English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

4701. Ezt a műveletet a jelenlegi tartományban nem lehet elvégezni.
4702. A meghajtó nem tudta végrehajtani a törlés parancsot.
4703. Hiba történt a dirsync cookie visszafejtése közben.
4704. A DHCP-ügyfél (%2) felszabadította a címet (%1).
4705. A(z) %1 csomópont nem tudott feladatátvevő fürtöt kialakítani. Ennek oka az, hogy legalább egy csomópont a fürtszolgáltatás szoftverének nem kompatibilis verzióját futtatja. Ha a(z) %1 csomópont vagy a fürt egy másik csomópontja nemrégiben frissítésen esett át, ellenőrizze ismét, hogy valamennyi csomópont a fürtszolgáltatás szoftverének kompatibilis verzióját futtatja-e.
4706. A titkosított üzenet tartalma már vissza van fejtve.
4707. A(z) %2 naplózás sikeresen konfigurálva (könyvtár: %5).
4708. A célként megadott alkalmazástartományt eltávolították a memóriából.
4709. %1: nem Win32 alkalmazás.
4710. Akkor válik aktívvá, ha a munkavégző folyamat befejeződik (akár sikeresen, akár hibával vagy megszakítással).
4711. A terminálszolgáltatási átjáró Windows tűzfalkivétele úgy van konfigurálva, hogy terheléselosztás használatakor engedélyezze a terminálszolgáltatások ügyfélkapcsolati és RPC-HTTP-terheléselosztási adatainak elküldését a terminálszolgáltatások átjárókiszolgálói között. A kivétel konfigurálása az első terminálszolgáltatási átjárókiszolgálónak a terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló-farmhoz történő hozzáadásakor automatikusan megtörténik.
4712. A rekord nem írható a fürtnaplóba, mert mérete meghaladja a maximális megengedett értéket.
4713. BELSŐ hiba - a rekord tárolási mérete túl nagy
4714. (GMT+08:00) Perth
4715. A megadott fenntartás nem léteznek a címtárszolgáltatásban.
4716. A hitelesítés sikertelen, mert a kiszolgáló elutasította a hálózathoz szükséges felhasználói tanúsítványt
4717. Érvénytelen „X” DigitSubstitution érték az LDML-fájlban.
4718. MSBUILD : Hiba: MSB1002: Ehhez a kapcsolóhoz nem tartoznak paraméterek.
4719. A(z) '%1' időpontban indult biztonsági mentés meghiúsult, mert nem található célhely. Csatlakoztasson egy célhelyet és futtassa újra a biztonsági mentést.
4720. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem tudta törölni a következő helyet: "%1". Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
4721. DNS: a név ponttal van elválasztva (többcímkés).
4722. A fürtcsomópont működik.
4723. Érvénytelen üzenetobjektum.
4724. Nem sikerült az MS DTC szolgáltatásfiók adatainak ellenőrzése. Belső információ: %1.
4725. A DHCPV6-továbbítóügynök nem tudta ütemezni egy csomag feldolgozását, amely a következő IP-című helyi kapcsolaton keresztül érkezett: %1, a következő IP-című számítógéptől: %2. A hibát sikertelen memórialefoglalás okozhatta. Az adat a hibakód.
4726. MSBUILD : Hiba: MSB1012: Adja meg a válaszfájlt.
4727. Érvénytelen könyvtárnév: X.
4728. A(z) „Tulajdonság neve” tulajdonság nem lehet hosszabb X karakternél.
4729. A(z) '%1' helyreállítása hibákkal fejeződött be ('%2'). A probléma megoldása után futtassa újra a helyreállítást.
4730. Az adatküldési vagy -fogadási kérés nem engedélyezett, mert a szoftvercsatorna nincs csatlakoztatva (datagram szoftvercsatornán sendto hívással történő küldés közben ) és nem lett cím megadva.
4731. InsiteReferrals kulcs beállítása/alapértékre állítása/megtekintése a kiszolgáló beállításjegyzékében.
4732. Az OleAut dátum nem konvertálható helyesen DateTime formátumra.
4733. BELSŐ hiba - a konfigurációs másolat váratlanul ért véget
4734. %s\\%s felhasználó be van jelentkezve erre a számítógépre. A számítógépre csak a jelenlegi felhasználó vagy egy rendszergazda jelentkezhet be.
4735. FlipRememberedStack() hívása a verem nem NULL állapotában.
4736. A megadott idő érvénytelen.
4737. A MUI-visszahívás nem sikerült a(z) %1 fájl esetében, mert az nincs aláírva. A hiba kijavításához cserélje le egy aláírt fájllal.
4738. A visszafejtési művelet sikertelen volt, lásd a belső kivételt.
4739. A tanúsítványszolgáltatások ügyfele le lett állítva.
4740. A megadott csatlakozási pont már létezik. Csatlakozásipont-cél hozzáadásához használja a "dfsutil target add" parancsot.
4741. A helyes szintaxis a CLUSTER /? paranccsal jeleníthető meg.
4742. A Központi Windows-telepítési szolgáltatások nem tudják létrehozni az ügyfél kezdeti mappastruktúráját.
4743. A célszámítógépen nem használható a tranzakciókezelő.
4744. Az IGMP-útválasztó nem tudta magát regisztráltatni az MGM-mel. Az adat a hibakód.
4745. A paraméternek olvashatónak kell lennie.
4746. A konstruktorhoz szabványos hívási módnak kell tartoznia.
4747. BELSŐ hiba - hibás üzenetformátum a kérésben
4748. A megadott ResourceManager objektumot nem lehetett megnyitni, mert az nem volt megtalálható.
4749. Ez a zónabeállítás azokat a kódösszeállításokat foglalja magában, amelyek nem tartalmaznak a zónára vonatkozó tanúsító adatot.
4750. A megadott konfigurációs beállítások értékének visszaállítása a telepítéskori alapértelmezett értékekre. Ez a szolgáltatás csak kiszolgálói szinten támogatott.
4751. Nem megfelelő modulfajta a művelet számára.
4752. Amennyiben beállítja az AllowHexSpecifier bitet a felsorolási bitmezőben, akkor csak a HexNumber mezőben szereplő bitek részhalmazát alkotó érvényes bitek választhatók a felsorolási érték bitjei közé.
4753. WINS/NBT-csomópont típusa
4754. Az ügyfél érvényes XML-jogkivonatot mutatott be, de hiba történt egy Windows NT-jogkivonat létrehozásakor az ügyfél egyszerű felhasználónévi vagy e-mail jogcíméből.
4755. Nincs befejezve a globális függvény típusdefiníciója.
4756. Internal event: Task queue invoking function %1 with parameter %2.
4757. A kérelem sablonjának verziója újabb a támogatott sablon verziójánál.
4758. %1!wS!, névtér időtúllépésének eltérése
4759. Az &SQL Server konfigurálása az alkalmazás szolgáltatásaihoz
4760. A naplózási bővítmény megkezdte a beállítást.
4761. Az eseménynapló nem figyelhető. Előfordulhat, hogy a napló távoli gépen van.
4762. Nem módosítható a csomópont Visual gyermekeleme, mert a fa bejárása folyamatban van.
4763. A megadott hardverprofil konfiguráció érvénytelen.
4764. Az iSCSI-kezdeményező szolgáltatás próbaideje véget ért.
4765. A megadott alkalmazás tulajdonságainak beállítása. Ehhez meg kell adni a teljes alkalmazásazonosítót, amelynek létező alkalmazáshoz kell tartoznia.
4766. Az ügyfél (hívó) nem tudja a visszatérési adatokat kivenni a fogadópufferből - kevés a memória stb.
4767. A szolgáltatásbővítmény befejezte a visszaállítást.
4768. A kijelölt felhatalmazási szabály szerkesztése
4769. Az írás nem sikerült, mert az eszköz olyan hibát jelentett, amelyből nem lehetett helyreállítani.
4770. Hiba történt a fájl (%1) olvasásra történő megnyitása közben.
4771. Biztonság-ellenőrzési hiba történt.
4772. A helyi számítógép DHCP/BINL szolgáltatása hibát érzékelt, miközben megpróbálta megkeresni a helyi számítógép tartományát. A hiba: %3.
4773. A fürtcsomópont más üzenetbiztonsági szinttel (%1) működik, mint a(z) %3 távoli csomópont (%2). Ez a két csomópont megkísérel egyeztetéssel egy kölcsönösen kompatibilis üzenetbiztonsági szintet találni a kapcsolathoz. Ellenőrizze, hogy a(z) %4 fürttulajdonság helyesen van-e beállítva, és hogy utolsó módosítása után a fürtszolgáltatás újraindult-e az összes csomóponton.
4774. Nincs ellenőrző kapcsolat a parancshoz
4775. A ResourceReader osztály nem tudja, hogyan kell olvasni a .resources fájl adott verzióját. Várt verzió: X. Aktuális fájl: File Name
4776. %1: Előfordulhat, hogy a beágyazott vezérlő (EC) nem működik. Az ismételt próbálkozások ellenére a kérelmek feldolgozása nem történt meg. Lehet, hogy néhány összetevő, például a hőérzékelők vagy teleptöltöttség-mérők nem fognak adatokat visszaadni. A probléma a számítógép újraindításával megoldható. Tartósabb megoldás érdekében ellenőrizze, elérhető-e a számítógép gyártójánál BIOS-frissítés.
4777. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) belső hiba miatt nem olvasta be a következő példány kiszolgálói tanúsítványát: "%1". A hiba: %2.
4778. Az átvett ANSI-karakterlánc nem konvertálható az alapértelmezett ANSI-kódlapról Unicode kódolásúra.
4779. A művelet végrehajtása nem sikerült, mert a fájl vírust tartalmaz.
4780. A WMI-adatszolgáltató nem található.
4781. &Alkalmazástartományok létrehozása és felügyelete
4782. A biztonságszerkesztő bővítmény megkezdte az elemzést.
4783. A CD-R és CD-RW adathordozók maximum 99 hangsávot tartalmazhatnak.
4784. A tranzakció folytatása sikeres.
4785. A konzol címe túl hosszú.
4786. Helyreállíthatatlan hiba történt egy lépés végrehajtása közben
4787. Az alkalmazáskészletet ("%1") kiszolgáló egyik folyamat nem válaszol egy ping parancsra. Folyamatazonosító: "%2".
4788. Hibás típusattribútumok. Be van állítva a nem beágyazott láthatósági jelző egy beágyazott típusra.
4789. A Windows lemezdiagnosztikai javító letiltása sikeresen megtörtént.
4790. Nem lehet felvenni a kapcsolatot a helyi biztonsági szervezettel (LSA)
4791. A kért művelet biztonságos üzemmódban nem engedélyezett.
4792. A COM+ eseményrendszer a(z) %4 felület %3 metódusában a(z) %1 címnél hozzáférés-megsértéssel találkozott. A metódus a következő címet próbálta elérni: %2.%5
4793. Egy program nem hajtható végre. A végrehajtott parancs a következő volt: X.
4794. Online töredezettségmentesítés
4795. Hiba történt a típustár regisztrációjának megszüntetése során:
4796. A rendszer globális katalógusa nincs jelen.
4797. A forgatókönyvesemény-leképező számára a(z) %1 szolgáltató (eseményazonosító: %2) forgatókönyvéhez maximálisan engedélyezett számú záróeseménynél több lett megadva. A forgatókönyv figyelmen kívül lesz hagyva.
4798. A csatlakoztatott fájlrendszer nem támogatja a kiterjesztett attribútumokat.
4799. Kétszer szerepelt ugyanaz az azonosító
4800. A megadott alhálózat nem létezik.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions