English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

14901. A "Default Web Site/" konfigurált nyomkövetési szabályainak megjelenítése
14902. A képernyő már zárolva van.
14903. Nem sikerült az MS DTC szolgáltatásfiók adatainak beállítása a beállításjegyzékben. Belső információ: %1.
14904. Nem korlátozott
14905. Érvénytelen kapcsoló van megadva.
14906. A névkomponens vagy a név túl hosszú.
14907. A DHCP/BINL szolgáltatás megállapította, hogy nincs engedélye a hálózat %2 Windows tartományában levő ügyfeleinek kiszolgálásához. A címtárszolgáltatási vállalathoz tartozó összes DHCP-szolgáltatásnak hitelesítve kell lennie a címtárszolgáltatásban az ügyfelek kiszolgálásához. (További tájékoztatást a súgó DHCP szolgáltatás kezelőeszköze DHCP-kiszolgáló engedélyezéséhez a címtárszolgáltatásban című témájából kaphat).
14908. Több fájlt nem lehet egyetlen fájlba áthelyezni.
14909. Ez a konfigurációs szakasz nem módosítható ezen az elérési úton, mert a szülő virtuális könyvtárnál be van állítva az allowSubDirConfig="false" érték.
14910. Ügyfélgyorsítótár megjelenítése vagy ürítése.
14911. A művelethez szükséges erőforrás tiltva van.
14912. Az állapotjegyző nem tudott érvényesíteni egy kérést (korrelációs azonosító: %1, IP-cím: %2, résztvevő: %3). A hálózati házirend-kiszolgáló nem rendelkezett olyan házirenddel, amely megfelelt a kérésnek (%4). További tudnivalókért forduljon a hálózati házirend-kiszolgáló rendszergazdájához.
14913. Érvénytelen MS DTC TIP átjáróérték. %1
14914. Az adatfolyamnak olvasható/írható állapotúnak kell lennie.
14915. Az MS DTC szolgáltatás nem távolítható el.
14916. A forgatókönyvesemény-leképező számára a(z) %1 szolgáltató (eseményazonosító: %2) forgatókönyvéhez maximálisan engedélyezett számú környezetszolgáltatónál több lett megadva. A forgatókönyv figyelmen kívül lesz hagyva.
14917. BELSŐ hiba - a kernelben levő rekord nincs a konfigurációban
14918. Nem hozható létre WaitHandle leíró az egész rendszerben érvényes „X” névvel. Eltérő típusú WaitHandle esetén megadható ugyanaz a név.
14919. A program replikálta a tartománytárolóban lévő kritikus objektumokat.
14920. Az osztálytelepítő beállításjegyzék bejegyzése érvénytelen.
14921. Ez a függvény csak Win32 módban hívható.
14922. A WebProxy kivételbe ütközött a következő ScriptReturn parancsfájl végrehajtása közben: X.
14923. A következő enumerálásnév kétszer lett definiálva: "%1".
14924. A fájlreplikációs szolgáltatás belső hiba miatt nem tudja leállítani a szolgáltatást. Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
14925. A moniker nincs kapcsolva
14926. Szintaktikai hiba a következő sorban: %1!d!
14927. A "WindowsAuthenticationModule" natív modul engedélyezése a kiszolgálói szinten. A modult előzőleg telepíteni kell.
14928. Nincs lefoglalható memória a feldolgozandó trap pufferéhez. A trap nem lesz elküldve.
14929. Az online tanúsítványállapot válaszoló szolgáltatása leállt.
14930. Egyéb %1
14931. Jegyzékfájlelemzési hiba: az 'xml' név más célra van fenntartva, és kisbetűkkel kell írni.
14932. A hálózati címcsalád érvénytelen.
14933. Az IPsec kihagyott egy egyszerű szöveget tartalmazó csomagot.
14934. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem telepíthető helyreállított fájlokból, mert a varázsló nem tudta másolni az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások helyreállított fájljait (forrás: %1, cél: %2).
14935. A(z) %2 hardverhelyeit nem lehet a memóriakezelő által megérthető alakra hozni.
14936. A kért eszközillesztő jelenleg nincs a rendszerben.
14937. A névtérkonfiguráció exportálása fájlba.
14938. Az egyéni hibák engedélyezésének, letiltásának vagy csak a távoli ügyfelek számára való megjelenítésének meghatározása
14939. A DNS-kiszolgáló nem tudja elemezni a(z) %2 zónafájl %3. sorában a(z) "%1" váratlan jogkivonatot. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése a jogkivonat figyelmen kívül hagyásával folytatódik, javasolt a jogkivonat javítása vagy az erőforrásrekord eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
14940. A szövegformázási motor nem tudja lekérdezni a szöveginformációkat a következő hiba miatt: „X”.
14941. A(z) %1 erőforrás DHCP-címbérletének megújítása...
14942. Konfigurációs elérési út vagy URL-cím, ahol a konfigurációt át kell telepíteni. Ha nincs megadva, az alapértelmezés szerint használt érték a kiszolgálói konfigurációs szint.
14943. A tulajdonság nem volt beállítva.
14944. Mikrofon hangerejének csökkentése
14945. A kulcsszolgáltató ismétlődő neveket talált a Kerberos-hitelesítési kérés feldolgozásakor. Az ismétlődő név a következő: %1 (típus: %2). Ez sikertelen hitelesítést vagy NTLM-re történő visszaminősítést eredményezhet. Hogy ez ne forduljon elő, távolítsa el a(z) %1 ismétlődő bejegyzéseket az Active Directoryból.
14946. Érvénytelen paraméter: az -f kapcsolót fájlnévnek kell követnie
14947. Hiányzó hexadecimális 0x a következőben: „X”.
14948. Az árnyékmásolat mostantól független kötet.
14949. A kapott IAsyncResult objektum nem egyezik ezzel a delegálttal.
14950. Megtörtént a következő kódösszeállítás mentése: „Kódösszeállítás neve ”.
14951. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított, %3 szintű fordítási pufferhiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
14952. A kategória (X) nem rendelkezik példányadatokkal, ezért nem adható vissza pontos adat.
14953. Az Adprep törölte a(z) %1 beállításkulcsot
14954. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudta megjeleníteni a felhasználót értesítő szövegbuborékot (%2).
14955. A biztonsági másolat forráskötete nem rendelkezik meghajtóbetűjellel vagy csatlakozási ponttal.
14956. A kötet biztonsági mentése még a kezdete előtt véget ért.
14957. A szolgáltatás leállításakor nem sikerült jelentéskezelő szálat létrehozni.
14958. Váratlan hiba történt az operációs rendszer egyik függvényének hívásakor. A visszaadott hibakód: 0x{0:x}.
14959. Az értesítéskezelő (%1) nem regisztrált.
14960. Az egyik ellenjegyzés érvénytelen.
14961. A webes közzétételi szolgáltatás által használt eseményazonosító.
14962. Az üzenet kézbesítése a kért címzettekhez jelenleg függőben van.
14963. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem adta ki a következő alkalmazáskészlet igény szerinti indítására vonatkozó utasítást a HTTP.SYS szolgáltatásnak: "%1". Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
14964. Nem helyezhető online állapotba a fürt %1 fájlmegosztás-erőforrása, mert nem sikerült létrehozni a DFS-névtér gyökerét (hiba: %3). Ennek oka valószínűleg az, hogy nem indítható el az elosztott fájlrendszer névtérszolgáltatása, vagy nem hozható létre a(z) %2 megosztás DFS-N gyökere.
14965. Az üzenetszűrő visszautasította a hívást.
14966. A logikai lemezkezelő nem tudja a rendszerpartíciót biztosítani.
14967. Month típusú változó értéke + és –120000 között lehet.
14968. Nem illeszthető be munkamenetbe.
14969. A WMI-kérés nem teljesíthető, és újra meg kell próbálni.
14970. &Tanúsító adatok felügyeletének engedélyezése
14971. A kötetnek ismertetlen a fájlrendszere.
14972. Konfigurációs fájl DirSync cookie-jának frissítése új értékkel.
14973. A BITS %2 hibát talált a(z) %1 könyvtár törlésekor. Lehet, hogy egy másik program használja a könyvtárat, vagy hiba van a hálózati kapcsolatban. Futtassa újra a karbantartást később.
14974. Szöveges argumentum nem lehet null vagy üres karakterlánc.
14975. A távoli tanúsítvány az érvényesítési eljárás szerint érvénytelen.
14976. Hiányzik az az objektum, amiből az alias készült.
14977. A rendszer frissíti a csomóponton a fürtszolgáltatás tartományi fiókjával társított jelszót.
14978. Érvénytelen vagy nem konzisztens flowspec található a QoS-szerkezetben.
14979. Ez a .resources fájl nem olvasható ezzel az olvasóval. Az erőforrás-olvasó típusa: „X”.
14980. Nem lehet feloldani a(z) [%2] rendszerbiztonsági tagot. A feladat folytatódni fog, ám előfordulhat, hogy a célként megadott csoportházirend-objektum feloldatlan rendszerbiztonsági tagokat fog tartalmazni.
14981. Nem található a cvtres.exe fájl.
14982. A(z) '%6' időpontban indult biztonsági mentés a következő hibakóddal meghiúsult: '%7'.
14983. A biztonsági leíró túl rövid.
14984. Objektumkezelő
14985. A behelyezési/kiadási port nem nyitható meg.
14986. A Windows lemezdiagnosztikai javító elavult bejegyzéseket törölt a S.M.A.R.T. hibagyorsítótárból.
14987. Diagnosztikai modul jelzési események
14988. A(z) %2 URL-előtag által azonosított névtér fenntartása sikerült.
14989. Az átadott mező nem átadásra előkészített, „Típusnév” típusú tag.
14990. A DHCP szolgáltatás olyan érvényes IP-címre vonatkozó kérést kapott, amelyet nem ez a kiszolgáló kezel.
14991. Érvénytelen MS DTC naplómérőérték. Megengedett értékek: [Időzítő] 5- %\ [Ellenőrzőpont] 100- %\ [Kiürítés] 5-1000
14992. A felhasználót nem lehet a csoportból eltávolítani, mert a csoport jelenleg a felhasználó elsődleges csoportja.
14993. A(z) %5 (%4) diagnosztikai modul befejezte a megoldás végrehajtását, forgatókönyv: %1, példány: %2, eredeti tevékenység azonosítója: %3.
14994. A karakterlánc nem lehet nulla hosszúságú.
14995. A rendszer a felhasználó kérésére az alapértelmezett NTFS-biztonsági beállításokat alkalmazta az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások mappáira.
14996. Nem üres lekérdezésen alapuló alkalmazáscsoportokat nem lehet tartományok között áthelyezni.
14997. Távoli fájl tranzakció alatti memórialeképezése (leképezett szakasz létrehozása) nem támogatott.
14998. Az új biztonsági másolat objektumon beállítható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
14999. Ebben a szakaszban egy hiba történt, de a végrehajtás folytatódhat. A hibaállapot: %1!d! (0x%1!08X!).
15000. Beállítás - Attributes = 0x%1!x! AttrMask = 0x%2!x!, névtér: "%3!wS!"

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions