English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

14101. Nem olvasható a következő kategória: X.
14102. A DNS-kiszolgáló nem tudta megnyitni az Active Directoryt. A DNS-kiszolgáló úgy van konfigurálva, hogy a zóna információit a címtárból vegye, így a címtár nélkül ne tudja betölteni a zónát. Ellenőrizze, hogy az Active Directory megfelelően működik-e, és töltse be újra a zónát. Az eseményadat a hibakód.
14103. Nem távolítható el a megadott elem, mert nem található a megadott gyűjteményben.
14104. A kérés el lett utasítva, mert nincsenek konfigurálva fióktárolók. Egyetlen jogkivonat sem lett kibocsátva.
14105. '%1' saját tulajdonságainak listázása:
14106. A /TTL parancshoz meg kell adni a /Display kapcsolót.
14107. A szerializált számlálóadatok nem felelnek meg az elemek számának.
14108. Nem várt blokkszámú csomag érkezett. Blokkszám = %1!d!
14109. Az ügyfél érvénytelen bejelentkezésgyorsító jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat ismeretlen X509 aláírókulcs-azonosítóra (SKI) hivatkozott. Az SKI-t a kulcsazonosító mezője tartalmazza.
14110. Kivételes esemény történt a vezérléskérés kiszolgálása közben.
14111. A tartalomtörzs nem küldhető el ezzel a művelettípussal.
14112. Nincsenek megfelelően beállítva az objektum(ok) kapcsolói.
14113. Névfordítás: a bemenő név több kimenő névhez van rendelve.
14114. A(z) <%1> hálózati meghajtó.
14115. A következő kódösszeállítás „Típusnév” típusa nincs megjelölve szerializálhatóként: „Kódösszeállítás neve ”.
14116. A program egy szál kilépése vagy egy alkalmazás kérelme miatt megszakította az I/O műveletet.
14117. RADIUS-proxy
14118. A fürterőforrás DLL-jének hívása túllépte a maximális időt.
14119. A komponensminősítő nincs jelen.
14120. A WriteXml metódus null értéket adott vissza.
14121. A megadott exportfájl már létezik.
14122. A csoportházirend feldolgozása sikertelen. A Windows nem tudta lekérni egy tartományvezérlő nevét. Ezt névfeloldási hiba okozhatja. Győződjön meg arról, hogy konfigurálva van a Tartománynév-szolgáltatás (DNS), és jól működik.
14123. A QoS szolgáltatófüggő pufferében felismerhetetlen házirendobjektum található.
14124. Nyitó zárójel "(" található hozzá tartozó záró zárójel nélkül.
14125. A rendszer hibernált állapotba lett helyezve.
14126. A kategorizáló váratlan eredményt kapott a wldap32!ldap_result függvénytől. Üzenetazonosító: %1, állomás: %2
14127. A jelentés szerint a(z) %1 rendszerfájl sérült, de a Windows megállapította, hogy a fájl valójában nem sérült. Elképzelhető, hogy már kijavították.
14128. Címtárelérés
14129. Nem végezhető keresés a(z) "%1" konfigurációs elérési úton.
14130. BitmapEffect és Effect nem használható egyszerre Visual típuson.
14131. A DNS-kiszolgáló a(z) %1 címtárpartícióra helyezte át a tartomány összes DNS-kiszolgálójának az Active Directoryba integrált gyökérútmutató-adatait.
14132. Az attribútum nem módosítható, mert a rendszer a tulajdonosa.
14133. A fürt %1 IPv6-alagútjának címerőforrása frissült, hogy megfeleljen a fürtcsomópont által támogatott alagúttípusnak. Az alagút %2 típusúról %3 típusúra változott, és címe %4 lett. Ha ez a változás váratlan, ellenőrizze azt az IP-címerőforrást, amelytől a(z) %1 IPv6-alagút címerőforrása függ, valamint a hálózat és a fürtcsomópontok IPv6-beállításait.
14134. %1 mód használata fájlátvitelhez.
14135. Fordított sorrendű [x-y] tartomány.
14136. Az infravöröskamera-szolgáltatás (IrTran-P) a képnek csak egy részét kapta meg, amikor a kamera adatátvitele befejeződött. A kép számítógépen található másolatát (fájl: %1) a rendszer törölte.
14137. A(z) %1 alkalmazás (házirend: %2) telepítőparancsának indítása sikerült.
14138. (GMT+09:30) Darwin
14139. A kívánt emulációtípus nem felel meg a rendszertöltő lemezkép méretének.
14140. FORMATETC nem támogatott.
14141. Az előzmények gyökérkönyvtáraként megadott könyvtár UNC elérési úttal van megadva, ami nem engedélyezett. A szolgáltatás le lesz tiltva. A probléma elhárításához helyi könyvtárat adjon meg. Ha a konfiguráció helyes, a szolgáltatás ismét engedélyezve lesz. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
14142. Érvénytelen a második argumentum
14143. A DHCP-bérlet rendszerleállításkor történő felszabadításának engedélyezése vagy tiltása Windows 2000-ügyfelekhez
14144. A típus csak Pointer lehet.
14145. Az Asztalablak-kezelő a munkakészletméret küszöbértékének átlépése miatt leállította a rendszermemória zárolását
14146. A DHCP-ügyfél valamilyen hibába ütközött: %1.
14147. Nem sikerült érvényes identitást létrehozni egy bejövő kérelemhez.
14148. A hiba okának megállapításához nincs elegendő információ.
14149. '%1' helyreállítása meghiúsult, mert a helyreállítási kötet túl kicsi.
14150. A karaktereltolás nem érvényes a TextRange elemben.
14151. Az ideiglenes alkalmazáskészlet konfigurációs fájljainak megadott könyvtára nem létezik, vagy nem érhető el a Windows folyamataktivációs szolgáltatása számára. Létező könyvtárat adjon meg, illetve győződjön meg arról, hogy a könyvtár jelzői helyesek. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
14152. A rendszerben nem lehet több szálat létrehozni.
14153. A megadott port neve nem a COM/com előtaggal kezdődik, vagy nem feleltethető meg érvényes soros portnak.
14154. A(z) %1 példány kötésleírója (%2) érvénytelen (állomásnév figyelmen kívül hagyva).
14155. A Stylus vagy Mouse elemnek alsó állapotban kell lennie a Reset hívásakor.
14156. Egyszeres szál közben másodszor történt kísérlet a CoInitialize hívására
14157. BELSŐ hiba - a lemezcsoporthoz nem tartozik érvényes konfigurációs másolat
14158. A(z) %1 Elosztott fájlrendszerbeli névtér erőforrás nem található.
14159. BELSŐ hiba - a kérés áthalad a lemezcsoport határán
14160. A művelet a lemezen található hibás szektorcsoportok miatt nem fejezhető be.
14161. Az objektum szinkronizálási metódusát egy szinkronizálatlan kódrészletből hívták meg.
14162. A megadott kapacitás nem lehet kevesebb a jelenlegi kapacitásnál.
14163. %1 (%2) %3A kiürítés leállítására vonatkozó rendszerparaméter küszöbértéke (%4) kisebb, mint a tár kiürítésének megkezdését kiváltó küszöbérték (%5).
14164. A kötegfájl nem található.
14165. A helyreállítást nem lehet olyan lemezre végrehajtani, amelynek szektormérete eltér annak a kötetnek a szektorméretétől, amelyről a biztonsági másolatot készítette.
14166. A metódushoz való hozzáférés sikertelen.
14167. Az eszköz egyik telepítője jelenleg nem képes elvégezni a telepítést.
14168. A SelectedDate tulajdonság nem állítható be, ha a kijelölési mód None (Egyik sem).
14169. Kiterjesztett hiba történt.
14170. Kérelemtartomány (még nem a gyorsítótárban) = Range:X.
14171. A konfigurációs fájl nem olvasható
14172. A feladat konfigurációjában a fiókbeállítások és a futásidejű beállítások nem támogatott kombinációja van megadva.
14173. Lemezkarbantartó - %1 (%2!c!:)
14174. Az IGMP indítását hívták meg, miközben már futott.
14175. Hiba az eseménynapló kezelőjének megnyitásakor
14176. Hiba a naplófájl végére való pozícionálás közben -- nem lehet megszerezni a legrégebbi rekordot. A megadott leíró: %1. A GetOldestEventLogRecord visszatérési kódja: %2.
14177. - Összetevő által érintett kötetek:
14178. Jegyzékfájlelemzési hiba: egy megjegyzés helytelen szintaxist tartalmazott.
14179. <%1> Az érték csak 0 vagy 1 lehet
14180. A csatlakozási kísérletet a terminálkiszolgálóhoz a rendszer visszautasította. Az Ön terminálkiszolgálói ügyféllicencszáma nincs beírva a terminálkiszolgálói ügyfél jelenlegi másolatába. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
14181. Az erőforrás véglegesítés helyett heurisztikus döntés alapján megszakította a tranzakciót.
14182. *** Hiba történt: Nem hajtható végre a replikálás a(z) %1 helyről (ok: %2).
14183. Duplikált oszlop, valószínűleg egy oszlopalias miatt, található az Columns tulajdonságban.
14184. Az Igmpv2 hibát észlelt a következő IP-című helyi kapcsolatnál: %1. A hiba akkor történt, amikor a kapcsolat csomagokat fogadott. Az adat a hibakód.
14185. Az unió nincs megvalósítva.
14186. Az elindítandó alkalmazáskészlet neve
14187. Jegyzékfájlelemzési hiba: szóközt vagy '?' karaktert várt a rendszer.
14188. A Windows szolgáltatáskezelő újraindítást igényelt, hogy a(z) %2(%3) csomag frissítését (%1) %4(%5) állapotúra módosítsa
14189. Nem várt metódushívás érkezett, amelyet a rendszer figyelmen kívül hagyott. A metódus neve: %1
14190. A csoportházirend %1 ezredmásodpercen belül sikeresen felderítette a tartományvezérlőt.
14191. A megadott régi jelszó nem megfelelő.
14192. Metaadatok írása: Nem sikerült kiüríteni a metaadatok frissítését.
14193. Az ügyfél szolgáltatott ugyan hitelesítő adatokat, de azok feldolgozása megszakadt, mielőtt ellenőrzésük megtörtént volna.
14194. A fogadott üzenet (%1) átirányítva a kért e-mail címre.
14195. Újraindítás közben nem felelt meg egy rendszerindító alkalmazás kivonata a várt értéknek.
14196. Az objektumazonosító csak nullánál nagyobb lehet.
14197. Adott beállításokkal rendelkező konfigurációs elérési utak keresése
14198. A kiszolgáló a hitelesítési kézfogás során érvénytelen választ adott.
14199. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások elutasította a kérelmet (%1) a következő okból: %2. Kérelmező: %3. További információ: %4
14200. Érvénytelen üzenethitelesítő attribútumú hozzáférés-kérelmi üzenet érkezett a(z) %1 RADIUS-ügyféltől.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions