English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

10901. A(z) X AddressFamily nem érvényes a(z) Y végpont számára, helyette inkább a következőt használja: Z.
10902. Hiba a naplófájl végére való pozícionálás közben -- nem sikerült lefoglalni a naplópuffert. A megadott leíró: %1.
10903. - Összetevő által érintett útvonalak:
10904. Nincs megadva érték a következőhöz: X. Az alapértelmezett érték lesz használatban.
10905. A házirend jegyzékfájlja egy vagy több szintaktikai hibát tartalmaz.
10906. A rendszertöltés-vezérlő nem tudta beolvasni a biztonsági indítás kötetének főkulcsát a TPM-et és PIN-kódot használó védelemből.
10907. Egy származtatott „Típusnév” típus érvénytelen értéket jelentett a(z) „X” URI-portra vonatkozóan.
10908. Az illesztőprogram belső hibát talált az adatstruktúrájában a következőhöz: %1.
10909. A szolgáltatás nincs elindítva.
10910. A meghajtó nem találja a kért szektort.
10911. HTTP-kérelmek felügyelete
10912. A névtér-méretezhetőség csak különálló névterek esetén értelmezhető
10913. Nem található megfelelő erőforrás a megadott kulturális környezethez (vagy a semleges kulturális környezethez). Ellenőrizze, hogy „X” megfelelően van-e beágyazva vagy csatolva a(z) „Kódösszeállítás neve ” kódösszeállításhoz a fordítás során, és az összes szükséges mellék-kódösszeállítás betölthető-e és rendelkezik-e teljes aláírással.
10914. Nem hajtható végre az átadás-előkészítés: Nem leképezhető karakter fordult elő.
10915. Az Acl-ek módosítása sikeres volt.
10916. A biztonsági szolgáltatások már nem kapcsolhatók ki, ezért bekapcsolásuknak nincs hatása.
10917. Nem található olyan biztonsági azonosító, amely megfelel a felhasználó által megadott megbízotti karakterláncnak
10918. %1 (%2) %3Az adatbázismotor sikeresen elvégezte a lejátszás lépéseit.
10919. Szemétgyűjtemény
10920. Az érték túl nagy vagy túl kicsi volt a következő típushoz: előjeles bájt.
10921. Az offset és a length értékének a karakterlánc egy pozíciójára kell vonatkoznia.
10922. A replikációs szinkronizálás a frissítések hiánya miatt abbamaradt.
10923. A CharacterMetrics Metrics tulajdonsága túl sok mezőt tartalmaz.
10924. A behelyezett CardBus eszköz nem indítható el a(z) "%hs" konfigurációs hibája miatt.
10925. A(z) „%1” tartomány jelenleg nem érhető el.
10926. Objektum lekérése a hálózatból
10927. %1: rossz portszám %2
10928. Szinkron ISDN
10929. A transzformáció nincs definiálva a pont esetében.
10930. Az infravöröskamera-szolgáltatás (IrTran-P) I/O-hibát kapott, miközben a kamerával kommunikált. A jelentett hiba: %1
10931. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem tudott létrehozni üres "%1" névvel ellátott figyelőadaptert. Adjon meg egy nevet a figyelőadapter protokollja számára. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
10932. A hatókörön kívüli %1 bejegyzés feldolgozása.
10933. IF Feltételes végrehajtást tesz lehetővé a parancsfájlokban.
10934. Egy felhasználói jelszó módosításához keresztbe titkosított jelszó szükséges.
10935. A megadott kezdet vagy vég a szövegtartomány végén túlra esik.
10936. Fájlátvitel típusának beállítása
10937. A(z) %1 példány kötésleírója (%2) érvénytelen.
10938. A kötet(ek) '%9' időpontban indult helyreállítása leállítva.
10939. A kért kiosztási méret túl nagy volt
10940. A fürtszolgáltatás nem tudott hozzáférni a(z) %1 hálózati adapterhez. Ellenőrizze, hogy a többi hálózati adapter helyesen működik-e. Ellenőrizze az eszközkezelőt, hogy vannak-e benne a(z) %1 adapterrel kapcsolatos hibák. Ha a(z) %1 adapter beállításai megváltoztak, lehet, hogy újra kell telepíteni a feladat-átvételi fürtszolgáltatást ezen a számítógépen.
10941. A DosMuxSemWait függvény nem hajtható végre; túl sok szemafor van beállítva.
10942. Microsoft szállítóspecifikus beállítások Windows-ügyfelekhez
10943. A metódust váratlan típusú Message objektummal hívták meg.
10944. Az adatbázis-művelet csak hivatkozott attribútumokon hajtható végre.
10945. Pillanatnyilag nincsenek olyan beléptető kiszolgálók, amelyek teljesíthetnék a belépési kérelmet.
10946. A kérést megszakították.
10947. Nem lehet olvasni a konfigurációs fájlt a(z) %1 objektumon.
10948. A(z) '%1' időpontban indult biztonsági mentés meghiúsult, mert megy másik biztonsági mentés vagy helyreállítás van folyamatban. Futtassa újra a biztonsági mentést.
10949. A(z) "%1" példány kiszolgálói tanúsítványa vissza lett vonva.
10950. A program érvénytelen logikaikarakterlánc-értéket (%1) talált. Az engedélyezett logikai érték a true és a false.%2%3%4%5
10951. startIndex nem lehet nagyobb, mint a karakterlánc hosszúsága.
10952. Elosztott fájlrendszer szolgáltatás érvényesítése a következőn: %1.
10953. A cél neve helytelen vagy a kiszolgáló elutasította az ügyfél hitelesítő adatait.
10954. Ez a tulajdonság nincs megvalósítva az osztályban.
10955. Egy bejegyzés került a(z) %3 naplófájlba.
10956. (GMT+08:00) Tajpej
10957. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A LogRead Init hívásának hibakódja: %1.
10958. This class cannot be deleted.
10959. A faxszolgáltatásnak nem sikerült pozitív kézbesítési visszaigazolást létrehoznia az SMTP használatával. A következő hiba történt: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát. Feladó felhasználóneve: %2. Feladó neve: %3. Elküldve: %4.
10960. Hibás típusattribútumok. Be van állítva a beágyazott láthatósági jelző egy nem beágyazott típusra.
10961. Érvénytelen konfigurációs paraméter található a forgatókönyvesemény-leképező (SEM) beállításjegyzékbeli névterében.
10962. "%1" részére már létezik séma.
10963. Írásvédett tartományvezérlő előléptetésekor nem sikerült a DNS-állomásnév frissítése a kiszolgálóobjektumon.
10964. Ez a művelet csak olyan számítógépeken támogatott, amelyekre telepítve van az Elosztott fájlrendszer szolgáltatás.
10965. Olyan attribútumra történt hivatkozás, amelyik nincs definiálva a sémában.
10966. Nem lehet meghívni a véglegesítést erre a tranzakció-objektumra vonatkozóan, mert a hívó alkalmazás nem kezdeményezte a tranzakciót.
10967. A törlendő alkalmazáskészlet neve (megegyezik az azonosítóval)
10968. A kulcs nem található a beállításjegyzékben
10969. Hiba történt az ideiglenes fájl olvasásakor
10970. Nem volt beállítva kimeneti oszlop.
10971. Szintaktikai hiba történt a következő pozíciónál: %1!d!
10972. Jegyzékfájlelemzési hiba: ezen a platformon érvénytelen unicode-karakterérték.
10973. A Windows szolgáltatáskezelő megállapította, hogy a(z) %1(%2) csomag nem használható ehhez a rendszerhez
10974. Nem lehet betölteni a ParameterMessageFile kulcsban lévő fájlnevet a következőhöz: %1. A LoadLibraryEx a következőt adta vissza: %2.
10975. A csoportházirend a(z) %1 értesítést kapta a Winlogon szolgáltatástól a(z) %2 munkamenet esetében.
10976. Veremkivonat:
10977. A kapcsolathoz (%1) tartozó transportType (%2) ismeretlen, és törölve lesz.
10978. Szalag betöltésekor az olvasó nem találta meg szalagpartíciós információt.
10979. CollectionChanged esemény során a FreezableCollection nem módosítható.
10980. Hardverhiba történt a hálózati kártyán.
10981. Belső hiba történt a futtatórendszerben.
10982. .NET-keretrendszer — gépi szintű kódhozzáférési biztonsági házirend
10983. A "DefaultAppPool" alkalmazáskészlet "autoStart" tulajdonságának beállítása
10984. A memóriából való törlés hiba miatt meghiúsult: 0x%1!x!
10985. Helyazonosító
10986. Nincsenek névvel rendelkező argumentumok.
10987. Ismeretlen kivonatoló algoritmus – X.
10988. %1 (%2) %3A naplófájl-sorozat (helye: %4) végzetes hiba miatt leállt. Az ezt használó adatbázisokat a jövőben nem lehet frissíteni. Javítsa ki a hibát, és indítsa újra az adatbázist, vagy végezzen visszaállítást biztonsági másolatból.
10989. Az ügyfélnek válaszolnia kell ha alhálózati kérelem érkezik az ICMP használatával.
10990. A visszajelzési méret titkosítási visszajelzési módban (CFB) csak 8 bit lehet.
10991. Az objektum típusának meg kell egyeznie a felsorolás típusával. Az átadott típus: „X”; a felsorolás típusa: „Y”.
10992. A biztonsági leírón alapuló hozzáférés-ellenőrzés sikertelen.
10993. Konfiguráció megtekintése vagy szerkesztése
10994. A forrás és a cél elérési útnak különbözőnek kell lennie.
10995. A tárolóhelyen lévő biztonságimásolat-készlet árnyékmásolata nem található.
10996. A munkavégző még mindig háttérműveleten dolgozik?
10997. Az INF-fájlban szakaszkezdet előtt nem üres sor van.
10998. Az útválasztási tábla nem tudott írni a következő fájlba: %1. Az adat a hiba.
10999. Internal event: The directory replication agent request was successfully completed.
11000. Be kell állítani a ShaderEffect hatáshoz tartozó PixelShader objektumot.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions