English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

2601. Az üzenet csak szinkron folyamatoknál használható.
2602. Az MS DTC tranzakciókezelő nem tudta megállapítani egy bejövő csatlakozáskérésről, hogy az távoli számítógépről érkezik-e. Biztonsági okokból a tranzakciókezelő a kérést úgy kezeli, mintha távoli számítógépről érkezett volna. Ha a Hálózati ügyfelek biztonsági beállítás nincs engedélyezve, a program a csatlakozási kísérletet elutasíthatja. Ennek következtében előfordulhat, hogy az alkalmazások azt jelentik, hogy a tranzakciókezelő nem érhető el. Hibaadatok: %1
2603. Az e folyamathoz vagy szálhoz tartozó alkalmazáselszigetelési metaadat megsérült.
2604. Az egyik ismert objektumtároló átirányítási céltárolója már nem lehet speciális tároló.
2605. A DNS-kiszolgáló olyan karakterláncot ("%1") talált a(z) %2 zónafájl %3. sorában, amelynek hossza meghaladja megengedett értéket. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése az erőforrásrekord (RR) figyelmen kívül hagyásával folytatódik, javasolt az RR javítása vagy eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
2606. Érvénytelen szerializált DateTime adatok. A Ticks típusú változó értéke DateTime.MinValue.Ticks és DateTime.MaxValue.Ticks között lehet.
2607. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudja meghatározni a kiszolgáló telepítési helyét. Ellenőrizze a helykonfiguráció beállításait.
2608. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta beállítani a szűrőkonfigurációt a vezérlőcsatorna számára. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
2609. A tömb nem lehet üres vagy nulla értékű.
2610. Nem olvasható a következő kategória indexe: X.
2611. Az új virtuális könyvtár esetében beállítható dinamikus alkalmazástulajdonságok megjelenítése
2612. Az EndInit hívását nem lehet végrehajtani megfelelő BeginInit hívás nélkül.
2613. A Címtárszolgáltatások nem indíthatók.
2614. Gyorsítótár LastModified=X, ContentLength= Y.
2615. A kódösszeállítások csak egy korlátozott Nyomtatás párbeszédpanelről nyomtathatnak. A kódösszeállítások megjeleníthetik a nyomtatási képet a kiválasztott nyomtató vagy az alapértelmezett nyomtató beállításainak használatával.
2616. Hiba az üzenet visszafejtése közben: %1
2617. A csatlakozási ponton nincs elérhetővé tett árnyékmásolat.
2618. A naplózó szolgáltatás egy rendezett területről történő olvasásra érvénytelen olvasási kísérletet észlelt.
2619. Az árnyékmásolat már fel van fedve.
2620. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el: a visszavont tanúsítványok listájának időtartama karakterláncának értéke érvénytelen a beállításjegyzék HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\%1\CRLPeriod kulcsában. Az érvényes értékek a következők: "Seconds", "Minutes", "Hours", "Days", "Weeks", "Months" és "Years".
2621. Az „elem” nem volt engedélyelem.
2622. Az ügyfél által elérhető IRC-kiszolgálók listája
2623. A szám nem lehet negatív (kivéve a -1 értéket) és az Int32.MaxValue értékkel egyenlő vagy annál kisebb.
2624. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított PCI-busz időtúllépési hiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
2625. Az RPC protokollsorrend érvénytelen.
2626. A böngészőszolgáltatások kódösszeállításának eltávolítása a globális összeállítási gyorsítótárból. A kódösszeállítás helyett az alapértelmezett futásidejű böngészőszolgáltatások lesznek használatban.
2627. A /Set és a /Merge kapcsoló az /Import:, a /TargetPriority, az Extended Attributes és a Registry parancsokhoz használható.
2628. Az eltolási táblázat érvénytelen értékeket tartalmaz.
2629. Javítási lista
2630. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta megfelelően konfigurálni a központosított W3C naplózást. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
2631. A(z) "%1" alkalmazáskészletet kiszolgáló "%2" munkavégző folyamat már nincs megbízhatóként megjelölve a Windows folyamataktivációs szolgáltatás által, mert a munkavégző folyamat korábban hibás formátumú adatot küldött a szolgáltatás számára. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
2632. Az aktuális sorhoz nem tartozik több oszlop.
2633. Nem lehet olvasni az intelligens kártyát
2634. Az IKE-azonosító megadott hasznosadat-mérete hibás.
2635. Az összes intranetes kód jogosultságot kap arra, hogy kapcsolódjon az eredetéül szolgáló helyhez.
2636. Az újonnan kijelölt célkapu: %1!d!.
2637. A HelpPaneServer elemen nem sikerült végrehajtani a CoCreated műveletet
2638. Az adathordozótár, a meghajtó vagy az adathordozó-készlet üres.
2639. Eltérő iSCSI-verzió
2640. A kért művelet csak bejelentkezési folyamat esetén hajtható végre. A hívó folyamat nincs bejelentkezési folyamatként nyilvántartva.
2641. A replikációs művelethez megadott megkülönböztető név érvénytelen.
2642. BOOTP törölve
2643. A partíciókezelő felszabadította a fürtözött lemezeket a fürt végleges törlése során. Ezek a lemezek offline állapotban maradnak. Ha azt szeretné, hogy e lemezek elérhetőek legyenek, helyezze azokat online állapotba egyetlen számítógépen a Lemezkezelés segédprogrammal.
2644. A teljes SAM-tartomány enumerálása
2645. %1 – a szolgáltatás futása folytatódik.
2646. A kiválasztott biztonsági mentési lemezen (%1) található biztonságimásolat-katalógus sérült. Válasszon egy másik célt.
2647. A Copy AVI funkció nem használható.
2648. Az ilyen típusú FTP-kérelmek nem adatfolyamot adnak válaszként.
2649. A(z) "%1" felhasználó a(z) "%2" ügyfélszámítógépen megfelelt az erőforrás-engedélyezési házirend követelményeinek, ezért engedélyezett a(z) "%4" erőforráshoz való csatlakozása.
2650. A megadott Visual elem nem őse ennek a Visual elemnek.
2651. Replikáció: érvénytelen a megadott számítógépnév a következőhöz: %1.
2652. Az MS DTC tranzakciókezelő ismeretlen vagy nem várt TIP parancsot (%1) kapott egy olyan előkészített tranzakcióra, amelyet egy másik tranzakciókezelő irányít. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-azonosító: %2; külső tranzakció-URL: "%3"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%4".
2653. A függvény sikeresen befejeződött, de a környezet beállításához mind a CompleteToken függvényt, mind függvényt meg kellett hívni
2654. Az eseménynaplót tároló gép.
2655. A hitelesítés kezelésével (SSPI) és a hitelesítési gyorsítótárral kapcsolatos összes HTTP-esemény megjelölése
2656. COPY Fájlokat másol egyik helyről a másikra.
2657. A(z) %3 folyamat tartalmazott egy, a memóriából %7 néven eltávolított lemezképet.
2658. A műveletet nem lehet ezen a beépített speciális csoporton végrehajtani.
2659. A(z) %1 gyermek hálózati eszköz sikeresen hozzáadva a számítógéphez.
2660. A következő objektum nem támogatott: "%ws". A támogatott objektumok megjelenítéséhez futtassa az "appcmd.exe /?" fájlt.
2661. A lemez megosztottként van megjelölve, így nem használható az alap logikai lemezkezelő termékben
2662. Nem egyedi átadásra előkészítés.
2663. Mappapéldányok (csatlakozásipont-célok) megjelenítése, létrehozása és módosítása.
2664. A jelenlegi platform csak a ProtectionLevel.None szint használatát támogatja.
2665. Nem adhatja meg kétszer ugyanazt a szolgáltatói nevet
2666. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítéséhez módosítani kell a tartomány konfigurációját. Futtassa az adprep /domainprep parancsot az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások %1 példányán, és végezze el ezeket a módosításokat, majd folytassa az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítését.
2667. Ez a gyűjtemény nem támogatja meghatározott indexű értékek módosítását.
2668. Ez a kereszthivatkozás (%1) le van tiltva.
2669. A(z) %1 árnyékmásolatot nem sikerült törölni. Hiba: 0x%2 %3
2670. Az IPRIPv2 az útvonal (cél: %1, következő ugrás: %2) metrikájának megváltozásáról értesült. Az új metrika: %3.
2671. Az aktuális felhasználó delegált bizalmi kapcsolatok törlését korlátozó kvótája megtelt.
2672. Az érték nem érvényes a megadott GUID-azonosító esetében.
2673. Nem reflexióval generált típusban nem támogatott.
2674. A DataGridColumnHeader elem nem helyezhető át, és nem forgatható el.
2675. A kérelem a csak gyorsítótár használatát engedélyező házirend használatával nem elégíthető ki
2676. A logikai érték vagy "true" vagy "false" lehet
2677. A megadott „X” modul nem található a következő kódösszeállításban: „Kódösszeállítás neve ”.
2678. A licenc lejárt vagy nem áll rendelkezésre a művelethez
2679. A replikaadatok olvasása sikertelen, állapot: 0x%1!x!
2680. Szintaktikai hiba: Használja az /xsl: írásmódot.
2681. Ismeretlen hiba.
2682. Az objektum már regisztrálva van
2683. A folyamat főablakának leírója.
2684. Az IPRIPv2 nem tudott értesítést kérni a következő IP-című helyi kapcsolat szoftvercsatornájának eseményeiről: %1. Az adat a hibakód.
2685. Egy speciális telepítő hibát jelzett telepítés vagy javítás közben.
2686. A(z) %2 paraméteradat nem olvasható ki a beállításjegyzékből.
2687. A megadott jelszó formátuma érvénytelen.
2688. Javításkor az MS DTC hibás naplólapokat érzékelt, és más lapok alapján hajtja végre a rekonstrukciót.
2689. A rendszertároló beállítása nem sikerült.
2690. Nem érvényes Win32 FileTime érték.
2691. Azt jelzi, hogy a szál igényelne-e prioritásnövelést a hozzá kapcsolódó felhasználói kezelőfelület használatakor.
2692. A DNS-kiszolgáló nem tudta megnyitni a zónát (%1) az Active Directoryban a következő alkalmazásspecifikus címtárpartícióról: %2. A DNS-kiszolgáló úgy van konfigurálva, hogy a zóna információit a címtárból vegye, így a címtár nélkül ne tudja betölteni a zónát. Ellenőrizze, hogy az Active Directory megfelelően működik-e, és töltse be újra a zónát. Az eseményadat a hibakód.
2693. A HTTP-kiszolgáló nem tudott inicializálni, mert kevés a rendelkezésre álló memória. Az adat a hibakód.
2694. Az érték nem lehet NULL.
2695. A replikációs frissítés nem alkalmazható, mert vagy a forrás, vagy a cél nem kapott még információt egy új tartományok közötti áthelyezési műveletről.
2696. Érvénytelen a hozzáférési kód.
2697. Új alkalmazáskészlet létrehozása a megadott beállításokkal. Az alkalmazáskészlet nevét mindenképpen meg kell adni.
2698. A cél nem válaszolt időben egy WMI-kérésen keresztül elküldött SCSI-parancsra.
2699. Az elérési út formátuma érvénytelen.
2700. A DHCPv6 szolgáltatás azt érzékelte, hogy tartományvezérlőn fut, és nincsenek rajta konfigurálva a DHCPv6 szolgáltatás által kezdeményezett dinamikus DNS-regisztrációkhoz szükséges hitelesítő adatok. Ez nem ajánlott biztonsági konfiguráció.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162





Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions