English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

8401. Az elérési út (%1\%2) túl hosszú.
8402. Az alapmódú hitelesítési együttes törlésre vár.
8403. A hatókör (%1) %2 százalékig tele van, így csak %3 szabad IP-cím maradt.
8404. A(z) X bővítőszolgáltató nem kompatibilis a következő típussal: Y.
8405. Az adatbázis-művelet nem sikerült, mivel az attribútumnak nincs értéke.
8406. A rendszer túllépte az előre beállított átirányítási határt.
8407. A zóna (%1) letöltésekor (forrás: %2) a DNS-kiszolgáló olyan %3 tartománynévhez kapott RR-t, amelyhez már előzőleg érkezett egy CNAME (alias) RR. Ha CNAME RR-t használ, akkor az lehet az egyetlen rekord a tartománynévhez. A(z) %3 CNAME RR-jét a rendszer figyelmen kívül hagyja.
8408. A szülőtábla nem létezik.%1%2%3%4%5
8409. Adathiba (CRC)
8410. A megadott érték nem lehet negatív.
8411. A csoportházirend-objektumok feldolgozásának indítása...
8412. Az IGMP érvénytelen fejlécű csomagot kapott. A csomagot elvetette. A csomag a következő IP-című helyi kapcsolaton érkezett: %1, a következő IP-című szomszédos útválasztótól: %2.
8413. A kötésleíró nem tartalmazza az összes szükséges információt.
8414. Az utolsó fennmaradó felügyeleti fiókot nem lehet tiltani vagy törölni.
8415. A regisztrált MSXML nem támogatja az érvényesítést.
8416. Nem sikerült a konzisztencia-ellenőrzés a(z) '%1'\'%2' összetevő esetében. A(z) '%4' kezdési időpontú biztonsági mentés nem tartalmazza majd a(z) '%3' alkalmazást
8417. Az MS DTC belső hibával találkozott, és megszakad.
8418. Leírás: Csoportok keresése megadott feltételek alapján a címtárban.
8419. Folyamat leállítása
8420. %1 fogadva. Feladó: %2. Feladó azonosítója: %3. Címzett: %4. Oldalak száma: %5. Átvitel ideje: %6. Eszköz neve: %7. Nézze meg az eseménnyel kapcsolatos részletes adatokat a műveletnaplóban.
8421. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudja hozzáadni a(z) %1 tanúsítványt a következőhöz: %2. %3. %4.
8422. Ez a Visual elem nem csatlakozik PresentationSource elemhez.
8423. Felhasználó: %1\%2
8424. A partíció nem az aktuális aktív partíció
8425. Tranziens kódösszeállítás nem menthető.
8426. Eseményrendszer
8427. Hiba történt a konfiguráció írásakor. Hibaüzenet: X
8428. Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services schema cache has been updated successfully.
8429. A DNS-kiszolgáló nem tud létrehozni egy UDP-szoftvercsatornát. Az eseményadat a hibakód. Indítsa újra a DNS-kiszolgálót vagy a számítógépet.
8430. Index és count értékének a pufferen belüli helyet kell képviselnie.
8431. Leállt a(z) %1 szolgáltatás.
8432. A megadott megszakításvektor még mindig csatlakoztatva van.
8433. %1!-36s! %2
8434. A kért propagáló protokoll nincs CRM-ként regisztrálva.
8435. A hálózati beállítások érvénytelenek.
8436. Ismeretlen tagsági feltétel – X.
8437. A hitelesítésszolgáltató nem tudta inicializálni a levelezés üzenetküldési objektumait.
8438. A gyorsítótárban lévő elem állapota változik
8439. Más házirend-változási események
8440. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások az érvénytelen tanúsítványt (%1) törölte a következőből: %2.
8441. Beépített szállítóspecifikus beállítások
8442. A rendszerindítási kiválasztás nem sikerült, mert egy szükséges eszköz nem érhető el.
8443. Formázó karakterlánc csak a következő lehet: „G”, „g”, „X”, „x”, „F”, „f”, „D” vagy „d”.
8444. ------ Támogatott REGISTRY parancsok ------
8445. Az engedélyezett tagsági szolgáltatók felsorolása
8446. A SelectedDates gyűjtemény csak többszörös kijelölési módban módosítható. Egyszeres kijelölési módban használja a SelectedDate tulajdonságot.
8447. A telepített kodekek nem támogatják a médiafájl formátumát.
8448. Egy érvényes hibernációs fájl érvénytelenné vált, ezért fel kell hagyni a használatával.
8449. - Szolgáltatóazonosító: %1
8450. Vendég %1, egyéb %2
8451. A válasz elfogadása az újrapróbálkozási számláló = X értéke alapján.
8452. A SendTargets segítségével végzett iSCSI-felderítés meghiúsult (hibakód: %1) a(z) %2 célkapun; a cél érvénytelen SendTargets szöveges választ adott.
8453. A megadott kivonatkód érvénytelen. Próbáljon egy kódösszeállításból importálni kivonatkódot.
8454. A "Default Web Site" nevű hely leállítása
8455. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem talált intelligenskártya-olvasót a %2 sablonhoz. Az igénylés nem fog megtörténni.
8456. A gyorsmódú biztonsági társítást az IPsec-illesztőprogram lejártra állította.
8457. Előfordulhat, hogy az objektum mezői nincsenek megfelelően inicializálva.
8458. Az SNTP-kiszolgálók IPv6-címlistája
8459. A String típusúként átadott mutató nem lehet a folyamat címterének alsó 64 KB-os részében.
8460. Az InetLog környezeti változó létrehozása nem sikerült. Az adat a hibakód.
8461. Egyes beállításokat a rendszergazda határoz meg.
8462. Internal event: An LDAP client connection was closed because the directory service is shutting down.
8463. A kért objektum nem található.
8464. A GOVERNSID attribútum hiányzik.
8465. A szükséges titkosítási illesztőprogram nincs betöltve a rendszeren.
8466. Egy gyorsítótárazott objektum típusa érvénytelen
8467. Összehasonlítás: %1 - %2.
8468. Az automatizálási ügyfél nem tudja elérni a felhasználói felületet, mert az alkalmazás leállítása folyamatban van.
8469. A számláló típusa megadja, hogyan kell értelmezni a számláló értékét, például tényleges számként vagy változási sebességként.
8470. Nem lehet kötést létrehozni a következő átviteli technológiájával: %2. Lehetséges, hogy az IP-figyelési lista hivatkozást tartalmaz egy olyan adapterre, amely nem található meg ezen a számítógépen. A hiba számát az adatmező tartalmazza.
8471. A nyomkövetés engedélyezése a "Default Web Site" nevű helyre. Ez feltétele a nyomkövetés engedélyezésének a helyen belüli összes URL-cím esetében.
8472. X választható ügyféltanúsítvány maradt.
8473. "%1" sikeresen leállítva
8474. A felhasználó módosította a felhasználói felület nyelvét a következőre: "%1".
8475. A biztonsági másolatok nem tárolhatók tömörített köteten. Bontsa ki a kötetet, és próbálkozzon ismét a művelet végrehajtásával.
8476. Nincsen konfigurálva házirend
8477. A Year, a Month és a Day paraméter nem megfelelő DateTime értéket képvisel.
8478. A proxy JScript fájl kivételt okozott inicializálása közben: X.
8479. A műveletet egy fő-DSA-nál kell végrehajtani.
8480. A tranzakcióhoz nem lehetett importobjektumot találni.
8481. A fürt '%1' hálózata működik. A feladatátvevő fürt összes, a hálózathoz csatlakoztatott csomópontja képes kommunikálni rajta keresztül.
8482. Egy csatornagyűjtő meghívta a gyűjtőverem Store metódusát anélkül, hogy előtte adatot helyezett volna el a veremben.
8483. Belső hiba történt a metabázisfájl módosításainak elemzése közben. Elképzelhető, hogy egyes módosítások nem lettek alkalmazva. %1%2%3%4%5
8484. A MUI-értesítés művelete nem sikerült, állapotkód: %1. Nem történt visszahívás.
8485. A maximális pufferhossznak az aktuális pufferhossznál kisebbnek kell lennie.
8486. Az MS DTC XA tranzakciókezelő indítása nem sikerült. Az MS DTC elindul ugyan, de az XA tranzakciókezelő szolgáltatás le lesz tiltva.
8487. Nem található az SMTP-állomás.
8488. A Központi Windows-telepítési szolgáltatások nem tudják 1779 DN formátumra alakítani a(z) %4 összetevőt.
8489. A(z) %2%3 helyen lévő tranzakciós erőforrás-kezelő végzetes hibát talált és leállt. Az adatok tartalmazzák a hibakódot.
8490. Nem kérelmezhető olyan tulajdonság vagy minta, amely nem gyorsítótárazott.
8491. Névhasználati környezet fején és írásvédett objektumokon nem engedélyezettek az átnevezési és áthelyezési műveletek.
8492. %1!-20s! %2!-30s!
8493. A kötet javítva lett, de a kötetet tartalmazó partíció nem lett megjelölve aktívként, mert logikai meghajtó.
8494. Címke értéke: HSM
8495. Az IPRIPv2 nem tudott halommemóriát létrehozni. Az adat a hibakód.
8496. A kiszolgáló elutasította az ügyfél hitelesítő adatait.
8497. A művelet végrehajtása előtt hívja meg a Bind metódust.
8498. Már beállították a távelérési saját hibák üzemmódot.
8499. Replika hozzáadása a tartományba
8500. A GUID azonosító lekérésének kísérlete a(z) %1 kiszolgálóról sikertelen volt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions