English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

13801. A hívás befejezése után a hívás környezete nem érhető el.
13802. A Windows nem tud új engedélyeket létrehozni a csoportházirend-objektumok tárolójához (<%1>). A tartományi csoportházirend-objektumok frissítése sikertelen. (%2)
13803. %1 (%2) %3A program a részleges helyreállítás során íráskimaradási hibát talált a következő naplófájlban: %4. A hibás ellenőrzőösszeg-rekord helye: %5. A program a sérült naplófájl kijavítja, és a helyreállítás folytatódik.
13804. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított hiba (a jelentés címzettje a(z) %1 processzor).
13805. Az objektumhoz nem tartoznak alapul szolgáló COM-adatok.
13806. Nem sikerült egy munkaelemet ütemezni a CPU-könyvelés vagy -korlátok számára. Az adat a hibakód.
13807. BIOS/TCG-memóriafelülírás ellenőrzés: A TPM-illesztőprogram nem található.
13808. A művelet kezdetekor külön szálban futtatandó eseménykezelő.
13809. Nem sikerült eltávolítani a memóriából a fürtszolgáltatás beállításjegyzékének struktúráját a fürtcsomópont karbantartása során. A hiba kódja a következő: %1. Lehet, hogy ezzel a számítógéppel a karbantartás sikeres végrehajtásáig nem tud fürtöt létrehozni, és csatlakozni sem tud ahhoz. A manuális karbantartás végett futtassa a cluster.exe fájlt ezen a számítógépen a forcecleanup kapcsoló megadásával.
13810. A naplózási szolgáltatás nem képes törölni a naplófájlt vagy a fájlrendszer-tárolót.
13811. A kezdeményező nem tudta lefoglalni a kérés feldolgozásához szükséges erőforrásokat, és ez I/O-hibát okozott.
13812. Érvénytelen névkérelem történt. A kért nevet jelenleg nem lehet elérni.
13813. Az XaTmMinWarmRecoveryInterval értéke nagyobb, mint az XaTmMaxWarmRecoveryInterval értéke. Az MS DTC figyelmen kívül hagyja a megadott értékeket, és helyettük a rendszer alapértelmezett értékeit használja.
13814. A nem a rendszerbe tartozó bővítmények keresése befejeződött.
13815. DHCPV6 - újrakötés
13816. A faxszolgáltatás elindult.
13817. @@SOAP alkalmazási üzenet
13818. Érzékeny használati jog
13819. Az ügyfél érvénytelen bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat olyan X509 szabványú tanúsítványra hivatkozott, amelynek tanúsítványlánca nem ellenőrizhető. A kulcsazonosító mezője tartalmazza a tanúsítvány ujjlenyomatát.
13820. %1 (%2) %3Hiba (%4) történt az adatbázis-fejrészek biztonsági másolatból való frissítésekor.
13821. A parancssor hiányos, mert nincs megadva művelet. A súgó megjelenítéséhez futtassa az aspnet_regsql.exe -? parancsot.
13822. A DNS-kiszolgáló a(z) '%1' utasítást találta a kiszolgáló %2 fájljában a(z) %3. sorban. Az utasítás még nem támogatott, így a rendszer figyelmen kívül hagyta.
13823. A címtár megadott oszlopa nem lett beállítva.
13824. Érvénytelen formátumú gyűjteményindexelő; a formátum: [@position,name='érték',name2='érték2',...]. A @position meghatározás megadása nem kötelező, értéke pedig lehet "@start", "@end" vagy "@N", ahol N a gyűjteményben érvényes numerikus index.
13825. Az alkalmazás megkísérel végrehajtható kódot betölteni a következő modulból: %hs. Ez biztonságos, de lehetséges, hogy nem kompatibilis az operációs rendszer előző verzióival. Rendelkezésre áll azonban egy alternatív modul (%hs). Szeretné, ha az alkalmazás a biztonságos modult (%hs) használná?
13826. Érvénytelen eventID eseményazonosító-érték: „X”. „Y” és „Z” közé kell esnie.
13827. A folyamatot futtató számítógép neve.
13828. A rendszer által megengedettnél több ACE van a ACL-ben.
13829. A kiállítói tanúsítvány lekérésének tiltása
13830. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások sikeresen közzétette a különbözeti visszavonási listákat a(z) %1 részére.
13831. A bemeneti adat nem kódolható érvényes tanúsítványként.
13832. A bemeneti karakterlánc nem tartalmazza a(z) „X” „Y” paraméter helyes kódolását.
13833. A csoportházirend feldolgozása egy belső rendszerhiba miatt sikertelen. A csoportházirend működési naplójában találhatja meg a hibaüzenetet. A következő frissítési ciklus alkalmával a rendszer ismét megkísérli feldolgozni a csoportházirendet.
13834. Felügyeleti eszköz, amellyel az ASP.NET rendszer telepíthető egy SQL kiszolgálón.
13835. Ez a kódcsoport a(z) X engedélycsoportot adja a következő zónából származó kódösszeállításoknak: Y. Z. A Biztonságbeállító varázsló módosította ezt a kódcsoportot.
13836. Az adatfájl túl nagy a(z) '%1!ls!' fájlrendszerhez.
13837. Távoli fájlok
13838. Nem támogatott MMC-verzió.
13839. Az OLE szolgáltatás nem tudott objektumot kapcsolni
13840. Az elosztott fájlrendszer tartományok megbízhatóságával kapcsolatos adatai elavultak, ezért karbantartásra szorulnak. Indítsa újra az Elosztott fájlrendszer szolgáltatást a tartományvezérlőkön.
13841. A gyorsítótárazott válasz nem támogatott tartalomtörzzsel rendelkező kérelmek esetében.
13842. BELSŐ hiba - az allemez hossza nem többszöröse a csík szélességének
13843. Memóriafoglaló megszerzési hiba
13844. Adapter %2: Az adapter kapcsolata működik
13845. Alapértelmezett BOOTP-osztály
13846. PROMPT A Windows parancssorának módosítása.
13847. Nincs definiálva a kódösszeállítás belépési metódusa.
13848. Az FTP kiszolgáló nem tudta inicializálni a szoftvercsatorna-függvénytárat. Az adat a hibakód.
13849. Nincs szabad titkosító kulcs. A visszaadott titkosító kulcs ismert.
13850. Mappa biztonsági információinak beállítása SDDL-bemenetből.
13851. A DLLNAME paraméter hiányzik.
13852. Az összetevő-visszaállítás befejeződött.
13853. BELSŐ hiba - A megadott allemez nem engedélyezett
13854. A(z) „X” nem Visual vagy Visual3D elem.
13855. A fájl egy területét nem lehet zárolni.
13856. A(z) %1 adapteren nincs engedélyezve a DHCP.
13857. Nem lehet betölteni a PrimaryModulet (%1). A LoadLibraryEx a következőt adta vissza: %2.
13858. A ConsoleColor felsorolási érték nincs definiálva ennél a felsorolásnál. Használjon definiált színt a felsoroláshoz.
13859. A nyomtató-illesztőprogram ismeretlen.
13860. A(z) %2 távoli adapter már nincs csatlakoztatva; a kapcsolati kulcs használatára tett kísérlet eredményeként a rendszer PIN-kódot kér.
13861. Nem hozható létre több eszköz.
13862. A(z) {0:x} token nem érvényes MethodBase token a(z) „{1}” modul hatókörében.
13863. %1 (%2) %3Az árnyékmásolat-példány (%4) beállítása elkezdődött.
13864. A távoli számítógép visszautasította a csatlakoztatási kérelmet.
13865. A ShellServices.ShellExpression.Parse() metódus meghívásában helytelenül formázott „pattern” szerepelt:X.
13866. A(z) %1 egyesített BCD-fájl sikeresen előállítva a(z) %2 architektúrához.
13867. Az XA tranzakciókezelő megpróbálta megkeresni a "GetXaSwitch" függvényt az XA erőforrás-kezelő DLL-jében. A "GetXaSwitch" függvény nincs az XA erőforrás-kezelő DLL-jében: Fájl=%1, HR=%3, Sor=%2.
13868. Állapotobjektumok ellenőrzése az írásvédett tartományvezérlőhöz.
13869. A zónát (%1) a rendszer sikeresen mentette az új címtárpartícióra %2 néven, de a zóna régi példányát (%3) nem törölte teljesen a régi címtárpartícióról. Szükség lehet a régi zóna kézi eltávolítására. Az eseményadatok tartalmazzák a hiba kódját.
13870. A(z) %1!ws! csatlakozási pont költsége %2!d!
13871. Mezőérték beállításakor csak a mezőérték adható meg.
13872. Nem lehet kibontani a ParameterMessageFile kulcsban lévő fájlnevet a következőhöz: %1. Szükséges méret: %2.
13873. A CultureAndRegionModifiers értéke érvénytelen.
13874. NLS-karbantartási műveletek
13875. A következő értéke nem módosítható, amíg fut a tehetetlenségi feldolgozó: X.
13876. A megadott erőforrásnév nem található a programkódban.
13877. A hibakereső nem indítható el. Győződjön meg arról, hogy megfelelően van telepítve egy Microsoft (R) .NET-keretrendszerbeli hibakereső.
13878. Az ideiglenes könyvtár (X) nem létezik. Az előző érték marad használatban.
13879. A /NOQUORUMRESOURCE kapcsoló használatakor nem adhat meg erőforrásnevet.
13880. ------ Támogatott PROPERTY parancsok ------
13881. Érvénytelen jelzőkombináció van megadva
13882. A szolgáltatást futtató végrehajtható program nem implementálja a szolgáltatást.
13883. A tartományok közötti áthelyezés célja nem hiteles a célhoz tartozó névhasználati környezet számára.
13884. (Erőforrástípus nem érhető el) %1
13885. Az Active Directory szoftvertelepítési adatainak sémája nem felel meg a szükséges sémának.
13886. A kódösszeállítások csak az adott alkalmazástartományból illeszthetnek be adatot a vágólapról. A vágólap használatával történő másolás és kivágás nem korlátozott.
13887. Az IKeyComparer és az IHashCodeProvider/IComparer illesztőfelület nem használható vegyesen; csak az egyiket használja.
13888. A kiszolgálóalkalmazás előző példányának futása megszakadt.%1
13889. Hibás aláírás-formátum.
13890. A(z) %3 számítógép esetében %1 másodperc alatt sikertelenül zárult a rendszeres időközönkénti házirend-feldolgozás.
13891. Az ügyfél olyan tanúsítványt szolgáltatott, melyet nem lehetett Active Directory tartományszolgáltatásokbeli felhasználói fiókra leképezni.
13892. %1!-20s! %2!-30s! %3!d! (0x%3!x!)
13893. Hiba történt a Windows Installer szolgáltatás felhasználói felületének indításakor. Forduljon a technikai tanácsadáshoz.
13894. A biztonsági mentés nem végezhető olyan távoli megosztott mappába, amely nem NTFS fájlrendszerrel formázott köteten található.
13895. Csoport-gyorsítótárazás
13896. A szál által az operációs rendszer magján kívül eltöltött CPU-idő mennyisége.
13897. Nem olvasható a biztonsági házirend.
13898. Először az "enablesite" paraméterrel engedélyezni kell a nyomkövetést a(z) "%1" helyen.
13899. Az erőforrástár hívása nem kezelt kivételt okozott.
13900. Nem sikerült kibontani a külső féltől származó legfelső szintű listát az automatikus frissítési kabinetfájlból: <%1>. Hiba: %2

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions