English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

12001. A hálózat leállt
12002. A(z) %3 felhasználó esetében %1 másodperc alatt sikerült befejezni a rendszeres időközönkénti házirend-feldolgozást.
12003. Az objektum csak gyökérkönyvtár („C:\”) vagy meghajtóbetűjel („C”) lehet.
12004. Az ügyfél hitelesítő adatai érvényesek, de nem lehet jogcímeket előállítani, mert egy identitásjogcím LDAP-attribútuma több értékkel rendelkezik. A hibakarakterlánc mezője tartalmazza az LDAP-kiszolgáló nevét.
12005. Nem sikerült a következő típusú eszközkészletelem létrehozása: Típusnév
12006. A(z) '%1' erőforrás létrehozása...
12007. Az ügyfél számára elérhető SIP-kiszolgálók IPv6-címe
12008. Szalag fizikai vége.
12009. A kérelem formátuma helytelen. A titkosított titkos kulcsnak az egyik legkülső aláírás egy hitelesítetlen attribútumában kell lennie.
12010. Célok: %1!d! hozzáadva, %2!d! törölve, %3!d! módosítva
12011. A(z) "%1" terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló házirend- és kiszolgálókonfigurációs beállításai nem exportálhatók. A következő hiba történt: "%2".
12012. A paraméterértéknek nullánál nagyobbnak kell lennie.
12013. A fájl adatait nem lehet lekérdezni, amikor az írásra meg van nyitva.
12014. Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) successfully initialized.
12015. A fürt nem semmisíthető meg, mert magon kívüli alkalmazáscsoportokat tartalmaz, amelyeket törölni kell a fürt megsemmisítése előtt.
12016. A számítógép által nem használt komponens.
12017. Sérültek a további rendszerfájlok metaadatai.
12018. A megadott funkció nincs definiálva.
12019. Az internetes kulcscsere nem talált érvényes számítógép-tanúsítványt. Lépjen kapcsolatba a hálózatbiztonsági rendszergazdával, és kérje érvényes tanúsítvány telepítését a megfelelő tanúsítványtárban.
12020. A szoftvercsatorna-művelet nem válaszoló hálózatot érzékelt.
12021. Nem található következő típus konstruktora: „Típusnév”.
12022. DDE beszélgetésben ugyanazon a csatornán nincs második kimenő hívás.
12023. A DLL-fájl nem található.
12024. %1 (%2) %3Az adatbázis (%4) elérte a megadott %5 MB-os maximális méretet. Ha az adatbázist nem lehet újraindítani, méretét kapcsolat nélküli töredezettségmentesítéssel lehet csökkenteni.
12025. Vary fejléc: Egy gyorsítótári fejlécmező nem egyezik a kérelemben levővel, fejléc neve = X, mező a gyorsítótárban = Y, mező a kérelemben = Z.
12026. %1!-15.15s! - A kijelölt logikai egység kiterjesztése.
12027. A megosztott védelmi pont létrehozása a forrásköteteken nem sikerült.
12028. minden: Minden funkció, valamint a funkciók által megosztott minden közös tábla és tárolt eljárás
12029. Az ügyféloldali bővítmény a következő nem kezelt kivételt észlelte: %1. Hely: '%2'%%100790275
12030. Nem lehet feldolgozni olyan ablakból származó üzenetet, amely nem többdokumentumos felület (MDI) ablaka.
12031. A(z) X egyesített választ kért, de a gyorsítótárazott adatfolyam értéke null.
12032. A címtárkiszolgáló (%1) táveléréssel nem tudta a(z) %2 partíciót eltávolítani.
12033. WOW assertion hiba.
12034. Nincs több lemezkvóta.
12035. Az elnevezett paraméter csak olyan hozzáférési lista lehet, amely nem könyvtárobjektum.
12036. Nem tölthető be a logikai lemezkezelő konfigurációs könyvtára ("%1.dll"). A logikai lemezkezelő valószínűleg nincs megfelelően telepítve, vagy a rendszerkönyvtár sérült. Kérjen segítséget a rendszergazdától.
12037. A megfelelő értékek X és Y közé esnek, a határokat is beleértve.
12038. ASCII átviteltípus beállítása
12039. Érvénytelen munkamenet-azonosító.
12040. A tranzakciókezelő nem használható.
12041. A WMI beállításjegyzékbeli információja nem érvényes.
12042. Az URL-címnek tartalmaznia kell a protokollt (például „ftp://” vagy „http://”). Az URL-cím végén használható a csillag (*) helyettesítő karakterként.
12043. Nem helyezhető online állapotba a fürt %1 fájlmegosztás-erőforrása, mert nem sikerült újraszinkronizálni a DFS %2 gyökércélpontját (hiba: %3).
12044. * A(z) %1 nem megbízható fiókdelegáláshoz
12045. Tanúsítványszolgáltatások ügyfele: A hitelesítő adatok központi kezelése nem tudott írni az Active Directoryba. Hibakód: %1 (%2)
12046. A művelet közben történt kivétel. NULL, ha nem történt hiba.
12047. Kivétel történt a BITS-feltöltések %2 virtuális könyvtár számára történő engedélyezésekor. A kivétel a karbantartási feladat létrehozásakor történt. Kivétel :%1
12048. A(z) '%1' összetevő visszaállítását leállították, időpont: '%2'.
12049. A biztonsági környezet nem engedélyezi az ügyfél megszemélyesítését
12050. Replikációs topológia kezelése
12051. A MaxHistoryFiles tulajdonság beállított értékét a program figyelmen kívül hagyja és helyette az alapértéket használja. Ennek oka az lehet, hogy ez a tulajdonság ütközik az EnableEditWhileRunning és/vagy az EnableHistory tulajdonsággal. Javítsa ki a beállított értéket.%1%2%3%4%5
12052. Érvénytelen jelzőbit (%1) - a program figyelmen kívül hagyja az érvénytelen jelzőbittel rendelkező tulajdonságot. Nézze meg a sémában a helyes jelzőbitértékeket. Helytelen XML:%2%3%4%5
12053. A küldés nem sikerült. Nem volt tárcsahang. Ez a fax nem leszelküldve, mert a program elérte az újrapróbálkozások maximális számát. Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
12054. Nem megbízható információ
12055. Megszabja, hogy a modul engedélyezése is megtörténjen-e (alapértelmezett értéke igen)
12056. A megadott Matrix elemnek invertálhatónak kell lennie.
12057. A megadott IP-címtartomány túl kicsi.
12058. X” elem megadása szükséges.
12059. Hiba a beállításkulcs (Parameter) leírójának (%1) bezárásakor. A RegCloseKey visszatérési kódja: %2.
12060. A hitelesítés típusa ismeretlen.
12061. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes PCI-komponenshiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
12062. Nem lehet eszköz-hozzárendelési bejegyzést létrehozni a(z) %1 számára.
12063. Az INF-fájl szolgáltatástelepítési szakasza érvénytelen.
12064. ------ Támogatott DOMAIN CACHE parancsok ------
12065. A címtárszolgáltatás foglalt.
12066. A DNS-kiszolgáló nem tudja létrehozni a(z) %2 fájl %3. sorában megadott %1 zónát. Ellenőrizze, hogy a zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban van-e, és, hogy érvényes adatokat tartalmaz-e.
12067. Az útválasztási tábla csak normál fiókról normál fiókra állíthatja be a továbbítást.
12068. A TouchDevice már aktiválva van.
12069. A függvényt nem lehet végrehajtani.
12070. A megadott szakasz esetében kereshető konfigurációs tulajdonságok megjelenítése. Kötelező megadni szakaszt.
12071. %1 már létezik.
12072. %1 (%2) %3Az adatbázismotor a(z) %5 formátumú '%4' adatbázist %6 formátumúvá alakítja.
12073. Nem sikerült a következő fájl olvasása: %1.
12074. QC MSMQ futtatóprogram
12075. Szabály alkalmazása a névtelen felhasználókra
12076. Függő kódösszeállítások
12077. Az illesztőprogram nem tudott lefoglalni memóriát.
12078. Az objektum típusa csak GUID lehet.
12079. Helytelen alakú IIS-metaadatbázis elérési út: „X”.
12080. Az Adprep sikeresen frissítette a tartományi szintű információkat.
12081. %1!wS!\%2!wS!, csatlakozási ponthoz társított hozzáférés-szabályozási lista attribútumai eltérnek
12082. A varázsló nem találja a vezérlőelemet
12083. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta megfelelően konfigurálni a HTTP.SYS vezérlőcsatornájának "%1" tulajdonságát. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
12084. A rekurzív visszaváltás nem engedélyezett a következő bájtoknál: X.
12085. Nem találhatók másolható kulcsok.
12086. A kezdeményező érvénytelen R2T csomagot kapott. A kiíratási adatok között a teljes iSCSI-fejléc megtalálható.
12087. A virtuális könyvtárak felsorolása
12088. A(z) %1!d!. kiszolgálóport már használatban van!
12089. A COM+ eseményrendszer nem tudott elindítani egy, a(z) %2 előfizetőre irányuló, EventObjectChange eseményt, mert a szűrés során rossz HRESULT értéket észlelt. A HRESULT értéke: %1.
12090. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított rendszeresemény-hiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
12091. A Biztonság beállítása varázsló megkezdte a megadott parancs végrehajtását.
12092. A Windows nem tudja megállapítani a tartománynevet. A tartományi csoportházirend-objektumok frissítése sikertelen. (%1)
12093. Az eszköz jelezte, hogy a további működés előtt meg kell tisztítani.
12094. LPR-kiszolgálók
12095. Nem sikerült létrehozni az indítókulcsot. Mentse újra az indítókulcsot, vagy indítsa újra a BitLocker varázslót.
12096. A testreszabott kulturális környezetek nem adhatók át az LCID alapján, csak név szerint.
12097. A DNS-kiszolgáló nem találja a WKS erőforrásrekordhoz (RR) megadott "%1" protokollt a(z) %2 zónafájl %3. sorában. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése az RR figyelmen kívül hagyásával folytatódik, javasolt a WKS RR javítása vagy eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
12098. OSS ASN.1 hiba: belső hiba.
12099. A(z) „X” érvénytelen érték a(z) „Típusnév” típus esetében.
12100. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta lekérni a hely teljesítményszámlálóit a HTTP.SYS szolgáltatástól. A jelentett teljesítményszámlálók nem tartalmazzák a HTTP.SYS számlálóit ehhez a gyűjtéshez. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions