English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

2901. Nem olvasható az OLE-tranzakciókhoz használt proxy-DLL neve a beállításjegyzékből. Hibaadatok: %1
2902. Bepillantás kézbesítetlen levélbe
2903. A HCAP-kiszolgáló leállítása nem sikerült.
2904. A(z) „X” forráshoz a Switches szakaszban megadottal azonos nevű kapcsolónak kell tartoznia.
2905. Kivétel történt a BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő letiltásakor. A kivétel a(z) %1 könyvtár törlésekor történt. Kivétel :%2
2906. A CachePolicy elem jelenlegi értéke CacheOnly, de a kívánt erőforrás nem található a gyorsítótárban.
2907. A megadott gyökérobjektum nem lehet alhivatkozás.
2908. A fájlreplikációs szolgáltatás nem tud kommunikálni a tartományvezérlő fájlreplikációs szolgáltatásával. Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
2909. A jelenlegi regisztrációs adatbázis sérült. A COM+ katalógus visszatért az adatbázis egy korábbi verziójához. %1
2910. Legrégebbi tranzakció kora: %1
2911. BELSŐ hiba - érvénytelen mágikus szám a konfigurációs másolatban
2912. Nem sikerült végrehajtani a parancsfájlt: Http-állapotkód = %2!.20s!

2913. VER Kiírja a Windows verziószámát.
2914. A szöveg töréspontja korábban használaton kívül lett helyezve.
2915. A folyamat által pillanatnyilag használt fizikai memória mérete.
2916. Tanúsítványszolgáltatások ügyfele: A hitelesítő adatok hordozása nem megy végbe, mert a helyi tárolóban található tokenek száma meghaladja a maximális értéket.
2917. A fájlreplikációs szolgáltatáshoz tartozó API hibásan lett meghívva.
2918. A licenc házirend-gyorsítótára ki lett ürítve, mert a várható időtartam alatt nem frissült.
2919. A kódösszeállítás exportálva a(z) „X” típustárba, és a típustár regisztrálása sikeresen befejeződött.
2920. Névtér eltávolítása.
2921. Hiba a beállításkulcs megváltozása eseménykezelőjének (%1) bezárásakor. A CloseHandle visszatérési kódja: %2.
2922. A művelet nem érvényes üres gyűjteményen.
2923. Visszatérés a korábbi XML-ellenőrzéshez.
2924. A megadott DHCP-ügyfél nem fenntartott ügyfél.
2925. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta átadni a műveleti főkiszolgáló szerepköröket az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások egy másik példányának. A lehetséges okok: Egyetlen másik AD LDS-példány sem érhető el műveleti főkiszolgáló szerepkör hozzárendeléséhez, vagy az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások olyan AD LDS-példány rekordját tartalmazza, amely már nem létezik.
2926. A DNS-kiszolgáló select() függvényhívása nem sikerült. Az eseményadat tartalmazza a hibát.
2927. A következő típusnak nincs Parse metódusa: „Típusnév”.
2928. Részletes helyelemzés ...
2929. A(z) %1 író megtalálható a biztonsági másolat összetevőit leíró dokumentumban és a számítógépen.
2930. A felhasználó nem helyi, továbbítás a megadott elérési útra.
2931. A felhasználó (%1\%2) ügyféltanúsítványa nem érvényes, ezért az intelligenskártyás bejelentkezés nem sikerült. Lépjen kapcsolatba a felhasználóval, és kérjen további információkat az intelligenskártyás bejelentkezéshez használt tanúsítványról. A lánc állapota: %3
2932. A kodek többször lett hozzáadva.
2933. A folyamat nem éri el a portot, mert már másik folyamat használja.
2934. Konfigurációs elérési út vagy URL-cím, amelyen a keresés zajlik. Ha nincs megadva, az alapértelmezés szerint használt érték a kiszolgálói konfigurációs szint
2935. Az új alkalmazás esetében beállítható dinamikus alkalmazástulajdonságok megjelenítése
2936. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes platformspecifikus hiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
2937. Nem található illesztőfelület.
2938. Várólistakézjegy
2939. Hiba történt az eszközön (%1) a lapozási művelet közben.
2940. A címtárszolgáltatás hiba miatt nem tudja feldolgozni a parancsfájlt.
2941. Örökölt felhatalmazási sza&bályok:
2942. %1 (%2) %3Az első visszaállított naplófájl (%4) száma túl magas. Az első naplófájlnak a következőnek kell lennie: %5.
2943. BELSŐ hiba - a művelethez hozzárendelt rekordra van szükség
2944. A rendszer átugrotta a(z) %1 webhelyet, mert azon nem található kiszolgáló.
2945. Nem találhatók a következő árnyékmásolatkészlet-azonosító tulajdonságai: %1.
2946. A képpontárnyékoló modellje (Pixel Shader Model 3.0) megköveteli, hogy az egész állandók a [0–15] számú regiszterekben legyenek.
2947. A kezdeményező CHAP használatát igényli a bejelentkezési hitelesítéshez, de a cél nem ajánlotta fel a CHAP alkalmazását.
2948. A megadott virtuális könyvtár eltávolítása. Ehhez meg kell adni a virtuális könyvtár teljes azonosítóját, amelynek létező virtuális könyvtárhoz kell tartoznia.
2949. A cserélni kívánt vonásoknak folyamatosan kell létezniük a jelenlegi StrokeCollection elemben.
2950. A fájlok tárolásához fiók szükséges
2951. Biztosan vissza kívánja állítani ezt a házirendszintet az alapértelmezett házirendre? A művelet eredményeképpen elveszti az e házirendszinten végrehajtott módosításokat.
2952. Nem lehetett memóriát lefoglalni %2 új adatainak az elhelyezésére.
2953. Ennek a távelérési proxynak nincs csatornagyűjtője, ami azt jelenti, hogy a kiszolgálónak nincsenek figyelő regisztrált kiszolgálói csatornái, illetve hogy ennek az alkalmazásnak nincs megfelelő ügyfélcsatornája a kiszolgálóval folytatott beszélgetéshez.
2954. Az alkalmazás teljes IIS-metaadatbázis elérési útja. Ez a kapcsoló nem használható együtt a -v vagy a -p kapcsolóval.
2955. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított ECC-memóriahiba a(z) %3 memóriacímen (memóriamodul: %4, memóriakártya: %5) a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
2956. A szótár nem lehet NULL.
2957. Ehhez a témához nem tartozik súgó.
2958. OSS ASN.1 hiba: a függvény nincs implementálva.
2959. Az összes csomópont tulajdonságainak listázása:
2960. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem regisztrálta a következő hely %1 URL-előtagját: %2. A HTTP.sys szolgáltatás túl sok port figyelésére lett beállítva. A hely le lett tiltva. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
2961. A varázsló nem tudta beolvasni a műveleti attribútumokat az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások távoli példányáról (%1) az LDAP használatával.
2962. A nem nulla betűkészletindex-értékek csak TrueType-gyűjtemények (.ttc) esetében érvényesek.
2963. Hiba történt az ACPI alrendszerben.
2964. A folyamat egyedi azonosítója.
2965. Nem sikerült a fájlok másolása.
2966. Az objektum típusa csak UInt32 lehet.
2967. Az objektumhivatkozás nincs beállítva semmilyen objektumpéldányra.
2968. A(z) <%1> csatlakozási pont újraelemzési pontja nem létezik.
2969. A bejegyzést készítő alkalmazás által a bejegyzéshez rendelt fiók felhasználóneve.
2970. Az internetes szolgáltatások újraindítása engedélyezve.
2971. A célcím-szerkezet már létezik.
2972. Vagy nem tartozik eseményindító a feladathoz, vagy a létező eseményindítók tiltottak illetve nincsenek beállítva.
2973. '%1!ls!' nem része a fájlrendszernek. A művelet befejezéséhez hozzá kell adni azt.
2974. A tulajdonság nem törölhető.
2975. Felhasználónként visszafordíthatóan titkosított jelszó engedélyezése
2976. A konfigurációs fájl kulcsának (%1) értéke NULL.
2977. A másolási (vagy importálási) feladat után a WMI-szűrőre [%2] mutató hivatkozás nem őrződik meg.
2978. A fájlt nem lehet önmagára másolni.
2979. Az adatfolyam nem támogatja a Flush műveletet.
2980. A szál már háttérben történő feldolgozási üzemmódban van.
2981. A megadott karakterlánc nem az e-mail címekhez szükséges formájú.
2982. A kiszolgáló egy Windows API hívás váratlan hibája miatt nem tudta megállapítani, hogy az aszinkron üzenet megbízható partnertől származik-e. A feladó nem megbízható. A sikertelen API-t és a megfelelő hibakódot lásd alább. %1
2983. System.Void példánya nem hozható létre dinamikusan.
2984. A címtárszolgáltatás megadott attribútuma vagy értéke már létezik.
2985. HTTP SSL nyomon követése feladat
2986. A GUID karakterlánc csak hexadecimális karaktereket tartalmazhat.
2987. Egyéb adapter %1:
2988. Egy partícióegység cseréjének művelete kezdeményezve.
2989. Nem volt elég memória a változókötési lista pufferének lefoglalásához. A trap nem lesz elküldve.
2990. Az elosztott fájlrendszerbeli névtérhez vagy csatlakozási ponthoz tatozó cél állapotának beállítása vagy megtekintése.
2991. Nem található a következő tag: „Tag”.
2992. RootScalability tulajdonság letiltása a névtérben.
2993. Konfigurációs szakasz nem engedélyezett a kódcímkében
2994. %2: Az illesztőprogramot nem sikerült inicializálni.
2995. A DNS-kiszolgáló érvénytelen tartománynevet ("%1") érzékelt.
2996. A továbbított ablakleíró érvénytelen.
2997. Az MS DTC nem futtatható ezen a fürtcsomóponton, mert az MS DTC erőforrást jelenleg a fürt egy másik csomópontja birtokolja. Hibaadatok: %1
2998. A megadott erőforrás beágyazása
2999. Kérjen meg egy tartományi rendszergazdát, hogy futtassa az SPN-parancsfájlokat a(z) %1 címtárban.
3000. Előző gomb

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions