English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

10701. A kapcsolatot a távoli számítógép megszakította.
10702. A konfigurációs fájl mentve a következő helyre: %1.
10703. A fürtszolgáltatás nem tudta frissíteni a fürt konfigurációs adatait a tanúsító erőforráson. Biztosítsa, hogy a tanúsító erőforrás online állapotú és elérhető.
10704. Nincs elég energia a kért művelet végrehajtásához.
10705. A(z) %1 érték típusa különböző a kettőben.
10706. A példány írásvédett.
10707. A(z) X nevet már egy másik kódcsoport használja. A kódcsoportok nevének egyedinek kell lennie.
10708. Hiba történt annak megállapítása közben, hogy a metabázisfájl milyen módosításokon esett át, a módosítások nem lettek alkalmazva. %1%2%3%4%5
10709. %1!-15.15s! - A megadott típusú objektumok listázása.
10710. A biztonsági mentés nem sikerült. Készült már teljes biztonsági másolat?
10711. Mi a különbség?
10712. Az ügyfél érvénytelen bejelentkezésgyorsító jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként.
10713. Egy osztály vagy egy beállítás definíciójának törlésekor a konfigurációban volt néhány törölt árva bejegyzés. Ellenőrizze a kiszolgáló konfigurációját.
10714. A kiszolgáló jelenleg engedélyezett.
10715. Az MS DTC XA tranzakciókezelő inicializálása nem sikerült. Az MS DTC elindul ugyan, de az XA tranzakciókezelő szolgáltatás le lesz tiltva.
10716. Elosztott fájlrendszer metaadat-egységességének ellenőrzése a tartományban lévő tartományvezérlők és az elsődleges tartományvezérlő között ....
10717. Az átadott argumentum nem szerializálható.
10718. Fókusz mozgatása hátrafelé
10719. A CmsSigner osztálynak kell lennie az első NoSignature tulajdonsággal rendelkező aláírónak.
10720. BELSŐ hiba - az adatbázisfájl nem található
10721. Az MSDTC hibába ütközött a kapcsolatazonosítók áttelepítése közben. A kísérlet a következő hibával hiúsult meg: %1.
10722. A tanúsítványszolgáltatások ügyfele rossz argumentumokkal lett indítva: %1.
10723. Címke értéke: Csatlakozási pont
10724. A következő kódösszeállításhoz nincs megadva kódbázis: „Kódösszeállítás neve ”.
10725. REPLACE Fájlok felülírása.
10726. Jegyzékfájlelemzési hiba: belső alkészletben lévő jelölési deklarációkban nem lehet paraméterazonosítókat használni.
10727. A Windows szolgáltatáskezelőnek nem sikerült a(z) %2(%3) csomag %1 frissítést %4(%5) állapotba állítani
10728. Internal event: The group membership cache task determined that site %1 does not have a Global Catalog.
10729. I/O eszközhiba miatt nem lehetett a kérést végrehajtani.
10730. A következő szakasz kétszer lett definiálva: "%1".
10731. A BitmapMetadata inicializációja nem teljes.
10732. A kezelés nem aktív a megadott elemnél.
10733. Az IGMP-proxy nem tudta regisztráltatni magát az MGM-mel. Az adat a hibakód.
10734. A CloseClipboard hívás végrehajtása sikertelen
10735. A hibakeresési naplófájl ("%1") nem nyitható meg. A hibakeresési követés nem elérhető.
10736. Hiba történt a bemeneti fájl megnyitásakor
10737. (GMT+01:00) Brüsszel, Koppenhága, Madrid, Párizs
10738. A(z) „X” nem állítható be, amíg a port meg van nyitva.
10739. A "Default Web Site" nevű hely elindítása
10740. Elszigetelt tárolófájl
10741. Fürtállapot frissítése a(z) %1 csomóponton.
10742. Életben tartási időköz
10743. A választó felvétele ciklust eredményez.
10744. Az ügyfél házirendje szerint a Policy CacheSyncDate (UTC) = X, a gyorsítótárra vonatkozóan LastSynchronizedUtc = Y.
10745. A sablonból hiányzik egy kötelező aláírásiházirend-attribútum.
10746. Egy komponens ügyfele olyan műveletet kért, amely nem érvényes a komponenspéldány jelenlegi állapotában.
10747. Közvetlenül hozzáfér a számláló belső értékéhez. A számlálót ezzel a komponenssel kell létrehozni.
10748. A kiszolgáló nem tudta bejegyezni a felügyeleti eszköz észlelési információját a beállításjegyzékbe. A felügyeleti eszköz valószínűleg nem fogja látni a kiszolgálót. Az adat a hibakód.
10749. Y” hiba történt a következő házirendszint elemzése során: „X”. A rendszer az alapértelmezett házirendszintet használta.
10750. Az objektum (%1) biztonsági attribútumai megváltoztak.
10751. Nincs elég erőforrás egy másik fájl megnyitásához.
10752. %1 (%2) %3A(z) %4 naplófájl és az azt megelőzőek sorszáma között hiányosság van. A(z) %5 - 0x%6 tartományba eső naplófájlok törlődtek, ezért a helyreállítás nem folytatódhat.
10753. A(z) %1 eszköz illesztőprogramja kérésre alaphelyzetbe állította a buszt.
10754. BELSŐ hiba - nincs allemez rendelve a plexhez
10755. A webes közzétételi szolgáltatás nem tudta törölni a(z) "%1" alkalmazáskészlet konfigurációs csoportját a(z) "%2" helyen. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
10756. Eltérő számlálótípusok.
10757. Hiba történt, miközben a rendszer az üzenetet fejtette vissza a behelyezett intelligens kártya használatával: %1
10758. OSS ASN.1 hiba: ismeretlen ASN.1 adattípus.
10759. Az összes csomópont állapotának listázása:
10760. Meghatározza, hogy a fájlon történjen-e elemzés a kódolását jelző bájtsorrend-jelölő ellenőrzése céljából. Ha tartalmaz ilyet, a rendszer inkább ezt használja, mint az aktuálisan megadott kódolást.
10761. Az időtúllépés beállítása csak „System.Threading.Timeout.Infinite” vagy nullánál nagyobb érték lehet.
10762. %1 (%2) %3A naplófájl (%4) kiürítésekor nem lehetett írni a 4-es szakaszt. Hiba: %5.
10763. A fájlnév nem lehet üres.
10764. A .resources fájlban szerializált típus nem egyezik meg a .resources fájlban állított típussal. A várt „X” helyett „Y” szerepel.
10765. A munkamenet típusa nem támogatott.
10766. A Windows nem tudja beszerezni az új biztonsági csoportok biztonsági azonosítóit. A tartományi csoportházirend-objektumok frissítése sikertelen. (%1)
10767. A biztonságszerkesztő bővítmény befejezte az elemzést.
10768. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta elindítani a teljesítményszámlálók gyűjtésének időzítőjét. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
10769. A következő azonosítójú objektum megvalósítja az IObjectReference illesztőfelületet, amelyre nem lehet feloldani az összes függőséget: X. Valószínű, hogy két IObjectReference-példány kölcsönösen egymástól függ.
10770. Ismeretlen a GUID formátuma.
10771. Távoli munkakönyvtár megváltoztatása
10772. %1 Kadap %2!-3lu! %3!-30.30s!
10773. Az öngyógyítás (bitkép ismételt előállítása és kereszthivatkozás-javítás) engedélyezve van a(z) %1 köteten.
10774. A(z) „Típusnév” típuson végzett műveletre tett kísérlet nem megfelelő típusú céllal történt.
10775. A könyvtár azonosítójához nem tartozik érvényes függvénytár.
10776. Importálás ta&núsítványfájlból...
10777. A tartalomtípus érvénytelen ebben a környezetben. Egy MHTML-üzenet gyökerének például mindenképpen HTML-dokumentumnak kell lennie.
10778. IDE-csatorna
10779. SC Szolgáltatások (háttérfolyamatok) megjelenítése és konfigurálása.
10780. TransferEncoding működéséhez a SendChunked tulajdonságot TRUE értékűre kell állítani.
10781. Távelérési adatok
10782. Az érték csak pozitív lehet.
10783. Korrelációs azonosító:
10784. Indítási kísérlet...
10785. A tevékenységnaplózás le van tiltva, mert a faxszolgáltatás nem fér hozzá a tevékenységnaplóhoz megadott %1 mappához. A tevékenységnapló helyét a Faxszolgáltatás-kezelő segítségével módosíthatja. További tudnivalókért tekintse át a Faxszolgáltatás-kezelő súgójának hibaelhárítással foglalkozó részét. Win32 hibakód: %2 Ez a hibakód a hiba okát jelzi.
10786. Kivétel történt a BITS-feltöltések %2 virtuális könyvtár számára történő letiltásakor. A kivétel a metabázis elérésekor történt. Kivétel :%1
10787. A biztonsági fiókkezelő (SAM) vagy a helyi biztonsági szervezet (LSA) kiszolgálója nincs megfelelő állapotban a biztonsági művelet végrehajtásához.
10788. Ez a metódus nem hívható hátsó puffer nélkül.
10789. A fájlreplikációs szolgáltatás érvénytelen paramétert érzékelt.
10790. A gyűjtő pillanatnyilag elégedett és folytatni kívánja a tranzakciót, de ha ezután más eseménygyűjtők ezt a visszatérést követően változtatásokat végeznek, akkor ez a gyűjtő ismét ellenőrizni kívánja ezt
10791. XACT_E_NOLASTRESOURCEINTERFACE : Az erőforrás-kezelő a PrepareRequestDone függvényt hívta hres értékkel mint XACT_S_LASTRESOURCEMANAGER, de a IID_ITransactionLastResourceAsync QI művelete nem sikerült
10792. Tárolók maximális száma: %1
10793. BELSŐ hiba - duplikált rekord a konfigurációban
10794. Nem található a következő típusú objektum deszerializációjára szolgáló konstruktor: „Típusnév”.
10795. A szolgáltatásindítással kapcsolatos összes HTTP-esemény megjelölése
10796. A pillanatfelvétel-készítés nem folytatható, mert egy tranzakciós erőforrás-kezelő nem fagyasztható be a jelenlegi állapotában. Próbálkozzon újra.
10797. Bizonyos adatok küldésre várnak a kérési pufferben.
10798. Folyamat: %1, indítás időpontja: %2, szülő: %3, munkamenet: %4, név: %5.
10799. Egyéni hibakezelők szerkesztése/felvétele
10800. Microsoft Windows [verziószám: %1]

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions