English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

9001. Kísérlet a következő típus aktiválásának átirányítására: „Típusnév, X”. Ez nem engedélyezett, mert már egy jól ismert szolgáltatástípus regisztrálva van ezzel a típussal, vagy pedig a típust már egy másik aktivált szolgáltatástípussal jegyezték be.
9002. A megadott színátalakítás érvénytelen.
9003. A Szoftvertelepítés nem tudta telepíteni a(z) %2 csomagot. A következő hiba történt: %1
9004. (GMT+02:00) Kairó
9005. A könyvtár (%1) beállítása új fájlok tömörítéséhez
9006. A(z) %1 című hálózati kártyának megfelelő hálózati kapcsolatot a DHCP karanténkényszerítési ügyfél eltávolította a korábban hozzárendelt IPv6-karanténkonfigurációból.
9007. Hiba a leállítási napló létrehozása közben az eljárásleállítási esemény feldolgozásakor. A CreateEvent visszatérési kódja: %1.
9008. Nem indítható egy tartományvezérlő adathordozóról történő telepítéssel végzett előléptetése, mert a forrásadatbázis operációs rendszerének verziója (%1.%2) nem egyezik meg a helyi számítógép operációs rendszerének verziójával (%3.%4).
9009. A művelet nem engedélyezett elemeken nem hajtható végre.
9010. A DTR (Data Terminal Ready) vonal engedélyezési állapota a kommunikáció során.
9011. %1 helyi könyvtár.
9012. A(z) "%1" terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló vagy hozzá lett adva a terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló-farm kiszolgálólistájához, vagy frissültek a beállításai.
9013. A szélességnek nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a DrawingAttributes.MinWidth értékénél, vagy kisebbnek vagy egyenlőnek a DrawingAttribute.MaxWidth értékénél.
9014. A webes közzétételi szolgáltatás nem tudta engedélyezni a sávszélesség szabályozását a helyen ("%1"). Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
9015. A számláló nem létezik: „X”.
9016. Azt jelzi, hogy egy adott biztonsági azonosító nem rendelhető hozzá objektum címkéjeként.
9017. A(z) %1 számítógépfiók létrehozása sikeresen megtörtént a(z) %2 kiszolgálón.
9018. A kvórumerőforrást nem sikerült online állapotúvá tenni.
9019. MS DTC nyomkövetési infrastruktúra: a nyomkövetési beállítások frissítésére indított szál sikertelen. Előfordulhat, hogy a "Nyomkövetési beállítások" párbeszédpanelen módosított beállítások hatástalanok maradnak. Belső információ: %1.
9020. Hiba: felismerhetetlen vagy hiányos parancssor.
9021. A tömbök alsó határának meg kell egyeznie.
9022. Ha egy forgatókönyv a maximálisan engedélyezett időtartománynál tovább van folyamatban, a forgatókönyvesemény-leképező (SEM) automatikusan megszakítja.
9023. A megadott csoport nem létezik.
9024. A(z) '%1' időpontban indult ütemezett biztonsági mentés meghiúsult, mert az ütemezési beállítások nem találhatók. Konfigurálja újra az ütemezett biztonsági mentést.
9025. Beállításkulcsok beállítása/alapértékre állítása/megtekintése.
9026. Hiányzó kapcsolónév a(z) %1 elem után (%2!d!. oszlop).
9027. Fogadott fax: %1, nyomtatva a következőn: %2
9028. A válasznál a Cache-Control = private+Headers, a program eltávolítja ezeket a fejléceket.
9029. Biztonsági azonosító neve = %1\%2 (csoport)
9030. A "3897" azonosítójú munkavégző folyamatban szereplő, jelenleg feldolgozás alatt álló összes kérelem keresése
9031. Az IGMP nem tudott szoftvercsatornát létrehozni. Az adat a hibakód.
9032. A metódus aláírása nem lehet NULL.
9033. A tároló visszafejtéséhez használt kulcs érvénytelen volt
9034. A teljesítmény küszöbértéke elérve. A trapfeldolgozás leállt. Nem lesznek további trapek elküldve operátori beavatkozás nélkül.
9035. MTU-felfedezési méretek nagyság szerint rendezve. Mindegyik >= 68
9036. Azonosító Nap Időpont Parancssor
9037. Jegyzékfájlelemzési hiba: a '>' karaktert várta a rendszer.
9038. A sémafrissítési művelet megpróbált hozzáadni egy olyan visszamutató hivatkozási attribútumot, amelyhez nem tartozik előremutató hivatkozás.
9039. %1!-20s! %2!-15s! %3
9040. A megadott tartománynév szintaxisa érvénytelen.
9041. A naplófájl kérdéses házirendje megakadályozta a művelet végrehajtását.
9042. Címtár importálása a fájlból (%1)
9043. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások frissítése sikeres volt. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállításai frissítve lettek.
9044. Sikeres csatolás... Példánynév: %1
9045. Ez a metódus nem hívható meg kétszer.
9046. A(z) „X” visszaváltási kulturális környezet „Y” nevű mellék-kódösszeállítása nem található vagy nem tölthető be. Ez általában telepítési problémára utal. Telepítse újra vagy javítsa ki az alkalmazást.
9047. Kiszolgálókommunikáció
9048. Nem sikerült a fájlreplikációs szolgáltatás írójával kapcsolatos mérvadó és nem mérvadó információk felvétele a beállításjegyzékbe
9049. Az ügyfél hitelesítő adatainak Active Directory tartományszolgáltatásokbeli ellenőrzése nem sikerült.
9050. Egy másik telepítés már folyamatban van. Mielőtt folytatná ezt a telepítést, fejezze be a másikat.
9051. Támogatás eltávolítása az SQLServer módú munkamenet-állapothoz.
9052. %1 (%2) %3A közvetlen olvasás sérült lapot talált (lap: %4; hiba: %5). Ha a hiba továbbra is fennáll, állítsa vissza az adatbázist egy korábbi biztonsági másolatból.
9053. Érvénytelen fájlformátum. A DN attribútum nincs definiálva
9054. - Helyi hozzárendelés: %1
9055. A RADIUS-proxy helytelenül formált választ kapott a(z) %1 kiszolgálótól. Az adat a RADIUS-üzenet.
9056. Kísérlet történt hiányzó tag elérésére.
9057. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudta használni a beállításjegyzékben a titkosító kulcsokhoz megadott szolgáltatót. %1
9058. Hiba történt a biztonságimásolat-készlet törlésekor.
9059. Nem található megfelelő erőforrás a megadott kulturális környezethez (vagy a semleges kulturális környezethez) a lemezen.
9060. A kérelem ütköző sablonadatokat tartalmaz.
9061. Hitelesítési beállítások
9062. A helyreállítás már megkezdődött.
9063. %1!wS!\%2!wS!, Cél (kiszolgáló: %3!wS!, mappa: %4!wS!) Állapoteltérés
9064. A ClockController.Seek metódus olyan argumentumokkal lett meghívva, amelyek Slip elemmel rendelkező gyermek keresési helyét adják meg, de nem adnak meg tartamot. Nem világos, hogy a gyermekben vagy a gyermek tartamán túli tartományban kell keresni.
9065. A kérelem feldolgozásakor egy vagy több hiba történt.
9066. IP-címütközés van a hálózaton működő másik rendszerrel.
9067. Nem sikerült a(z) %1 ASP-alkalmazást létrehozni, mert a COM+ partíció azonosítója érvénytelen vagy hiányzik.
9068. Internal event: Function %1 completed with an elapsed time of %2 ms.
9069. Hiányzó operátor.
9070. A hívó (ügyfél) eltűnt, miközben a hívott (kiszolgáló) egy hívást dolgozott fel.
9071. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások frissítésének egy része sikertelen volt: nem sikerült a kulcstárolók frissítése. %1
9072. A(z) %2 naplófájl nem hozható létre. Győződjön meg arról, hogy a naplózási könyvtár helyes, valamint a számítógép rendelkezik írási joggal a könyvtárra.
9073. (GMT+06:00) Astana, Dakka
9074. Érvénytelen tanúsítványtípus
9075. Hiba a egy eseménynapló várakozási eseménykezelőjének bezárása közben. Az eseménykezelő: %1. A CloseHandle visszatérési kódja: %2.
9076. OnDeserialization metódushívás történt, de nem volt folyamatban az objektum deszerializációja.
9077. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) a CryptoAPI rendszerben történt hiba miatt nem tudta beolvasni a kiszolgáló megbízható tanúsítványainak listáját a következő példányhoz: "%1". A hiba: "%2".
9078. A következő fájl létrehozása sikertelen: File Name.
9079. Elosztott fájlrendszer szolgáltatás érvényesítése ....
9080. %1: A beágyazott vezérlő (EC) adatot küldött, mikor arra nem volt szükség. Ez arra utal, hogy a BIOS helytelenül, az operációs rendszerrel való szinkronizálás nélkül próbálja meg elérni a beágyazott vezérlőt. Az adatot figyelmen kívül hagyja a rendszer. Nincs szükség további műveletekre, ugyanakkor ellenőrizheti, hogy a számítógép gyártójánál elérhető-e BIOS-frissítés.
9081. A kulcskészlet nincs definiálva.
9082. A felhasználói puffer túl kicsi.
9083. A DnsUpdateTest eljárás %1!d! értéket adott vissza. Az "A" rekord tesztje ezért nem ad megbízható eredményt.
9084. A fürtcsomópont nem tagja a fürtnek.
9085. Visszaadja a folyamat natív leíróját. A leíró csak akkor érhető el, ha a folyamatot ezzel a komponenssel indították el.
9086. A megadott URI érvénytelen.
9087. A társított folyamat által betöltött modulok.
9088. Elérte a fájl végét.
9089. Érvénytelen a biztonsági leíró szerkezete.
9090. A (állomás) rekord . . . : %1
9091. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A naplórekord túl kicsi.
9092. A szoftvercsatorna-művelet nem hajtható végre, mert a rendszerpufferben nincs elég hely, vagy mert egy várólista megtelt.
9093. DNS: a zóna zárolva van.
9094. A fürtnapló szintje csak %1!d! és %2!d! közötti lehet...
9095. A megadott tömb nem a várt dimenziószámú.
9096. A faxszolgáltatást nem lehetett elindítani, mert egy másik alkalmazás miatt egyes rendszererőforrások nem érhetők el.
9097. Ismeretlen engedélycsoport: „X”.
9098. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példánya a tartomány utolsó AD LDS-példánya.
9099. E példány esetében az aktiválási időzítőt már a megengedett számú alkalommal alaphelyzetbe állította. Az időzítő értéke nem törlődik.
9100. Egy megadott típusnévvel nem rendelkező figyelő a sharedListeners szakaszra hivatkozik, és nem rendelkezhet más attribútummal, mint a „Name”. A figyelő: „X”.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions