English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

4101. A(z) %3 csoportházirend-objektum %1 %2 beállításeleme nem lépett érvénybe, mert egy célcsoport-kezelési elem a következő hibakódot adta vissza: '%4'%%100790273
4102. Sikertelen az aláírás ellenőrzése
4103. ftp: setsockopt (reuse address)
4104. Az átviteli adatfolyamtól nem kezelt „fájl vége” jelzés vagy 0 bájt érkezett.
4105. A környezet folyamata nem állítható vissza, amikor nincs megszüntetve.
4106. A megadott jelszó túl hosszú, adjon meg érvényes hosszúságú jelszót.
4107. Küldés másként
4108. A fürt '%1' hálózati kapcsolatát a rendszer a(z) '%2' csomópontnál a(z) '%3' hálózathoz adta.
4109. A kiszolgáló visszautasította a feladó címét. A kiszolgáló válasza: %1
4110. A szolgáltató DLL-je nem inicializálódott megfelelően.
4111. Már létezik a munkamenet.
4112. A WMI-adatblokk vagy -eseményértesítés már engedélyezve van.
4113. A betűcsoport-leképezési bejegyzésnek nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a korábbi bejegyzéseknél.
4114. Ez a művelet nem támogatott SortedList beágyazott típusokon, mert ehhez módosítani kellene az eredeti SortedList objektumot.
4115. A(z) %1 elem közzététele meghiúsult. Győződjön meg róla, hogy a PKEY_PUBSVCS_METADATA és a PKEY_PUBSVCS_TYPE is megfelelően van beállítva a függvénypéldányban, és annak hozzáadásakor nem lépett fel hiba.
4116. Az indítása óta a folyamat számára szükséges fizikai memória maximális mérete.
4117. Vagy nem adott meg egy szükséges megszemélyesítési szintet, vagy a megszemélyesítési szint érvénytelen.
4118. A Source tulajdonság nem lett beállítva az eseménynapló írása előtt.
4119. Objektummódosítások száma: %1!d!
4120. A BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő letiltása %2 hiba miatt sikertelen. A hiba a(z) %1 kezelőszakasz módosításakor történt.
4121. A küldés nem sikerült. A faxátvitelt megszakították. Ez a fax nem lesz elküldve, mert a program elérte az újrapróbálkozások maximális számát. Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
4122. Telefon- és levélbeállítások
4123. A megadott könyvtár („X”) nem „Y” alkönyvtára.
4124. Annak az alkalmazásnak az elérési útja vagy URL-címe, amelyhez a modul hozzá lesz adva
4125. Az IPRIPv2 nem tudta elindítani a Windows szoftvercsatornákat. Az adat a hibakód.
4126. A TraceLevel paraméter nincs a beállításjegyzékben; Az alapértelmezett érték (%1) lesz használva.
4127. Hiba történt a DHCP-adatbázis elérésekor. A hibáról további információt a DHCP-kiszolgáló eseménynaplójában talál.
4128. Win32 erőforrásfájl (.res) megadása
4129. A következő konfigurációs szakasz nem olvasható, mert hiányzik belőle egy séma: "%1".
4130. A HTTP-proxyhoz való hozzáférés megtagadva.
4131. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes PCI-busz főleálláshiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
4132. Nem várt I/O hiba történt.
4133. ------ Támogatott DFSDNSCONFIG parancsok ------
4134. Annak meghatározása, hogy szükséges-e biztonságos kapcsolat a hitelesítési cookie átviteléhez
4135. A megadott pufferméret túl nagy. A FileSystemWatcher nem tud X bájtot lefoglalni a belső puffer számára.
4136. Egy csak gyorsítótárazott adatokat tartalmazó minta aktuális tulajdonságai nem érhetők el.
4137. A hajlékonylemezen nem található azonosítócím-jel.
4138. Az IPRIPv2 elvetett egy %1 verziójú csomagot, amely a következő IP-című kapcsolaton érkezett: %2, a következő IP-című szomszédtól: %3. A fenti kapcsolat beállításai csak %4 verziójú csomagok fogadását teszik lehetővé.
4139. Átlapolt I/O esemény nincs jelzett állapotban.
4140. Érvénytelen címlista.
4141. Lemezhiba történt egy írási művelet során.
4142. A kapcsolat nélküli fájlok gyorsítótárának visszafejtését megszakította a felhasználó kijelentkezése.
4143. A parancsfájl a következő kilépési hibakóddal tért vissza: %1.
4144. Az MS DTC szolgáltatás nem telepíthető.
4145. Az Adprep nem tudott kapcsolatba lépni egy replikával a következő partícióhoz: %1.
4146. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott igényelni egy %2 tanúsítványt. Ehhez a sablonhoz nem engedélyezett az olvasás és igénylés útján történő hozzáférés.
4147. Az XML-fájl nem hozható létre.
4148. Ismeretlen kapcsoló: „X”.
4149. Nem érhető el az Active Directory GUID, és nem lehet hozzáadni a tulajdonos alternatív nevéhez.
4150. Univerzális csoportnak helyi csoport nem lehet tagja.
4151. %1!wS!\%2!wS!, további csatlakozási pont
4152. Adatbázis SQL gyorsítótár-függőségének letiltása.
4153. A(z) '%1' csomóponthoz tartozó erőforrás állapota:
4154. A(z) „X” nyelvcímkének üresnek kell lennie, vagy követnie kell az IETF RFC 3066 jelű szabványban meghatározott nyelvtant.
4155. A szolgáltatás nem tudta inicializálni a szoftvercsatorna-függvénytárat. Az adat a hibakód.
4156. A meghajtó nincs titkosítva. Nincsenek kezelhető kulcsok.
4157. Nem lehet kommunikálni a vezérlőelemmel, mert le van tiltva
4158. Nincs több találat az aktuális indexenumerációhoz.
4159. A rendszererőforrások hiánya miatt ez az üzenet nem kézbesíthető.
4160. A felhasználóhoz nincsenek EFS-kulcsok megadva.
4161. A kérelmet nem lehet teljesíteni, mert a kötet meg van nyitva vagy használatban van.
4162. A DiskRAID által értelmezett parancsok:
4163. A gyorsítótáron nem történik frissítés, mert a kérelemhez nincs válasz társítva.
4164. A webes közzétételi szolgáltatás nem tudta beállítani a(z) "%1" virtuális hely kapcsolatainak maximális számát. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
4165. Az értéknek nullával egyenlőnek vagy annál nagyobbnak és a konzol pufferméreténél kisebbnek kell lennie az adott dimenzióban.
4166. A TimeSpan nem elemezhető, mert az óra, a perc és a másodperc közül legalább az egyik érték kívül esik az érvényes tartományon.
4167. A helyreállítási jelszót nem sikerült menteni erre a helyre. Válasszon másik helyet.
4168. Az illesztőprogramot nem lehet betölteni, mert egy korábbi verziója még a memóriában van.
4169. Az alkalmazás olyan objektumfelületet hívott, amely egy másik szálhoz volt rendelve.
4170. Az egér alaphelyzetbe állítása nem sikerült.
4171. A FileName tulajdonságban meghatározott dokumentumra alkalmazandó művelet.
4172. %1 (%2) %3Az adatbázis helyreállítása vagy visszaállítása a következő váratlan hiba miatt nem sikerült: %4.
4173. Nincs ilyen ismert állomás.
4174. A tömbnek X hosszúságúnak kell lennie.
4175. Nem létezik arcpath információ a céllemezhez. Vagy a rendszerindítás után került a rendszerbe e lemez, vagy a céllemez lemezvezérlőjének SCSI BIOS programja le van tiltva. A rendszerindító fájl nem frissíthető. A boot.ini fájlban vagy a bootcfg.exe segédprogram segítségével ellenőrizze az arcpath listát.
4176. A fax (%1) küldése nem sikerült a következőnek: %2 ekkor: %3 (%4).
4177. Indítás folyamatban
4178. Biztonsági hiba történt.
4179. A(z) „Y” forrás „X” eseményazonosítójának leírása nem található. A helyi számítógép nem rendelkezik a megfelelő rendszerleíró adatokkal vagy az üzenet megjelenítéséhez szükséges üzenettároló DLL-fájlokkal, vagy az engedélyek nem megfelelőek azok eléréséhez. Az eseménynek része a következő információ:
4180. A meghajtó nem tisztítható meg, vagy nem támogatja a tisztítást.
4181. Az újonnan kijelölt kezdeményezőkapu: %1!d!.
4182. A(z) %1 kapcsolaton aktiválva az IGMP-proxy.
4183. Az átadásra előkészítési direktívák érvénytelenek.
4184. SUBST Hozzárendel egy lemezmeghajtó-nevet egy elérési úthoz.
4185. Súgó a számlálóhoz.
4186. Egy biztonságimásolat-készlet tulajdonságainak lekérése nem sikerült, mert a biztonságimásolat-készlet nincs a katalógusban.
4187. Kapcsolatlétesítés a következő célkiszolgálóval: %1:%2!d!.
4188. Elhasznált fantomok ellenőrzése
4189. A következő típus nincs befejezve: „Típusnév”.
4190. Megoldás végett elindult egy forgatókönyvpéldány
4191. A kötet biztonsági mentése a célhelyen sérült alkalmazás-metaadatokat tartalmaz.
4192. A faxszolgáltatás nem tudta olvasni a visszaigazolások konfigurációját, valószínűleg a beállításjegyzék sérülése vagy a rendszererőforrások hiánya miatt. Telepítse újra a fax összetevőt. Win32-hibakód: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát.
4193. A megadott natív modul telepítése a kiszolgálóra.
4194. A(z) '%1' csoport létrehozása.
4195. Nem megfelelő formátum („X”) a(z) „Y” karakterlánc elemzése során.
4196. Támogatott paraméterek:
4197. A lemeznek nincs kötetcímkéje.
4198. Ez az objektum nem változtathatja meg nagyszülőtárolóját. Az objektum áthelyezése nincs tiltva, de testvértárolókra korlátozódik.
4199. Az MS DTC tranzakciókezelő TIP "ERROR COMMAND" parancsot kapott egy olyan Aktív tranzakcióra, amelyet egy másik tranzakciókezelő irányít. A tranzakciót a program megszakította. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-azonosító: "%1"; külső tranzakció-URL: "%2"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%3".
4200. COMP Összehasonlítja két fájl vagy fájlcsoport tartalmát.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions