English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

701. Nem sikerült inicializálni a regisztrációs adatbázis kiszolgálót.
702. A Biztonság beállítása varázsló megtekintője befejezte a felhasználói felület indítását.
703. Dinamikus Bootp
704. Az alapszintű adatfolyam nem olvasható.
705. A terminálszolgáltatási átjárószolgáltatás elindult.
706. A rendszer összetett betűkészletei nem tölthetők be. A hely nem található.
707. Az internetes szolgáltatások sikeresen elindultak.
708. Ismeretlen URI-előtag.
709. A kiszolgálói szinten engedélyezett összes modul felsorolása.
710. A kérésfeldolgozással kapcsolatos összes HTTP-esemény megjelölése
711. Egy monitor mccs_ver képességében szereplő MCCS-verzió nem egyezik meg azzal az MCCS-verzióval, amelyet a monitor a VCP-verzió (0xDF) VCP-kódra ad válaszul.
712. Tanúsítványszolgáltatások ügyfele: A hitelesítő adatok központi kezelése nem tudott olvasni az Active Directoryból. Hibakód: %1 (%2)
713. Egy vagy több hiba a lemezcsoport konfigurációs másolataiban
714. Jelen pillanatban nem található a memóriába betöltött globális katalógus.
715. A megadott tartomány egy már létező tartomány kibővítése.
716. A számláló neve.
717. A metaadat-művelet nem sikerült.
718. Az alkategória nem volt megállapítható
719. A faxszolgáltatás nem tudta betölteni a kiszolgáló kimenő útválasztási szabályának konfigurációját. Országhívószám: '%1' Körzetszám: '%2'
720. A szövegformázási motor nem tudja létrehozni a szövegformázási környezetet a következő hiba miatt: „X”.
721. (GMT-06:00) Mexikóváros
722. Váratlan azonosító az adathordozón.
723. Az MS DTC nem tudott a TIP szoftvercsatornához csatlakozni. A hiba valószínűleg azért lépett fel, mert egy másik alkalmazás használja a TIP szoftvercsatornát. Az MS DTC elindul ugyan, de a TIP szolgáltatások nem lesznek elérhetők. Ha mégis szüksége van a TIP szoftvercsatornára, szabadítsa azt fel, majd indítsa újra az MS DTC-t.
724. A metódus már definiálva van.
725. Már van konfigurálva alapértelmezett hatókör a kiszolgálón.
726. A Windows nem tudja megnyitni ezt a programot, mert az le van tiltva.
727. A tartományvezérlőhöz nem létezik kiszolgálóobjektum.
728. A biztonsági mentési feladat meghiúsult, mert a beállított hálózati célhely nem írható.
729. Érvénytelen kísérlet történt egy eszköztelepítési fájlvárólista használatra digitális aláírások egyéb platformokhoz viszonyított vizsgálatához.
730. NBTSTAT-inicializációs hívás nem sikerült.
731. BELSŐ hiba - a kért művelet nem érvényes.
732. Névtér lekérdezési módjának megjelenítése vagy módosítása.
733. A megfelelő virtuális könyvtár nem található
734. Az IPRIPv2 figyelmen kívül hagyja az útvonalat (cél: %1, következő ugrás: %2), amelyet a következő IP-című szomszéd hirdetett meg: %3, mivel az útvonal érvénytelen metrikával szerepelt. Az adat az érvénytelen metrika.
735. Nem található a(z) „Tulajdonság neve” beállítástulajdonság.
736. Ez a fájl módosításra van megnyitva egy feloldatlan tranzakcióban, és csak egy tranzakción keresztüli olvasó nyithatja meg végrehajtásra.
737. Másolásvédelmi hiba - a DVD CSS-hitelesítése sikertelen.
738. Érvénytelen paraméter: a hatókör nem szükséges az importáláshoz
739. A felhasználói beállítások %2 paraméterének rendelkeznie kell a következővel: %3.
740. A kért „X” érték nem található.
741. A következő pozíción található tag értéke NULL: X.
742. A példány metaadatainak törlése kihagyva: DSA-objektum: %1.
743. A kötetazonosító nem található.
744. A biztonsági környezet érvényessége lejárt.
745. A művelethez szükség van a COM+ használatára, de nincs telepítve
746. DNS-kiszolgáló nem tudta megnyitni a beállításkulcsot. Ha a DNS-kiszolgáló indítása nem sikerül, akkor telepítse újra. Ha a DNS-kiszolgáló elindult, de nem tudott zónát betölteni, akkor töltse be újra a zónát, vagy indítsa újra a DNS-kiszolgálót.
747. Nem lehet olvasni a kötet kulcsait.
748. A(z) %1 aliasnév (árnyékmásolat-készletazonosító: %2) beállítva környezeti változóként.
749. A megadott BitmapEncoder elem nem támogatja a ColorContext elemeket.
750. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el. Nem sikerült a DCOM biztonsági környezetét inicializálni a következőhöz: %1. %2.
751. A kérelem olyan tanúsítványsablonra irányult, amely nem használható az Active Directory tanúsítványszolgáltatások irányelve miatt: %1.
752. A DHCPv6 megerősítési kérését a rendszer elutasította, mert a cím nem felelt meg a kapcsolathoz, vagy a DHCPv6 megújítási kérése a(z) %1 ügyfélcím esetében nulla élettartamú.
753. A hook típusa nem engedélyezett.
754. Helytelen parancssorrend
755. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított hiba.
756. Ezek a hitelesítő adatok adathibát tartalmaznak.
757. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások, a SAM és az LSA eltávolításának végrehajtása...
758. A kérelem nem létezik.
759. Hely bináris objektuma %1!d! hellyel
760. Nem lehet visszaadni TimeSpan tulajdonságértéket a(z) „X” Duration értékhez. Ellenőrizze a HasTimeSpan tulajdonságot, mielőtt kérelmezi a TimeSpan tulajdonságértéket egy Duration elemtől.
761. Érvénytelen cím hozzáférésére tett kísérlet.
762. Egy időtartam leteltekor kiadott eseménykezelő-hívások átadásra való előkészítéséhez használt objektum.
763. Az indítási I/O-eljárás belső állapothibát észlelt a PS/2 mutatóeszköz illesztőprogramjában.
764. A COM+ szolgáltatás nem tudta végrehajtani az inicializálást a rendszer API alább ismertetett hibája miatt. Ezt a hibát gyakran az okozza, hogy a helyi számítógépen nincs elegendő rendszererőforrás.%1
765. A gyermekeszköz jelenlétét a rendszer nem észlelte egyértelműen.
766. A név túl sok részből áll.
767. Hiba történt a kivonatterhelés feldolgozásánál
768. Kísérlet proxy létrehozására egy nem kötött típushoz.
769. A hátramutató hivatkozás (%1) szinkronizálásának a futtatás végére halasztása. Az attribútum törlése.
770. A(z) <%1> elosztott fájlrendszerbeli névtér helytelen metaadatokat tartalmaz.
771. Maximális méret: %1!d! bájt
772. Hibás visszatérési érték vagy kimeneti argumentum a visszatérési üzenetben.
773. A SYSVOL/NETLOGON-átirányításokhoz a rendszer helyrangsorolást használ.
774. A metaadat-kódcímke figyelmen kívül hagyva.
775. A(z) %1 alkalmazás (házirend: %2) újratelepítése sikertelen. Hiba: %%%3.
776. A csoportházirend szolgáltatás váratlanul leállt, valószínűleg a(z) %3 ügyféloldali csoportházirend-bővítmény miatt. A csoportházirend szolgáltatás további hibáinak megelőzése végett a rendszer a következő újraindításig átmenetileg letiltotta ezt a bővítményt. A rendszer újraindításáig nem érvényesülnek azok a csoportházirend-beállításokat, amelyeket ez a bővítmény kezel. Ha ismételten előfordul a probléma, a bővítmény gyártójához kell fordulni.
777. A hatókörön kívüli %1 bejegyzés feldolgozása a dinamikus %2 hatókör alatt.
778. A megadott színkezelési modul érvénytelen.
779. Egy megszakítás alatt lévő folyamatban nincsen megszakítható szál.
780. A fürt %1 IP-címerőforrása nem tudott online állapotba váltani. Győződjön meg arról, hogy a(z) %2 hálózati tulajdonság megfelel egy fürthálózatnévnek, vagy a(z) %3 címtulajdonság a fürthálózat valamely alhálózatának. IPv6 címtípus esetén ellenőrizze, hogy az erőforrásnak megfelelő fürthálózat rendelkezik-e legalább egy nem kapcsolati szintű vagy alagút típusú IPv6-előtaggal.
781. A számítógép automatikusan konfigurálta a(z) %1 hálózati című hálózati kártya IP-címét. A használt IP-cím: %2.
782. Gyorsítótárazott CacheControl = no-cache, egyes fejlécek eltávolítása.
783. A hwnd értéke nem lehet IntPtr.Zero vagy null.
784. A DosMuxSemWait lista hibás.
785. A(z) „X” nem érvényes konfigurációs attribútum a(z) „Típusnév” típushoz.
786. Az MS DTC telepítője nem tudta kikapcsolni a szolgáltatás automatikus indítását. Hibaadatok: %1
787. X(In-Buffer számlálója=Y, Out-Buffer hossza=Z, válaszként kapott kód=A).
788. %2 adapter: Az adapter kapcsolata működik: 10 Mbit/s - teljes kétirányú
789. A(z) X egy egyéni kulturális környezet, de nem helyettesítő kulturális környezet. Ne adja meg a CultureAndRegionModifiers.Replacement jelzőt.
790. A processzor egyes üresjárati energiaellátási szolgáltatásai le vannak tiltva a belső vezérlőprogrammal kapcsolatos probléma miatt. Kérjen frissített belső vezérlőprogramot a számítógép gyártójától.
791. A megadott címtárpartíció nem létezik.
792. A jelszó túl összetett ahhoz, hogy LAN Manager jelszóvá lehessen konvertálni. A visszaadott LAN Manager jelszó egy üres (NULL) karakterlánc.
793. Az összetevő-visszaállítás hibákkal befejeződött. Lehetséges, hogy egy vagy több összetevő helyreállítása nem sikerült.
794. A rendszertöltés-vezérlő nem tudta beolvasni a biztonsági indítás kötetének főkulcsát a kulcsfájl tartalmából.
795. Biztonsági ellenőrzőinformáció beállítása a mappához.
796. A művelet nem megengedett, mert a megadott lemez nem üres.
797. Az egész számnak %1 és %2 között kell lennie, beleértve a két értékhatárt is
798. A számítógépen aktuálisan futó összes munkavégző folyamat felsorolása
799. Már létezik ilyen nevű szolgáltatás a rendszerben.
800. Túl sok hibát kellett feldolgozni.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions