English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

4201. A környezet folyamata már meg van szüntetve.
4202. Tárolók minimális száma: Nincs korlátozás
4203. A DHCP szolgáltatás leáll, mert egy másik DHCP-kiszolgáló (IP-cím: %1) már aktív a hálózaton.
4204. Az RPC-kiszolgáló egy egész számot kísérelt meg nullával osztani.
4205. A következő bemenet feldolgozása sikertelen: %%ws (HRESULT=%%08x).
4206. A DNS-kiszolgáló nem tudja létrehozni a tartományi csomópontot.
4207. Szabálytípus beállítása Engedélyezés értékre
4208. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások objektumainak eltávolítása a következő névkiosztási főkiszolgálóról: %1...
4209. A címzett valamely hibás tulajdonsága miatt Nem kézbesíthető lett
4210. Csak egy elem engedélyezett. Az első gyermek összetevőjének kell lennie a gyökér elemnek
4211. WebBrowser vezérlő használatával nem lehet az alkalmazás „X” erőforrásához navigálni. URI-azonosító alapján történő navigáláshoz az erőforrásnak az alkalmazás eredeti származási helyén kell lennie. Az URI végleges bekódolásának elkerüléséhez használja a pack://származásihely:,,,/ előtagot.
4212. A TGS feldolgozása közben a KDC nem tudta ellenőrizni a PAC (%1) aláírását. Ez azt jelzi, hogy a PAC megváltozott.
4213. Írja be a .PFX fájlokat védő jelszót:
4214. Érvénytelen paraméter: a forrás és a cél megkülönböztető nevét meg kell adni
4215. A(z) %1 árnyékmásolat-készlet törlése...
4216. Kísérlet történt hiányzó metódus elérésére.
4217. A cél érvénytelen iSCSI PDU-t küldött. A kiíratási adatok között a teljes iSCSI-fejléc megtalálható.
4218. Minden olyan alkalmazás megkeresése, amelynek "path" konfigurációs tulajdonsága "/app1" értéket kapott.
4219. A frissítés eltávolítása nincs támogatva.
4220. Az MS DTC észlelte, hogy a fürtszolgáltatás megfelelően van konfigurálva, de nem lépett működésbe az MS DTC indításakor. Az MS DTC tovább működik, de nem kerül sor átkapcsolásra. Továbbá ha a fürtszolgáltatás elindul, le kell állítani az MS DTC ezen példányát, mert használhatatlanná válik. Hibaadatok: %1
4221. Az Adprep kapcsolódott egy tartományvezérlő-replikához (%1), mely tartalmazza a következő partíciót: %2.
4222. A(z) %1 tanúsítványigénylése azt észlelte, hogy a(z) %2 tanúsítványban szereplő DNS-név nem egyezik meg a helyi számítógép DNS-nevével. Mivel %3 alkalommal felmerült ugyanaz a hiba, nem történik további újrapróbálkozás %2 tanúsítvány igénylésére, amíg a jelenlegi tanúsítványt nem vonják vissza, vagy amíg a tanúsítvány le nem jár.
4223. A kapcsolat nem inicializálható: %1!u!
4224. A művelet nem fejezhető be, mert a meghajtó inkonzisztens. Futtassa a chkdsk programot, és próbálja újra.
4225. Felhasználó társítása a(z) %1 titkosított mappa fájljaival
4226. A művelet végrehajtásához futtatni kell az objektumot
4227. A kódcsoport az intranetes zóna kódjainak az Intranet engedélycsoportot adja. Ez az engedélycsoport az intranetes kódnak jogosultságot biztosít az elszigetelt tárolók használatára, a kezelőfelület teljes elérése, valamint a reflexió bizonyos szintű használatára és a környezeti változókhoz való korlátozott hozzáférésre.
4228. A virtuális könyvtár virtuális elérési útja
4229. A fürtcsomópont már működik.
4230. A Windows nem tud új engedélyeket beállítani a csoportházirend-objektumok tárolójához (<%1>). A tartományi csoportházirend-objektumok frissítése sikertelen. (%2)
4231. Az aktív naplópufferek maximális számának túllépése.
4232. Az összes erőforrás saját tulajdonságainak listázása:
4233. A megadott tartománynév formátuma érvénytelen.
4234. Hiba történt. A kivétel részletei:
4235. Erőforrás-jogkivonat kibocsátva. A naplózási házirendtől függően a jogkivonat további adatai egy azonos tranzakcióazonosítójú 10510-es eseményben lehetnek rögzítve.
4236. Azt jelzi, hogy a számláló írásvédett-e. A távoli számlálók és a nem ezzel a komponenssel létrehozott számlálók írásvédettek.
4237. A DNS-kiszolgáló nem tudta a törölni zónát (%1) az Active Directoryból. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e az Active Directory. Megjegyzés: a zóna nem lesz eltávolítva a címtárból, amíg újra végre nem hajtja a törlést a DNS-konzol használatával. Az eseményadat tartalmazza a hibát. További információkat az online súgó "Zónák hozzáadása és eltávolítása" részében talál.
4238. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokat nem lehet eltávolítani az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások ezen példányáról, mert ez a tartomány utolsó ilyen példánya, és a tartománynak gyermektartománya van.
4239. A rendszer a fürtcsomópont karbantartásának részeként leállította és letiltotta a fürtszolgáltatást.
4240. Nagyobb, mint a gyűjtemény mérete.
4241. A /TargetFailback parancshoz meg kell adni egy helyes formátumú névteret vagy csatlakozási pontot.
4242. A megadott alkalmazáskészlet tulajdonságainak beállítása. Ehhez meg kell adni a teljes alkalmazáskészlet-azonosítót, amelynek létező alkalmazáskészlethez kell tartoznia.
4243. Nincs elég pufferterület
4244. Az aktuális szám hozzáférési tokenje nem nyitható meg
4245. Írja be a következő felhasználónevét: '%1!ws!':
4246. A PS/2 billentyűzet túllépte a megadott határidőt (a határidő a beállításjegyzéken keresztül állítható be).
4247. Az online kiszolgáló keresésre adott válasza érvénytelen
4248. A helyreállítás céljául szolgáló elérési út egy fájlt, nem egy könyvtárt jelöl.
4249. Az eseménynaplófájl sérült.
4250. Engedélyezési hiba, kiszolgálás leállítva
4251. * NINCS *
4252. A feladat nem hajtható végre. A séma szerint az XML-fájl érvénytelen. Érvénytelen névtér: [%1].
4253. Az objektum létezik.
4254. Nem lehetett befejezni a kérelmet, mert a kötet meg van nyitva vagy használatban van. Lehet, hogy rendszer-, rendszertöltő, lapozófájlkötetként vagy memóriakép fájlját tároló kötetként van konfigurálva.
4255. Az iSCSI-kezdeményező szolgáltatás próbaideje lejárt.
4256. A(z) %1 hálózatnév-erőforráshoz (amelynek társított hálózatneve %2) engedélyezve van a Kerberos típusú hitelesítés támogatása, a rendszer azonban nem tudta hozzáadni a szükséges hitelesítő adatokat a helyi biztonsági szervezethez. A kapcsolódó hibakód (%3) azt jelzi, hogy nincs kellő jogosultsága a művelet végrehajtásához. A szükséges jogosultság a TCB, és azt a fürtöt felépítő összes csomóponton engedélyezni kell helyileg.
4257. Nincs megjelenítendő célkapucsoport.
4258. A következő rendszerhiba történt: %1!d!
4259. A tartalomegyesítés sikeresen befejeződött
4260. Az elemhez (%1) tartalom (%2) is tartozik. A metabázis elemtartalom helyett attribútumértékeket alkalmaz. Ez akkor fordulhat elő, ha a parancssorozatból kimarad egy nyitó hegyes zárójel (<).%3%4%5
4261. HTTP-kérés nyomon követése feladat
4262. Az objektum csak egyszerű típusok tömbje lehet.
4263. A hitelesítés során nem teljesült a távoli oldal egyik biztonsági követelménye. Próbálja növelni a ProtectionLevel és/vagy ImpersonationLevel beállítás értékét.
4264. A biztonsági mentés célhelyén kevés a szabad terület. Az erre a célra a jövőben készített biztonsági mentések az elegendő hely hiánya miatt meghiúsulhatnak.
4265. A kulcskiosztó központ érvénytelen kérelmet kapott.
4266. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás helyreállt a(z) "%1" alkalmazáskészlet létrehozása közben történt korábbi hibát követően. Tekintse meg a korábban naplózott esemény(eke)t.
4267. Az ütemezett replikáció nem zajlott le, mert a rendszer túl elfoglalt volt ahhoz, hogy az ütemezési ablak jelenléte alatt végrehajtsa a kérést. A replikációs sor túlterhelt. Esetleg célszerű lenne csökkenteni a partnerek számát vagy növelni a replikációs időközt.
4268. Hiba történt a megadott bejegyzés törlésére tett kísérlet közben.
4269. A cserélni kívánt vonás nem létezik a jelenlegi gyűjteményben.
4270. A visszaállítandó biztonsági másolat neve (megegyezik az azonosítóval)
4271. A rendszer biztonsági másolatot készít a tanúsítványokról és a megfelelő kulcsokról. Ha nem Ön indította el a folyamatot, válassza a Mégse lehetőséget. A megerősítéshez válassza az OK lehetőséget.
4272. A házirendobjektum nem létezik.
4273. Az MS DTC nem tudta megállapítani az MS DTC fürterőforráshoz kapcsolódó adatok verzióját. Az MS DTC nem indítható el. Forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához. Hibaadatok: %1
4274. A tranzakció (UOW=%1, Leírás='%3') megakadályozta egy fagyasztási művelet befejeződését. A fagyasztási művelet ahhoz szükséges, hogy a VSS-pillanatképek konzisztensek maradjanak a tranzakció során. Lehet, hogy az erőforrás-kezelő (RmId=%4, Leírás='%6') nem működik megfelelően, mivel nem engedélyezte, hogy a tranzakció igénybe vegye a megadott időt. Az erőforrás-kezelővel kapcsolatos segítségért lépjen kapcsolatba annak forgalmazójával.
4275. A rutinhelyőrző rossz adatokat kapott.
4276. A kategória nem létezik: „X”.
4277. A csatlakozás megtörtént az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások %1. verziójához.
4278. A DNS-kiszolgáló hibát talált, miközben az aktuális konfigurációt próbálta visszaírni az indítófájlba. Ellenőrizze, hogy az aktuális indítási fájl tartalmazza-e az összes kért információt. A fájl (Boot) a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
4279. Ez a művelet nem hajtható végre a kijelölt fájllal, mert nincs hozzá alkalmazás társítva.
4280. LocalDataStoreSlot tárolóhelye felszabadult.
4281. A forrás és a cél elérési útnak azonos gyökérrel kell kezdődnie. Az áthelyezés nem használható kötetek között.
4282. Elavult COM-felületek
4283. Az IPBOOTP érvénytelen műveleti kódot tartalmazó csomagot fogadott. A csomagot elvetette. A csomag a következő IP-című kapcsolaton érkezett: %1, a következő IP-című számítógéptől: %2.
4284. A Windows nem tudja tárolni a helyi adapteren a Bluetooth hitelesítési kódokat (kapcsolati kulcsokat). Lehet, hogy a rendszer indítása alkalmával nem lehet használni a Bluetooth-billentyűzeteket a rendszer BIOS beállítására.
4285. A kijelölt szolgáltató eltávolítása
4286. Cél prioritásának megjelenítése vagy módosítása.
4287. DHCPV6 - megszólítás
4288. A defaultProvider nem írható felül
4289. Nem sikerült kapcsolódni a BFE összetevőhöz; hiba = %1!lu!
4290. Titkok replikálása az írásvédett tartományvezérlőhöz.
4291. dátumválasztó
4292. DNS-feloldó
4293. A visszahíváskor a távoli hely foglalt volt.
4294. A kártya importálása a kártyagyűjteménybe sikeresen megtörtént.
4295. A képernyőillesztő hiba után állt helyre
4296. Kísérlet történt nem létező mező elérésére.
4297. Jegyzékfájlelemzési hiba: egy név érvénytelen karaktert tartalmazott.
4298. Nem statikus metódushoz szükség van célra.
4299. Maximális DG-újraösszeállítási méret
4300. A(z) %2 kötet rossz szektorcsoportokat tartalmaz. Ezek a szektorcsoportok kimaradnak a konvertálásból.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions