English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

5701. %1 (%2) %3A példányhoz felhasználható napló-sorozatszámok már majdnem elfogytak. A jelenlegi naplógeneráció a(z) %4., amely megközelíti a maximális %5 értéket. Még %6 felhasználható naplógeneráció van. A számozás 1-től induló újrakezdéséhez a példányt tisztán le kell állítani és minden naplófájlt törölni kell. A biztonsági másolatok érvénytelenítve lesznek.
5702. ------ Támogatott DIAG parancsok ------
5703. A megadott elérési úton nincs használható eszközinformációs fájl.
5704. Nem módosítható egy cella, ha a DataGridColumn csak olvasható módban van.
5705. Nem érhető el a megosztott memória, az AppDomain alkalmazástartomány eltávolítva a memóriából.
5706. A(z) %2 kapcsolaton konfigurált %1 statikus csoport szűrője érvénytelen.
5707. Ez a megvalósítás nem támogatja a kimeneti visszajelzési módot (OFB).
5708. A program replikálta a konfigurációtárolót.
5709. A közbenső művelet végrehajtása nem sikerült
5710. A bemeneti jelszó túl hosszú. A CSVDE legfeljebb 256 karakter hosszú jelszavakat támogat.
5711. A jelenleg kijelölt kulcsszolgáltatói tanúsítvány érvényessége már lejárt, és a program nem talált hozzá megfelelő helyettesítőt. Ha a problémát nem orvosolja, az intelligenskártyás bejelentkezés nem fog megfelelően működni. Kérje meg a rendszergazdát, hogy ellenőrizze a tartomány nyilvánoskulcs-infrastruktúrájának állapotát. A láncállapot a hibaadatok között található.
5712. Összeállítás-védelmi hiba: egy összeállítás nyilvános kulcsa túl rövid volt, ezért nem használható.
5713. A(z) %1 aliasnév hozzáadva a környezethez a következő értékhez rendelve: %2.
5714. Hibaelhárítás végett elindult egy forgatókönyvpéldány
5715. Műveletek vesszővel elválasztott felsorolása
5716. Megszakadt a kapcsolat a céllal, de a kezdeményező sikeresen újracsatlakozott a célhoz. A cél neve a kiíratási adatok között szerepel.
5717. A keresett alkalmazás elérési útja vagy URL-címe
5718. A megadott művelet nem hajtható végre Range típusokon.
5719. %2: Nem lehet regisztrálni a megszakításszolgáltatás-rutint.
5720. A(z) '%1' erőforrástípus listázása:
5721. A tanúsítványsablon megújítási periódusa hosszabb, mint az érvényességi időtartama. Újra kell konfigurálni a sablont, vagy meg kell újítani a hitelesítésszolgáltató tanúsítványát.
5722. A DNS-kiszolgáló nem tudja elemezni a(z) %2 zóna %1 zónafájlját. Ellenőrizze, hogy a zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban van-e, és, hogy érvényes adatokat tartalmaz-e.
5723. A sémagyorsítótár betöltése nem tudta konvertálni a osztályséma-objektumhoz tartozó karakterlánc alapértelmezett SD-jét.
5724. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem regisztrálta a következő hely %1 URL-előtagját: %2. A hely le lett tiltva. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
5725. Internal event: The security descriptor propagation task has been notified of waiting propagation events.
5726. Akkor válik aktívvá, ha a munkavégző szál előrehaladást jelez.
5727. Az ügyfél házirendje szerint a MaxStale = X.
5728. A "Default Web Site/app1" alkalmazás törlése
5729. Hiba történt egy keresési művelet során.
5730. A tag nem található: „Tag”.
5731. Érvénytelen GW_* parancs.
5732. Új egyéni hiba létrehozása
5733. A konfigurációs beállításkulcsot nem lehetett írni.
5734. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta megállapítani, hogy ennek a címtárkiszolgálónak a neve (%1) egyedi-e a távoli címtárkiszolgálón (%2). Ha ez a név nem egyedi, nevezze át a helyi címtárkiszolgálót.
5735. További részleteket a nyomkövetési fájlban találhat.
5736. Ezzel a tulajdonsággal nem használható a „get” metódus.
5737. Egyértékű attribútumhoz több érték lett megadva.
5738. Az iSCSI-illesztőprogram megvalósítása nem fejezett be megfelelően egy műveletet.
5739. Nincs megadva a felsorolás alaptípusa.
5740. %1!-15.15s! - Belső szolgáltatói adatok frissítése.
5741. A WMI-adatszolgáltató nem ismerte fel érvényesnek az átadott adatelem-azonosítót.
5742. Egy engedély részleteinek megtekintéséhez jelölje ki az engedélyt, és kattintson az „Engedély megtekintése” gombra.
5743. Az SMTP-kiszolgáló neve szükséges, de nem található a konfigurációs forrásban.
5744. Nem lehet bezárt TextReader objektumból olvasni.
5745. A kérés ki lett hagyva a torlódásvezérlés miatt.
5746. A művelet nem tud folytatódni, mert az objektum eltávolítás alatt van.
5747. A célkapu szerkezete már létezik.
5748. Cím : %1
5749. Az intelligens kártya olvasása...
5750. A bináris adatok eredménye DateTime érték lehet, jelekkel a DateTime.MinValue.Ticks és a DateTime.MaxValue.Ticks között.
5751. A böngésző vezérlője nem ágyazható be
5752. Ismeretlen blokktípus. Előfordulhat, hogy az adatfolyam sérült.
5753. Az objektum replikálása megtagadva, mert a neve felismerhetetlen, nem teljes.
5754. A replikációs művelethez megadott megkülönböztető név már létezik.
5755. Nem érhető el a tartomány
5756. A megadott hitelesítési csomag ismeretlen.
5757. A(z) <%2> csatlakozási pont <%1> céljának nincs megosztásra vonatkozó hozzáférés-szabályozási listája; a rendszer figyelmen kívül hagyja az összehasonlításkor.
5758. Egyéb tartományi paraméterek (SAM általi használatra)
5759. A(z) '%6' időpontban indult biztonsági mentés a következő hibakóddal meghiúsult: '%2'.
5760. A csatlakoztatott fájlrendszeren a kiterjesztett attribútum fájl sérült.
5761. Az IIS előző verzióival való kompatibilitás érdekében a(z) "%1" szűrő telepítése globálisan történt a beállításjegyzékből. Ahhoz, hogy az Internetes szolgáltatások kezelése programmal vezérelni tudja a szűrőt, távolítsa el azt a beállításjegyzékből, és az Internetes szolgáltatások kezelése programmal vegye fel globális szűrőként. A szűrők a beállításjegyzékben a "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W3Svc\Parameters\Filter DLLs" ágban helyezkednek el.
5762. A(z) X token az adott modult képviselő speciális modultípusra oldható fel.
5763. A Küldő postaládája nem található.
5764. A megadott objektum aktív használatban van, a művelet nem megengedett.
5765. A megadott hitelesítő adatok nem voltak teljesek, és nem lehetett őket ellenőrizni. További információk a környezetből nyerhetők.
5766. A tárolási műveletet azonnal meg kell ismételni.
5767. Nincs megjelenítendő útvonal.
5768. A karakterlánc nem értelmezhető érvényes DateTime értékként, mert a hét napja helytelen.
5769. Egy MS DTC komponens kivételt okozott. Hibaadatok: %1%2
5770. Nem sikerült hozzáadni a rendszerhez a(z) %1 hálózati eszközt. E buszszámbavevő esetében a rendszer elérte a(z) %2 fizikaieszköz-objektumos határértéket. Nem lehet további eszközöket telepíteni a rendszerre.
5771. DEL Fájlokat töröl.
5772. A(z) %4 alkalmazás leállította az energiaellátási átmenetet.
5773. A DHCP naplófájljához tartozó elérési út túl hosszú.
5774. Az eszközhöz vagy az eszköztípushoz nem tartozik megjelenítési ikon.
5775. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítéséhez módosítani kell a tartomány konfigurációját. A konfigurációváltozásokat azonban a rendszer még nem replikálta az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások %1 példányára. A replikáció elkészültével próbálkozzon ismét az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítésével.
5776. _Switch ViewingMode
5777. Meg kell adni egy címzettet.
5778. Nem vehető fel erőforrás egy tranziens modulba vagy tranziens kódösszeállításba.
5779. Az objektumot nem lehet tranzakcióban megnyitni.
5780. Sikertelen Win32 API-hívás: (%1). Ellenőrizze, hogy nincs-e zárolva valamelyik fájl, a megoldáshoz fontolja meg a rendszer újraindítását.%2%3%4%5
5781. Felülírja a következőt: %1? (Igen/Nem):
5782. A rendszerobjektum-hivatkozás (%1) %2 és a visszamutató hivatkozás helyes a következőn: %3.
5783. Az árnyékmásolat következő helyi csatlakozási pontként történő elérhetővé tételének megkísérlése: %1.
5784. Az üzenetet (%1) nem lehet formázni. A FormatMessage visszatérési kódja: %2. A trap nem lesz elküldve.
5785. Nem található a(z) Típusnév típus
5786. A rendszer adatkivonat-hibát észlelt. A számított és a megadott ellenőrző összeg a kiíratási adatok között szerepel.
5787. Érvénytelen eredet, lásd System.IO.SeekOrigin értékét.
5788. Az alkalmazás által használt összeállítás jegyzékfájlja olyan függő összeállításra hivatkozik, amely nincs telepítve
5789. Hiba történt a célbejegyzés azonosítójának beolvasására tett kísérlet közben.
5790. A COM+ eseményrendszernek nem sikerült elindítania a(z) %3 metódust a(z) %2 előfizetőn. Az előfizető válasza: HRESULT %1.
5791. '%1' tulajdonságainak listázása:
5792. A címtárszolgáltatás egy gyermekpartíciót észlelt a kért partíciónév alatt. A partícióhierarchiát felülről lefelé kell kiépíteni.
5793. A megjelölt célelemhez már tartozik adathordozó.
5794. X bájt pufferelve.
5795. A helyreállítási jelszót nem sikerült menteni erre a helyre. Ez a hely nem érhető el. Mentse máshová a helyreállítási jelszót.
5796. MemberData érvénytelen számú tagot tartalmaz.
5797. A törölni kívánt virtuális könyvtár elérési útja vagy URL-címe
5798. Az elérési út nem lehet egy meghajtó-betűjel.
5799. A Windows átugorja a(z) <%1> könyvtárat, mert az nem csoportházirendobjektum-könyvtár.
5800. Nem lehetett beállítani a gépelési sebességet és késleltetést.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions