English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

6301. Nincs érvényesíthető, visszaállítható, felfüggeszthető vagy folytatható tranzakció.
6302. Egyetlen típus regisztrációja sem lett megszüntetve.
6303. A BITS %2 hibát talált, amikor a(z) %1 feladatot próbálta törölni a(z) %3 virtuális könyvtárból.
6304. A címtárobjektum nem található.
6305. A partner tranzakciókezelő leállította a távoli/hálózati tranzakciók támogatását.
6306. A DNS-kiszolgáló (hely: %2) érvénytelen IXFR-választ (Incremental Zone Transfer) adott a zóna (%1) növekmény letöltése közben. Ellenőrizze a DNS-kiszolgálót (hely: %2), és győződjön meg arról, hogy Windows 2000 vagy újabb verziójú DNS-kiszolgálót, vagy egyéb IXFR-kompatibilis DNS-kiszolgálót futtat.
6307. ------ Támogatott SERVER parancsok ------
6308. Az IGMP leállt.
6309. A résztvevő (%1) nem található
6310. Beágyazott mennyiségi leíró: X.
6311. (GMT+01:00) Belgrád, Pozsony, Budapest, Ljubljana, Prága
6312. A parancsfájl hibával leállt.
6313. Az MS DTC tranzakciókezelőt nem sikerült inicializálni.
6314. Érvénytelen kultúranév az RC jegyzékben.
6315. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes PCI-busz paritáshiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
6316. X” nem lehet nagyobb, mint Y.
6317. A kulcsfájl nem található: „File Name”.
6318. A telepítési osztályhoz tartozó ikon nem tölthető be.
6319. Nem érhető el az UPN, és nem lehet hozzáadni az alternatív tulajdonos nevéhez.
6320. A "FormsAuthentication/" modul "preCondition" tulajdonságának beállítása a megadott alkalmazásra vonatkozóan.
6321. A(z) %1 csomóponton telepített fürtlemez-illesztő érvényesítése.
6322. %2: A hálózati kapcsolat nem működik. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
6323. BELSŐ hiba - A művelet tiltott vagy nem implementált
6324. A kiszolgáló folytatja a kérelemnaplózást.
6325. Nincs elegendő memória egy művelet követelményeinek teljesítéséhez, és ez a rendszer valószínűleg egyáltalán nem tud eleget tenni a kérésnek a GC által kezelt halommemória aktuális szegmensméreteivel. Ha a rendszer 32 bites, próbálja meg a 3 GB módú rendszerbetöltést, vagy használjon konfigurációs fájlt, amellyel módosítja a nagy objektumok és a normál objektumok GC által kezelt halommemóriáját a nyelvfüggetlen futtatórendszerben.
6326. %1!wS!, névtér állapotának eltérése
6327. A következő fájl már létezik: „File Name”.
6328. A rendszerbiztonsági tag (%1) nincs a helyi tartományban, nem küldhető át.
6329. A megadott Visual elem nem leszármazottja ennek a Visual elemnek.
6330. Vararg hívási konvenció nem támogatott.
6331. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások frissítésének egy része sikertelen volt: nem sikerült a szolgáltatásleírás frissítése. %1
6332. A bejegyzés már létezik.
6333. Nincs elég szabad memória a művelet elvégzéséhez.
6334. Nulla forgatási tengely lett megadva.
6335. Felhasználó %1
6336. A metaadatfájl nem található.
6337. Az IIS ODBC-naplózásnak nem sikerült adatot naplóznia a(z) %1 adatforrásba.
6338. Ehhez az objektumhoz nincs definiálva paraméter nélküli konstruktor.
6339. A cím nem szabályos (rosszul van megformázva).
6340. A(z) %1 erőforrás függőségeinek beállítása:
6341. A tömörített tartalom (%1) gyorsítótárba helyezésére kijelölt könyvtár érvénytelen. A statikus tömörítés le van tiltva.
6342. A kódolt OID-hossz túl nagy (nagyobb 0x7f bájtnál).
6343. Hiba történt a telepítőcsomag módosítása során.
6344. Már vannak kapcsolatok a kezdeményező csomóponton.
6345. Az MS DTC indítása sikertelen volt, mert a dtc ezen verziója korábbi, mint a fürtadatbázisban megadott legkorábbi elfogadható verzió. Ez akkor fordulhat elő, ha az MS DTC egy újabb, a régebbivel nem kompatibilis verziója lett telepítve a fürt egy másik csomópontjára. Hibaadatok: %1
6346. A megadott érték nem érvényes alapcím.
6347. Period értéke legfeljebb 2^32-3 lehet.
6348. Az EAP karanténkényszerítési ügyfél sikeresen elindult.
6349. A jogkivonat helytelenül formázott XML-adatokat tartalmaz, vagy nem felel meg az Active Directory összevonási szolgáltatásai által támogatott jogkivonat-profiloknak.
6350. A(z) '%1' összetevő visszaállítása hibákkal befejeződött, időpont: '%2'. A jelentett hiba: '%3'(%4). A probléma elhárítása után futtassa újra a helyreállítási műveletet.
6351. Objektum-hozzáadások száma: %1!d!
6352. Más szál által létrehozott objektumot nem lehet törölni.
6353. A színtranszformáció érvénytelen.
6354. [NETFTAPI] %1 érkezett
6355. A meghívott objektum jelenleg nem hajlandó feldolgozni a hívást. Próbálja meg később újra.
6356. A logikai lemezkezelő felügyeleti szolgáltatása még nem áll készen kapcsolatok fogadására.
6357. Az RDP protokoll %2 összetevője hibát érzéklet a protokollfolyamban, és megszakította a kapcsolatot az ügyféllel.
6358. [NETFTAPI] Az eseményfeldolgozó szál nem tudott regisztrálni a NETFT-eseményre (állapot: %1)
6359. Egy olyan hozzáférési maszk általános hozzáférési típusokat tartalmazott, amelyet már hozzá kellett rendelni egy nem általános típusokhoz.
6360. A helyi katalóguson végzett művelet meghiúsulást jelzett, amely annak jele, hogy a katalógus sérült.
6361. Biztonsági öröklés újraszámítása
6362. Érvénytelen kategórianév. A név hosszának „X” és „Y” között kell lennie. Idézőjelek, vezérlőkarakterek és kezdő vagy záró szóközök nem használhatók.
6363. A DHCP-címfoglaló talált egy %1 IP-című DHCP-kiszolgálót a(z) %2 IP-című kapcsolattal megegyező hálózaton. A DHCP-ügyfélütközések elkerülése végett a címfoglaló letiltotta magát a kapcsolaton.
6364. Érvénytelen típus a következő eseményhez: X.
6365. Az I/O indítási eljárás belső hibát talált a PS/2 billentyűzet illesztőprogramjában.
6366. A címtárszolgáltatás a csoporttagságokat helyben értékelte ki.
6367. Az erőforrás-kezelő kíván a tranzakció koordinátora lenni (utolsó erőforrás-kezelő).
6368. A DiskRAID parancsfájl módban működik.
6369. Az Invoke metódusnak átadott üzenetet a PropagateOutParameters metódusnak kell átadni.
6370. A beállított áttelepítőtábla alapján semmi nincs leképezve azokhoz a rendszerbiztonsági tagokhoz, amelyeket a(z) [%3] elem [%4] szakaszában megadott [%2] beállítás használ. Az üres biztonsági leírók megadásának az elkerülése érdekében a program ezt a szakaszt nem fogja másolni vagy importálni.
6371. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások biztonsági másolatának előkészítése sikertelen volt. A biztonságimásolat-készítés nem folytatható.
6372. Eseményfeldolgozó
6373. A megadott mappa eltávolítása.
6374. Időzítési események
6375. Az alkalmazás IOCTL hívása hibás.
6376. Nem lehet hozzáfűzni a null értékű DrawingGroup.Children gyűjteményhez.
6377. Érvénytelen URI: Az állomásnév nem elemezhető.
6378. Érvénytelen listaérték (%2) a(z) %1 tulajdonsághoz. A program a tulajdonságot figyelmen kívül hagyja. Nézze meg a sémában az érvényes listaértékeket.%3%4%5
6379. A(z) %1 házirendosztály módosítása közben a KDC érvénytelen házirendadatokat talált, ezért a házirend módosítása nem sikerült.
6380. Annak megadása, hogy az eredeti konfigurációt eltávolítsa-e a program az áttelepítést követően
6381. (GMT+04:00) Abu Dhabi, Maszkat
6382. A(z) %1 árnyékmásolat törlése...
6383. A(z) %1 írásvédett névhasználati környezet ellenőrzése a(z) %2 távoli helyen
6384. Egy kernel üzemmódú komponens hivatkozást ad ki aktiválási környezetre.
6385. Érvénytelen MS DTC naplóméret.
6386. A kódösszeállítások a következő fájlokhoz és könyvtárakhoz férhetnek &hozzá:
6387. Nem lehet kibontani az EventMessageFileban lévő fájlnevet a következőhöz: %1. A szükséges méret: %2. A trap nem lesz elküldve.
6388. A Windows tűzfal illesztőprogramja sikeresen elindult.
6389. StartIndex értéke nem lehet nullánál kisebb.
6390. Kevés attribútumot adott meg az objektum létrehozásához. Lehetséges, hogy ez az objektum nem létezik, mert törlődött, és már a szemétgyűjteménybe került.
6391. NIS+ rendszerű kiszolgálók
6392. A(z) %1 karbantartása.
6393. Hiba történt a megadott másolási művelet végrehajtására tett kísérlet közben.
6394. A tulajdonságlapot szolgáltató beállításjegyzék bejegyzése érvénytelen.
6395. Metaadatok újraépítése: A(z) %2 új metaadatainak újraépítése során hiba történt az adatok kiírásakor, és ez lemezhibának látszhat. Ha tartósak a hibák, fejtse vissza a kötetet.
6396. A tanúsítvány aláírása nem ellenőrizhető.
6397. BELSŐ hiba - a rekordtus nem érvényes a művelethez
6398. Az IPRIPv2 időtúllépést észlelt az útvonalnál (cél: %1, következő ugrás: %2), mivel egy szomszédos útválasztó sem hirdette meg az útvonalat. Az útvonalat törölhetőként jelöli meg.
6399. Érvénytelen objektumművelet.
6400. A naplózó szolgáltatás az aktív naplótartományon kívül eső adathozzáférési kísérletet észlelt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions