English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

2001. A kért objektum ismeretlen
2002. A(z) "%1" alkalmazáskészletet kiszolgáló "%2" munkavégző folyamat a megadott idő alatt nem tudott figyelőcsatornát indítani a következő protokoll számára: "%4". Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
2003. A kiszolgálónak teljes tanúsítványlánccal hitelesített SSL egyszerű nevet kell küldenie.
2004. A logikai lemezkezelő felügyeleti szolgáltatása tiltott.
2005. A kártya használata a következő olvasóban: %1!d!. Adja meg az azonosító kódot:
2006. A(z) <%2> csatlakozási pont <%1> célja nincs online állapotban.
2007. A művelet csak belső fő-DSA-objektumon hajtható végre.
2008. A kiszolgáló nem tudta megállapítani, hogy az aszinkron üzenet megbízható partnertől érkezett-e, mert kevés a memória. A feladó nem megbízható. %1
2009. Nem lehetett beállítani az egér felbontását.
2010. A címtárszolgáltatáshoz megadott attribútumszintaxis érvénytelen.
2011. HTTP-kapcsolat nyomon követése feladat
2012. A „Teljesen megbízható” szint korlátlan hozzáférést biztosít ennek a felügyelt kódösszeállításnak az összes védett erőforráshoz. A kódösszeállítás teljesen megbízhatóként való megjelölése veszélyeztetheti a számítógép biztonságát.
2013. Típus: %1
2014. LUN %1!-3lu! %2!-10.10s!
2015. Az alkalmazást újra kell indítani.
2016. Forrás [%2]: A cél egy jól ismert csoport, és ez nem engedélyezett. Javítsa az áttelepítőtáblát, majd próbálja újra.
2017. Gyorsítótárazott engedélyezés
2018. Az indítása óta a folyamat számára szükséges fizikai memória minimális mérete.
2019. A számítógépet %1 épp most állítja le. Mentse a nem mentett munkákat!
2020. hiba a konzolmód lekérdezésekor: %1!d!.
2021. A biztonsági leíró érvénytelen.
2022. A Windows lemezdiagnosztikai javító a felhasználó kérelmére minden aktív S.M.A.R.T. hibát figyelmen kívül hagy.
2023. Globális frissítés kezelője
2024. Sémafordítási hiba: a megadott jelzőbit (%1) ehhez a táblához (%2) nem érvényes. A jelzőbitet a program figyelmen kívül hagyja.%3%4%5
2025. Egy tárolóhely a tisztítóegység már fenn van tartva.
2026. BELSŐ hiba - a rekordnév nem érvényes
2027. A folyam nem olvasható.
2028. DISKPART A lemezpartíciók tulajdonságait jeleníti meg és konfigurálja.
2029. Érvénytelen a(z) X érték.
2030. Hiba az intelligens kártya bejelentkezési könyvtárának inicializálása közben: %1
2031. Nem parancs
2032. A(z) X index értéke a megengedett határokon kívül esik.
2033. A metaadat-adatfolyam nem érhető el ehhez a művelethez.
2034. (GMT+02:00) Jeruzsálem
2035. Egy identitás valamely attribútumértéke kívül esik a megengedett tartományon.
2036. Csomóponttípus . . . . . . . . . . . : Ismeretlen
2037. A biztonsági mentés meghiúsult, mert a másolási célhelyen nem elérhető a szükséges terület.
2038. A Diagnosztikavezérlő szolgáltatás nem tudta példányosítani a(z) %6 (%5) diagnosztikai modul szolgáltatóját. Hibakód: %4. A rendszer elveti a forgatókönyvet (%1), a példányt (%2) és az eredeti tevékenység azonosítóját (%3).
2039. A környezetet zárolni kell a DoCallBack metódus meghívása előtt.
2040. Nem elégségesek az engedélyek a következő konfigurációs szakasz beállításához: „X”.
2041. Ez a tulajdonság nem módosítható Empty Size3D elem esetében.
2042. (GMT+10:00) Hobart
2043. PATH A futtatható fájlok keresési útjának megjelenítése/beállítása.
2044. A nézet már rögzítve van.
2045. Nincs jelen a tranzakció legalább egy szükséges tagja.
2046. A számítógéphez hálózati címet kapott, így már csatlakozhat más számítógépekhez.
2047. A hívóhoz nincs hozzárendelve az összes hivatkozott jog vagy csoport.
2048. A kódösszeállítás kivonata nem hozható létre – X.
2049. Leírás: Helyet ad hozzá a címtárhoz.
2050. A sémafrissítés sikertelen: a MAPI-azonosító foglalt.
2051. A jelzőknek %1 kombinációjának kell lenniük
2052. Count értéke nem lehet kisebb nullánál.
2053. A megadott elérési út érvénytelen.
2054. Hiba a fájlművelet során (megnyitás, leképezés, olvasás, írás).
2055. 0x%1!x! hiba a beállításjegyzék NameInfo bináris objektumának létrehozásakor
2056. A felhasználó és a(z) %1 titkosított mappa fájljai közti társítás megszüntetése
2057. A keresett munkavégző folyamat folyamatazonosítója
2058. A kivételparaméterek helytelenek. A kivétel már létezik.
2059. Ezt a tulajdonságot már beállították, és már nem módosítható.
2060. A képernyőillesztő nem válaszol
2061. A(z) „X” RepeatBehavior elem nem iterációs számot jelöl, és nem rendelkezik IterationCount értékkel.
2062. A soros illesztőprogram hardverhibát észlelt a(z) %2 eszközön, és le fogja tiltani az eszközt.
2063. Helyrehozhatatlan veremtúlcsordulási hiba lépett fel.
2064. %1 (%2) %3A maximális gyorsítótárméretre vonatkozó rendszerparaméter értéke (%4) kisebb, mint a tár kiürítésének leállítását kiváltó küszöbérték (%5).
2065. Kulcs vagy elem neve
2066. A Microsoft Elosztott tranzakciók koordinátora szolgáltatás eltávolítása sikeresen befejeződött.
2067. A DNS-kiszolgáló kritikus hibát talált az Active Directoryban. Ellenőrizze, hogy az Active Directory megfelelően működik-e. A bővített hibakeresési információ (amely lehet üres is): "%1". Az eseményadatok tartalmazzák a hibát.
2068. Kísérlet a cél legnagyobb értékénél nagyobb érték tárolására.
2069. A „Core Properties relationship” kapcsolat helytelen tartalomtulajdonsággal rendelkező részre hivatkozik.
2070. Idegen rendszerbiztonsági tagok nem lehetnek tagjai az univerzális csoportoknak.
2071. Érvénytelen tymed
2072. A paraméterértéknek véges értéknek kell lennie.
2073. A cél megadott CHAP-titka érvénytelen. A CHAP-titok maximális mérete 16 bájt. A minimális méret 12 bájt, ha a rendszer nem alkalmazza az IPSec technológiát.
2074. A szűrő nem definiált kezelőt ehhez a művelethez.
2075. Az ügyfél nem szolgáltatott összevonási jogkivonatot.
2076. Kódcsoportok listája
2077. A tulajdonság tényleges adattípusa nem egyezett a tulajdonság várt típusával.
2078. Nem lehet folytatni a műveletet, mert az több, össze nem férő vezérlőt használ.
2079. Kétszer hívták meg egy CryptoStream folyam FlushFinalBlock() metódusát, pedig csak egyszer lehet meghívni.
2080. Az MS DTC telepítő megállapította, hogy a létező MS DTC fürterőforrás a telepítendőnél újabb verziójú. A telepítés frissítése így szükségtelen. Hibaadatok: %1
2081. Metaadatírás: A(z) %2 kötet hibákat adott vissza a metaadatok módosítására tett kísérlet közben. Ha tartósak a hibák, fejtse vissza a kötetet.
2082. c: egyéni. A munkamenet-állapot adatai és a tárolt eljárások egyaránt egyéni adatbázisban tárolódnak. Meg kell adni az adatbázis nevét.
2083. A megadott helyi csoport már létezik.
2084. A sablonban megadott kötetlista nem egyezik meg a biztonságimásolat-készlet típusával.
2085. Egy StylusPointDescription elem konstrukciója során minden gombot reprezentáló StylusPointPropertyInfo elemet a gyűjtemény végén kell elhelyezni.
2086. Proxyhitelesítés szükséges
2087. A kategorizáló „Nem kézbesíthető” jelzéssel jelöli meg a következő című címzettet: %1:%2. Az ok kódja: %3 (%4).
2088. A Kerberos-csomag nem támogatott előhitelesítési mechanizmust kapott.
2089. Ez a kötet tartalmaz egy lapozófájlt.
2090. Az Elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatásának segédösszetevőjében nem teljesült egy helyességi feltétel: %1.
2091. A kódösszeállítások csak a Megnyitás párbeszédpanelhez férhetnek hozzá, és ennek használatával megnyithatnak fájlokat. Ez az engedély lehetővé teszi, hogy a kódösszeállítások megszerezzék egy, az OpenFileDialog párbeszédpanellel megnyitható, fájl tartalmát anélkül, hogy ténylegesen megnyitnák a fájlt, vagy engedélyt kapnának I/O-műveletek elvégzésére a fájlon.
2092. A távoli RADIUS-kiszolgáló (%1) nem válaszolt %2 egymás utáni kérelemre. A kiszolgáló nem elérhető állapotúként lett megjelölve.
2093. Egy válasz (kérésmutató: %1, helyazonosító: %2, bájtszám: %3) sorba állítva küldésre a gyorsítótárból.
2094. A(z) %1 alkalmazás (házirend: %2) telepítése sikertelen. Hiba: %%%3.
2095. A megadott gyorsmódú házirend már létezik.
2096. (GMT-05:00) Indiana (Kelet)
2097. A termék konfigurációs adatai sérültek Forduljon a technikai tanácsadáshoz.
2098. Másik kiszolgálót talált a rendszer
2099. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem futtatta a(z) %2 automatikus leállítási végrehajtható fájlt a következő alkalmazáskészlethez: %1. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
2100. Az objektumban meg kell valósítani az IConvertible illesztőfelületet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions