English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

5201. A rendszer eltávolította a fürtre vonatkozó struktúrát a Windows beállításjegyzékéből.
5202. Kódcsoport létrehozása
5203. A fürtcsomópontot sikerült kizárni a fürtből, de a csomópontot nem sikerült leállítani. A sikertelen leállítási lépések meghatározásához és azok helyreállításához tekintse meg a Fájlátviteli fürtalkalmazás eseménynaplóját az Eseménynapló segédprogram segítségével.
5204. Az igénylő Active Directory objektumát nem lehetett beolvasni. %1 %2
5205. A megadott tartalomátalakítás nincs rögzítve a megadott VidPN bemutatási útvonalon.
5206. Az ügyfél érvénytelen bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat érvénytelen XML-kódot tartalmazott, vagy nem felelt meg az Active Directory összevonási szolgáltatások támogatott jogkivonatprofiljának.
5207. Az Integer vagy token túl nagy a kódoláshoz.
5208. Az értéknek kisebbnek kell lennie, mint a konzol aktuális ablakmérete (X) az adott dimenzióban. Ez az érték a képernyő felbontásától és a konzol betűtípusától függ.
5209. Nem elégségesek az engedélyek a következő konfigurációs elem beállításához: „X”.
5210. A művelet a teljes végrehajtás előtt befejeződött.
5211. %1. Ok: %2.
5212. A kért műveletet nem lehet végrehajtani. A számítógépen engedélyezni kell a delegálást, az aktuális felhasználónak pedig delegálási jogokkal kell rendelkeznie.
5213. A(z) X címnek a származási helyhez viszonyított relatív URI-azonosítónak kell lennie.
5214. A Plug and Play lekérdezési művelet sikertelen volt.
5215. Elosztott fájlrendszer replikálása
5216. Azt jelzi, hogy a felhasználó érvénytelen leírót adott meg az LTD leírók létrehozásakor.
5217. Nem lehet kiosztani szál helyi tárolási csatornavezérlést
5218. Ez a kötet aktív (rendszer-) kötetként van megjelölve.
5219. Hiba történt a következő helyen levő fájl olvasásakor: X. Győződjön meg arról, hogy a megadott helyen található érvényes hanghullámfájl.
5220. %1: %2 figyelmen kívül hagyva.
5221. A hálózati címfordító (NAT) nem tudott %1 bájt memóriát lefoglalni. Ez a hiba azt jelezheti, hogy kevés a rendszerben a virtuális memória, illetve, hogy belső hiba történt a memóriakezelőben.
5222. A(z) %1 alkalmazás (házirend: %2) hozzárendelésének eltávolítása sikertelen. Hiba: %%%3.
5223. (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito
5224. A megadott gyorsmódú házirend használatban van.
5225. A DNS-kiszolgáló jelzést kapott a zóna (%1) eltávolításáról az Active Directoryból. Mivel a zóna Active Directoryba integrált típusú volt, ezért a rendszer törölte a DNS-kiszolgálóról.
5226. Az argumentum értéke X és Y közé essen.
5227. Helyi fájlok
5228. A kérés túllépte a felügyeleti korlátot.
5229. Szintaktikai hiba: Használja a %1 írásmódot.
5230. A komponens hívást intézett az EnterTransactionScope eljáráshoz, de a visszatérés előtt nem hívta meg az ExitTransactionScope eljárást.
5231. BELSŐ hiba - az allemez átfedésben van egy másik allemezzel
5232. Sémafordítási hiba történt: az attribútum (%1) nem található. A megfelelő fordításhoz szükség van erre az attribútumra. Helytelen XML: (%2).%3%4%5
5233. A dekódolt karakterlánc nem érvényes IDN-név.
5234. Az objektum átalakítására nem sikerült típuskonvertálót találni, ha a típust karakterlánccá kell átalakítani „Típusnév” formátumról.
5235. Az objektum nem ad meg típust.
5236. Nem lehet meghatározni az alkalmazás identitását.
5237. Az intelligens kártya bejelentkezési tanúsítványának tulajdonosi mezőjében lévő megkülönböztető név nem tartalmaz elég adatot a megfelelő tartomány, illetve egy nem csatlakozó számítógép azonosításához. Kérje a rendszergazda segítségét.
5238. Egy általános parancs végrehajtható fájlja hibát jelző eredményt adott vissza.
5239. A(z) '%10' kezdési időpontú fájlvisszaállítást leállították.
5240. A következő engedélycsoport nem létezik ezen a szinten: „X”.
5241. A SecurityTransparent és a SecurityCritical attribútum nem alkalmazható egyszerre a kódösszeállítás hatókörére.
5242. A rendszer belső vezérlőprogramja nem tudta engedélyezni a rendszermemória újraindításkori felülírását. A biztonsági indítás TPM-alapú kulcsai nem használhatók, amíg nem frissült a belső vezérlőprogram.
5243. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokhoz (%1) tartozó szolgáltatáskapcsolódási pontok törlése sikerült.
5244. Biztonsági állapot változása
5245. Meg kell adni egy objektumtípust.
5246. A keresett munkavégző folyamat folyamatazonosítója (megegyezik az azonosítóval)
5247. A megadott protokoll-illesztőprogram nem található a rendszer keresési elérési útján.
5248. A(z) %1 képernyőillesztő nem válaszol. Mentse az adatokat, és a képernyő helyes működésének visszaállításához indítsa újra a számítógépet. A rendszer újraindításakor egy párbeszédpanel jelenik meg, amelynek segítségével jelentheti ezt a hibát a Microsoft szakembereinek.
5249. A felhasználó és a(z) %1 titkosított mappa közti társítás megszüntetése
5250. A kis- és nagybetűk megtartása a fájlnevekben
5251. A gyűjteményben nem található a következő kulcs: X.
5252. A(z) „Y” osztály „X” tulajdonsága nem lehet null értékű.
5253. Hiányos \p{X} escape-karakter.
5254. A DHCP szolgáltatás nem tudja felvenni a kapcsolatot az Active Directoryval.
5255. %1: Az Acl hossza helytelen.
5256. A következő engedélycsoport nem törölhető, mert használatban van: „X”.
5257. Leírás: Felhasználók keresése megadott feltételek alapján a címtárban.
5258. Nincs DNS-csomag.
5259. A lemez megtelt.
5260. Egy örökölt, alapkötet nem kifogástalan.
5261. Olyan munkamenethez történt csatlakozási kísérlet, amelynek a videomódját az aktuális ügyfél nem támogatja.
5262. A "Default Web Site" nevű helyhez társított, jelenleg feldolgozás alatt álló összes kérelem keresése
5263. A leíró nem támogatja az aszinkron műveletvégzést. Előfordulhat, hogy meg kell változtatnia a FileStream konstruktor paramétereit annak jelzésére, hogy a leíró szinkron módban (azaz nem átlapolt I/O műveletekhez) lett megnyitva.
5264. Egyenlőségjel (=) várása a fájl (%2) %1!d!. sorában.
5265. A következő paraméter nem lehet NULL: „X”.
5266. Adatok: %1
5267. Kivétel fordult elő egy Ping kérelem során.
5268. A kérdéses naplózási házirend nem lett telepítve a kérelem idejében.
5269. A(z) X szinten levő kódcsoport tagsági feltétele módosítva a következő típusra: „Típusnév”.
5270. A kiszolgálói folyamat hozzáférési tokenje nem nyitható meg
5271. Láncházirend ellenőrzése
5272. Jegyzékfájlelemzési hiba: egyenlőtlen számú zárójel.
5273. ------ Támogatott LINK parancsok ------
5274. A megadott indexblokk indexbejegyzései már törlődtek a memóriából, ezért nem elérhetők.
5275. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítése megszakadt.
5276. Nincs helyreállító program konfigurálva a szolgáltatáshoz.
5277. A tartományok közötti áthelyezési művelet forrása és célja megegyezik. A hívónak helyi áthelyezési műveletet kell használnia tartományok közötti áthelyezési művelet helyett.
5278. Az Active Directory szoftvertelepítési adataihoz tartozó elérési út hibás.
5279. Ismeretlen kapcsoló
5280. Az elnevezett FontFamily-objektum nem módosítható.
5281. SHALLOW vagy DEEP várása az IDQ fájl (%2) 'CiFlags=' sorában.
5282. Ez a biztonsági házirend erre a számítógépre vonatkozik.
5283. Nem sikerült lekérdezni a Kerberos-csomagból a maximális tokenméretet.
5284. A rendszer nem tud fájlfogadási mutatót kapni a listafájlhoz.
5285. Érvénytelen az ötödik argumentum
5286. %1 (%2) %3Nem sikerült a naplófájlba (%4) írni. Hiba: %5.
5287. Nem generálható kivonat a kódösszeállításhoz.
5288. DNS-frissítési kérelem
5289. Egy vagy több kért típus nem tölthető be. További tájékoztatást a LoaderExceptions tulajdonság lekérésével kaphat.
5290. Bejelentkezési hiba: A célfiók neve helytelen.
5291. A művelet befejeződött ezen az adathordozón.
5292. Helyek közti üzenetküldés
5293. A megadott méret kisebb, mint az ISF-adatfolyamban kódolt információ mérete.
5294. Az eszköz sikeresen végrehajtotta a lekérdezés leállítását, és az erőforrásigényei megváltoztak.
5295. A zárolási szám nem lehet nagyobb, mint UInt32.MaxValue.
5296. Ez a tulajdonság nem támogatott az URI-azonosítókat nem használó protokollok esetében.
5297. A Windows nem tudja ellenőrizni ezen fájl digitális aláírását. Egy nemrég bekövetkezett hardver- vagy szoftverváltozás telepíthette a fájlt, amelynek aláírása nem megfelelő vagy sérült. Előfordulhat az is, hogy egy ismeretlen forrásból származó rosszindulatú szoftver végezte a telepítést.
5298. GATE-tábla olvasási hiba
5299. Hiba történt a Microsoft szoftver-telepítőben.
5300. A keresett nyomkövetési napló neve (megegyezik az azonosítóval)

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions