozza az online súgót.
3443. Az indítási parancsfájlok nem láthatók. Az indítási parancsfájlok csak akkor láthatók, ha szinkron futásra vannak konfigurálva.
3444. Annak megadása, hogy engedélyezett-e a lejárat késleltetése ismételt újrakezdéssel
3445. %1!wS!\%2!wS!, Cél (kiszolgáló: %3!wS!, mappa: %4!wS!) További
3446. Az INF-fájl szintaxisa érvénytelen.
3447. Az eszköz maximális átviteli sebessége X.
3448. A megadott TransactionManager objektumot nem lehetett megnyitni, mert az nem volt megtalálható.
3449. A parancsfájl nem található.
3450. A házirend módosítva
3451. A keresett hely neve vagy URL-címe (egyezik az azonosítóval)
3452. sikertelen lekérdezés
3453. A felhasználói felület alapértelmezett nyelve a következőre változott: %1.
3454. Az ügyfél hitelesítő adatait nem lehetett ellenőrizni, mert a felhasználó LDAP-objektuma nem található. A hibakarakterlánc mezője tartalmazza az LDAP-kiszolgáló nevét.
3455. Házirendegyezési hiba
3456. A másik fél nem válaszol
3457. Érvénytelen belső állapot: Nem sikerült az aktiválási szolgáltatás inicializálása.
3458. Lemez (%1) helyreállítása
3459. A távoli tanúsítvány nem tartalmaz hibát.
3460. A kiszolgáló tanúsítványláncában szereplő egyik tanúsítvány aláírása érvénytelen.
3461. A(z) %1 modul (típusa: "%2") már szerepel az alkalmazásban másik típussal ("%3"), áttelepítése nem történt meg.
3462. A kiszolgáló elindult, de nem fejezte be időben az inicializálást.
3463. A művelet a felhasználó kérésére megszakítva
3464. Meg kell adni egy vagy több paramétert.
3465. Az IPsec integritás-ellenőrzés nem sikerült.
3466. Az Active Directory összevonási szolgáltatások befejezte a fiókpartner-ellenőrző tanúsítványok lejáratának vizsgálatát.
3467. Adjon meg érvényes hitelesítő adatokat a hálózati kapcsolathoz Ha ez nem oldja meg a problémát, további segítségért forduljon a hálózati rendszergazdához.
3468. A megadott általános példánylétrehozás érvénytelen.
3469. A kért művelet csak támogatott adathordozó esetén érvényes.
3470. A felhasználó az aktuális művelet megszakítása mellett döntött
3471. '%1' helyreállítására történt kísérlet a következő időpontban: '%2'.
3472. A replikációs művelet nem sikerül, mert a kiszolgálók között sémaeltérés van.
3473. A csomag URI-azonosítója nem engedélyezett a csomagtárolóban.
3474. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) hibát észlelt, ezért leáll. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
3475. Az IDN-nevek 1–X karakter hosszúságúak lehetnek.
3476. A fürt %1 lemezerőforrása észlelte, hogy a lemezazonosító elévült. Ennek oka az lehet, hogy egy visszaállítási művelet éppen véget ért, vagy a fürt replikált tárolót használ. A rendszer javította a lemezerőforrás DiskSignature és DiskUniqueIds tulajdonságát.
3477. A program sikeresen exportálta a(z) %1 metabázis-csomóponton tárolt tanúsítvány CertObj elemét.
3478. Win2k3-nál régebbi rendszerű tartományvezérlő kihagyása - %1.
3479. Ha már kísérlet történt a hitelesítésre ügyfélként vagy kiszolgálóként, a további hitelesítési kísérleteknek ugyanazt az ügyfél- vagy kiszolgálói szerepkört kell alkalmazniuk.
3480. A kapott adatok érvénytelenek; lehetnek kiszolgálói vagy ügyfél adatok.
3481. A(z) %2 központi W3C naplófájl nem írható. A lemez valószínűleg megtelt. Ha a helyhez hálózati elérési úton keresztül csatlakozik, ellenőrizze, hogy a kapcsolat fennáll-e még.
3482. Hiba történt a feldolgozás közben.
3483. Az MS DTC indítása sikertelen volt, mert a dtc ezen verziója nem kompatibilis a fürt egy másik csomópontjára telepített MS DTC-vel. Ez akkor fordulhat elő, ha az MS DTC egy újabb, a régebbivel nem kompatibilis verziója lett telepítve a fürt egy másik csomópontjára. Hibaadatok: %1
3484. Egyes Windows Sockets implementációk megadhatják (nem kötelezően), hogy egyszerre hány alkalmazást szolgálnak ki.
3485. A hang API csak PCM hanghullámfájlok lejátszását támogatja.
3486. Egy összetevő-környezeten végrehajtott visszavonási művelet kivételt váltott ki.
3487. A megadott meghajtóparaméter túl hosszú.
3488. A tranzakció már meg volt szakítva.
3489. Nem sikerült az erőforrás-kezelőben található összes fájlt törölni.
3490. * A(z) %1 nem kiszolgálómegbízhatósági fiók
3491. Az érvényes tartományon kívül eső numerikus típus létrehozására történt kísérlet.
3492. A típustár regisztrálásának megszüntetése nem sikerült, mert a kódösszeállítás importálása a COM-ból történt.
3493. Befejezési időpont:
3494. A COM+ szolgáltatás külső hibáról kapott értesítést.%1
3495. Nem lehetett beolvasni a gyökérelemet.
3496. Modulbeállítások szerkesztése/felvétele
3497. Tartományformátumon keresztül beolvasott értékek maximális száma: %1!d!
3498. A BIOS-nak nem sikerült módosítania a rendszer energiaállapotát.
3499. A helyes szintaxis a CLUSTER NETINTERFACE /? paranccsal jeleníthető meg.
3500. Kísérlet történt NamedPermissionSet hozzáadására nem egyedi néven.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions