English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

14501. A kijelölt lemezen található '%1!ls!' fájlrendszer egy olyan szolgáltatást tartalmaz, amelynek importálása nem támogatott: %2!ls!.
14502. A fürt konfigurációs adatainak biztonsági mentése megszakítva. A fürt Kötet árnyékmásolata szolgáltatásának (VSS) írója műveletmegszakítási kérelmet kapott.
14503. Az objektum nem mozgatható tartományhatárokon keresztül. Ennek oka vagy az, hogy az objektum tartományok közötti áthelyezése nem engedélyezett, vagy az objektumnak olyan speciális karakterisztikái vannak (például megbízhatósági fiók vagy korlátozott RID), amelyek megakadályozzák az áthelyezést.
14504. A DHCP szolgáltatáshoz felügyeleti hozzáféréssel rendelkező tagok
14505. A kölcsönös hitelesítés nem sikerült. A kiszolgáló jelszava nem naprakész a tartományvezérlőn.
14506. Az kivonatoló érték nem helyes.
14507. Névterek a következő számítógépen: %1!ws!
14508. A CanSlip elem csak az AutoReverse, AccelerationRatio és DecelerationRatio elemeket nem tartalmazó idővonalakon támogatott.
14509. A funkció használatához Windows XP vagy újabb verzió szükséges.
14510. A(z) "%1" terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló nem törölhető a terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló-farm kiszolgálólistájáról. A következő hiba történt: "%2".
14511. A nyomkövetés beállításaiban szereplő konfigurációs elérési út vagy URL. Ha nincs megadva, az alapértelmezés szerinti érték a kiszolgálói szintű konfiguráció.
14512. Hiba (%1) történt az iSCSI-kezdeményező szolgáltatásnak a(z) %2 ellenőrzési ponton történő inicializálása közben.
14513. MS DTC nyomkövetési infrastruktúra: a beállításjegyzék nyomkövetésre vonatkozó beállításainak megadása nem sikerült. Minden nyomkövetéssel kapcsolatos funkció le lesz tiltva. Belső információ: %1.
14514. A hitelesítés sikertelen, mert érvénytelen a számítógépen a hálózathoz szükséges felhasználói tanúsítvány
14515. Érvénytelen ablak, másik szálhoz tartozik.
14516. A következő kiterjesztéshez nem található fájltársítás: %1
14517. A felhasználói/kernel rendezőpuffer túlcsordult.
14518. A Bővített sorkezelő-szolgáltatás leáll.
14519. BELSŐ hiba - a kötetlétrehozási művelet beállítása nem sikerült
14520. Kísérlet történt egy „Típusnév” típuson deklarált metódus meghívására egy olyan objektum esetén, amely felfedi a következőt: „X”.
14521. Biztonsági azonosító neve = %1\%2 (tartomány)
14522. A kiszolgáló nem működőképes.
14523. A megadott munkamenetnév már használatban van.
14524. NS rekord . . . . . : %1
14525. (GMT+06:00) Sri Jayawardenepura
14526. A kért művelet nem engedélyezett, amíg feladatok vannak a nyomatási várólistán.
14527. A DHCP szolgáltatás megkezdte az adatbázis karbantartását.
14528. A következő értéke csak véges vagy NaN lehet: X.
14529. A kulturális környezet „X” neve érvénytelen.
14530. Az XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő DLL-jében lévő "GetXaSwitch" függvényt hívta. A "GetXaSwitch" függvény hívása felhasználói kivétel miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
14531. Nem titkosított DNS-csomag.
14532. Erről az állomásról nem lehet bejelentkezni a fiókba.
14533. A probléma megoldásáért forduljon a hálózati vagy DNS-rendszergazdához.
14534. Nem sikerült véglegesíteni az XML-fájlt; hiba = %1!lu!
14535. A lemezt a konvertálás után nem lehet particionálni
14536. A bitkép túl sok letapogatási sort tartalmaz a megadott kódolóhoz.
14537. A megadott index már használatban van. Először válassza le a Visual megadott indexű gyermekobjektumát.
14538. Hiba történt a felhasználó által definiált Register/Unregister függvény végrehajtása során:
14539. A név nem lehet üres.
14540. Legalább egy tulajdonságot meg kell adni az AddAutomationPropertyChangedHandler elemhez.
14541. Érvénytelen \ a minta végén.
14542. Jegyzékfájlelemzési hiba: az XML-dokumentumnak rendelkeznie kell legfelső szintű elemmel.
14543. A megadott érték nem érvényes GUID azonosító.
14544. Ennek a tranzakciókezelőnek nem sikerült kapcsolatot teremtenie egy másik TIP-tranzakciókezelővel.
14545. Az alkalmazástartomány példányának eltávolítása a memóriából sikertelen.
14546. Az IGMP nem tudta elhagyni a csoportos küldési csoportot (%1) a következő IP-című helyi kapcsolaton: %2. Az adat a hibakód.
14547. Eltávolítja a megadott natív modult. Ehhez meg kell adni a teljes modulazonosítót, amelynek telepített natív modulhoz kell tartoznia.
14548. Adott konfigurációs szakaszra vonatkozó konfiguráció törlése. Ha a konfigurációs elérési utat definiáló azonosító meg van adva, a rendszer a megadott elérési úton törli az adott szakaszra vonatkozó konfigurációt. Ellenkező esetben a megadott szakasz konfigurációját a kiszolgáló egészén törli.
14549. Mozgatás egy oldallal lefelé
14550. A hálózati erőforrás típusa nem megfelelő.
14551. A PushTransaction vagy a PullTransaction számára átadott puffer formátuma érvénytelen.
14552. DHCPV6 - adatbázis-karbantartás befejezése
14553. A verem üres.
14554. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes ECC-memóriahiba a(z) %3 memóriacímen (memóriamodul: %4, memóriakártya: %5) a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
14555. A következő szakaszcsoport kétszer lett definiálva: "%1".
14556. Hiba történt a biztonságimásolat-készletben lévő egyik kötet biztonsági másolati lemezképének előkészítése során.
14557. A cookie lejárati idejének megadása egész számú percben
14558. %1!-15s! %2!-15s! %3!-20s! %4!I64i! (0x%4!I64x!)
14559. %1!wS!, Cél (kiszolgáló: %2!wS!, mappa: %3!wS!) Állapoteltérés
14560. A telepítési osztály nincs jelen vagy érvénytelen.
14561. A kérelemből hiányzik a Tulajdonos alternatív neve kötelező kiegészítő mező.
14562. Internal event: The Address Book hierarchy table has been rebuilt.
14563. Nem sikerült lekérni a névtelen felhasználói jogkivonatot a(z) %1 ASP-alkalmazáshoz. A Global.ASA OnEnd rutinjai nem lesznek végrehajtva.
14564. Érvénytelen értékű X attribútum.
14565. Az IPRIPv2 nem tudott szálat létrehozni. Az adat a hibakód.
14566. Az engedélyezési szolgáltatás ismeretlen.
14567. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások frissítésének egy része sikertelen volt: nem sikerült a CertSrv kérelem regisztrálása. %1
14568. %1 (%2) %3%4 adatbázis: A program a háttérben törli az átugrott lapokat. Az adatbázisnak előnyére válhat az online karbantartási ablak futtatásának csúcsidőn kívüli meghosszabbítása. Ha ez az üzenet továbbra is megjelenik, kapcsolat nélküli töredezettségmentesítéssel eltávolíthatja az összes kihagyott lapot az adatbázisból.
14569. A rendszer túl sok dinamikusan hozzáadott IKEEXT szűrőt észlelt.
14570. Adjon meg létező könyvtárat.
14571. Ez az AnimationEffect elem már csatolva van UIElement elemhez.
14572. Meg kell adnia a szükséges hívási műveletet leíró kötési jelzőket (BindingFlags.InvokeMethod CreateInstance GetField SetField GetProperty SetProperty).
14573. %1 IIS naplózása leállt, mert a lemez megtelt.
14574. Szabály áthelyezése lefelé
14575. A(z) "%2" %1 objektum törölve
14576. Az internetes kulcscsere meghiúsult, mert a számítógép-tanúsítvány nem rendelkezik titkos kulccsal. Lépjen kapcsolatba a hálózatbiztonsági rendszergazdával, és kérje a tanúsítvány cseréjét olyanra, amely rendelkezik titkos kulccsal.
14577. Nem sikerült online állapotba helyezni a(z) %1 tanúsító fájlmegosztási erőforrást. Ellenőrizze, hogy létezik-e a(z) %2 fájlmegosztás, és hogy a fürt elérheti-e azt.
14578. A rendszerben regisztrált MIME-típus nem felel meg a fájl MIME-típusának.
14579. Sikerült megtalálni a tanúsítványt a(z) X tárolóban.
14580. Csak az „1” revíziószámú SID támogatott.
14581. A(z) „X” forráson nem adható meg egyaránt a „switchValue” és a „switchName” érték.
14582. A számlálót leíró üzenet.
14583. ftp: getsockname
14584. Nincs folyamatban fürtcsatlakozási művelet.
14585. A beállításjegyzékben megadott komponens szálkezelési modellje nincs összhangban a beállításjegyzékkel. A hibás komponens: %1
14586. Az MS DTC tranzakciókezelő inkonzisztens állapotú, és nem léphet tovább. Nem várt típusú üzenet érkezett. Forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához. %1
14587. A hálózati hitelesítés sikertelen, mert a Windows nem tudta megállapítani a felhasználó identitását
14588. Nem lehet biztonsági műveletet végrehajtani olyan objektumon, amelyhez nincsenek biztonsági szolgáltatások rendelve. Ez névtelen kernelobjektum hozzáférési listájának lekérésekor fordulhat elő.
14589. Nem található a(z) %3 helyi IP-cím és port bejövő kapcsolatának SSL-végpontja.
14590. Nem lehetett felépíteni az örökölt hozzáférés-vezérlő listát (ACL) vagy a hozzáférés-vezérlő bejegyzést (ACE).
14591. Varázsló mód (Alapértelmezés, ha nincs megadva más paraméter.)
14592. MSBUILD : Hiba: MSB1007: Adja meg a naplózót.
14593. A hívó szálnak STA típusúnak kell lennie, mert erre a felhasználói felület több összetevőjének is szüksége van.
14594. SiteCostedReferrals kulcs alapértékre állítása a kiszolgáló beállításjegyzékében.
14595. ByRef visszatérési érték nem használható a reflexióhívásban.
14596. Teljesítményszámláló-kategóriák létrehozása vagy törlése távoli gépeken nem támogatott.
14597. A távoli bejelentkezések jelenleg le vannak tiltva.
14598. Melyik kódösszeállítást kívánja megbízhatóként megjelölni?
14599. Ez a tranzakcióimplementáció nem támogatja a megtartásos véglegesítési és megszakítási határokon keresztüli elkülönítés megtartásának kért szemantikáját, vagy az isoFlags nem egyenlő nullával.
14600. Váratlan hiba (0x%1!%08x!) a KTM-hez való kapcsolódás során.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions