English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

1001. Az UNC elérési utak helyes formátuma: \\kiszolgáló\megosztás.
1002. Az eredményszöveg nem lehet null értékű.
1003. SORT Sorba rendezi a bemenetként megadott adatokat.
1004. (GMT-04:00) Atlanti-óceáni idő (Kanada)
1005. Az MS DTC tranzakciókezelő TIP "ABORT COMMAND" parancsot küldött egy másik tranzakciókezelőnek, és a TIP "ERROR COMMAND" választ kapta. A tranzakciót a program megszakította. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-azonosító: "%1"; külső tranzakció-URL: "%2"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%3".
1006. A felhasználó leállította az erőforrás-számbavételt.
1007. A megadott adat nem titkosítható.
1008. Sémagyorsítótár frissítése
1009. A megadott paraméterindex tartományon kívül esik.
1010. Nem lehet inicializálni az aktivitás naplózását, mert a naplófájlt nem lehet megnyitni. Ellenőrizze, hogy a naplófájl mappája létezik, és írási jogokkal rendelkezik hozzá a Hálózatszolgáltatás (amely alatt a faxszolgáltatás fut). Aktivitás naplójának elérési útja: '%1' Hibakód: %2 A hibakód a hiba okát jelzi.
1011. (A parancsok súgójának megtekintéséhez használja a /? kapcsolót, például "appcmd.exe add site /?".)
1012. A rendszerhívási szint nem megfelelő.
1013. A "MyModule" modul eltávolítása a kiszolgálói szintű konfigurációból.
1014. BELSŐ hiba - a megadott nevű rekord már létezik a lemezcsoportban.
1015. A felsorolási argumentum alapul szolgáló típusa csak Int32 vagy Int16 lehet.
1016. A megadott biztonsági azonosító nem fióktartományból származik.
1017. A BitmapCacheBrush objektum nem támogatja az Opacity elemet.
1018. A(z) "%2" alkalmazáskészletet kiszolgáló, "%1" folyamatazonosítójú munkavégző folyamat újrahasznosítást kér, mert elérte a saját memória maximális mennyiségét.
1019. A kért műveletet nem lehet végrehajtani a rendszertároló alatt lévő objektum esetében.
1020. A rendszer jelenleg nem tud JOIN vagy SUBST parancsot végrehajtani.
1021. A "Rendszerállapotkimutatás-küldés kérése az ügyfelektől" beállítás engedélyezve van a terminálszolgáltatási átjárókiszolgálón. Ezért minden alkalommal, amikor egy ügyfél megkísérli a terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóhoz való csatlakozást, az ügyfél rendszerállapot-kimutatásának megadására lesz szükség.
1022. BELSŐ hiba - nem lemezadathordozó-rekord
1023. Ismeretlen érték a ResourceScope paraméternél: X Valószínűleg túl sok erőforrás-láthatósági bit van beállítva.
1024. Adathordozó állapota . . . . . . . . . . . : Az adathordozó le van állítva
1025. A DNS-rekord már létezik.
1026. Bezárt folyam nem érhető el.
1027. Mappa vagy névtér TargetfailBack tulajdonságának engedélyezése.
1028. Sérült az alkalmazás futtatásához szükséges függvénytárfájlok egyike.
1029. A WaitCallback metódus várakozási sorba állítása sikertelen volt.
1030. Az időtartományt a következő formátumban kell megadni: [-][d.]hh:mm:ss[.ff]
1031. Az IPRIPv2 nem tudott regisztrálni egy eseményt az Ntdll várakozási szálával. Az adat a hibakód.
1032. Egy nyitott állapotban tartandó kapcsolatot bezárt a kiszolgáló
1033. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta átvinni a címtárpartícióban (%1) maradt adatokat az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások másik példányára a következő hiba miatt: %2!d!.
1034. %1!-20s! %2!-20s! %3!-10s!
1035. Az alkalmazást nem lehet többször futtatni
1036. Nincs elérhető tartományvezérlő a következő tartományhoz: %1.
1037. Nyomtatás megszakítása
1038. Adja meg a szolgáltatás nevét.
1039. Az engedély megtagadva: nyilvános vagy statikus metódusok nem hívhatók távolról.
1040. A környezeti változó neve túl hosszú.
1041. A cél nem válaszolt időben egy SendTargets parancsra.
1042. Az aszinkron ellenőrzési pontok maximális számának túllépése.
1043. Nem sikerült aktív állapotba helyezni a helyreállított rendszerpartíciót.
1044. A DNS-kiszolgáló nem tudta a zónát (%1) az Active Directoryhoz adni. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e az Active Directory. Megjegyzés: a zóna nem lesz hozzáadva és a címtárba írva, amíg újra végre nem hajtja a hozzáadást a DNS-konzol használatával. Az eseményadat tartalmazza a hibát. További információkat az online súgó "Zónák hozzáadása és eltávolítása" részében talál.
1045. A művelethez a forrástartományban engedélyezni kell a naplózást.
1046. Finger-kiszolgálók
1047. Túl sokáig tartott a webszolgáltatás számlálóinak frissítése, helyettük a régi számlálók lesznek használva.
1048. Az objektum soha nem kapott objektumazonosítót (objectID).
1049. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított PCI-busz főleálláshiba (tranzakció típusa: %3, cím: %4, PCI-busz: %5) a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
1050. A kérés el lett utasítva, mert nincs konfigurálva fióktároló az Active Directory tartományszolgáltatásokhoz. A TLS/SSL ügyféltanúsítvány-hitelesítő adatok csak az Active Directory tartományszolgáltatások esetén támogatottak. Egyetlen jogkivonat sem lett kibocsátva.
1051. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta megállapítani, hogy az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások helyi példánya az utolsó-e a tartományban.
1052. ASN1: puffertúlcsordulás.
1053. Nem érhető el a használaton kívül helyezett HwndSource elem.
1054. A(z) %1!ws! parancshoz meg kell adni egy névteret.
1055. A lemezkonfigurációs művelet nem fejeződött be. A Rendszer eseménynaplóban talál további tájékoztatást a hibáról. Mielőtt újra megpróbálná, ellenőrizze az tárolóeszközök állapotát. Ha ez nem oldja meg a problémát, zárja be, majd indítsa el újra a Lemezkezelés konzolt, vagy indítsa újra a számítógépet.
1056. A PS/2 billentyűzet túllépte az ismétlések megengedett számát (ez a beállításjegyzéken keresztül állítható be).
1057. Azonos kulccsal rendelkező elem már hozzá lett adva.
1058. AuthIP-hiba történt a távoli állomáshoz való kapcsolódás közben.
1059. Egy LockMethod módban lévő SPM tulajdonságcsoporthoz próbált meg hozzáférni egy igény szerinti aktiválás nélküli objektum vagy egy olyan objektum, amely zárolással rendelkezik egy másik tulajdonságcsoporthoz. %1
1060. %1 (%2) %3A biztonsági másolat sikeresen elkészült.
1061. A távoli megosztott mappába való visszaállítás nem engedélyezett.
1062. Felhasználó: %1
1063. Ez a kötet összeomlási fájl tárolására van konfigurálva.
1064. Nem érhetők el a következő objektumra vonatkozó kódösszeállítás-adatok: „X”.
1065. Az operációs rendszernek ebben a verziójában az iSCSI nem támogatja az IPSEC technológiát.
1066. Az Array.ConstrainedCopy csak az olyan tömbtípusoknál működik, amelyek bizonyíthatóan kompatibilisek, az egyes tömbelemek mindennemű csomagolása, kicsomagolása, szélesítése vagy konvertálása nélkül. Módosítsa a tömbtípusokat (például másoljon egy Derived[] típust egy Base[] típusba), vagy használjon problémamegoldó stratégiát a CER-ben az Array.Copy kevésbé hatékony megbízhatósági szerződéséhez, például klónozza a tömböt vagy vesse el a potenciálisan sérült céltömböt.
1067. Erőforrás-kezelő állapota: Érvénytelen
1068. %1 Célkapucsoport %2!-3lu! Cél %3!-3lu! %4!8d!
1069. A megadott tömb nem a várt típusú.
1070. A nyomtatásisor-kezelővel létesített távoli kapcsolatokat az e számítógépen beállított egyik házirend blokkolta.
1071. Az adathordozótár megtelt. Nincs felhasználható tárolóhely.
1072. A célobjektum (%1) törlése.
1073. Ehhez a gyorsítótári bejegyzéshez nem tartoznak HTTP válaszfejlécek.
1074. A token már használatban van mint elsődleges token.
1075. Érvénytelen formátumú paraméter: "%1" - formátuma csak "%2" lehet.
1076. A Windows észlelte, hogy a rendszer belső vezérlőprogramja (BIOS) frissült [a vezérlőprogram előző dátuma = %2, a vezérlőprogram aktuális dátuma = %3].
1077. Csak a replikátor hajthatja végre ezt a műveletet.
1078. Megbízható tartományok érvényesítése ....
1079. Sajnos csak a következő mód támogatott: %1.
1080. Egy rendszergazda módosította a(z) %1 zóna típusát és tárolási beállításait. A zóna új típusa %2. A zónát a(z) %3 zónafájlban fogja tárolni a rendszer.
1081. A megadott alrendszer érvénytelen.
1082. Nem egyező jeltartomány.
1083. A folyamat nem indítható el, mert nincs megadva fájlnév.
1084. A távtároló szolgáltatás jelenleg nem működik.
1085. Az FTP kiszolgáló nem tudta inicializálni az adatvédelmet. Az adat a hibakód.
1086. Attribútumok hozzáadása:
1087. Szintaktikai hiba: Használja az /n: írásmódot.
1088. A DHCP karanténkényszerítési ügyfél sikeresen elindult.
1089. Az Asztalablak-kezelő a munkakészletméret küszöbérték alá esése miatt újraindította a rendszermemória zárolását
1090. Nem futtatható nem alapértelmezett konstruktor jól ismert objektumokhoz történő kapcsolódás esetén.
1091. A választótároló egyszeres választást követel meg.
1092. A(z) „X” nem lehet null értékű.
1093. A C futtatási környezet függvényének átadott paraméter hibás.
1094. A fájl(ok) helyreállítása befejeződött.
1095. A fürt nevének megadása kötelező.
1096. Egy adott URL nyomkövetési beállításainak engedélyezése, letiltása, illetve az engedélyezett beállításainak felsorolása. Ez a parancs egyszerűbbé teszi a sikertelen kérelmek eseménynaplózási beállításainak megadását.
1097. Az aktiváláshoz megjelenítési névnek kell szerepelnie a CLSID kulcs alatt.
1098. Fürtgyökér érvényesítése ....
1099. MSBUILD : Hiba: MSB1025: Belső hiba történt az MSBuild futása közben.
1100. Elavult dinamikus kódtárak

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions