English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

9701. Szoftvercsatorna-művelet végrehajtására történt kísérlet egy nem elérhető hálózaton.
9702. A művelet nem fejeződött be. A hozzáférés megtagadva. Ellenőrizze a hozzáférési engedélyeit.
9703. Érvénytelen a szoftvercsatorna leírója.
9704. A SponsorshipTimeout tulajdonság csak a bérlet kezdeti állapotában módosítható. Az állapot jelenleg: „X”.
9705. A konfigurációs szakaszt csak a machine.config fájlban lehet megadni.
9706. elemzési tartomány: %1
9707. Az átadott típusnak illesztőfelületnek kell lennie.
9708. Az Ön által használt ügyfélnek nincs licence a rendszer használatára. A bejelentkezési kérelmet a rendszer megtagadta.
9709. Length értéke nem lehet kisebb nullánál.
9710. Function Discovery Provider Host Service
9711. A PerformanceCounterInstanceLifetime.Process kategória használata nem érvényes a globális megosztott memóriában. Ha a teljesítményszámláló-kategória a keretrendszer egy korábbi verziójával készült, a globális megosztott memóriát használja. Vagy alkalmazza a PerformanceCounterInstanceLifetime.Global kategóriát, vagy ha a keretrendszer régebbi verziójával futó alkalmazásoknak nem kell írniuk ebbe a kategóriába, törölje, és hozza létre újból.
9712. A tulajdonságot nem lehet beállítani az aktív lekérdezéssel.
9713. A Threshold paraméter nincs a beállításjegyzékben; Az alapértelmezett érték (%1) lesz használva.
9714. A(z) „Tulajdonság neve” tulajdonság értéke érvénytelen.
9715. %1!-30s! %2!I64u! (0x%2!I64x!)
9716. A küldés nem sikerült. Nem volt válasz. A szolgáltatás újra megpróbálja elküldeni a faxot. Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
9717. A kérés határideje lejárt, így nem lehetett végrehajtani.
9718. Kísérlet a fürtszolgáltatás elindítására a következő csomóponton: '%1'
9719. Már folyamatban van egy aszinkron hívás. A metódus hívása előtt be kell fejezni vagy meg kell szakítani.
9720. A konfigurációs szakasz zárolása adott szinten, hogy a beállításokat ne lehessen alacsonyabb szintről felülírni. Ha a konfigurációs elérési utat definiáló azonosító meg van adva, a rendszer az adott elérési úton zárolja a megadott szakaszra vonatkozó konfigurációt. Ellenkező esetben a megadott szakasz zárolása a kiszolgáló egészén életbe lép.
9721. Túl késő van a kért művelet végrehajtásához, mivel a tranzakciót már véglegesítették.
9722. Minősített név nem engedélyezett.
9723. A kriptográfiai szolgáltatásnak nem sikerült inicializálnia a katalógus-adatbázist. Az ESENT hiba a következő volt: %1
9724. DHCPV6 - dhcpsrv.log
9725. %1 (%2) %3Az adatbázismotor elveszített egy hibás adatrekordot. Nagyon tanácsos egy alkalmazásszintű integritás-ellenőrzést futtatni az adatbázison az alkalmazásszintű adatintegritás biztosítására.
9726. A Hálózati házirend-kiszolgáló (NPS) hálózati hiba miatt nem tud választ küldeni. Az adat a Windows Sockets által generált hibakód.
9727. A Thread.ExceptionState számára nem lehetséges a más alkalmazástartományban levő ExceptionState elérése.
9728. A csatolás hiba miatt meghiúsult: 0x%1!x!
9729. Lejárat (0=nincs)= X.
9730. Az ügyfél hitelesítő adatai érvényesek, de egy vagy több jogcímet nem lehetett előállítani. Egy LDAP-attribútum szintaxisa eltér a 2252-es RFC által előírt szabványos szintaxisoktól. Az LDAP-attribútum neve a hibakarakterlánc mezőjében található.
9731. Felismerhetetlen elem: "%1"
9732. A kimeneti bájtpuffer túl kicsi a kódolt adatok tárolásához, a(z) „X” kódolás visszaváltva a következőre: „Y”.
9733. &Bejelentkezési URL-cím:
9734. Nem volt megfelelő az Xml verziója.
9735. A megadott IP-címtartomány már létezik.
9736. A(z) "%1" író minden összetevője ki van jelölve.
9737. Címtárszolgáltatás változásai
9738. Egy külső bővítmény DLL-fájlja elvetette a kérelmet.
9739. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes, %3 eszköztípusú SMBIOS-hiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
9740. Az időtúllépési intervallumnak kisebbnek kell lennie, mint 2^32-2.
9741. DOS-cookie értesítés elküldve a kezdeményezőnek.
9742. A válaszban nem várt kulcsarchiválási kivonatolási attribútum volt található.
9743. A kijelölt csomópont helyének módosítása a listán
9744. %1!u! elosztott fájlrendszerbeli könyvtár eltávolítva.
9745. A(z) %1 csomópont hozzáadása a fürtkonfigurációs adatokhoz.
9746. %1 (%2) %3Az adatbázismotor visszautasítja a frissítési műveleteket, mert a naplófájlt tartalmazó lemezen kevés a szabad hely.
9747. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem konfigurálta a következő hely naplózási tulajdonságait: %1. A hely naplófájlját tartalmazó könyvtár nem teljesen minősített, esetleg azért, mert hiányzik az elérési útból a meghajtóbetűjel vagy más fontos adat.
9748. Sérült .resources fájl. Egy erőforrásnév túllépi a folyam végét.
9749. A rendszer megjelenítési állapota érvénytelen.
9750. A példánytípus attribútuma nem kapható meg.
9751. A tag nem szerepel a címlistán.
9752. Kapcsolódás - %1
9753. ftp: bind
9754. Nem sikerült a .cab metaadatfájl olvasása.
9755. Érvénytelen paraméter.
9756. Virtuális hely konfigurálása
9757. Az ügyfél érvénytelen bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként.
9758. Az objektum nem támogatja az objektumok hosszú távú állapotadatainak tárolását.
9759. A rendszer nem tudta az átviteli naplóba vinni az adatokat. Lehet, hogy sérülés történhet.
9760. A kért művelet érvénytelen, ha az adathordozó "elő lett készítve", de nincs felszabadítva.
9761. Proxyattribútumok csak ContextBound típusok esetén használhatók.
9762. Az algoritmus megvalósítása nem támogatja a következő kulcsméretet: X.
9763. A gyűjtemény válaszfejléceket tárol, és nem tartalmazhatja a megadott kérelemfejlécet.
9764. Több mint egy megfelelő vezérlőelem található
9765. A(z) „X” nem egyetlen Unicode-karakter.
9766. A(z) „X” elem nem ismerhető fel a(z) „névtér” XML-névtérben. Megjegyzés: az elemnevek megkülönböztetik a kis- és nagybetűket.
9767. A program sikeresen importálta a(z) %1 metabázis-csomóponton tárolt tanúsítvány CertObj elemét.
9768. BELSŐ hiba - rendszerhiba a konfigurációs másolatban
9769. A megadott adatokat nem lehetett visszafejteni.
9770. SiteAssociation érvényesítése ....
9771. A hívott fél (kiszolgáló [nem pedig kiszolgáló alkalmazás]) nem érhető el és eltűnt; az összes kapcsolat érvénytelen. A hívás nem lett hajtva.
9772. Csatlakoztatott állapotban nem küldhető csomag tetszőleges állomásnak.
9773. Hiba történt a regisztrációhoz szükséges alkalmazástartomány létrehozása során.
9774. A(z) %1 elérését a rendszergazda korlátozta a szoftverkorlátozási házirendben beállított alapértelmezett biztonsági szint révén.
9775. elágazás létrehozva: %1 <<===>> %2
9776. Az RPC-pipe verzió nem támogatott.
9777. Szolgáltatói gyorsítótár megtekintése/ürítése.
9778. Internal event: Failed building Address Book hierarchy table. Exceeded Address book nesting limit of 50.
9779. Az eventId eseményazonosító érvénytelen. Használja az AddAutomationPropertyChangedEventHandler metódust a tulajdonságok módosításának figyelésére.
9780. A szál indításakor lefutó függvény memóriacíme.
9781. A kért művelet sérült köteteken nem támogatott.
9782. A(z) {0:x} token nem érvényes típustoken a(z) {1} modul hatókörében.
9783. Tanúsítványszolgáltatások ügyfele: A hitelesítő adatok központi kezelése nem tudta olvasni az állapotfájlt. Hibakód: %1 (%2)
9784. Az IGMP nem tudott szoftvercsatornát létrehozni a következő IP-című helyi kapcsolathoz: %1. Az adat a hibakód.
9785. Nem tölthető be a következő típus: „Típusnév”.
9786. A ReadLine és WriteLine tulajdonságokban új sor kifejezésére alkalmazott karakterlánc.
9787. A naplófájl a végére ért.
9788. A kiszolgáló végpont nem tudja végrehajtani a műveletet.
9789. Microsoft-Windows-MSDTC Client
9790. A(z) %2 eszköz-hozzárendelési bejegyzését nem lehet törölni.
9791. Kivétel történt a BITS-feltöltések %2 virtuális könyvtár számára történő letiltásakor. A kivétel a karbantartási feladat törlésekor történt. Kivétel :%1
9792. GenericArguments[X], „Y” (helye: „Z”) – megsérti a(z) „Típusnév” típusú korlátozást.
9793. A fogadás vételi hiba miatt meghiúsult. A faxszolgáltatás a bejövő faxnak csak egy részét tudta fogadni. Lépjen kapcsolatba a feladóval, és kérje a fax újraküldését. Fájl neve: %1. Feladó: %2. Hívó fél azonosítója: %3. Címzett: %4. Helyreállított oldalak: %5. Összes oldal: %6. Átvitel ideje: %7. Eszköz neve: %8.
9794. A DNS-kiszolgáló send() függvényhívása nem sikerült. Az eseményadat tartalmazza a hibát.
9795. Az illesztőfelületet absztraktként kell deklarálni.
9796. Érvénytelen jelzőbit(ek). A tulajdonság (%1) értéke (%2) kívül esik az e tulajdonság esetében érvényes tartományon (%3). Nézze meg a sémában az érvényes jelzőbitértékek tartományát. Helytelen XML:%4%5
9797. Hiba a(z) '%1' erőforráson...
9798. Az implicit tranzakciók nincsenek támogatva.
9799. A kulcsszolgáltató (KDC) nem talál megfelelő tanúsítványt az intelligenskártyás bejelentkezéshez, vagy nem sikerült a KDC-tanúsítvány érvényesítése. Lehetséges, hogy az intelligenskártyás bejelentkezés a probléma megoldásáig nem fog megfelelően működni. A hiba kijavításához érvényesítse a létező KDC-tanúsítványt a certutil.exe használatával, vagy igényeljen új KDC-tanúsítványt.
9800. Inicializálási művelet végrehajtására történt kísérlet, pedig az inicializálás már befejeződött.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions