English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

6701. A többszörös megnyitás megakadályozta az összevonást (sikeres véglegesítés).
6702. A megadott rendszerleíró kulcs nem létezik.
6703. Windows Betűtípus-megjelenítő
6704. Átadás-előkészítő korlátozása: Túl hosszú karakterlánc.
6705. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el: egy külső irányelvmodul betöltése sikertelen.
6706. A fordítandó alkalmazás fizikai elérési útja (pl. „/MyApp”). Ha a -p kapcsoló meg van adva, az alkalmazás helyének meghatározására a fizikai elérési út szolgál. Egyébként a hely meghatározására az IIS-metaadatbázis szolgál, és az alkalmazás alapértelmezés szerinti helye: „/LM/W3SVC/1/Root”. Ez a kapcsoló nem használható együtt az -m kapcsolóval.
6707. Hibás „X” fordult elő nem felügyelt erőforrás adatainak létrehozása során.
6708. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta hozzáadni a címtárszolgáltatások helyreállítási módjának beállítását a rendszerindítási beállításokhoz.
6709. Ez az osztály nem támogatja a klónozást.
6710. A ScriptEngine a rendszer proxybeállításaiban történt lehetséges változásról kapott értesítést, ezért frissíti a WebProxy beállításait.
6711. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta inicializálni az ASP-teljesítményszámlálókat. A szolgáltatás ASP-teljesítményszámlálók nélkül fog futni. Az ASP-teljesítményszámlálók gyűjtésének megkezdéséhez indítsa újra a webszolgáltatást. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
6712. Nem választható ki a címzetthez vezető út.
6713. Hiba történt a programban
6714. %1 (%2) %3Befejeződött a(z) '%4' adatbázis megújított online töredezettségmentesítése.
6715. A kategória nem létezik.
6716. A felhasználó olyan tanúsítvány használatával próbálta hitelesíteni magát, amelynek kibővített kulcshasználati vagy kiadási házirendjét nem engedélyezi a megfelelő hálózati házirend.
6717. Nem sikerült inicializálni a biztonsági környezetet.
6718. Az objektum univerzális egyedi azonosító (UUID) nem található.
6719. Cookie-kiszolgálók tömbje, RFC 865
6720. Nem sikerült létrehozni a helyreállítási jelszót. Mentse újra a jelszót, vagy indítsa újra a BitLocker varázslót.
6721. Az időtúllépés értékének -1-nek vagy többnek kell lennie.
6722. A tartomány nem volt megfelelő állapotban a biztonsági művelet végrehajtásához.
6723. [Hiányzik a jogcím]
6724. Nem helyezhető online állapotba a fürt %1 hálózatnév-erőforrása, mert nem található írható tartományvezérlő a(z) %2 tartományban az erőforrással társított számítógép-objektum létrehozásához. A hiba kódja a következő: %3. Győződjön meg arról, hogy a csomópont hozzáfér egy elérhető írható tartományvezérlőhöz a megadott tartományon belül.
6725. Az automatizációs futtatókörnyezet leáll
6726. A fürtcsomópont működése fel van függesztve.
6727. A tanúsítvány érvényességi időszaka rövidebb lesz, mint amit a tanúsítványsablon (%1) megad, mert a sablon érvényességi időszaka hosszabb, mint a hitelesítésszolgáltató által engedélyezett maximális tanúsítványérvényességi időszak. Vegye fontolóra a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány megújítását, a sablon érvényességi időszakának csökkentését, vagy a beállítás-jegyzékbeli érvényességi időszak növelését.
6728. A következő duplikált csatlakozási pontok ugyanarra a célra mutatnak : %1.
6729. Hiba történt az aláírásterhelés feldolgozásánál
6730. Az MS DTC szolgáltatást, valamint a tőle függő szolgáltatásokat a rendszer leállítja. Folytatja?
6731. A tábla SQL gyorsítótár-függőségének letiltása.
6732. Itt csak egydimenziós tömböket használhat.
6733. Az attribútum (%1) nem lesz szinkronizálva. Az attribútum törlése.
6734. A(z) %2 kötet konvertálási munkaszála elkezdődött.
6735. Akkor következik be, amikor egy fájl és/vagy könyvtár törlése megfelel a szűrőnek.
6736. A megadott titkosítási mód nem felel meg ehhez az algoritmushoz.
6737. A kért műveletet a címtárszolgáltatás jelenlegi verziója nem támogatja.
6738. A fürt legalább egyik csomópontján olyan verziójú Windows fut, amely nem támogatja ezt a műveletet.
6739. A megadott hitelesítőleíró nem egyezik a biztonsági környezethez társított hitelesítő adatokkal.
6740. Nem sikerült visszaállítani a fürtszolgáltatás beállításjegyzékében szereplő bejegyzéseket a fürtcsomópont karbantartása során. A hiba kódja a következő: %1. Lehet, hogy ezzel a számítógéppel a karbantartás sikeres végrehajtásáig nem tud fürtöt létrehozni, és csatlakozni sem tud ahhoz. A manuális karbantartás végett futtassa a cluster.exe fájlt ezen a számítógépen a forcecleanup kapcsoló megadásával.
6741. A fürt %1 IP-címerőforrásával társított %2 IP-cím bérletének érvényessége lejárt vagy hamarosan érvényét veszti, így most nem újítható meg. Győződjön meg arról, hogy a társított DHCP-kiszolgáló elérhető, és megfelelően van beállítva az IP-cím bérletének megújításához.
6742. Nincs elég memória a PS/2 mutatóeszköztől érkező adatokat tartalmazó gyűrűpuffer lefoglalásához.
6743. HTTP Service Channel
6744. Meglévő konfigurációs biztonsági másolat visszaállítása: az aktuális rendszerállapot felülírása a biztonsági másolatban tárolt állapottal. Ehhez meg kell adni a teljes biztonságimásolat-azonosítót, amelynek létező biztonsági másolathoz kell tartoznia.
6745. A csoport vagy erőforrás utolsó megmaradt eleme nem törölhető.
6746. Az ügyfél érvénytelen bejelentkezésgyorsító jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat nem megbízható kibocsátót adott meg.
6747. Az MS DTC tranzakciókezelő TIP "PULL COMMAND" parancsot küldött egy másik tranzakciókezelőnek, és válaszként TIP "ERROR COMMAND" parancsot kapott vissza. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-azonosító: "%1"; külső tranzakció-URL: "%2"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%3".
6748. Nincs rögzített üzemmód a megadott VidPN forráson/célon.
6749. Nem található a következő biztonsági csomag: „X”.
6750. Microsoft Windows 2000 - beállítások
6751. Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani, mert a távoli ügyfél nem támogatja a távelérési asztal-összeállítást
6752. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem indítható el. Az eltávolítási adatok nem kérhetők le.
6753. Azt jelzi, hogy kísérlet történt egy LTD megnövelésére, vagy hogy a méret nem páros számú szelektorból áll.
6754. Érvénytelen törlés vagy SOA
6755. Helyi kvórumerőforrás
6756. Nem foglalható le a szükséges memória.
6757. Hiba történt a(z) %1 kérésazonosítónak megfelelő utolsó válasz küldése közben, állapotkód: %2. TCP Reset utasítás küldésére került sor.
6758. A ClockController.Seek metódus olyan argumentumokkal lett meghívva, amelyek negatív értékű keresési célt írnak le. A keresési célnak nullának vagy nullánál nagyobbnak kell lennie.
6759. A kért metafájlművelet nem támogatott.
6760. IPv4-cím. . . . . . . . . . . : %1%2
6761. (GMT-04:00) Caracas, La Paz
6762. Hiba a változókötések tárolójának lefoglalása közben. A trap nem lesz elküldve.
6763. Az MS DTC felügyeleti konzol Általános lapja nem inicializálható
6764. Mappa vagy mappapéldány Online állapotúra állítása.
6765. A felülírandó fájl nem távolítható el.
6766. A karakterlánc nem lehet üres
6767. Hiba történt a rendszerindítási konfigurációs adatok elérésére tett kísérlet közben.
6768. A kiszolgáló metaadatainak (%1) törléséhez használja a dsmgmt.exe programot.
6769. Olyan objektumot nem lehet módosítani vagy törölni, amelynek hozzáadása nem a COM+ Admin SDK használatával történt
6770. Nem sikerült az aliasnevet környezeti változóként beállítani: Aliasnév: %1 = Árnyékmásolat: %2
6771. A gyorsítótárazott válasz nem támogatott a megadott kérelemmetódust alkalmazó kérelmek esetében.
6772. BELSŐ hiba - túl sok plex
6773. %1 (OpenType)
6774. A "Default Web Site/" virtuális könyvtár "logonMethod" tulajdonságának beállítása
6775. A következő kulturális környezeti azonosító nem támogatott: {0} (0x{0:X4}).
6776. A megadott kulcsokkal rendelkező gyűjteményelem egyik tulajdonságának beállítása a "system.webServer/defaultDocument" konfigurációs szakasz gyűjteményében.
6777. A(z) %1 processzor üresjárati energiaellátási szolgáltatásai le vannak tiltva a belső vezérlőprogrammal kapcsolatos probléma miatt. Kérjen frissített belső vezérlőprogramot a számítógép gyártójától.
6778. A(z) %1 IPv6-címekre vonatkozóan megújítási, újrakötési vagy megerősítési kérés érkezett, de ezek számára nem áll rendelkezésre aktív címbérlet
6779. %1 (%2) %3A program a teljes helyreállítás során sérülést talált a következő naplófájlban: %4. A hibás ellenőrzőösszeg-rekord helye: %5. A naplófájl-feltöltési mintával nem egyező adatok első felbukkanási helye a következő szektor: %6. Ez a naplófájl sérült és használhatatlan.
6780. Az egyik Authenticode(tm) aláírással rendelkező katalógushoz tartozó szoftvergyártó még nincs megbízhatónak minősítve.
6781. BIOS/TCG-memóriafelülírás ellenőrzés: Hiba történt a(z) %2 módosítása közben.
6782. Érvénytelen a futtatható fájl (.exe) vagy függvénytár (.dll) formátuma.
6783. A következő helyen található "%1" COM alkalmazás nem tudott folyamaton kívül aktiválódni: "%2".
6784. A fájl nem dekódolható – X.
6785. Nem található ARP-bejegyzés.
6786. A fájl nem OpenType fájl.
6787. A rendszer belső hibát észlelt a BAML-tartalom elemzése során: az ismert typeId azonosítóknak negatívnak kell lenniük.
6788. Kiszolgáló: %1!wZ!, hely: %2!wZ!
6789. A(z) X nem hozható létre.
6790. A támogatott értékek: azonosítás, megszemélyesítés vagy delegálás.
6791. A visszahívási adat-várósor le lett tiltva.
6792. Teljesítményszámláló-használati engedély:
6793. A cél nem rendelkezik elegendő erőforrással a megadott kérés feldolgozásához.
6794. Alapértelmezett IP-TTL
6795. %1 (%2) %3A(z) %4 fájl biztonsági másolatának elkészítése befejeződött.
6796. Nem támogatott nem befejezett típusdefiníciók tömbmetódusaiban.
6797. Nem található a következő fájl: „File Name”.
6798. A szolgáltatáspéldánynak a következőből kell származnia, vagy meg kell azt valósítania: Illesztőfelület-típus.
6799. Az ügyfél érvénytelen bejelentkezésgyorsító jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat olyan Kerberos hozzáférésipont-kérést tartalmazott, mely AD FS jogkivonatok kibocsátására nem megbízhatónak tekintett rendszerbiztonsági tagtól származik. A rendszerbiztonsági tag nevét a kulcsazonosító mezője tartalmazza.
6800. A replikációs kérés elküldése sikerült. Várakozás a válaszra.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions