English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

15501. A kiszolgáló nem tudta megnyitni a(z) %1 ODBC adatforrást (tábla: %2, felhasználónév: %3). Az ODBC hiba: %4. Az adat a hibakód.
15502. Az a fiók, amely alatt a jelenlegi munkavégző folyamat fut nem rendelkezik a SeTcbPrivilege engedéllyel. A névtelen jelszó szinkronizálása és a kivonatoló hitelesítés le van tiltva.
15503. A továbbított üzenet hibás, vagy nincs benne megadva az összes szükséges tulajdonság.
15504. Már nem érhető el egy kezelőfelületi elem
15505. A megadott tömörítési formátum nem támogatott.
15506. A távoli név nem oldható fel.
15507. A fürtszolgáltatás nem tudta frissíteni a fürtadatbázist (a hiba kódja: %1). Feltehetőleg kevés a memória vagy sérült a fájlrendszer.
15508. Az ügyfél (hívó) nem tudja a paraméteradatokat hívásra előkészíteni - kevés a memória stb.
15509. A logikai lemezkezelő nem találta az elsődleges lemezcsoportot
15510. Kvótaküszöbök naplózásának engedélyezése
15511. Hiba történt a „system.net/authenticationModules” konfigurációs szakaszban megadott modulok létrehozásakor.
15512. Az argumentumok száma nem lehet negatív.
15513. Nincs megjelenítendő gazdabuszadapter-port.
15514. A bementi karakterlánc üres volt, vagy csak üres karaktereket tartalmazott.
15515. IPv6-cím. . . . . . . . . . . : %1%2
15516. A jelenlegi felhasználói beállítások az alapértelmezett felhasználói fiókra lettek másolva.
15517. Az IIS naplózása nem tudta létrehozni a(z) %1 fájlt. Az adat a hibakód.
15518. A(z) %1 tanúsító fájlmegosztási erőforrás nem tudott egyeztetni a(z) %2 fájlmegosztásról. Ellenőrizze, hogy létezik-e a(z) %2 fájlmegosztás, és elérhető-e a fürtnek.
15519. Leírás: Kapcsolatok keresése megadott feltételek alapján.
15520. Az OtherKeyAttribute tulajdonság nem használható egyetlen KID kulcscsere-címzetthez sem.
15521. Ehhez a híváshoz csak TreeScope.Element, TreeScope.Children és TreeScope.Descendants érvényes.
15522. A szolgáltatás működésre kész.
15523. LDAP-hiba: 0x%1!x! (%1!d!).
15524. Az NNTP-kiszolgáló neve szükséges, de nem található a konfigurációs forrásban.
15525. Egy COM+ szolgáltatás (például a QC vagy a CRM) nem tudott végrehajtani egy ApplicationFree műveletet. Ez nem normális jelenség, de nem is kritikus hiba. A szolgáltatás GUID és HRESULT értékei a következők: %1
15526. MSBUILD : Hiba: MSB1019: A naplózó kapcsolója nem volt megfelelően megadva.
15527. Valamely erőforrás-kezelő adatokat állított vissza, majd ReenlistmentComplete hívást hajtott végre. Ez azt jelenti, hogy az adatok visszaállítása befejeződött. Van azonban legalább egy olyan tranzakció, amely ahhoz az erőforrás-kezelőhöz tartozik, amelynek állapota még mindig "bizonytalan"
15528. DNS: az automatikus zóna már létezik.
15529. A behelyezett olvasó nem működik megfelelően.
15530. ------ Támogatott ACL parancsok ------
15531. A DataGridCellsPresenter ItemsSource eleme csak olvasható.
15532. A hajlékonylemezes vezérlő olyan hibát jelzett, amelyet az illesztőprogram nem ismert fel.
15533. A következő beállításhoz nem használható a karakterlánc szerializációja: Beállítás.
15534. Kísérlet egy objektum URI-azonosítójának megváltoztatására, eredeti: „X” új: „Y”.
15535. Újraelemzési adatok hossza: 0x%1!08x!
15536. A partíciónak (%1) nincs forrása ezen a helyen. A konzisztenciaellenőrző nem tud kapcsolatot létesíteni olyan partíciókkal, amelyeknek nincs replikája ezen a helyen. A partíció bejövő replikálása nem végezhető el. Manuálisan állítsa be a kapcsolatot ehhez a partícióhoz.
15537. A(z) %1 kapcsolat IGMP protokolljának típusa érvénytelen értéket tartalmaz: %2. Az adat a hibakód.
15538. A megadott alkalmazáshoz engedélyezett "FormsAuthentication/" modul keresése
15539. Az IPMI eszközillesztő megpróbálta megállapítani, hogy a rendszer támogat-e egy IPMI BMC-eszközt. Az illesztőprogram az IPMI BMC-eszköz jelenlétének észleléséhez Type38 típusú rekordot keresett az SMBIOS alrendszerben, azonban vagy nem volt ilyen rekord, vagy az nem volt kompatibilis az eszközillesztő verziójával. Ha az illesztő talált 38-as típusú SMBIOS-rekordot, az esemény Adat mezőjében megtalálható a rekord bináris reprezentációja.
15540. A monikerhez nem tartozik objektum
15541. Hibás paraméter: az Active Directory-tartományvezérlő hiányzik
15542. Az RPC-hívás az összes pipe feldolgozása előtt befejeződött.
15543. Az állapotjegyző elutasította a kérelmet. A hálózati házirend-kiszolgáló jelezte, hogy az ügyfélnek korlátozott hálózati hozzáférést ajánlott biztosítani.
15544. A következő kulturális környezeti azonosító egy semleges kulturális környezethez tartozik: X (0xX). Nem hozható létre belőle terület.
15545. Hiba a naplózásfeldolgozási eljárás leállítási eseményének (%1) pulzálása közben. A PulseEvent visszatérési kódja: %2.
15546. Lista alkalmazása adott szerepkörökhöz
15547. Jegyzékfájlelemzési hiba: egy CDATA-szakasz nem volt lezárva.
15548. Soros egér található a következőn: %2, így a(z) %2 az egérhez lesz hozzárendelve.
15549. Az elemet korábban már felvették. Kulcs a szótárban: „X” ; Felvétel alatt álló kulcs: „Y”.
15550. %2: Nem lehetett hozzáférni a konfigurációs adatokhoz. Telepítse újra a hálózati illesztőprogramot.
15551. BELSŐ hiba - a kért zárolás nem kapható meg
15552. Nem lehet meghatározni a hívó alkalmazásidentitását.
15553. Az adatméretnek 0 és 0x3f0000 közé kell esnie.
15554. Internal event: The security descriptor propagation task is waiting for a propagation event.
15555. Nincs több visszaadandó bejegyzés.
15556. A megadott tranzakciókezelő-identitás nem felel meg a tranzakciókezelő naplófájljában rögzítettnek.
15557. A kijelölt XML-fájl érvénytelen.
15558. A megadott fájl nincs titkosítva.
15559. Érvénytelen név.
15560. A(z) %2 kötet tranzakciós erőforrás-kezelője hibát talált a helyreállítás során. Az erőforrás-kezelő folytatja a helyreállítást.
15561. Az Adprep a következő LDAP API hívására készült. %1
15562. Csak rendszergazdáknak van engedélye kiszolgálói szoftvert hozzáadni, eltávolítani vagy konfigurálni egy terminálszolgáltatási távkapcsolat során. Ha a kiszolgálón szeretne szoftvert telepíteni vagy konfigurálni, akkor keresse meg a hálózati rendszergazdát.
15563. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítővarázslója nem tudta beolvasni az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokból az alkalmazásspecifikus címtárpartíciókra vagy crossRef objektumaikra vonatkozó gyorsítótárba helyezett információkat. Indítsa újra az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások ezen példányát, majd futtassa ismét a varázslót.
15564. %1!wZ! könyvtár eltávolítva, állapot: 0x%2!x!
15565. Bizonyos argumentumok nem kompatibilisek egymással.
15566. Z argumentumot kapott a következő: „X::Y”. A metódus A argumentumot várt.
15567. %1 (%2) %3Az utolsó visszaállított naplófájl (%4) száma túl alacsony. Az utolsó naplófájlnak a következőnek kell lennie: %5.
15568. A rendszer már inicializálási állapotban van.
15569. A kiválasztott tartomány nem található a tartománylistában.
15570. Nem lehet létrehozni üres tartalom burkolt CMS formátumot.
15571. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta létrehozni az NTDS beállításobjektumot (%1). Ellenőrizze, hogy az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások neve a helyen belül egyedi-e.
15572. A kijelölt kötet: %1!c!:\
15573. A cél által adott CHAP-válasz nem egyezett a várttal. A CHAP-válasz a kiíratási adatok között szerepel.
15574. Nem lehet kevesebb, mint -1.
15575. Adatbázishiba történt.
15576. A rendszererőforrások hiánya miatt a jelenlegi végrehajtási szálhoz nem lesz engedélyezve az elkülönített aktiválás.
15577. Beállítása után nem lehet szálmódot módosítani.
15578. A megadott TypeInfo érvénytelen, mert nem támogatja az ITypeInfo illesztőfelületet.
15579. További információ a számítógépre vonatkozó módosításokról
15580. Lezáratlan [] halmaz.
15581. A tulajdonság az adathordozóra történő írás után nem módosítható.
15582. A feldolgozott adatfolyamban nem keverhetők a szinkron és aszinkron műveletek.
15583. Az ablak nem rendelkezik rendszermenüvel.
15584. Nem hívható meg az AsyncProcessResponse metódus a korábbi csatornagyűjtőn, mert üres a verem.
15585. A DHCP-ügyfél olyan IP-címet igényelt, amely már használatban van a hálózaton. A helyi kapcsolat tiltva lesz, amíg a DHCP-ügyfél új címet nem igényel.
15586. A hitelesítés sikertelen, mert egy, a hálózathoz szükséges külső szolgáltatás nem válaszol, és automatikusan újraindult
15587. Webes információ
15588. OSS ASN.1 hiba: a kimeneti puffer túl kicsit.
15589. Hibakereső üzemmód ki/bekapcsolása
15590. A folyamatban lévő eszközök házirendje nincs engedélyezve a kiszolgálón.
15591. Beállításjegyzék ellenőrzése az elosztott fájlrendszer névtérkiszolgálóin ....
15592. A konfigurációs formátum verziója nem támogatott
15593. Tanúsítványszolgáltatások ügyfele: A hitelesítő adatok hordozása mozgó tokennel kapcsolatos ütközést észlelt.
15594. Zárt erőforráskészlet nem érhető el.
15595. A következő hivatkozott kódösszeállítás nem tölthető be az /asmpath kapcsolóval megadott egyetlen helyre sem: X
15596. A switchType attribútumnak érvényes osztálynévnek kell lennie. Nem lehet üres.
15597. A megadott tartomány már létezik.
15598. A(z) '%1' kezdési időpontú rendszerállapot-visszaállítást leállították
15599. Nem állapítható meg, hogy a DHCPV6 szolgáltatás rendelkezik-e engedélyekkel a(z) "%2" címtár-szolgáltatási tartományban (kiszolgáló IP-címe: %1)
15600. Kísérlet a következő típus jól ismert vagy aktivált szolgáltatástípusának regisztrálására: „Típusnév, X”. Ez nem engedélyezett, mert a típust már átirányították máshol történő aktiválásra.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions