English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

7601. A webhely neve az URL-címnek a protokoll és az elérési út közötti része. A portszám nem értendő bele a webhely nevébe.
7602. A WMI-adatelem vagy -adatblokk nem módosítható.
7603. A DigitSubstitution tulajdonságnak a DigitShapes felsorolás érvényes tagjának kell lennie. Az érvényes bejegyzések a következők: Context, NativeNational vagy None.
7604. A következő forrás még nincs regisztrálva a helyi számítógépen: X.
7605. Azt jelzi, hogy a hibákat jelezni kell-e a felhasználó felé hibaüzenetekkel.
7606. A faxszolgáltatás nem tud kézbesítési visszaigazolást küldeni, mert az üzenetkezelő szolgáltatás le van tiltva. Ha engedélyezni szeretné ezt a visszaigazolás-típust, módosítsa az üzenetkezelő szolgáltatás indítási beállítását Automatikus értékűre.
7607. Csatlakozási várólista megnyitása
7608. This message has become deprecated in IIS 7.
7609. A blokkszintű biztonságimásolat-készítő motor szolgáltatás leállt.
7610. Kivétel történt a BITS-feltöltések %2 virtuális könyvtár számára történő engedélyezésekor. A kivétel a metabázis elérésekor történt. Kivétel :%1
7611. A megadott logikai feladategység nem található.
7612. A hívás során nem történt változás, de a gyűjtőnek még egyszer ellenőriznie kell, hogy más gyűjtők nem végeztek-e változtatásokat.
7613. Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani egy összetett téma használatának hiányában
7614. %1 (%2) %3Az adatbázismotor sikeresen befejezte a biztonsági mentést.
7615. The Windows Process Activation Service (WAS) encountered an error attempting to look up the built in IIS_IUSRS group. There may be problems in viewing and setting security permissions with the IIS_IUSRS group. This happens if the machine has been joined and promoted to be a Domain Controller in a legacy domain. Please see the online help for more information and solutions to this problem. The data field contains the error number.
7616. Az attribútum (%1) szinkronizálásának a futtatás végére halasztása. Az attribútum törlése.
7617. A kért művelethez arra van szükség, hogy a JIT az aktuális környezetben legyen, de nincs ott
7618. Az EndHitTesting elemet már korábban meghívták az IncrementalHitTester helyről.
7619. Várakozás a pipe másik végének megnyitására.
7620. Túl sok |-jel a következőben: (?()|).
7621. Az Elosztott fájlrendszer szolgáltatás nem fut a következőn: %1.
7622. Az ügyfél környezetet próbál egyeztetni, és a kiszolgáló felhasználók közötti környezetet igényel, de a kiszolgáló nem válaszolt jegybiztosító jeggyel (TGT).
7623. A videokártya túl gyakran van lekérdezve ugyanazon a lekérdezési szinten gyerekek számára.
7624. - 1
7625. Nem fut X azonosítójú folyamat.
7626. HTTP-illesztőprogram globális beállításai feladat
7627. Az NLS-művelet nem sikerült, mert a(z) %1 beállításkulcs nem nyitható meg. Hibakód: %2. Hibaüzenet: %3
7628. A csoportelem nem távolítható el.
7629. A nem elegendő memória súlyos hibát okozott. Objektum=%1 Fájl=%2 Sor=%3.
7630. Protokollbújtató adapter %1:
7631. Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani, mert az összetételt letiltotta egy futó alkalmazás
7632. DNS: rekordhatáridő-túllépés.
7633. Eltávolították a memóriából azt az alkalmazástartományt, amelyben a szál futott.
7634. Érvénytelen XML bemenet - ellenőrizze, hogy az XML létrehozása szabályos legyen és megfeleljen a formátum követelményeinek
7635. A konfigurációkészlet egyeztetett átmenő hitelesítést használ. Beépített vagy tartományi fiók használatával ebben a konfigurációkészletben nem telepíthet replikákat. Ebben a konfigurációkészletben minden példánynak helyi fiókot kell használnia azonos névvel és jelszóval.
7636. Helyrangsorolás letiltása a névtérhez.
7637. Nincs csatlakozás.
7638. Nincs megfelelő objektum, vagy az adattároló üres.
7639. Az eszközhöz kijelölt illesztőprogram nem támogatja a Windows Vista rendszert.
7640. IP-cím erőforrás
7641. A DNS-kiszolgáló ismeretlen vagy nem támogatott erőforrásrekord-típust (%1) érzékelt a(z) %2 zónafájl %3. sorában. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése az erőforrásrekord figyelmen kívül hagyásával folytatódik, ajánlott a rekordtípus kijavítása vagy az erőforrásrekord eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl helye: %SystemRoot%\System32\Dns.
7642. A program nem hívta meg a CoInitialize eljárást.
7643. Aritmetikus hiba történt a művelet végrehajtása során.
7644. Túllépte a szolgáltatáspontok maximális számát.
7645. Az IPRIPv2 figyelmen kívül hagyja a következő IP-című helyi kapcsolat egyik útvonalát: %1. Az útvonal célhálózata: %2, és a következő IP-című szomszédtól érkezett: %3. Az útvonalat azért hagyja figyelmen kívül, mert érvénytelen adatokat tartalmaz.
7646. Biztosan eltávolítja a következő kódösszeállításhoz tartozó konfigurációs információt: X?
7647. A busztípus (%2) a számítógépen nem használható.
7648. Az aktuális szál már részszállá alakult.
7649. A nyilvános kulcs tokenje nem felel meg a megadott nyilvános kulcsnak.
7650. A COM+ nem találta meg a felügyeleti csomag helyes partícióját. A csomaghoz a program a fő partíciót használja. Ellenőrizze, hogy a felhasználók megfelelően vannak-e a partíciókban beállítva. A részletes tudnivalókat megtalálja a dokumentációban.%1
7651. Belső hiba DateTime és Calendar műveletekben.
7652. Sikertelen keresés vagy pozicionálás történt a puffer vége utánra.
7653. A tömb indexeit egy objektumpéldányra kell beállítani.
7654. A megadott tulajdonságkészlet nem létezik az objektumon.
7655. Az összes erőforráscsoport tulajdonságainak listázása:
7656. Az Import parancshoz meg kell adni a /Set, a /Merge, a /BlobSize vagy a /Compare kapcsolót
7657. A tanúsítvány alapvető megszorítási kiegészítő mezője nincs figyelembe véve.
7658. A célkötet nem pillanatfelvétel-kötet. Ez a művelet csak pillanatfelvételként csatlakoztatott kötetekhez érvényes.
7659. OnFailure lépés indítására került sor
7660. A kért művelet csak egydimenziós tömbökön hajtható végre.
7661. Nem sikerült az elküldés az összes címzett számára.
7662. A(z) %1 fájl beszúrva a következő .cab fájlba: %2
7663. A naplózó szolgáltatás újraindítási terület nélküli naplófolyamot talált.
7664. Teljes hozzáférést engedélyez az összes erőforrásra
7665. A kapott műveleti kód rossz. Műveleti kód = %1!d!
7666. Az OLE vár a kérés újraküldése előtt.
7667. Nem sikerült a beállításstruktúrák csatlakoztatása.
7668. Fiók zárolása
7669. %1 (%2) %33A program a teljes helyreállítás során íráskimaradási hibát talált a következő naplófájlban: %4. A hibás ellenőrzőösszeg helye: %5. Ez a naplófájl sérült és használhatatlan.
7670. A(z) X paraméternek egy vagy több elemet kell tartalmaznia.
7671. A munkaobjektum korlátainak beállítása nem sikerült. Az adat a hibakód.
7672. Negatív méret nem állítható be.
7673. A címtár-konfigurációs paraméter hiányzik a beállításjegyzékből.
7674. A fenntartás megerősítve.
7675. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások azon objektumainak eltávolítása, amelyek az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások távoli %1 példányáról a helyi példányra mutatnak...
7676. %.NET Passport
7677. Főtanúsítványok automatikus frissítése
7678. A célhoz nem társul logikai egység.
7679. A kérés vagy a művelet nem támogatott.
7680. A kért karakterkészlet nincs telepítve a számítógépre.
7681. Az XML-elemző inicializálása sikertelen
7682. Hiba történt az azonosítóterhelés feldolgozásánál
7683. Nem lehet üzenetet kézbesíteni a következő távoli tartományba: „%1”. A hiba oka: °%2
7684. %1!ws! csatlakozási pont a névtérben %2!d! céllal
7685. A(z) „X” kulcs már létezik a gyűjteményben.
7686. Túl sok kísérlet történt automatikus átirányításra.
7687. A megadott iSCSI-név érvénytelen karaktereket tartalmaz vagy túl hosszú.
7688. A(z) %1 nevű parancsfájl futtatása.
7689. Microsoft Netbios letiltása beállítás
7690. Érvénytelen XML. Hiányzik a kötelező <X> címke a(z) „Típusnév” típusnál.
7691. Az Asztalablak-kezelő nem indult el, mert a Windows-példány nem eredeti. További információkat a probléma megoldásával kapcsolatban a bejelentkezéskor megjelenő felületen talál
7692. A hívó nem „Friend”.
7693. Proxy használata esetén nem engedélyezhető az SSL.
7694. Jelenlegi állapot megjelenítése
7695. A kötet helyreállítása hibákkal fejeződött be.
7696. A(z) "%1" hálózati házirend-kiszolgáló (NPS) törlése a központi kapcsolatengedélyezési házirendből megtörtént.
7697. Az értesítési szűrő túl bonyolult.
7698. A csatlakozó és a támogató csomópont közötti biztonsági kézfogás nem fejeződött be '%1' másodperc alatt, ezért a csomópont lezárja a kapcsolatot
7699. A hitelesítéshez használt intelligens kártya tanúsítványának feldolgozása során az egyik hitelesítésszolgáltató nem bizonyult megbízhatónak. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
7700. Egy kiosztási lánc érvénytelen csatolásmutatót tartalmazott

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions