English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

13901. A megadott cél érvénytelen.
13902. Az Aszinkron komponensek érvénytelen rendezett objektumot észlelt.%1
13903. Az infravörös fájlátvitel szolgáltatása biztonsági hibát érzékelt, miközben a fájlokat készítette elő küldésre. A szolgáltatás nem tudja megszemélyesíteni az aktuális felhasználót. A jelentett hiba: %1.
13904. A cookie-k titkosítási típusának megadása
13905. Egy bejegyzés sikeresen törölve a hitelesítési gyorsítótárból.
13906. A Szoftvertelepítés nem tudta elemezni a(z) %2 ZAP-fájlt. A következő hiba történt: %1
13907. Az előzetes feldolgozás befejezte a rendszer átvizsgálását.
13908. Érvénytelen bejelentkezési név.
13909. A DHCP szolgáltatás nem tudja betölteni a JET-adatbázis függvénytárát.
13910. Az iterátor kezdőpozíciója érvénytelen.
13911. Az adatbázis-művelet nem sikerült, mivel a puffer túl kicsi.
13912. A megadott érték nem érvényes.
13913. A DNS-kiszolgáló érvénytelen DNS-frissítési üzenetet kapott a következőtől: %1. A csomagot a rendszer visszautasította. A DNS-csomag az eseményadatokban található.
13914. Célnév:
13915. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem hozta létre a következő helyet: %1. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
13916. A megadott GUID-azonosító egy gombot reprezentál, így isButton értékének igaznak kell lennie.
13917. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott %2 tanúsítványt igényelni vagy megújítani, mert a tanúsítványsablon intelligens kártyákhoz használatos, és a kriptográfiai szolgáltatók (CSP-k) listája üres.
13918. A(z) <%1> nem érhető el. A további előfordulásokat a rendszer figyelmen kívül hagyja.
13919. "%1" sikeresen újrahasznosítva
13920. A folyamat neve.
13921. RBP - Újraépítési prioritás %1!18hu!
13922. Egy kifejezést csak akkor követhet hatókör-módosítási művelet, ha maga a kifejezés csomópont-készletet ad eredményül, és még nem része más hatókör-módosítási műveletnek.
13923. A művelet nem támogatott a hivatkozott objektum típusa esetén.
13924. Nem azonos számú a nyitó és a záró zárójelek száma.
13925. Leírás: Alhálózatok keresése megadott feltételek alapján a címtárban.
13926. A delegáltak nem adhatók át végrehajtásra natív kódból olyan tartományba, amely nem azonos a saját tartományukkal.
13927. A RoutedEvent/EventPrivateKey korlátja túllépve. Az irányított események, vagy a CLR EventPrivateKey események általában statikus osztálytagok, amelyek mezőinicializálókkal vagy statikus konstruktorokkal vannak regisztrálva. Ebben az esetben az irányított események vagy EventPrivateKey objektumok valószínűleg példánykonstruktorokban vannak inicializálva, ennek eredménye a korlát túllépése.
13928. A Windows nem találja a hálózati elérési utat. Ellenőrizze, hogy a hálózati elérési út helyes, valamint hogy a célszámítógép nem foglalt, és be van kapcsolva. Ha a Windows továbbra sem találja a hálózati elérési utat, akkor lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
13929. A következő típus közvetlen deszerializálása nem támogatott: „Típusnév”.
13930. A hibát okozó kódösszeállítás számára nem biztosított engedélycsoport:
13931. Címlista megnyitása
13932. DNS: a zóna nem létezik.
13933. Az éra értéke érvénytelen.
13934. BELSŐ hiba - a hozzárendelés nem lett feloldva
13935. Nem ellenőrizhető az elosztott fájlrendszer metaadat-egységessége a(z) %1 tartományvezérlőn.
13936. %s\\%s felhasználó már be van jelentkezve a számítógép konzoljába. Most nincs engedélye a bejelentkezésre. A problémát úgy oldhatja meg, ha megkéri %s\\%s felhasználót, hogy jelentkezzen ki.
13937. A fájl létezik.
13938. A modulobjektumon beállítható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
13939. Címke értéke: SIS
13940. A tanúsítványszolgáltatások ügyfele nem tudta betölteni a(z) %1 szolgáltatót. Hibakód: %2.
13941. 206-os válasz érkezett, és vagy az ETag, vagy a Last-Modified fejléc értéke nem felel meg a gyorsítótár bejegyzésének.
13942. A folyamatban levő forgatókönyv (szolgáltató: %1, eseményazonosító: %2) időkorlátja lejárt, és a forgatókönyvesemény-leképező automatikusan leállította.
13943. A művelet nem fejeződött be, mert a kötet zárolásának feloldásához szükséges BitLocker-meghajtótítkosítási kulcs nem volt beszerezhető.
13944. Érvénytelen vagy sérült az RPC pipe-objektum.
13945. A szálban nincs aktív távoli eljáráshívás.
13946. A rendszer nem fogadja el a beírt dátumot.
13947. %1 (%2) %3A fájl (%4) olvasására vonatkozó kérést sikerült teljesíteni (eltolás: %5; bájtok száma: %6), de rendellenesen hosszú ideig, %7 másodpercig tartott, míg az operációs rendszer végrehajtotta. A hiba valószínűleg a hardver meghibásodása miatt lép fel. A probléma okának pontos meghatározásához forduljon a hardver forgalmazójához.
13948. Kísérlet történt korai kötésű hívásra csak COM-elosztású illesztőfelületen.
13949. Egy soros eszköz sem inicializálódott sikeren. A soros illesztőprogram törlődik a memóriából.
13950. Nem támogatott a tömörítési adatfolyamba való írás.
13951. A robusztussági változó értékét 1-re készül beállítani a következő kapcsolat IGMP-útválasztóján: %1. Célszerű elkerülni az 1-es érték beállítását.
13952. Machine Name,Policy Target,Subcategory,Subcategory GUID,Inclusion Setting,Exclusion Setting,Setting Value
13953. Internal event: Site %1 has a Global Catalog, but a valid schedule does not exist (error, %2).
13954. Az egybefűzött sorokat nem nullkarakterek követik
13955. Az illesztő megállapította, hogy ennek a HID billentyűzetnek rossz a beégetett programja. Tartalék jelentéscsomagokat ad ki.
13956. A fürtszolgáltatás már leállt.
13957. A művelet túllépte a határidőt
13958. - Attribútumok: %1
13959. Alkalmazások felügyelete
13960. Az állomásbusz-adapter segítségével végzett SCSI-felderítés meghiúsult (hibakód: %1) a(z) %2 gazdabusz-adapteren.
13961. Életben tartási szemét
13962. A kérelemből hiányzik egy vagy több kötelező attribútum.
13963. A ReflectionOnlyGetType használatával betöltött típusra vonatkozó metódus elindítása érvénytelen művelet.
13964. A szál nem rendelkezik nyitott vágólappal.
13965. Az információ naplózása sikertelen. A naplóobjektumot nem sikerült létrehozni, valószínűleg a hibás beállítások miatt.
13966. Internal event: An LDAP client connection was closed because the client closed the connection.
13967. A ConfigurationPropertyConverter attribútumnak a TypeConverter osztályból kell származnia.
13968. Az üzenet egy nem kézbesíthető kézbesítési állapotjelzés.
13969. A fájl a jelenleg betöltött titkosítási illesztőprogramtól eltérő illesztőprogrammal lett titkosítva.
13970. A kapcsolat nélküli fájlok gyorsítótárának egy része megsérült. A gyorsítótár karbantartásához indítsa újra a számítógépet.
13971. Érvénytelen a(z) %2 naplófájl vagy könyvtár tulajdonosa. Ennek az lehet az oka, hogy egy másik felhasználó már létrehozta a naplófájlt vagy a könyvtárat.
13972. Átirányítási URL-cím
13973. Hiba: A tartományvezérlő-lokátor hívása a következő hibával tért vissza: %1!d!. Kísérlet a karakterlánchoz való közvetlen kötésre.
13974. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás hibát észlelt, amikor megpróbálta kiolvasni a(z) "%1" konfigurációs szakaszhoz tartozó konfigurációs adatokat a(z) "%2" fájl "%3" sorából. Hibaüzenet: "%4". Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
13975. %1: nem egyszerű fájl.
13976. Ehhez a célhoz nem kézbesíthető üzenet.
13977. Nem MulticastDelegate típusú delegáltak nem kombinálhatók.
13978. Nem található fürtbiztonsági környezet.
13979. Érvénytelen URI
13980. A szolgáltatótípus nem felel meg a regisztrált értéknek.
13981. Az objektumosztály attribútumát meg kell adni.
13982. A(z) %1 érték mérete különböző a kettőben.
13983. Az InPlaceBitmapMetadataWriter elem nem másolható.
13984. A megadott elérési út formátuma nem támogatott.
13985. Az IDN-címkék 1–63 karakter hosszúságúak lehetnek.
13986. A biztonsági mentés nem sikerült. Ellenőrizze azt a könyvtárat, ahová az adatbázis biztonsági másolatát készíti.
13987. Az MS DTC XA tranzakciókezelő kapcsolatobjektuma nem található.
13988. Nincs több szabad memória a biztonsági információ frissítéseihez.
13989. A megadott névtérhez vagy csatlakozási ponthoz nem tartozik megjegyzés.
13990. A kért biztonsági csomag nem létezik
13991. A LoginTargetIN szerkezetben megadott paraméterek közül legalább egy érvénytelen.
13992. A tömbök hosszának azonosnak kell lennie.
13993. Nincs megjelenítendő kezdeményezőadapter.
13994. A csomagtárolóban található egy megegyező URI-azonosítóval rendelkező csomag.
13995. A kódösszeállítás betöltése ReflectionOnly módban történt. Ez az API felület végrehajtásra alkalmas kódösszeállítást igényel.
13996. Nem hozható létre kapcsolat a kiszolgálóval
13997. A tanúsítvány nyilvános kulcsa nem felel meg a megadott értéknek.
13998. Konfigurációs fájl mentése a következőn: %1
13999. A hatókör címkészlete kimerült
14000. A(z) <%2> csatlakozási pont <%1> NTFS fájlrendszerbeli hozzáférés-szabályozási listája nem érhető el.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions