English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

8201. A(z) %1 erőforráscsoport törlése.
8202. A DataGrid elemeinek frissítése sikertelen. Ennek egyik legvalószínűbb oka az, hogy a felvett SortDescription leírások érvénytelenek. Ebben az esetben a probléma valószínűleg elhárítható úgy, hogy „false” értékre állítja az oszlop CanUserSort tulajdonságát, vagy használja az oszlop SortMemberPath tulajdonságát, illetve kezeli a DataGrid Sorting eseményét.
8203. Egy fájl kötetét kívülről megváltoztatták, ezért a megnyitott fájl már nem érvényes.
8204. A távoli kiszolgáló nem megfelelő verziószámot vagy fájlazonosítót küldött egy tranzakciókkal megnyitott fájlhoz.
8205. %1 fájl (vagy könyvtár) %2 könyvtárban titkosítva.
8206. Az útválasztási tábla számára szükséges egyik fájl nem található
8207. Nincs hozzárendelve terület a Semleges kulturális környezethez (kulturális környezeti azonosító: 0x7F).
8208. %1 fájl nem egy érvényes összetett fájl.
8209. A hitelesítés nem sikerült, mert nincsen engedélyezve a felhasználói fiók. A fiók hitelesítése előtt a számítógépen vagy a tartományon rendszergazdai joggal rendelkező felhasználónak kell engedélyeznie a felhasználói fiókot.
8210. Az előző művelet még folyamatban van.
8211. Ez a zóna tartalmazza az Internet Explorer Tiltott helyek zónájának webhelyeiről származó összes alkalmazást.
8212. Az alkalmazási kötési adatformátuma érvénytelen.
8213. A beállításjegyzék-bővítmény megkezdte az elemzést.
8214. A kategorizáló nem tudta végrehajtani a kért műveletet, mivel éppen leáll.
8215. A DNS-kiszolgáló érvénytelen osztály-jogkivonatot ("%1") talált a(z) %2 zónafájl %3. sorában. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése az erőforrásrekord (RR) figyelmen kívül hagyásával folytatódik, javasolt az erőforrásrekord-osztály olyan javítása, úgy hogy az internet (IN) osztályt használja, vagy az erőforrásrekord eltávolítása a zónafájlból. A DNS-kiszolgáló csak az IN osztály támogatja az erőforrásrekordokban.
8216. A nem üres adathordozók felülírása nem engedélyezett, hacsak a ForceOverwrite tulajdonság értéke nem VARIANT_TRUE.
8217. A(z) „X” csak egyszer állítható be az alkalmazástartományokban.
8218. A program nem tudta importálni a(z) %1 metabázis-csomóponton tárolt tanúsítvány CertObj elemét.
8219. %1 befejezve.
8220. A forrásfájlokban használt titkosító algoritmusoknak a célfájlon levőnél nagyobb kulcspufferre van szüksége.
8221. Az alhálózat RFC 887 ResLoc kiszolgálóinak listája preferencia szerint rendezve
8222. Már egy másik tartománymegadó kifejezést is felvettek ehhez a kérelemhez.
8223. A felhasználói konfigurációs adat felülbírálja a beégetett program konfigurációs adatát.
8224. Az a prioritás, amelyhez képest a folyamat futó szálainak relatív prioritása meghatározható.
8225. A(z) X érték érvénytelen a következőhöz: Y.
8226. [Egyetlen csoport sincs megadva]
8227. Az elem nem érhető el helyben.
8228. Az ablak nem rendelkezik görgetősávokkal.
8229. OSS ASN.1 hiba: többszálas ütközés.
8230. Encrypting File System User Interface
8231. Szintaxis : fsutil fsinfo drives
8232. %1!-15.15s! - Az adott típusú kijelölt objektum alaphelyzetbe állítása.
8233. Az alkalmazásminősítő keresési szolgáltatás sikeresen elindult.
8234. A megadott objektumexportáló nem található.
8235. Egyszeri értekezlet
8236. Az adatbázis-lekérdezés nem sikerült, mert aktívan vissza lett utasítva.
8237. A fürt %1 hálózatnév-erőforrása nem helyezhető online állapotba, mert az erőforrással társított számítógép-objektum nem frissíthető a(z) %2 tartományban. A hiba kódja a következő: %3. Lehet, hogy a fürt identitása (%4) nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel az objektum frissítéséhez. Kérje a tartomány-rendszergazda segítségét annak biztosításához, hogy a fürt identitása jogosult legyen számítógép-objektumokat frissíteni a tartományban.
8238. Hierarchia újraszámítása
8239. A DNS-kiszolgáló accept() függvényhívása nem sikerült. Az eseményadat tartalmazza a hibát.
8240. 5XX típusú válasz érkezett, amely egy meglévő gyorsítótári bejegyzéssel behelyettesíthető.
8241. A helyi elemekről távoli elemekre mutató szimbolikus csatolások engedélyezve vannak.
8242. Az objektumot (Objektumnév) már eltávolították, ezért az már nem használható.
8243. Az EA-információ értékének hossza (0x%1) a fájlban (0x%2) helytelen.
8244. Navigálás a naplóban
8245. Folytatás folyamatban
8246. A szemafor be van állítva, és azt nem lehet bezárni.
8247. Egy partícióegység cseréjének művelete sikertelen.
8248. A DHCP-címfoglaló olyan DHCP-üzenetet kapott, amely felismerhetetlen üzenettípust (%1) tartalmazott a DHCP-üzenettípus mezőben. Az üzenetet a rendszer figyelmen kívül hagyta.
8249. Az online keresés sikertelen
8250. (GMT+12:00) Auckland, Wellington
8251. Túl sok megjelenítendő paraméter
8252. Active Directory replikálásának figyelése
8253. Értesítési feladat
8254. A program nem tudja visszafejteni a titkosított tulajdonságot, ezért figyelmen kívül hagyja azt.%1%2%3%4%5
8255. hiba a konzolmód visszaállításakor: %1!d!
8256. A HttpWebResponse dátum régebbi a gyorsítótárazottnál.
8257. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások %1 %2 próbaverziójának kipróbálási időszaka letelt. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások leáll.
8258. Az eltolások nem támogatottak FTP-kérelem HTTP proxyn keresztül történő küldésekor.
8259. Nincs MTS-objektumkörnyezet
8260. Protokollhiba történt.
8261. Erőforrás-üzemeltető alrendszer
8262. A hátsó puffer eszköze érvénytelen.
8263. Sikertelen volt a következő indexű tanúsítvány eltávolítása: „X”.
8264. Csomóponttípus. . . . . . . . . . . . : Társ-társ
8265. Szerializálási hiba történt.
8266. Ezt az illesztőprogramot nem lehet betölteni
8267. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy súlyos busz- vagy összekapcsolás-időtúllépési hiba. Memóriahierarchia-szint: %1 Részvétel: %2 Kérelem típusa: %3 Memória/IO: %4 Cím: %5
8268. Ez az esemény akkor következik be, amikor az SCM a szolgáltatás DLL-jét tölti be
8269. Az erőforrás-kezelő bejelentkezésének engedélyezéséhez előléptetés volt szükséges, de a tranzakció tiltja azt.
8270. A DfsRemove sikertelen a következőhöz: %1!wS! (%2!wS!, %3!wS!), állapot: %4!x!
8271. Előző oldal
8272. A folyamat által használt CPU-idő mennyisége.
8273. A bármilyen definiált konfigurációval rendelkező konfigurációs elérési utak felsorolása. Nincs megadva konfigurációs elérési út, ezért ez a művelet a teljes számítógépen végrehajtja a keresést.
8274. A fájlletöltés le lett állítva.
8275. Érvénytelen paraméter: kiszolgálónév szükséges
8276. A gyorsítótár HTTP állapotsora nem elemezhető: X.
8277. A következő távelérési alkalmazásnév már be van állítva: „X”.
8278. A hitelesítési kérelem nem lett feldolgozva, mert lejárt a munkamenet időtúllépése.
8279. Mikrofon elnémítása
8280. A kijelölt AppSetting kulcs/érték törlése
8281. Hiba történt a COM+ komponensben. %1
8282. Az mtstocom indítórutinja elindult.%1
8283. &Kapcsolódási karakterlánc kezelője
8284. Az objektum típusa csak UInt64 lehet.
8285. A tollbevitel hibába ütközött.
8286. A kapcsolat egy SMTP protokollesemény-elnyelési hiba miatt megszakadt.
8287. A névhasználati környezet nem található a gyorsítótárban.
8288. Az erőforrás nem hozható létre, mert a fürt nem képes több erőforrást figyelni.
8289. A "Default Web Site/" alkalmazáshoz tartozó összes virtuális könyvtár megkeresése
8290. [NETFTAPI] Nem sikerült lekérdezni a(z) %1 inicializálási paramétereit (állapot: %2)
8291. Jelenlegi kontextus: %1
8292. Az adatbázis megtelt.
8293. Kötési házirend
8294. Az eseményindítókhoz nincs beállított futási időpont.
8295. Érvénytelen billentyűzetkiosztás leírója.
8296. ASN1: várt adatvég
8297. Meg kell adni egy könyvtárnevet
8298. Nem található a(z) „Attribútum” attribútum tulajdonsága.
8299. Hálózati hiba
8300. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) letiltotta a következő protokollt, mert a WAS helytelen adatokat kapott a protokollról: %1. A protokoll újbóli engedélyezéséhez hárítsa el a problémát, és hasznosítsa újra a Windows folyamataktivációs szolgáltatást (WAS).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions