English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

2201. A megadott elérési út vagy fájlnév közül az egyik vagy mindkettő túl hosszú. A teljesen minősített fájlnévnek 260 karakternél, a könyvtárnévnek 248 karakternél kell rövidebbnek lennie.
2202. A Központi Windows-telepítési szolgáltatások érvénytelen ügyféltől kaptak üzenetet.
2203. Az InkSerializedFormat művelet sikertelen.
2204. Nem lehetnek adatok a DNAME rekord alatt.
2205. Ellentmondóak a kiterjesztett attribútumok.
2206. A megbízottnév (%1) engedélyei hiányoznak.
2207. A faxszolgáltatás egyetlen kijelölt faxeszközt sem tudott inicializálni. Amíg nincs faxeszköz telepítve, nem lehet faxot küldeni és fogadni.
2208. A(z) X egyéni kulturális környezet fájlja sérült. Próbálja meg törölni az adott kulturális környezet regisztrációját.
2209. A számítógépfiók-jelzők javítva.
2210. Natív modul telepítése
2211. A konfigurációs szakasz zárolásának feloldása olyan adott adatkezelési szinten, amely lehetővé teszi a beállítások alacsonyabb szintről történő felülírását. Ha a konfigurációs elérési utat definiáló azonosító meg van adva, a rendszer a megadott elérési úton feloldja a konfiguráció zárolását az adott szakaszra. Ellenkező esetben a megadott szakasz zárolását a kiszolgáló egészén feloldja.
2212. Az erőforrás-kezelő olyan tranzakciót próbált meg előkészíteni, melyhez nem csatlakozott.
2213. MUI NotifyUILanguageChange feladat
2214. DHCPV6 - ügyfél törölve
2215. ------ Támogatott COMMENT parancsok ------
2216. %1 (%2) %3A(z) %4 tömörített fájl írásra és olvasásra szóló megnyitása nem sikerült, mert nem lehetett szokásos fájllá alakítani. A fájlmegnyitási művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %5. Ha ezt a hibát a jövőben el szeretné kerülni, kézzel bontsa ki a fájlt, és az azt tartalmazó mappa tömörítési állapotát módosítsa tömörítetlenre. A tömörített fájlok írását a program nem támogatja.
2217. A TrimFlag paraméter nincs a beállításjegyzékben; Az alapértelmezett érték (%1) lesz használva.
2218. Internal event: The group membership cache task will run again in %1 minutes.
2219. Nem fut az alkalmazásíró. Ellenőrizze, hogy működik-e az alkalmazásíró, és futtassa újra a helyreállítást.
2220. A késleltető „X” betöltő megköveteli, hogy a következő meg legyen valósítva az IServiceProvider illesztőfelületben: „Y”.
2221. Nem sikerült betölteni a SECURITY.DLL-t.
2222. %1!wS!\%2!wS!, Cél (kiszolgáló: %3!wS!, mappa: %4!wS!) Hiányzó
2223. MemoryStream belső puffere nem érhető el.
2224. Hibás HEX karakterlánc
2225. Az IPRIPv2 nem tudott szemafort létrehozni. Az adat a hibakód.
2226. Az "Új webhelyem" nevű hely létrehozása a megadott rövidített kötéssel a www.domain.com webhely 80-as portjához tartozó HTTP-kérelmek figyeléséhez.
2227. A fürt konfigurációs adataira vonatkozó visszaállítási kérés eredménytelen. A visszaállítás az azt megelőző előzetes fázisban okozott hibát: ez rendszerint azt jelzi, hogy a fürtöt felépítő csomópontok némelyike jelenleg nem működik. Győződjön meg arról, hogy a fürtszolgáltatás a fürtöt alkotó összes csomóponton megfelelően működik.
2228. Nem felügyelt kód hívásának engedélyezése
2229. Hiba történt a NatOA-terhelés feldolgozásakor.
2230. A fürthálózat nem érvényes IPv6-bújtatás erőforrásként. Ellenőrizze annak az IP-cím erőforrásnak a konfigurációját, amelyiktől az IPv6-bújtatás erőforrás függ.
2231. A(z) %2 feltételezett soros port vizsgálata közben, a rendszer FIFO-t talált. Ezt használja majd.
2232. A metaadatfájl neve vagy a könyvtár elérési útja érvénytelen.
2233. TCP - alapértelmezett élettartam (TTL)
2234. Érvénytelen mappa: „X”.
2235. Az USB flash meghajtó már tartalmazza a számítógép indítókulcsát.
2236. Nem adható hozzá több felső szintű metaadatblokk.
2237. A hibakereső nem futtatható.
2238. A gyorsítótárazott metaadatok között nem található kérelemfejléc, amellyel a gyorsítótárazott válasz Vary fejléce alapján tesztet lehetne lefolytatni.
2239. Nem hozható létre a kapcsolat
2240. A rendszer érvénytelen kulcsot kapott a CHAP-egyeztetés közben. A kulcs=érték pár a kiíratási adatok között szerepel.
2241. A napló olvasása alatt a program elérte a fájl vége jelet.
2242. A kért aktiválási környezet szakaszának típusa nem egyezik a lekérdezési API-val.
2243. Újrakötési (T2) idő
2244. A jogkivonat ismeretlen X509 szabványú aláírókulcs-azonosítóra (SKI) hivatkozott.
2245. A kódösszeállítás már teljesen megbízható volt.
2246. A mintában szereplő „X” karakter érvénytelen.
2247. A nyilvános kulcs algoritmusparaméterei hiányoznak.
2248. [NETFTAPI] %1 esemény jelzése, cím: %2
2249. A következő elérési úthoz való hozzáférés megtagadva: „X”.
2250. A FailedRequestTracing modul futási hibát észlelt. A hiba legalább %1 alkalommal fordult elő az elmúlt %2 percben. Az adat a hibakód.
2251. A gyűjtemény kérelemfejléceket tárol, és nem tartalmazhatja a megadott válaszfejlécet.
2252. Nem felel meg művelet a megadott azonosítónak
2253. A felhasználó által megadott képpontárnyékoló érvénytelen. E kivétel kiváltásának elkerüléséhez regisztráljon egy PixelShader.InvalidPixelShaderEncountered eseménykezelőt.
2254. Érvénytelen egyszerű típus: Típusnév. Esetleg használja a CodeObjectCreateExpression konstruktort.
2255. A PS/2 billentyűzet nem létezik, vagy nem lehetett észlelni.
2256. Egy ACE objektum bináris formátuma érvénytelen.
2257. A COM+ eseményrendszer nem várt nulla mutatót talált a belső feldolgozás során a(z) %2 / %1 sorban. Forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához, és jelezze a hibát.
2258. A kapcsolódás sikerült: %1
2259. %1!-15.15s! - A DiskRAID-parancsok listázása.
2260. Vary fejléc: A Request és a gyorsítótári fejlécmezők száma nem egyezik, a fejléc neve = X.
2261. Rekordmódosítás
2262. Hiba történt a nyomkövetési fájl írása közben. Hiba: %1.
2263. A program nem hoz létre regisztrációs parancsfájlt, mert nincsenek regisztrálandó típusok.
2264. A meghívott objektum kivételt váltott ki.
2265. A bejelentkezés AUTH hitelesítés használatával sikertelen.
2266. Szolgáltatói gyorsítótár ürítése.
2267. Nyomtatási név: %1!.*s!
2268. Internal error: Some internal configuration information could not be set. Reinstall Active Directory Lightweight Directory Services.
2269. A hosszúságnak nagyobbnak kell lennie mint X.
2270. A dinamikus lemezeket nem támogatja ez a rendszer.
2271. A további átadott adatok nem felelnek meg a StylusPointDescription elem alapján várt adatoknak.
2272. A(z) X érvénytelen Y érték.
2273. Nem sikerült törölni, a könyvtár nem üres vagy nem létezik.
2274. (GMT+02:00) Athén, Isztambul, Minszk
2275. A jelenlegi munkamenet nem interaktív.
2276. Nem megengedett MS DTC TIP átjáróátmenet. %1
2277. Az állapotjegyző jóváhagyott egy kérelmet.
2278. Napló fogadása
2279. Kivétel történt a BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő letiltásakor. A kivétel a(z) %1 kezelőszakasz módosításakor történt. Kivétel :%2
2280. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások ezen példánya nem léptethető elő, mert a NetBIOS számítógépnév szóközt tartalmaz. Nevezze át a számítógépet, és indítsa újra az előléptetést.
2281. A kérelem végrehajtása sikertelen, WebExceptionStatus = X.
2282. A faxszolgáltatás nem tudta inicializálni az útválasztó modult ('%1'). Lépjen kapcsolatba az útválasztási bővítmény forgalmazójával. Hely: %2. Az útválasztási bővítmény állapota: %3. Hibakód: %4.
2283. Valamelyik időzítési művelet nem a megfelelő sorrendben került be a sorba.
2284. A kizárólagos szemafort egy másik folyamat birtokolja.
2285. A(z) %1 hálózati eszköz sikeresen hozzáadva a számítógéphez.
2286. Az alapszintű adatfolyam nem írható.
2287. A kernel tranzakciókezelőjének meg kellett szakítania vagy törölnie kellett a tranzakciót, mert az megakadályozta a folyamat előrehaladását.
2288. A törlendő konfigurációs szakasz. Az elérhető konfigurációs szakaszok listájának megtekintéséhez írja be a ? karaktert.
2289. A megadott IP- vagy hardvercímet egy másik ügyfél használja.
2290. A naplófeldolgozó eljárásszál (%1) nem állt le 30 másodperc alatt. A szál le lesz állítva.
2291. Hitelesítő adatok érvényesítése
2292. %1 (%2) %3Az adatbázismotor a(z) %4 adatbázis indexeinek karbantartását kezdeményezi, miután a Windows verzióját frissítette. Régi verzió: SP%8 szervizcsomaggal ellátott %5.%6.%7; új verzió: SP%12 szervizcsomaggal ellátott %9.%10.%11. Ez az üzenet tájékoztató jellegű, nem utal adatbázishibára.
2293. A print() utasítás engedélyezése
2294. Az eljárásszám kívül van a tartományon.
2295. Jelenleg nincs alapértelmezett eszközillesztő kijelölve az illesztőosztályhoz.
2296. A kérelem és a válasz között nem egyezik a kulcsarchiválás kivonata.
2297. A tárolófájl összevonása nem megfelelő (sikeres véglegesítés).
2298. Verzió: %1
2299. BinaryFormatter hiba történt az alkalmazástartományokban. Várt érték: „X”. Kapott érték: „Y”.
2300. Érvénytelen TypeCode: „X”.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions