English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

9501. 1 árnyékmásolat törölve.
9502. A környezeti tulajdonság nem találta megfelelőnek a választott környezetet az aktiváló objektum számára.
9503. Bejelentkezési parancsfájl
9504. A(z) %5 (%4) diagnosztikai modult későbbi indítás céljából sorba állította a rendszer, forgatókönyv: %1, példány: %2, eredeti tevékenység azonosítója: %3.
9505. Hiba történt a parancs alkalmazáshoz való küldésekor.
9506. Megadása esetén a fordítás során hibakeresési információ is ki lesz adva.
9507. Nem üres alapvető alkalmazáscsoportokat nem lehet tartományok között áthelyezni.
9508. A forrásobjektum SID-je már létezik a célerdőben.
9509. A(z) %1!d! állapot beállítása sikertelen a következőhöz: %2!wS!, állapot: %3!x!
9510. %1!-20s! Nincs
9511. A webes közzétételi szolgáltatás nem tudta beállítani a(z) "%1" virtuális hely csatlakozási időkorlátját. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
9512. A naplózó szolgáltatás felhasználó által rendezett pufferei kimerültek.
9513. Szintaxishiba, a parancs nem ismerhető fel.
9514. Érvénytelen paraméter: hibás argumentum (%1)
9515. Internet Relay Chat - IRC-kiszolgálók
9516. A tiltott helyek zónájából származó kódok semmilyen engedélyt nem kapnak.
9517. A jogkivonat nem megbízható kibocsátót határoz meg.
9518. A megadott billentyűzetfogadó nem ennek a forrásnak a gyermeke.
9519. Érvénytelen paraméter: a kihagyási lista nem szükséges az importáláshoz
9520. A beszúrási index az engedélyezett tartományon kívül esik. Az index nem lehet negatív, és kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie a méretnél.
9521. A csatlakozási útvonalnak üres könyvtárnak kell lennie.
9522. A fürtszolgáltatás megkísérli online állapotba helyezni a(z) %1 fürtözött szolgáltatást vagy alkalmazást.
9523. A feladat jelenleg fut.
9524. Tranzakciókezelő
9525. SYSTEMINFO Gépspecifikus tulajdonságok és beállítások megjelenítése.
9526. Egy sablon tulajdonságainak lekérésére tett kísérlet nem sikerült, mert a sablon nincs a katalógusban.
9527. Kapcsolatlétesítés a következő forráskiszolgálóval: %1:%2!d!.
9528. A kért tartományobjektum ismeretlen
9529. ECHO kikapcsolva
9530. A kért szolgáltató érvénytelen.
9531. A művelet nem fejeződött be, mert a partíció/kötet nem engedélyezett. A partíció/kötet engedélyezéséhez indítsa újra a számítógépet.
9532. A(z) %1 kötet öngyógyítási javítási naplója csonkítás alatt áll.
9533. BELSŐ hiba - a lemez privát területe túl kicsi
9534. Nem sikerült a következő szolgáltató példányának létrehozása: X.
9535. A megadott modul nem található.
9536. Görgetés soronként
9537. A megadott számítógépnév nem található a gyorsítótárban.
9538. Ugyanaz a tag nem vehető fel kétszer egy SerializationInfo objektumba.
9539.
9540. Hiba történt [%2] konfigurációs beállításával kapcsolatban a következő helyen: [%3]. A feladat folytatódni fog, de ez a szolgáltatáskonfigurációs-beállítás nem lesz másolva (vagy importálva).
9541. A(z) "%1" paraméternek a következővel kell kezdődnie: / vagy -
9542. Címzési hiba történt az RPC-kiszolgálóban.
9543. Nem lehet replikálni a konfigurációs és sémainformációkat. Ellenőrizze a hálózat és a kiszolgáló rendelkezésre állását.
9544. Nincs az eszközzel kompatibilis illesztőprogram.
9545. A(z) X napló nem található a következő számítógépen: „Y”.
9546. A mappa áthelyezése a névtéren belül.
9547. A(z) '%1' időpontban indult biztonsági mentés meghiúsult, mert megy másik biztonsági mentés vagy helyreállítás van folyamatban.
9548. Egyezési hiba a helyreállítás során.
9549. A Windows lemezdiagnosztikai javító biztonsági mentést indított el felhasználói kérésre.
9550. Forgatókönyv-életciklus események
9551. Erőforrás-vezérlő
9552. * Figyelmeztetés: A jelenlegi ISTG (%1) nem működik. A rendszer új ISTG-t keres.
9553. %1 Megh %2!-3lu! %3!-10.10s! %4!-12.12s! %5!5I64u! %6!-2.2s! %7!5I64u! %8!-2.2s! %9!3hd! %10!4hd! %11!-4.4s!
9554. A társított folyamat által kilépéskor visszaadott érték.
9555. A megadott felhasználói puffer nem érvényes a kért művelethez.
9556. A PTR rekord nem hozható létre.
9557. Nem helyezhető online állapotba a fürt fizikailemez-erőforrása (%1), mert nem található a társított lemez. A lemez várt aláírása %2. Ha a lemezt kicserélték vagy visszaállították a tartalmát, a Feladatátvevőfürt-kezelő beépülő modul javítási funkciójával javíthatja az új vagy a visszaállított lemezt. Amennyiben nem cserélik a lemezt, törölje a társított lemezerőforrást.
9558. A(z) „X” előtagon nem sikerült a figyelés, mert az ütközik a gépen levő meglévő regisztrációval.
9559. A tartományvezérlő elutasította az intelligenskártyás bejelentkezéshez használt ügyféltanúsítványt (felhasználó: %2). A következő hiba érkezett a tanúsítvány érvényesítési folyamatától: %1.
9560. Hiba a DLL-ben
9561. Az IVssAsync::Wait metódus hívása hibát okozott: 0x%1: %2
9562. Egy szükséges kód nincs jelen.
9563. Hiba az EventLogFiles kulcs olvasásakor a beállításjegyzékből. A RegEnumValue visszatérési kódja: %1. Az index értéke: %2. A bővítési ügynök leáll.
9564. Az IPBOOTP indítását hívták meg, miközben már futott.
9565. Az objektum nem konvertálható Empty típusra.
9566. Nem kezelt hiba:
9567. Leírás: Alhálózatot ad hozzá a címtárhoz.
9568. X”: Jól ismert objektumok nem készíthetik elő önmagukat átadásra saját konstruktoraikban, vagy nem hajthatnak végre olyan műveletet, amely ezt eredményezné (például a this mutató átadása paraméterként egy távoli metódusnak).
9569. A naprakész állapotot jelző megadott vektor hibás.
9570. A megadott szolgáltatásnév formátuma érvénytelen.
9571. Nem sikerült állandó foglalást létrehozni a(z) %1!u! eszközszámú lemezről és a(z) %2 csomópontról.
9572. A GUID 32 jegyet tartalmazzon 4 vonallal elválasztva (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
9573. A fájl nem teljesítette az utalási ellenőrzést.
9574. %1 - Távoli/hálózati meghajtó
9575. Nem sikerült beállítani a webszolgáltatás számlálóit. Ellenőrizze, hogy a számlálók megfelelően vannak-e regisztrálva.
9576. Válassza ki a következőhöz használni kívánt olvasó számát: '%1!ws!':
9577. A DHCPv6 szolgáltatás nem tudta elérni a naplófájlhoz megadott elérési utat.
9578. Hiba történt az egérgombok számának meghatározásakor.
9579. A karakterlánc csak pontosan egy karakter hosszú lehet.
9580. A FileLineEnumerator osztály esetében nem támogatott az alaphelyzetbe állítás.
9581. %1 (%2) %3Nem sikerült a beolvasott adatbázislap ellenőrzése, mert a lapok száma nem egyezik (forrásfájl: %4; eltolás: %5; bájtok száma: %6). A várt lapszám: %8; a tényleges lapszám: %9. Az olvasási művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %7. Ha ez az állapot továbbra is fennáll, állítsa vissza az adatbázist egy korábbi biztonsági másolatból. A hiba valószínűleg a hardver meghibásodása miatt lép fel. A probléma okának pontos meghatározásához forduljon a hardver forgalmazójához.
9582. Nem lehetett megnyitni eseménynaplófájlt, így az eseménynaplózási szolgáltatás nem indult el.
9583. Az MS DTC kezeléséhez ezen a rendszeren nem rendelkezik engedéllyel. Az MS DTC felügyeleti funkciói le lesznek tiltva.
9584. A helyreállítás céljául szolgáló elérési út egy rendszerkönyvtárt jelöl.
9585. A meglévő felhasználók, csoportok és számítógép-objektumok áthelyezése az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokba
9586. A folyamat nem éri el a következő fájlt, mert azt egy másik folyamat használja: „File Name”.
9587. Kísérlet történt átlátszatlan csomag visszaállítására vagy elérésére.
9588. A kategorizáló frissíti az LDAP-kiszolgálókkal kapcsolatos konfigurációját.
9589. A replikációs művelet nem sikerült.
9590. Nem található a médiafájl.
9591. Új engedélycsoport létrehozása a(z) X házirendszinthez
9592. %1 fájl sikeresen feldolgozva; %2 fájl feldolgozása nem sikerült
9593. Az új alhivatkozás szülőjének létezni kell.
9594. A(z) %1 hálózatnév-erőforráshoz (amelynek társított hálózatneve %2) engedélyezve van a Kerberos típusú hitelesítés támogatása, a rendszer azonban nem tudta hozzáadni a szükséges hitelesítő adatokat a helyi biztonsági szervezethez. A kapcsolódó hibakód (%3).
9595. A tagságkezelő a fürtszolgáltatás leállítását kérte ezen a csomóponton.
9596. Egy tanúsítvány tanúsítványsablonnal (%1) való megújítása nem sikerült, mert a megújítás átfedési időszaka hosszabb, mint a tanúsítvány érvényességi időszaka.
9597. HTTP-beállítás nyomon követése feladat
9598. A TimeSpan paraméter nem fogadja el a lebegőpontos NAN (nem szám) értékeket.
9599. A megadott fióknév nem tagja a csoportnak.
9600. A BackgroundWorker folyamat szerint az nem támogatja a megszakítást. Módosítsa a WorkerSupportsCancellation tulajdonságot olyan módon, hogy támogassa a megszakítást.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions