English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

8001. A biztonságimásolat-készlet könyvtára nem található meg az adathordozón.
8002. Belső konfiguráció
8003. A QoS szolgáltatófüggő pufferében felismerhetetlen objektum található.
8004. A csomópont DNAME típusú DNS-rekord.
8005. Érvénytelen formátumú %1 paraméter: "%2".
8006. BELSŐ hiba - a kötetnek nincs meg a tárolási attribútuma
8007. Használat: %1 [
8008. Az SSPI elemtől null munkamenetkulcs érkezett.
8009. Az objektum nincs kiszolgálóhoz csatlakoztatva
8010. A(z) %1 alkalmazás (házirend: %2) sikeresen frissítette a(z) %3 alkalmazást (házirend: %4).
8011. Nem adható meg egynél több névhasználati környezet.
8012. Biztonságkezelő
8013. %1!d! társított vezérlőport:
8014. A megadott kód már jelen van.
8015. A hálózat megváltozott. Ismételje meg a műveletet a hálózati módosítások ellenőrzése után. A hálózati változásait olyan kapcsolatok vagy IP-címek okozhatják, amelyek újak vagy többé nem érvényesek.
8016. (GMT+10:00) Guam, Port Moresby
8017. Nem oldható fel a helyes metódus hívása.
8018. Egy Win32 rendszerű szerkesztő vezérlőnek nem lehet gyermekeleme.
8019. Csak az érvényes állomásnévvel rendelkező URI-azonosító előtagok támogatottak.
8020. A Központi Windows-telepítési szolgáltatások sikeresen létrehozták a(z) %1 számítógép-objektumot (felhasználó: %2).
8021. A Diagnosztikavezérlő szolgáltatás felszabadított egy korábban lefoglalt halommemória-blokkot
8022. A sémafrissítés sikertelen: nincs elérhető MAPI-azonosító.
8023. Meg kell adni egy parancsot.
8024. A(z) '%1' kötet helyreállítása meghiúsult vagy a műveletet leállították. A kötet most sérült és meg kell formázni.'
8025. A megadott lekérdezés érvénytelen.
8026. A tranzakció erőforrás-kezelője túl sok nem megszakítható tranzakcióval rendelkezett. A tranzakció erőforrás-kezelője leállt.
8027. A DHCPv6-kiszolgáló nem tudta megkapni a kapcsolatlista módosításainak listáját. Egyes kapcsolatok nem lesznek engedélyezve a DHCPv6 szolgáltatásban.
8028. Más objektum-hozzáférési események
8029. Nem található a következő távoli alkalmazáshoz tartozó bejegyzés: „X”.
8030. A konfigurációs beállítások szerint ezt az írásvédett tartományvezérlőt a(z) %1 helyen kell telepíteni, de ezen a helyen nincs helybeállításokat tartalmazó objektum.
8031. Nem sikerült a '\WindowsImageBackup\\MediaId' fájl írása.
8032. A titkosított fájlrendszer kulcsa frissítve lett a(z) %1 fájl(ok)nál [vagy mappá(k)nál] a(z) %2 mappá(k)ban.
8033. Fájlrendszer neve: %1
8034. A tanúsítvány X509Certificate2 típusú, és tartalmazza a személyes kulcsot.
8035. Az útválasztás jelentése szerint a(z) „%1” tartomány nem érhető el. A hiba a következő: „%2”.
8036. Alkalmazáskészlet konfigurálása
8037. Jegyzékfájlelemzési hiba: a rendszer szövegkonstans-karakterláncot várt, de nem talált nyitókaraktert.
8038. Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_open függvényét hívta. Az xa_open függvény hívása felhasználói kivétel miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
8039. - %1 [Nem létezik]
8040. A harmadik féltől származó főtanúsítvány automatikus törlése sikerült:: Tulajdonos: <%1>; Sha1-ujjlenyomat: <%2>.
8041. Nem lehet megkapni az átvitel állapotát.
8042. A(z) '%1!ls!' fájlhoz megadott adatfolyam adatai nem olvashatók.
8043. Nem lehet tartalékot cserélni, amikor nem üres a puffer. A Convert() előző hívása adatokat hagyott a visszaváltási pufferben.
8044. Névfordítás: a név nem található, vagy a jogosultság nem megfelelő a név megtekintéséhez.
8045. A szolgáltató folyamat nem tudott csatlakozni a szolgáltatásvezérlőhöz.
8046. A(z) "%1" kapcsolatengedélyezési házirend létrehozása megtörtént.
8047. Kísérlet történt egy nem igazított címen található utasítás végrehajtására, de a futtató rendszer nem támogatja a nem igazított utasításokra történő hivatkozásokat.
8048. Egyszerre csak egy aszinkron olvasó kap időt.
8049. A folyamat által az operációs rendszer magján kívül eltöltött CPU-idő mennyisége.
8050. A csoportházirend %1 értesítést kapott a szolgáltatásvezérlőtől.
8051. Konzisztenciahiba jelentkezett a(z) '%1!ls!' fájlrendszer importálása során.
8052. A CLR-állomás által tiltott művelet végrehajtására történt kísérlet.
8053. Nem lehet zárolni az adathordozó kiadási mechanizmusát.
8054. A DHCP szolgáltatáshoz csak megtekintési hozzáféréssel rendelkező tagok
8055. A DNS-kiszolgáló érvénytelen vagy sérült beállításértékeket talált a(z) %1 zónában. A hiba javításához törölheti a megfelelő zóna alkulcsát, amely a beállításjegyzékben, a DNS-kiszolgáló paramétereit tartalmazó részben található. Ezt követően a DNS-konzol segítségével újból létrehozhatja a zónát. Ha további információkra van szüksége, tanulmányozza az online súgóban "A kiszolgáló speciális paramétereinek hangolása" és a "Zóna hozzáadása és eltávolítása" című témaköröket.
8056. A törlés sikeresen elindítva.
8057. Az indítása óta a folyamat által lefoglalt virtuális memória maximális mérete.
8058. A Save művelet az Encoder elemek esetében csak egyszer hívható.
8059. A(z) „X” név olyan karaktereket tartalmaz, amelyek nem érvényesek a kulturális környezethez vagy a területhez.
8060. Az alkalmazásgazda segítő szolgáltatás hibát észlelt az előzmények "%1" könyvtárának törlésére tett kísérlet során. A szolgáltatás kihagyja és figyelmen kívül hagyja a könyvtárat. Megjegyzés: A könyvtár a jövőben törlődhet, ha újraindul a szolgáltatás. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
8061. Ha meg van adva, akkor a megadott elérési útra mutató virtuális gyökérkönyvtárat tartalmazó gyökéralkalmazás létrehozását eredményezi a helyhez. Ha nincs megadva, akkor a hely gyökéralkalmazás nélkül lesz létrehozva, és mindaddig nem lesz elindítható, amíg létre nem hoz egy gyökéralkalmazást.
8062. Minden névtérpéldány beolvasása ....
8063. A fürt nem tudja a megadott erőforrást kvórumerőforrássá tenni, mert az nem tartozik megosztott tárolási osztályhoz.
8064. Időtúllépés történt az állandó kötésű iSCSI-kötetekre való várakozás közben. Ha van olyan szolgáltatás vagy alkalmazás, amely ezeken a köteteken tárolt adatokat használ, akkor lehet, hogy nem indul el vagy hibát jelez.
8065. Csak a /L vagy a /R kapcsolót adja meg.
8066. A kiszolgálófolyamat nem indítható el. Valószínűleg rossz az elérési út.
8067. A COM+ helyettesítő inicializálása nem sikerült — a CApplication objektumot nem lehetett inicializálni.%1
8068. A sor maximális hossza túl kevés.
8069. %1 (%2) %3Az adatbázis (neve: %4; létrehozási időpontja: %5) nem lett helyreállítva. A helyreállított adatbázis létrehozási időpontja: %5.
8070. Nem lehet létrehozni felső szintű gyermek ablakot.
8071. A datagram típusú szoftvercsatornán küldött üzenet nagyobb volt, mint a belső üzenetpuffer vagy valamely más hálózati korlát, illetve az datagramot fogadó puffer kisebb volt a datagramnál.
8072. A visszaállítás megadott célhelye érvénytelen.
8073. Internal event: Not all the parameters necessary to start the DSP layer are present in the Windows registry. The DSP will not be initialized.
8074. Az alapértelmezés szerint megadott alapmódú házirend nem található.
8075. Az aktuális könyvtár érvénytelen.
8076. A művelethez használható kötetre van szükség
8077. STA-szálon nem támogatott a WaitAll használata többszörös leírókon.
8078. PORT parancsok használata %1.
8079. Helytelenül írta be a * vagy a ? globális fájlnévkaraktert, vagy túl sok globális fájlnévkaraktert adott meg.
8080. Nem helyezhető online állapotba a fürt %1 hálózatnév-erőforrása. Győződjön meg arról, hogy a függő IP-címerőforrások hálózati adapterei legalább egy DNS-kiszolgálóhoz hozzáféréssel rendelkeznek. Megteheti azt is, hogy engedélyezi a NetBIOS szolgáltatást a függő IP-címekre vonatkozóan.
8081. Az eltolás és a hossz a tömb határain kívülre mutat, vagy a szám nagyobb, mint a forrásgyűjtemény elemeinek száma az indextől kezdve a gyűjtemény végéig.
8082. A megadott nyomtatásfigyelő már telepítve van.
8083. Az illesztőprogram nem tudja megnyitni az ENUM alatti ISAPNP kulcsot.
8084. A feladat XML-kódja túl sok megegyező típusú csomópontot tartalmaz.
8085. Ahhoz, hogy egyéni beállításokat lehessen megadni, módosítani kell a területi beállításokat az aktuális területi beállításokra.
8086. A kapcsolók értéke érvénytelen.
8087. Az adatbázis-művelet váratlan kivétellel leállt.
8088. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) letiltotta a következő protokollt, mert a protokoll nem tudta nyugtázni egy alkalmazáskészlet identitásának megváltozását: %1. A protokoll újbóli engedélyezéséhez hárítsa el a problémát, és hasznosítsa újra a Windows folyamataktivációs szolgáltatást (WAS).
8089. A(z) '%1' időpontban indult biztonsági mentés a(z) '%2' kötet(ek) esetében a következő hibakóddal meghiúsult: %3 (%4). A probléma megoldása után futtassa újra a biztonsági mentést.
8090. A megadott egyke mező már szerepel a gyűjteményben, és nem adható hozzá.
8091. A megadott bejelentkezési munkamenet nem létezik. Lehetséges, hogy már befejeződött.
8092. DfsDnsConfig kulcs beállítása a kiszolgáló beállításjegyzékében.
8093. Rossz DNS-csomag.
8094. Az adat már titkosítva van.
8095. Nincsen elég memória a kvótaházirend alkalmazásához.
8096. Nem Message típusú üzenetek esetén csak a szinkron hívástípus használható.
8097. Az adatgyűjtés sikeres; kimenet = %1
8098. Hiba a WebResponse elem feldolgozása során.
8099. Ne történjen frissítés a gyorsítótárazott fejléceken.
8100. A folyamat nem fér hozzá a fájlhoz, mert egy másik folyamat zárolta a fájl egy részét.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions